TARİHİNDEN GEÇERLİ SAĞLIK BAKANLIĞINDAN EK ONAYA GEREK OLMAYAN YURTDIŞI İLAÇ LİSTESİ

November 4, 2016 | Author: Engin Baştürk | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 TARİHİNDEN GEÇERLİ SAĞLIK BAKANLIĞINDAN EK ONAYA GEREK OLMAYAN YURTDIŞI İLAÇ LİSTESİ SIRA NO ATC ETKİN M...

Description

15.05.2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ SAĞLIK BAKANLIĞINDAN EK ONAYA GEREK OLMAYAN YURTDIŞI İLAÇ LİSTESİ SIRA NO ATC

ETKİN MADDE

DÜNYADAKİ MÜSTAHZARLARI

ENDİKASYONLARI

1

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

ABİRATERON

ZYTİGA

HORMON VE DOSETAXEL + PREDNİZOLON KEMOTERAPİSİNE REFRAKTER, PSA DIŞINDA RECIST KRİTERLERİNE GÖRE KLİNİK PROGRESYON GÖSTEREN METASTATİK (EVRE 4) PROSTAT KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE

2

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

CRİZOTİNİB

XALKORİ

STANDART TEDAVİLER SONRASI PROGRESYON GÖSTEREN EVRE 4 KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ OLGULARIN ALK TESTİ AKREDİTE MERKEZLERDE YAPILIP POZİTİF OLDUĞU GÖSTERİLEN HASTALARDA

3

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

DAKTİNOMİSİN

COSMEGEN

ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

4

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

ERWİNİA L-ASPARAGİNAZ

ERWİNASE

L-ASPARAGİNASE KARŞI ALLERJİK REAKSİYON GELİŞMİŞ VEYA L-ASPARAGİNASE CEVAP VERMEYEN KANSERLİ HASTALARDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.

5

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

FLOROURASİL

EFUDİX KREM

SOLAR KERATOZ, BASAL CELL CA (BCC), AKTİNİK KERATOZ, SCALPTA BAZAL CELL CA (BCC), KSERODERMA PİGMENTOZUM ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

6

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

FLUDROKORTİZON

ASTONİN, ASTONİN H, CORTİNEFF, FLORİNEF, FLUDRONEF

7

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

GAMMA İNTERFERON (İNTERFERON GAMMA-1B)

İMUKİN, ACTİMMUNE

OSTEOPETROZİS, KRONİK GRANULOMATOZ HASTALIKLARI, IL-12 RESEPTÖR BETA-1 EKSİKLİĞİ

8

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

HİDROKORTİZON

CORTEF, HYDROCORTİSONE

ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

9

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

İKSABEPİLONE

IXEMPRA

MEVCUT TÜM HORMONAL TEDAVİ VE KEMOTERAPİ SEÇENEKLERİ SONRASI PROGRESYON GÖSTEREN METASTATİK MEME KANSERLİ PERFORMANS DURUMU ECOG 0-1 DÜZEYİNDEKİ KARACİĞER, RENAL VE KARDİYAK FONKSİYONLARI NORMAL SINIRLARDA VE YETERLİ KEMİK İLİĞİ REZERVİ OLAN, CİDDİ NÖROPATİSİ OLMAYAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

10

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

İNTERFERON GAMA

IMUKİN, IMMUKİNE, IMMUKİN

HİPER IGE SENDROMU

11

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

İPİLİMUMAB

YERVOY

EVRE 4 (METASTATİK) MALİGN MELANOMA TEDAVİSİNDE İNTERFERON VE KEMOTERAPİ SONRASI RECIST KRİTERLERİNE GÖRE KLİNİK PROGRESYON GÖSTEREN OLGULARDA, ECOG PERFORMANSI 0-1 DÜZEYİNDE OLAN VE RENAL, KARACİĞER VE KALP FONKSİYONU NORMAL OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE PROGRESYONA KADAR KULLANIM

12

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

KABAZİTAKSEL

JEVTANA

HORMON REFRAKTER EVRE 4 PROSTAT KANSERİNDE DOCETAXEL / PREDNİSOLON TEDAVİSİ SONRASI RECIST KRİTERLERİNE GÖRE KLİNİK PROGRESYONU GÖSTERİLEN 70 YAŞ ALTI PERFORMANS DURUMU 0-1 DÜZEYİNDE OLAN KARACİĞER, RENAL VE KEMİK İLİĞİ FONKSİYONU NORMAL SINIRLARDA OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

13

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

KARMUSTİN (BCNU)

BİCNU, BECENUN, CARMUBRIS, GLIADEL, NITRUMON

ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

14

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

KLADRİBİN (KLORODEOKSİADENOZİN)

LEUSTATİN

HAİRY CELL LÖSEMİ (SAÇLI/TÜYLÜ HÜCRELİ LÖSEMİ), HİSTİOSİTOZİS X, PRİMER MYELOFİBROZİS, LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZİS 1- STANDART İNDÜKSİYON TEDAVİSİ SONRASI (SİTARABİN + ANTRASİKLİN) DİRENÇLİ VEYA TEDAVİ SONRASI 1 YIL İÇİNDE NÜKSETMİŞ LÖSEMİ NEDENİYLE FLUDARABİN VE YÜKSEK DOZ SİTARABİN İÇEREN TEDAVİ (FLAG VEYA FLAG-IDA) ALMIŞ VE DİRENÇ TESBİT EDİLMİŞ, ECOG PERFORMANS DURUMU 0-1 OLAN AML HASTALARINDA, 40 MG/M2/GÜN, 5 GÜN (= 1 SİKLUS) DOZUNDA; EN FAZLA 2 SİKLUS 2- STANDART İNDÜKSİYON TEDAVİSİ SONRASI DİRENÇLİ VEYA NÜKSETMİŞ HASTALIĞI OLAN; FLUDARABİN VE YÜKSEK DOZ SİTARABİN İÇEREN TEDAVİ (FLAG VEYA FLAG-IDA) ALMIŞ VE DİRENÇ TESBİT EDİLMİŞ, ECOG PERFORMANS DURUMU 0-1 OLAN ALL VEYA LENFOBLASTİK LENFOMA HASTALARINDA , 40 MG/M2/GÜN, 5 GÜN (= 1 SİKLUS) DOZUNDA; EN FAZLA 2 SİKLUS 3- STANDART İNDUKSİYON VE KONSOLİDASYON TEDAVİLERİ SONRASI TRANSPLANT YAPILMIŞ VE NÜKSETMİŞ, ECOG PERFORMANS DURUMU 0-1 OLAN AML VE ALL HASTALARININ KURTARMA TEDAVİSİNDE, 40 MG/M2/GÜN, 5 GÜN (= 1 SİKLUS) DOZUNDA; EN FAZLA 2 SİKLUS (EVREN HOCA)

