Articles Published in International Journals: Tepeli, C C. Tepeli Tepeli, C C. Tepeli C. Tepeli C. Tepeli Tepeli C., Tepeli C

March 20, 2019 | Author: Ediz Birsen | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 Name Degree University Faculty Department Status Cafer Tepeli Prof. Dr. Selçuk Veterinary Animal Science Head ...

Description

Name

Cafer Tepeli

Degree

Prof. Dr.

University

Selçuk

Faculty

Veterinary

Department

Animal Science

Status

Head of Department

E-Mail

[email protected]

Tel:

00 90 332 223 35 51

Fax:

00 90 332 241 00 63

Articles Published in International Journals: 1) Tepeli, C., O. Çetin, Ş. İnal, K. Kırıkçı ve A. Yılmaz, “Kangal ve Akbaş Irkı Türk Çoban Köpeklerinde Büyüme Özellikleri,” Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27, 4, 1011-1018 (2003). 2) Kırıkçı, K., C. Tepeli, A. Günlü ve O. Çetin, “Farklı Yetiştirme Şekillerinde Sülünlerin Bazı Verim Özellikleri,” Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27, 4, 907-910 (2003). 3) Tepeli, C., O. Çetin, K. Kırıkçı ve A. Günlü, “The Effects of Different Light Periods on Some Production Characteristics of Pheasants (Phasianus colchicus),” The Indian Journal of Animal Sciences, 72, 11, 960-962 (2002). 4) Günlü, A., O. Çetin, K. Kırıkçı ve C. Tepeli, “Resource Usage Efficiency in Sheep Breeding Enterprises in Konya Province and Effects of Different Production Strategies on Profitability,” The Indian Journal of Animal Sciences, 72, 6, 495-498 (2002). 5) Akmaz, A., M. E. Tekin, C. Tepeli ve R. Kadak ”Alman Siyah Başlı X Akkaraman ve Hampshire Down X Akkaraman Melezi (F1 ve G1) Erkek Kuzuların Besi Performansı ve Karkas Özellikleri”,Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 24, 1, 7–17 (2000). 6) İşcan, K.M., O. Çetin, C. Tepeli ve S. Dere, ”The Effects of Stocking Density on Broiler Performance,” Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 20, 5, 331-335 (1996). 7) Kırıkçı K., Çetin O., Günlü A., Tepeli C., Yilmaz A. (2003). “Investigating of the possibility of second production in a year from rock partridges (A. graeca) under intensive breeding”, Journal of Food, Agriculture & Environment, 1, 2, 267-270. 8) Alkan F, Izci C, Tepeli C, Koç Y. (2004). Evaluation of the schirmer tear test in clinically normal Turkish hunting dogs (Turkish greyhound). Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 73, 4, 269-273.

9)Alkan F, Izci C, Tepeli C, Koç Y. (2004). Evaluation of the Schirmer tear test in two Turkish breeds of shepherd dogs. Revue De Medecine Veterinaire, 155, 2, 67-70. 10) Yılmaz A., Tepeli C. (2009). Breeding Performance of a Captive Chukar Partridge (Alectoris chukar) Flock. Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (8): 1584-1588. 11) Tepeli C. (2004). Some Genetic Disorders in Kangal Turkish Shepherd Dogs. Indian Vet. Journal. 81: 352-353. 12) Yilmaz, A., Tepeli C., Garip, M. Caglayan T (2011). The effects of incubation temperature on the sex of Japanese quail chicks. Poultry Science., 90,10: 2402-2406. 13) Yilmaz, A., Tepeli C., Tekin, M. E., et al., (2011). Determination of live weights and body measurements of Kangal type Akkaraman sheep in producers conditions Journal of Food Agrıculture & Environment., 9, 2 366-370. 14) Yilmaz, A., Tepeli C., Caglayan, T. (2011). External and internal egg quality characteristics in Japanese quails of different plumage color lines. Journal of Food Agriculture & Envıronment.,9, 2, 375-379. 15) Yilmaz, A., Tepeli C., (2007). Breeding Performance of a Captive Chukar Partridge (Alectoris chukar) Flock. 4th International Galliforms Symposium., Chengdu, China, Oct 1421. 16) Çoyan K., Ataman M.B., Özkalp B., Tepeli C. (2009). Effect of Sildenafil (Viagra (R)) on Penile Erection and Semen Volume and Characteristics in Kangal Dogs. Kafkas Universıtesi Veteriner Fakültesi Dergisi., 15,6:855-858. 17) Yılmaz A., Tepeli C. (2009). Effects of Pre-incubation Storage Time and Position on Some Hatching Results of the Rock Partridge (Alectoris graeca) Eggs. Kafkas Universıtesi Veteriner Fakültesi Dergisi., 15,6:859-862. 18) Bulut, Z., Tepeli C., Nizamlioglu, M., Kurar E., Erdoğan M., Yılmaz A., Savolainen P. (2012). Microsatellite analysis of Kangal shepherd dogs in Turkey, Uzbekistan, Ajerbaijan and Iran. 22nd IUBMB Congress/37th FEBS,Seville, 348. 19) Nizamlioglu, M., Bulut, Z.; Erdogan, M. Tepeli C., Yılmaz A., Kurar E., Savolainen P. (2012). Genetic characterization of Akbas shepherd dogs in Turkey, Uzbekistan and Iran using STR markers. 22nd IUBMB Congress/37th FEBS, Seville, 349. 20) Ardalan A., Kluetsch F.C., Zhang A., Erdogan M., Uhlen M., Tepeli C., Houshmand M., Ashtiani S.R.M., Savolainen P. (2011). Comprehensive study of mtDNA among Southwest Asian dogs contradicts independent domestication of wolf, butimplies dog–wolf hybridization. Ecology and Evolution. 1, 1: 373-384. 21) Ding Z-L., Oskarsson M., Ardalan, A., Angleby H., Dahlgren L.G., Tepeli C., Kirkness E., Savolainen P., Zhang Y.P. (2012). Origins of domestic dog in Southern East Asia is supported by analysis of Y-chromosome DNA, Heredity,108,5:507-514.