15

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

KLOFARABİN

CLOLAR, EVOLTRA

16

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

KLORMETİN = MUSTİN HİDROKLORÜR = NİTROJEN MUSTARD

MUSTARGEN

HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MYCOSİS FUNGOİDES

17

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

L - ASPARAGİNAZ

ERWİNASE

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT LENFOSİTİK LÖSEMİ (E. COLİ L - ASPARAGİNASE KARŞI ALLERJİK REAKSİYON VEYA TOKSİSİTE BELİRTİLMİŞSE)

18

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

LOMUSTİN

BELUSTINE, CECENU, CCNU, CEENU, LUCOSTIN, PRAVA

ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

19

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

MELFALAN

ALKERAN

KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.

20

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

MİFAMURTİD

MEPACT

ÇOCUK, ADOLESAN VE GENÇ ERİŞKİNLERDE OSTEOSARKOMLARDA; METASTATİK OLMAYAN, CERRAHİ OLARAK TAM REZEKTABL TÜMÖRLERDE CERRAHİ SONRASI DOXORUBİCİN+METOTREXATE VEYA İFOSFAMİD + SİSPLATİN İLE KOMBİNE OLARAK

21

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

MİTOTAN

LYSODREN

CUSHİNG SENDROMU,SURRENAL KORTEX TÜMÖRLERİ, ADRENOKORTİKAL KARSİNOM

22

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

NELARABİN

ARRANON, ATRİANCE

RELAPS/REFRAKTER T- HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ/LENFOMADA (KARNOFSKY PERFORMANS DURUMU >%50 OLAN BÖBREK VE KARACİĞER FONKSİYON BOZUKLUĞU OLMAYAN NÖROPATİSİ BULUNMAYAN TIBBİ NEDENLERLE VEYA DONÖR YOKLUĞU NEDENİYLE KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAMAYAN NÜKS/REFRAKTER HASTALARDA 3. BASAMAK SONRASI VEYA KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI NÜKS EDEN HASTALARDA YA DA EN AZ 3 FARKLI KEMOTERAPİ REJİMİNE YANITSIZ HLA UYGUN VERİCİSİ OLAN REFRAKTER T-ALL/LENFOMA HASTALARINDA ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ ÖNCESİ REMİSYON ELDE ETMEK AMACIYLA ÇOCUKLARDA 650MG/M2/GÜN 5 GÜN; ERİŞKİNLERDE 1500MG/M2/GÜN 1.,3. VE 5 GÜNLERDE 1 KÜR SONRASI TAM REMİSYON ELDE EDİLENLERDE 21 GÜNDE BİR 2 KÜR DAHA OLMAK ÜZERE 3 KÜR UYGULANIR) (CEM HOCA KILAVUZ)

23

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

NİMOTUZUMAB

CHİMAHER

PEDİYATRİK YAŞ GRUBUNDA; 1- PONS GLİOMLARINDA VİNORELBİN İLE KOMBİNE OLARAK, 2- GLİOBLASTOMA MULTİFORME'DE (GRADE 4 ASTROZİTOMLARDA) TEMOZOLOMİD'E YANIT ALINAMAYAN HASTALARDA, 3- MEDULLOBLASTOMLAR'DA VE SANTRAL SİNİR SİSTEMLİ YERLEŞİMLİ PERİFERİK NÖROEKTODERMAL TÜMÖRLER PNET GRUBUNDA 2. BASAMAK TEDAVİ OLARAK, 4- 36 AYDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARDA BEVACİZUMAB GRUBU ANTİ-ANJİOJENİK İLAÇLARLA KOMBİNE OLARAK

24

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

PEGADEMAS

ADAGEN

KOMBİNE İMMÜN YETMEZLİK

25

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

PEGASPARGAZ

ONCASPAR

L-ASPARAGİNASE KARŞI ALLERJİK REAKSİYON GELİŞMİŞ VEYA L-ASPARAGİNASE CEVAP VERMEYEN KANSERLİ HASTALARDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.

26

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

PENTOSTATİN

NİPENT

NON HODGKİN LENFOMA, MYCOSİS FUNGOİDES, LARGE GRANÜLER LENFOSİTİK LÖSEMİ, HAİRYCELL LÖSEMİ

27

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

PLERİKSAFOR

MOZOBİL

YÜKSEK DOZ SİKLOFOSFAMİD TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON YETERSİZLİĞİ SAPTANAN, NON-HODGKİN’S LENFOMA VE MULTİPL MYELOM TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN

28

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

PROKARBAZİN

NATULAN, MATULANE

KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.

29

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

RALTİTREKSED

TOMUDEX

STANDART TEDAVİLER SONRASI NÜKS YA DA EVRE 4 KOLON KANSERİ TEDAVİSİNDE VE 5 FU AŞIRI DUYARLILIĞI YA DA İNTOLERANSI OLAN EVRE 4 KOLON KANSERİ TEDAVİSİNDE (TÜRKİYE'DE RUHSATLI FAKAT PİYASADA YOK) 1- NAZOFARENKS DIŞI LOKAL İLERİ BAŞ - BOYUN KANSERLİ VE RADYODUYARLAŞTIRICI KEMOTERAPİ KULLANIMI KONTRENDİKE OLAN HASTALARDA RADYOTERAPİ İLE EŞ ZAMANLI RADYODUYARLAŞTIRICI OLARAK, 2- NÜKS YA DA METASTATİK NAZOFARENKS DIŞI BAŞ - BOYUN YASSI HÜCRELİ KANSERİ OLAN, ECOG PERFORMANS STATÜSÜ 0 YA DA 1 OLAN HASTALARDA, İLK BASAMAKTA PLATİN VE 5-FLOROURASİL İÇEREN KEMOTERAPİ REJİMİ İLE KOMBİNE OLARAK, 3- K-RAS WİLD TİP METASTATİK KOLOREKTAL HASTALARDA SALVAGE (KURTARMA) TERAPİSİNDE, 4- METASTATİK KOLOREKTAL KANSERDE İRİNOTEKAN VE OXALİPLATİN İÇEREN TEDAVİLERİ KULLANMIŞ HASTALARDA 3. SEÇİM TEDAVİDE İRİNOTEKAN İLE BİRLİKTE

30

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

SETUKSİMAB

ERBİTUX

31

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

STREPTOZOSİN

ZANOSAR

METASTATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖR, MALİGN KARSİNOİD TM., PANREAS NÖROENDOKRİN TÜMÖR, İNSÜLİNOMA

32

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

TENİPOZİD

VUMON

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL)

33

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

TİROTROPİN

THYROGEN

PAPİLLER TİROİD CA, FOLİKÜLLER TİROİD CA, TİROİD CA, OPERE TİROİD CA, DİFERANSİYE TİROİD CA, TİROİD MALİGN NEOPLAZMI

34

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

TİYOTEPA

LEDERTEPA, TEPADİNA,THİOPLEX, OTOLOG VEYA ALLOJENİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİ HAZIRLIK REJİMLERİNDE ONCO TİOTEPA

35

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

TRABEKTEDİN

YONDELİS

LOKAL VE SİSTEMİK STANDART EN AZ İKİ BASAMAK KEMOTERAPİ SONRASI PROGRESYON GÖSTEREN METASTATİK (EVRE 4) LEİMYOSARKOM VE LİPOSARKOM TEDAVİSİNDE

36

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

VİNDESİN

ELDİSİNE

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL), AKUT LENFOSİTİK LÖSEMİ

37

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR

BİTHİONOL

BİTİONOL, FONERGİNE

FASCİOLA HEPATİCUM

38

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR

DİETİLKARBAMAZİN SİTRAT

BANOCİDE, HETRAZAN, NOTEZİNE, UNİCARBAZAN

FİLORYAZİS

39

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR

DİİYODOHİDROKSİKİNOLEİN (İODOQUİNOL)

ALCORTİN, DİODOQUİN, SEBAQUİN, VYTONE, YODOXİN

AMEBİAZİS, AMİBİK KOLİTİS

40

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR

DİLOKSANİD FUROAT

ENTAMİZOLE

AMEBİAZİS

41

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR

İVERMEKTİN

STROMECTOL

FİLORYASİS, STRONGLYLOİDİASİS

42

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR

MEPAKRİN

ATABRİNE, MALADİN, COLLAGENAN, ACRİSUXİN

GİARDİA, COMMON VARİABLE İMMUN DEFİCİENCY SENDROMU, GİARDİAZİS

43

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR

PARAMOMİSİN

HUMATİN

AMEBİAZİS, CRYPTOSPORODİAZİS, CRYPTOSPORODİUM ENFESTASYONU

44

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR

PENTAMİDİN

PENTAKARİNAT PCP, PENTAM, NEBUPENT

PNEUMOCYSTİS CARİNİİ

45

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR

PİGENUM AFRİKANUM

PROSTAMAL, PROSTUROL

LEİSHMANİA

46

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR

PİRİMETAMİN

DARAPRİM

TOXOPLASMOSİS

47

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR

PRAZİQUANTEL

BİLTRİCİDE

KİST HİDATİK (ECCİNOCOCCUS), ŞİSTOMİYAZİS

48

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR

STİBOGLUKONAT

GLUCANTİN, PENTOSTAM

KUTANOZ LEİSCHMANİAZİS, LEİSCHMANİAZİS

49

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR

SULFADİAZİN + EFEDRİN

SULFADİAZİNAC

TOXOPLAZMA

50

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR

TİABENDAZOL

MİNTEZOL

STRONGİLOİDİYAZ KUTANÖZ LARVA MİGRANS VİSERAL LARVA MİGRANS TRİŞİNELLOZ

51

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR

TİLBROKİNOL, TİLİKUİNOL

İNTETRİX

AMEBİAZİS

52

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR

TİNİDAZOL

FASİGYN, TINDAMAX

TRİCHOMONİASİS GİARDİASİS AMEBİASİS

53

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR

TRİCLABENDAZOLE

EGATEN, FASİNEX

FASCİOLA HEPATİCUM, FASCİOLASİS

54

DERMATOLOJİK İLAÇLAR

DAPSON

DAPSON, MALOPRIM, DISULONE, NOVASULFON, SERVIDAPSONE, SULFONA

ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.