Articles Published in National Journals 1) Tepeli, C. ve O. Çetin, “Ankara Keçisi’nin Verim Özellikleri ve Türkiye’deki Son Durumu”, Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 5, 5, 63-71, (1993). 2) İşcan, K.M., Ş. İnal, S. Dere, K. Kırıkçı ve C. Tepeli,“Farklı Ebeveyn Ağırlığına Sahip Broyler Hibritlerde Yetiştirme Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri”, Veteriner Bilimleri Dergisi, 10, 1, 2, 154-158 (1994). 3) İnal, Ş., S. Dere, K. Kırıkçı ve C. Tepeli, “Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica ) Canlı Ağırlığa Göre Yapılan Seleksiyonun Yumurta Verimi, Yumurta Ağırlığı, Fertilite, Kuluçka Randımanı ve Yaşama Gücüne Etkileri”, Veteriner Bilimleri Dergisi, 12, 2, 5-22 (1996). 4) Çetin, O., C. Tepeli ve K. Kırıkçı,“Sülünlerin (P. Colchicus) Entansif Ortam ve Karasal İklimde Yetiştirilme İmkanlarının Araştırılması: I. Yumurta Verimi ve Kuluçka Özellikleri”, Veteriner Bilimleri Dergisi, 13, 1, 5-10 (1997). 5) Çetin, O., K. Kırıkçı ve C. Tepeli, “Sülünlerin (P. Colchicus) Entansif Ortam ve Karasal İklimde Yetiştirilme İmkanlarının Araştırılması: II. Büyüme ve Karkas Özellikleri”, Veteriner Bilimleri Dergisi, 13, 1, 69-76 (1997). 6) Kırıkçı, K., C. Tepeli, O. Çetin, A. Günlü ve A. Yılmaz, “Farklı Barındırma ve Aydınlatma Şartlarında Kaya Kekliklerinin (A. Graeca) Bazı Verim Özellikleri”, Veteriner Bilimleri Dergisi, 15, 1, 15-22 (1999). 7) Tepeli, C., K. Kırıkçı, O. Çetin, A. Günlü ve A. Yılmaz, “Farklı Kesim Yaşlarında Sülünlerin (P. Colchicus) Büyüme, Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri”, Veteriner Bilimleri Dergisi, 15, 1, 29-34 (1999). 8) Yıldız, C., M.B. Ataman, A. Kaya, C. Tepeli ve N.C. Lehimcioğlu, “Köpek ve Koçlarda Akrozom Bozukluklarının Belirlenmesi Amacıyla Farklı Tespit ve Boyama Yöntemlerin Karşılaştırılması”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11, 2, 7-11 (2000). 9) Tepeli, C. ve O. Çetin, “Kangal Irkı Türk Çoban Köpeklerinde Büyüme, Bazı Vücut Ölçüleri ve Döl Verimi Özelliklerinin Belirlenmesi. I.Büyüme ve Bazı Vücut Ölçüleri”, Veteriner Bilimleri Dergisi, 16, 1, 5-16 (2000). 10) Tepeli, C. ve O. Çetin, “Kangal Irkı Türk Çoban Köpeklerinde Büyüme, Bazı Vücut Ölçüleri ve Döl Verimi Özelliklerinin Belirlenmesi. II.Döl Verimi Özellikleri”, Veteriner Bilimleri Dergisi, 16, 1, 17-25 (2000). 11) Kırıkçı, K., C. Tepeli, O. Çetin ve A. Yılmaz, “Kekliklerin (A. Graeca) Yumurta ve Bazı Kuluçka Verimleri Üzerine Farklı Ham Protein İçeren Rasyonların Etkisi”, Veteriner Bilimleri Dergisi, 18, 1, 2, 53-55 (2002). 12) Çetin, O., K. Kırıkçı, A. Günlü ve C. Tepeli, “Kaya Kekliklerinin (A. Graeca) 2. Yaş Verim Performansları”, Veteriner Bilimleri Dergisi, 18, 1, 2, 69-71 (2002). 13) Tepeli, C. ve O. Çetin, “Kangal ve Akbaş Irkı Türk Çaban Köpeklerinin Baş Ölçüleri Üzerine Bir Araştırma”, Veteriner Bilimleri Dergisi, 19, 1-2, 17-20 (2003).