55

DERMATOLOJİK İLAÇLAR

DİMETİL FUMARAT

FUMADERM KAP

PSÖRİAZİS (TAMOXİFEN VE AROMASİN KULLANMIŞ HASTALARDA)

56

DERMATOLOJİK İLAÇLAR

DOXEPİN (DOKSEPİN)

DOXEPIA, XEPIN, ADAPIN, ANTEN, APONAL, DEPTRAN, DONEURIN, DOXAL, DOXE, ESPADOX, GİLEX, MAREEN, SINEQUAN, TRIADAPIN, XEPIN, ZONALON

ÜRTİKER, ATOPİK DERMATİTİ

57

DERMATOLOJİK İLAÇLAR

EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ

HEBERPROT-P® EPİDERMAL GROWTH FACTOR

58

DERMATOLOJİK İLAÇLAR

GLİKOPİROLAT

ROBİNUL, ACPAN, GASTRODYN

GENERALİZE HİPERHİDROZ

59 60

DERMATOLOJİK İLAÇLAR DUYUSAL ORGANLAR

MONOBENZON ASEKLİDİN

BENOQUİNE KREM GLAUNORM

VİTİLİGO GLOKOM

61

DUYUSAL ORGANLAR

DİBROMPROMADİN İZOTİONAT BROLEN, BRULİDİNE, RBC, SWARM AKANTAMOEBA KERATİTİ

62 63

DUYUSAL ORGANLAR DUYUSAL ORGANLAR

OPHTASİLOXANE HİSTOACRYL

KORNEA ÖDEMİ, TRAVMASI FUNDUS VARİSLERİ

64

DUYUSAL ORGANLAR

FLORİCAL

OTOSKLEROZ

65 66

DUYUSAL ORGANLAR DUYUSAL ORGANLAR

DİMETİKON ENBUKRİLAT KALSİYUM KARBONAT + SODYUM FLORUR METAZOLAMİD TAFLUPROST

NEPTAZANE SAFLUTAN

AÇIK AÇILI GLOKOM, SEKONDER GLOKOM BENZALKONYUM KLORÜR ALLERJİSİ OLAN GLOKOM HASTALARINDA

67

DUYUSAL ORGANLAR

GOLİMUMAB

SİMPONİ

68 69

GENİTOÜRİNER SİSTEM GENİTOÜRİNER SİSTEM

ACETOHYDROXAMİC ACİD ANDROSTANOLON

LİTHOSTAT ANDRACTİM JEL

GANGREN GELİŞMEMİŞ, OSTEOMİYELİTİ OLMAYAN VE İNFEKSİYONU TEDAVİ OLMUŞ AÇIK DİYABETİK AYAK ÜLSERLERİ

1- DİĞER TEDAVİLERE DİRENÇLİ ÜVEİT: KORTİKOSTEROİD, AZATİOPRİN, SİKLOSPORİN-A, METOTREKSAT, MİKOFENALİK ASİT ( EN AZ ÜÇÜNÜN ÜÇ AY KULLANIMI GEREKMEKTEDİR) KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE BÖBREK TAŞI MİKROPENİS, AMBİGEUS GENİTALE, 5-ALFA REDÜKTAZ ENZİM EKSİKLİĞİ

70

GENİTOÜRİNER SİSTEM

BETANEKOL KLORÜR

MYOCHOLİNE, MYOTONİNE, URECHOLİNE

MESANENİN NÖROMÜSKÜLER BOZUKLUKLARI, NÖROJENİK MESANE, ATONİK MESANE, HİPOTONİK MESANE, İNKONTİNANS,NÖROPATİK MESANE

71

GENİTOÜRİNER SİSTEM

BİKARBONAT OLUŞTURAN TUZLAR (POTASYUM SODYUM HİDROJEN SİTRAT)

URALYT - U

SİSTİNÜRİ, BÖBREK TAŞI, NEFROTİLİAZİS, NEFROKALSİNOZİS, UROLİTHİAZİS, SİSTİN TAŞI

72

GENİTOÜRİNER SİSTEM

DİHİDRALAZİN SÜLFAT

ADELPHAN-ESİDREX, ADELPHANE, ADELPHANE-ESİDREX, BEPTAZİNE, BEPTAZİNE-H, DEPRESSAN, PREEKLAMPSİ, KBY NEPRESOL, NEPRESSOL, TRİNİTON, TRİRESİD K

73 74 75

GENİTOÜRİNER SİSTEM GENİTOÜRİNER SİSTEM GENİTOÜRİNER SİSTEM

DİMETİL SULFOKSİD DİSTİGMİNE GONADORELİN ASETAT

RIMSO UBRETİD KRYPTOCUR SPREY

İNTERSTİYEL SİSTİT, KUTANOZ AMİLOİDOZİS NÖROJENİK MESANE, HİPOKONTRAKTİL MESANE İNMEMİŞ TESTİS

76

GENİTOÜRİNER SİSTEM

KALLİDİNOJENAZ (KALLİKREİN)

PADUTİN

PRİMER İNFERTİLİTE, OLİGOSPERMİ, ASTENOSPERMİA, ERKEK İNFERTİLİTE

77 78

GENİTOÜRİNER SİSTEM GENİTOÜRİNER SİSTEM

KORTİKOTROPİN LANTANYUM KARBONAT

ACTH FLK, STİMULO - ACTH FOSRENOL

ADRENOGENİTAL SENDROM, ADRENAL HİPERPLAZİ (TEST AMAÇLI) KBY

79

GENİTOÜRİNER SİSTEM

LİYOFİLİZE E.COLİ BAKTERİYEL LİZATI

URO-VAXOM

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU, NEFROLİTİAZİS, HİPERKALSİÜRİ

80

GENİTOÜRİNER SİSTEM

OKALİPTOL + PİNEN + BORNEOL + KAMFEN + ANETOL + FENKON

ROWATİNEX

UROLİTİAZİS, URİNER ENF.

81

GENİTOÜRİNER SİSTEM

PENTOSAN POLİSÜLFAT

ELMİRON, ANSO, FİBROCİDE

İNTERSTİSİYEL SİSTİT

82

GENİTOÜRİNER SİSTEM

POTASYUM AMINO BENZOAT

POTABA, POTABEX, PABALATE-SF

PEYRONİE HASTALIĞI (BALANİT KSEROTİKA OBLİTERANS), ENDURATİS PLASTİCAPENİS, MORFEA, SKLERODERMA

83

GENİTOÜRİNER SİSTEM

PROSTAGLANDİN E1 (ALPROSTADİL)

CAVERJECT 10 MCG / ML AMP

EREKTİL DİSFONKSİYON

84

GENİTOÜRİNER SİSTEM VE SEKS HORMONLARI

TESTOSTERONE

ANDRODERM TTS, TESTOVİRON AMP

PANHİPOPİTUTARİZM, ERİŞKİN ANDROJEN YETMEZLİĞİ, HİPOGONADİZM, PARSİYEL ANDROGEN REZİSTANSI, MİKROPENİS, PUBERTE PREKOKS, GECİKMİŞ PUBERTE

85

GENİTOÜRİNER SİSTEM, METABOLİZMA

TİOPRONİN

ACADIONE, THİOLA, CAPTİMER, SUTİLAN, THİOSOL

SİSTİN TAŞI (SİSTİNOZİS), SİSTİNÜRİ, BÖBREK TAŞI, NEFROLİTİAZİS

86

GENİTOÜRİNER SİSTEM, ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

ETİNİL ESTRADİOL

ETHİNYL ESTRADİOL

HİPOGONADİZM, PROSTAT CA, TURNER SENDROMU (12 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLARDA), PRİMER OVERYAN SENDROMU, HERMAFRODİZM

87

GENİTOÜRİNER SİSTEM, SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

POTASYUM SİTRAT

URALYT-U

SİSTİNÜRİ, BÖBREK TAŞI, NEFROTİLİAZİS, NEFROKALSİNOZİS, SİSTİN TAŞI

88

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

AMSACRİNE

AMSIDYL, AMSIDINE, AMSA PD, AMEKRİN, AMSALYO

AKUT MYELOSİTER LÖSEMİ, AKUT MYELOİD LÖSEMİ, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ

89

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

ARSENİC TRİOXİDE

TRİSENOX

MULTİPLE MYELOM, AML - M3, AKUT PROMİYELOSİTİK LÖSEMİ

90

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

AT KAYNAKLI ANTİ - İNSAN TİMOSİT GLOBULİNİ

LYMPHOGLOBULİN

PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ, APLASTİK ANEMİ

91

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

BEKSAROTEN

TARGRETİN

LENFOMAİD PAPÜLLER, CUTENEOUS T-CELL LENFOMA, MYCOSİS FUNGOİDES 1- 65 YAŞ ALTINDAKİ, ECOG PERFORMANS DURUMU 0-1 OLAN VE 17 P DELESYONU BULUNMAYAN, KLORAMBUSİL; SİKLOFOSFAMİD BAZLI (COP, CHOP, RCOP VEYA R-CHOP); FLUDARABİN BAZLI (FLUDARABİN, FC VEYA FCR); RİTUXİMAB BAZLI (R-COP, R-CHOP VEYA FCR) TEDAVİLERE DİRENÇLİ, NONMYELOABLATİVE ALLOGENEİC KÖK HÜCRE NAKLİ ADAYI OLMAYAN KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ HASTALARINDA, 100 MG/M2, 1. VE 2. GÜN OLMAK ÜZERE, 28 GÜNDE 1, EN FAZLA 6 SİKLUS 2- 65 ÜSTÜNDEKİ, ECOG PERFORMANS DURUMU >= 2 OLAN, 17 P DELESYONU BULUNAN HASTALARDA 3- NON-MYELOABLATİVE ALLOGENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ ADAYI HASTALARDA, ANCAK NAKİL SONRASI NÜKS DURUMUNDA

92

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

BENDAMUSTİN

RİBOMUSTİN, TREANDA

93

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

BRENTUKSİMAB VEDOTİN

ADCETRİS

ANTİ-CD30 ANAPLASTİK BÜYÜK HÜCRELİ LENFOMALARDA VE HODGKİN LENFOMADA, KONVANSİYONEL TEDAVİLER YA DA OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİNDEN SONRA RELAPS/REFRAKTER HASTALARDA

94

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

CLADRİBİNE (CLADRİBİNA)

LEUSTATİN, LEUSTATİNE

HAİRYCELL LÖSEMİ (TÜYLÜ HÜCRELİ LÖSEMİ),HİSTİOSİS X, LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZİS

DEMİR SODYUM GLUKONAT KOMPLEKSİ

EFECİENT, EXTRAFER, FERLİXİT, FERRİTİN COMPLEX, FERRİTİN OTİ, FERRLECİT, FERROSPRİNT, HEREDİTER HEMORAJİK DEMİR (FE) EKSİKLİĞİ HEMOCROMO, ROSSEPAR, SANİFER