14) Tepeli C. (2008). Farklı Barındırma Şartlarında Yetiştirilen Kangal ve Akbaş Köpeklerinde Bazı Döl Verimi Özellikleri. Veteriner Bilimleri Dergisi, 24, 1; 53-58. 15) Koç Y., Alkan F., Tepeli C. (2005). Schirmer Tear Test in Different Rabit Breeds. Hayvancılık Araştırma Dergisi. 15, 2; 1-5. 16) Yılmaz A., Tepeli C. (2004). Kuluçkalık Keklik (Alectoris gracea) Yumurtalarının Depolanmasında Süre, Pozisyon ve Ön Isıtmanın Embriyo Ölümleri Üzerine Etkileri. Veteriner Bilimleri Dergisi 20, 3; 11-22. 17) Tepeli C. (2006). Kangal Köpeği Yetiştiriciliği. Selçuk Bakış Dergisi, 4, 122-125. 18) Erdogan M, Tepeli C, Ozbeyaz C, Akbulut MD, Uguz C (2012). Comparison of some morphological characteristics of Native Turkish dog breeds. Eurasian J Vet Sci, 28, 2, 106110. International Presentations 1) Çetin, O. ve C. Tepeli,“Türkiye'de Türk Çoban Köpeği Yetiştiriciliği,”Uluslararası Türk Çoban Köpeği Sempozyumu, 23 Ekim, Konya, 217-227, 1996. 2) Tepeli, C. “Some Genetic Disorders in Kangal Turkish Shepherd Dogs”, 1st International Symposium of Kangal Dog, 11 July, Sivas-Kangal, 91-93, 2003. 3) Tepeli, C. and O. Çetin “A Study on Head Measurements of Kangal and Akbaş Turkish Shepherd Dogs”, 1st International Symposium of Kangal Dog, 11 July, Sivas-Kangal, 98-101, 2003. 4) Tepeli, C., O. Çetin, A. Günlü ve K. Kırıkçı, “The Native Dog Breeds of Turkey,” International Symposium Animal Production and Natural Resources Utilisation in the Mediterranean Areas, Ioannina, Epirus, 5-7 June, Greece, 2005, 427-431. 5) Tepeli C. (2005). Reproductive Traits of Turkish Shepherd Dogs Reared in Different Housing Conditions. 2nd. International Symposium of Kangal Dog, 20 – 26. 6) Kırıkçı K., Zamani A., Durakbaşı G., Tepeli C. (2005). The G-Band Pattern and Idiogram of Kangal Dog Chromosomes. 2nd. International Symposium of Kangal Dog, 102 – 106. 7) Alkan F, İzci C, Tepeli C, Koç Y. (2005) Clinical determination of tear production in Kangal Shepherd dogs. 2nd International Kangal Dog, 113-116. 8) Tepeli C., Taylor T. (2008). Utilization of Turkish Shepherd Dogs in Turkey. First International Conference Aboriginal Dog Breeds as a Part of Biodiversity and of the Cultural Heritage of Human Kind. PADS Newsletter, 14, 15-25. 9) Yılmaz A. Tepeli C. (2007). The Native Partridges of Turkey. International Symposium on Galliformes. Chengdu-China, 14-21. Abstracts book, 51.