95

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

96

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

FENPROKUMON

MARCUMAR

TROMBOZ PROFLAKSİSİ, TROMBOEMBOLİK HST

97

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

HEM TÜREVLERİ

NORMOSANG, PANHEMATİN

HEPATİK PORFİRİA, AKUT PORFİRİA, AKUT İNTERMİTTAN PORFİRİA

98

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

İKATİBANT

FİRAZYR

HEREDİTER ANJİOÖDEM DE (C1 ESTERAZ EKSİKLİĞİ OLAN) AKUT ATAĞIN SEMPTOMATİK TEDAVİSİNDE

99

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

TROMETAMIN

THAM SOLÜSYONU

100

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR, GENİTOÜRİNER SİSTEM

EKULİZUMAB

SOLİRİS

101 102 103 104 105

KARDİOVASKÜLER KARDİOVASKÜLER KARDİOVASKÜLER KARDİOVASKÜLER KARDİOVASKÜLER

ADRENALİNE ASENOKUMAROL BERAPROST BİVALİRUDİN BRETİLYUM TOSİLAT

EPIPEN, FASTJECT SİNTRON DORNER ANGİOMAX, ANGİOX BRETYLOL, BRETYLATE

ASIDOZ PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİLİ (AKIMSİTOMETRİ/FLAER İLE BAKILAN GRANÜLOSİT PNH KLONU >%10, KEMİK İLİĞİ NORMOSELLÜLER) HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 2- HİPOPLASTİK VEYA APLASTİK KEMİK İLİĞİ VARLIĞINDA ÖNCELİKLE İMMÜNSUPRESİF TEDAVİ (ATG, SİKLOSPORİN) VE/VEYA ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ DENENMELİDİR. TIBBİ NEDENLERLE VE/VEYA DONÖR YOKLUĞU NEDENİYLE KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAMAYAN VE/VEYA İMMÜNSUPRESİF TEDAVİYE (ANTİTİMOSİT GLOBULİN (ATG), SİKLOSPORİN) YANIT VERMEYEN HASTALARDA KEMİK İLİĞİ YETERSİZLİĞİ SENDROMLARINA EŞLİK EDEN SEMPTOMATİK PNH’NIN (HİPOPLASTİK VEYA APLASTİK PNH) TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 3- ECULİZUMAB, KRONİK HEMOLİZİ VE HEMOLİZE BAĞLI KANITLANMIŞ KOMPLİKASYONLARI (TROMBOEMBOLİK OLAY, RENAL YETERSİZLİK, PULMONER HİPERTANSİYON) BULUNAN PNH HASTALARINDA HEMOLİZİN TEDAVİSİNDE KULLANILIR. 4- ECULİZUMAB KULLANAN HASTALARDA 6 AYDA BİR PNH KLONUNA TEKRAR BAKILMASI GEREKLİDİR. KONTROLLERDE GRANÜLOSİT PNH KLONU %10'UN ALTINA İNEN HASTALARDA ECULİZUMAB TEDAVİSİ KESİLİR. HASTALAR AYLIK HEMOLİZ LABORATUAR BULGULARI, VE PNH KLON DÜZEYİ İLE TAKİP EDİLİR. HASTALIĞIN TEKRARI DURUMUNDA TEDAVİYE YENİDEN BAŞLANIR. 5- BAŞLANGIÇ TEDAVİSİNDE, İLK DÖRT HAFTA BOYUNCA HAFTADA BİR KEZ 600 MG VE TAKİP EDEN 5. HAFTADA 900 MG OLARAK UYGULANIR. İDAME TEDAVİSİNDE, 5. HAFTADA UYGULANAN DOZU TAKİBEN HER 15. GÜNDE 900 MG İ.V. İNFÜZYON OLARAK UYGULANIR. 6- TEDAVİYE HER BAŞVURUDA EK-6 ECULİZUMAB KULLANIMI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA OLUR FORMUNUN VE EK-7 AŞI SERTİFİKASININ DOLDURULMASI ŞARTI İLE KULLANILIR. TEDAVİYE DİRENÇLİ ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM TANISINDA: 1- VÜCUT AĞIRLIĞI 40 KG VE ÜSTÜ OLANLARDA BAŞLANGIÇ DOZU 900MG/HAFTA 4 HAFTALIK DOZ, İDAMESİNDE 1200MG/HAFTA 5 HAFTALIK DOZ DEVAMINDA 1200 MG/2 HAFTA ŞEKLİNDEDİR. 2- VÜCUT AĞIRLIĞI 30-40 KG ARASINDA OLANLARDA BAŞLANGIÇ DOZU 600 MG/HAFTA 2 HAFTALIK DOZ, İDAMESİNDE 900MG/HAFTA 3 HAFTALIK DOZ DEVAMINDA 900MG/2 HAFTA ŞEKLİNDEDİR. 3- VÜCUT AĞIRLIĞI 20-30 KG ARASINDA OLANLARDA BAŞLANGIÇ DOZU 600 MG/HAFTA 2 HAFTALIK DOZ, İDAMESİNDE 600MG/HAFTA 3 HAFTALIK DOZ DEVAMINDA 600MG/2 HAFTA ŞEKLİNDEDİR. 4- VÜCUT AĞIRLIĞI 10-20 KG ARASINDA OLANLARDA BAŞLANGIÇ DOZU 600 MG/HAFTA 1 HAFTALIK DOZ, İDAMESİNDE 300MG/HAFTA 2 HAFTALIK DOZ DEVAMINDA 300MG/2 HAFTA ŞEKLİNDEDİR. 5- VÜCUT AĞIRLIĞI 5-10 KG ARASINDA OLANLARDA BAŞLANGIÇ DOZU 300 MG/HAFTA 1 HAFTALIK DOZ, İDAMESİNDE 300MG/HAFTA 2 HAFTALIK DOZ DEVAMINDA 300MG/3 HAFTA ŞEKLİNDEDİR. ANAFLAXI, ANGIONOROTIK ODEM, VENOM, ARI ALLERJISI, İLAÇ ALLERJİSİ, GIDA ALLERJİSİ

106

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

DEFİBROTİD

PROCYCLİDE, DASOVAS, NORAVİD VENO-OKLUSİF HASTALIK, VENO-OKLUSİF HASTALIK RİSKİ YÜKSEK HASTALARDA PROFİLAKSİ AMACIYLA

107

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

DEXRAZOXANE

CARDİOXANE, SAVENE, TOTECT, ZİNECARD

SİSTEM SİSTEM SİSTEM SİSTEM SİSTEM

CRYSTODİGİN, DİGİMED, DİGİMERCK PERSANTİN

AORT VEYA MİTRAL VALF REPLASMANI BUERGER, TROMBO EMBOLİK HASTALIK, HİPERTANSİYON ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIĞI, KORONER ARTER HASTALIĞI, HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİ VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ, VENTRİKÜLER FLATTER

KEMOTERAPİYE BAĞLI KARDİYAK TOKSİSİTEYİ ÖNLEMEDE KULLANILIR.