10) Yılmaz A. Tepeli C. (2007). An Investigation of the Breeding Performance of a Captive Chukar Partridge (Alectoris Chukar) Flock. International Symposium on Galliformes. Chengdu-China, 14-21, Abstracts book, 33. 11) Tepeli C. (2008). The importance of Turkish Livestock Guarding Dogs in sheep husbandry. Book of Abstracts of the 59th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. 13. 12) Tepeli C., Tepeli K. (2012). Pre-school children’s attitudes to dogs in Turkey. International Journal of Arts & Sciences (IJAS). Prague conference, 24-27 May, Prague. National Presentations 1) Çetin, O., K. Kırıkçı, A. Günlü, C. Tepeli ve A. Yılmaz,“Kaya Kekliklerinde (A. Graeca) Zorlamalı Tüy Dökümünün Yumurta ve Kuluçka Verim Özelliklerine Etkisi ve Elde Edilen Civcivlerin Büyüme, Besi Performansı ve Karkas Özellikleri”, 1. Doğu Anadolu Kanatlı Yetiştiriciliği Sempozyumu, 21-24 Mayıs, 153-160, Van, 2001. 2) Günlü, A., O. Çetin, K. Kırıkçı ve C. Tepeli, “Konya İli Koyunculuğunun Genel Karakterleri İle Farklı Üretim ve Pazarlama Yöntemlerinin İşletme Sonuçları Üzerine Etkisi”,Ulusal 1.Konya Ekonomisi Sempozyumu,18 Nisan, 359-369, Konya, 2003. 3) Tepeli, C., ”Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinin Köpek Üretim ve Eğitim Programı”, 1. Ulusal Köpek Eğitimi Sempozyumu, 24-25 Eylül, 28, Gemlik-Bursa, 1996. 4) Tepeli, C. ve O. Çetin, “Kangal ve Akbaş Irkı Türk Çoban Köpeklerinin Büyüme Özellikleri”, 2. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, 10-13 Nisan, 101, Bursa, 2003. 5) Tepeli, C. ve O. Çetin, “Türk Tazılarında Bazı Morfolojik Özellikler”, Hayvan Hekimliği Kongresi, 10-13 Nisan, 124, Bursa, 2003.

2. Ulusal Küçük

6) Kırıkçı, K., C. Tepeli, O. Çetin ve A. Yılmaz, “Kekliklerin (A. Graeca) Yumurta ve Bazı Kuluçka Verimleri Üzerine Farklı Düzeyde Ham Protein İçeren Rasyonların Etkisi”, 1. Doğu Anadolu Kanatlı Yetiştiriciliği Sempozyumu, 21-24 Mayıs, 213-217, Van, 2001. 7) Erdoğan M., Tepeli C., Akbulut M.D. Uğuz C., Brenig B. Özbeyaz C. (2008). Türkiye Yerli Köpek Irkları Arasındaki Genetik Farklılığın Belirlenmesi. II. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi Özet Kitabı, 60. 9) Tepeli C. (2008). Kangal ve Akbaş Irkı Türk Çoban Köpekleri Arasındaki Farklar. Akbaş Günü Etkinlikleri, Sivrihisar Kaymakamlığı Eskişehir. 10) Yılmaz A., Tekin M.E., Çağlayan T., Garip M., Akmaz A., Tepeli C., Polat E.S., Coşkun B. (2007). Kangal Tipi Akkaraman Koyunlarda Canlı Ağırlık ve Bazı Vücut Ölçüleri. Kongre Özet Kitabı, 106. 11) Tepeli C., Erdoğan M., Yılmaz A., Bulut Z., Savolainen P. (2012). Türk Çoban Köpeklerinin kökenlerinin araştırılması. I. Morfolojik özellikler. IV. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, 24-26 Mayıs, Aydın.

Seminar Notes 1- Tepeli C. (2007). Ev ve Süs Hayvanlarının Bakımı, Ekolojisi. Ev ve Süs Hayvanları Satan İş Yeri Sahipleri ve Yerel Hayvan Koruma Görevlileri Eğitim Semineri. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, 3-25. 2- Tepeli C. (2007). Pet Hayvanlarında Görülen Davranış Bozukluklarının Giderilmesi. Ev ve Süs Hayvanları Satan İş Yeri Sahipleri ve Yerel Hayvan Koruma Görevlileri Eğitim Semineri. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, 26-44. Recent Projects 1) Investigation of Origin of Turkish Shepherd Dogs (Supported by Turkish Research Council). 2) Some Training Performances of Kangal and Akbaş Shepherd Dogs (Supported by Selcuk University).

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.
SUPPORT SILO