108

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

DİJİTOKSİN

109

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

DİPRİDAMOL

110

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

DİZOPİRAMİT

RYTHMODAN, NORPACE, KARDİYOMYOPATİ, İDİOPATİK HİPERTROFİK SUBAORTİK STENOZ, ARİTMİ, FİBRİLASYON, TAŞİKARDİ DİCORANTİL, DİSONORM, ISOMİDE

111

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

DRONEDARON

MULTAQ

112

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

ENOKSİMON

PERFAN

113

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

EPLERENONE

İNSPRA

114

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

EPOPROSTENOL

EPOALLEN, FLOLAN, GLAXOPROST PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYON

115

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

FLECAİNİD

TAMBOCOR

PAROKSİSMAL ARTRİYAL TAŞİKARDİ (PAT), PAROKSİSMAL ARTRİYAL FİBRİLASYON (PAF), ARTRİYAL FİBRİLASYON, VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ

116

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

PROCORUM, ALGOCOR

ARİTMİ

117 118 119

KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARDİOVASKÜLER SİSTEM

GALLOPAMİL (KALSİYUM ANTAGONİSTLERİ) GUANETİDİN HİDROKLOROTİAZİD İBUPROFEN I.V.

REFLEKS SEMPATİK DİSTROFİ ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR. PATENT DUCTUS ARTERIOZUS (PDA)

120

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

İNDOMETAZİN

121

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

İNOZİTOL NİKOTİNAT

İSMELİN ESİDREX PEDEA I.V. İNDOMET AMP, İNDOCİD AMP, CONFORTİD AMP NİCOLİP

122

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

İSUPREL

KALP TRANSPLANTASYONU, DİLATE KARDİYOMYOPATİ, RADYOFREKANS ABLASYON İŞLEMİNDE ÇARPINTI BASKILANMASINDA KULLANILIYOR

123

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

PROSTİN 15M

PDA, PULMONER ATREZİ, SAĞ KALP HİPOPLAZİSİ

İZOPRENALİN (İZOPROTERENOL) KARBOPROST

KALP YETMEZLİĞİ TEST AMAÇLI TEK KULLANIM

PAROKSİSMAL ATRİYAL FİBRİLASYON, ATRİYAL FİBRİLASYON VE FLUTTER GEÇİRİLMİŞ CVO, DİLATE KARDİYOMİYOPATİ, VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ ARTERYEL SWİTCH, HİPOPLASTİK SOL KALP SENDROMU, DİSKORDAN VENTRİKÜLO ARTERİYEL BAĞLANTI, DİSKORDAN ATRİOVENTRİKÜLER BAĞLANTI, ATRİOVENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT JİNEKOMASTİSİ OLAN KALP YETMEZLİĞİ

PREMATURE BEBEK, RESPİRATUAR DİSTRESS SENDROMU (RDS),PATENT DUCTUS ARTERIOZUS, NEONATAL BARTTER SENDROMU HİPOLİPOPROTEİNEMİ, FAMİLİYAL HİPERKOLESTEROLEMİ

124 125 126 127

KARDİOVASKÜLER KARDİOVASKÜLER KARDİOVASKÜLER KARDİOVASKÜLER

128

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

MIDODRINE

129 130

KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARDİOVASKÜLER SİSTEM

MİLRİNONE LAKTAT MİNOKSİDİL

131

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

NADOLOL

132

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

NAFTİDROFURİL

133 134 135 136

KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARDİOVASKÜLER SİSTEM, DUYUSAL SİSTEM

NİKORANDİL RANOLAZİN TOLVAPTAN TREPROSTİNİL GUANETİDİN MONOSÜLFAT + DİPİVEFRİNE HCL

138

KARDİOVASKÜLER SİSTEM, SİNİR SİSTEMİ, DUYUSAL ORGANLAR

139

KARDİOVASKÜLER, GENİTOÜRİNER

140

KARDİOVASKÜLER, GENİTOÜRİNER SİSTEM

137

SİSTEM SİSTEM SİSTEM SİSTEM

KETANSERİN KLOROTİAZİD LABETOLOL MEKSİLETİN

SUFREXAL DİURİL TRANDATE MEXİTİL GUTRON, AMATINE, PROAMATINE, METLIGINE COROTROP, PRİMACOR LONOLOX TB, LONİTEN TB

HİPERTANSİYON DİRENÇLİ HİPERTANSİYON, HİPERKALSİÜRİ HİPERTANSİYON VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ, VENTRİKÜLER ARİTMİ, VENTRİKÜLER FİBRİLASYON,SIK VENTRİKÜLER EKSTRASİSTOL VASOVAGAL SENKOP, KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNE BAĞLI HİPOTANSİYON, ÖNLENEMEYEN HİPOTANSİF ATAK, ORTOSTATİK (POSTURAL) HİPOTANSİYON DİLATE KARDİOMYOPATİ, KALP YETMEZLİĞİ, MYOKARDİT, FALLOT TETRALOJİSİ, KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI MALİGN HİPERTANSİYON, KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ + HİPERTANSİYON

ANABET, APO-NADOL, CORGARD, UZUN QT SENDROMU, HİPERADRENERJİK POLİMORFİK VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ CORZİDE, SOLGOL, SOTAZİDEN N DUSODRİL, NAFTODRİL, PRAXİLENE DANCOR RANEXA SAMSCA REMODULİN

PERİFERİK ARTER HASTALIĞI, BUERGER HASTALIĞI, BEYİN, GÖZ, KULAĞIN DOLAŞIM BOZUKLUKLARI, RAYNAUD HASTALIĞI VAZOSPASTİK ANGİNA ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIĞI, KORONER ARTER HASTALIĞI, MEDİKAL TEDAVİLERE DİRENÇLİ STABİL ANJİNA PEKTORİS KALP YETMEZLİĞİ, HİPONATREMİK DEKOMPANSE KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYON

THİLODİGON

TİROTOKSİKOZ GÖZ TUTULUMU, GRAVES HASTALIĞI

KLONİDİN

CATAPRESAN, PARACEFAN

DİĞER ANTİHİPERTANSİF TDV DİRENÇLİ OLGULARDA, PROKSİMAL OTONOMİK ATAK, HİPERKİNEZİS,OTİZM,HİPERAKTİF DURUMLAR, BOY KISALIĞI İÇİN TEST AMAÇLI, KARDİAK ARİTMİ, BÜYÜME GERİLİĞİ, ANKSİYETE, TOURETTES SENDROMU, WITHDRAWAL SENDROMU = YOKSUNLUK SENDROMU

HİDRALAZİN

APRESOLİN, HYDRAPRES, HİDRAL

RENAL ARTER STENOZU, HİPERTANSİYON, KONJESTİF KALP YETERSİZLİĞİ, PREREKLEMSİ, ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM

PHENTOLAMİNE

REGITIN, HERIVYL, INVICORP, VASOMAX

FEOKROMASİTOMA

TAUREDON, AUROLATE, MIOCRİN, ROMATOİD ARTRİT, JUVENİL ROMATOİD ARTRİT, PSÖRİATİK ARTRİT MIOCRISIN EVOXAC SJÖGREN SENDROMU (SİCCA SENDROMU) TENSİLON FLK MYASTENİA GRAVİS, OKULER MYASTENİA GRAVİS ULORİC, ADENURİC GUT

141

KAS İSKELET SİSTEMİ

ALTIN NA TİYOMALAT

142 143 144

KAS İSKELET SİSTEMİ KAS İSKELET SİSTEMİ KAS İSKELET SİSTEMİ

CEVİMELİNE EDROFONYUM FEBUKSOSTAT

145

KAS İSKELET SİSTEMİ

KALSİYUM KARBONAT + SODYUM MONOFLOROFOSFAT

TRİDİN

146

KAS İSKELET SİSTEMİ

KOLŞİSİN

COLCİSİN

147

KAS İSKELET SİSTEMİ

OROTİYOPROL

148

KAS İSKELET SİSTEMİ

PİRİDOSTİGMİN

ALLO CHRYSİNE MESTİNON ŞRP, MESTİNON 10 MG MYASTENİA GRAVİS, KONJENİTAL MYASTENİA TB

149

KAS İSKELET SİSTEMİ

PROBENESİD

BENEMİD, BENCID, PROBALAN, PROBENECIL, PROBEN-C, SOLPURIN

CİDOFOVİR KULLANILMASI GEREKEN HER DURUMDA İLAÇ TOKSİSİTESİNİ ÖNLEMEK İÇİN CİDOFOVİRLE BİRLİKTE, GUT, KRONİK HİPERÜRİSEMİ

150 151

KAS İSKELET SİSTEMİ KAS İSKELET SİSTEMİ

SULİNDAK SÜLFİNPİRAZON

SULİNDAL SULFİNONA, ENTUREN

ADENOMATOZ POLİPLERİ OLAN PROFLAKSİ, PEUTZ JEGHERS SENDROMU GUT

ACTEMRA

1- TEDAVİYE DİRENÇLİ ADÜLT STİLL HASTALIĞI : 1)KORTİKOSTEROİD, METOTREKSAT, SİKLOSPORİN-A, LEFLUNAMİD ( BİRİNCİ BASAMAKTAKİ İLAÇLARIN EN AZ İKİ TANESİNİN ÜÇ AY KULLANILMASI GEREKMEKTEDİR) 2)ANTİ TNF İNHİBİTÖRLERİ KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 2- TEDAVİYE DİRENÇLİ DEV HÜCRELİ ARTERİT : 1)KORTİKOSTEROİD VEYA METOTREKSAT (EN AZ ÜÇ AY KULLANMASI GEREKMEKTEDİR) 2)ANTİ TNF İNHİBİTÖRLERİ KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 3-TEDAVİYE DİRENÇLİ RELAPSİNG POLİKONDRİT: DAPSON, KORTİKOSTEROİD, AZATİOPRİN, METOTREKSAT, SİKLOFOSFAMİD, MİKOFENALİK ASİT, İNTRAVENÖZ İMMÜNGLOBULİN, SİKLOSPORİN -A EN AZ ÜÇÜNÜN ÜÇ AY KULLANIMI GEREKMEKTEDİR. 4- CASTLEMAN HASTALIĞI: KORTİKOSTEROİD KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 5- TEDAVİYE DİRENÇLİ JUVENİL İDİOPATİK ARTRİT:1)SULFASALAZİN, METOTREKSAT, AZATİOPRİN, SİKLOSPORİN, HİDROKSİKLOROKİN, LEFLUNAMİD (EN AZ ÜÇÜNÜN ÜÇ AY KULLANIMI GEREKMEKTEDİR) 2)ANTİ TNF İNHİBİTÖRLERİ KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 6- SEKONDER AMİLOİDOZ:KOLŞİSİN KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 7-DİĞER TEDAVİLERE DİRENÇLİ TAKAYASU ARTERİTİ:1)KORTİKOSTEROİD, METOTREKSAT, SİKLOFOSFAMİD, AZATİOPRİN, MİKOFENALİK ASİT (EN AZ ÜÇÜNÜN ÜÇ AY KULLANIMI GEREKMEKTEDİR) 2)ANTİ TNF İNHİBİTÖRLERİ KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 8- DİĞER TEDAVİLERE DİRENÇLİ ÜVEİT:1)KORTİKOSTEROİD, AZATİOPRİN, SİKLOSPORİN-A, METOTREKSAT, MİKOFENOLAT MOFETİL (EN AZ ÜÇÜNÜN ÜÇ AY KULLANIMI GEREKMEKTEDİR)2)ANTİ TNF İNHİBİTÖRLERİ KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 9- DİĞER TEDAVİLERE DİRENÇLİ ANKİLOZAN SPONDİLİT:1)SALAZOPRİN VEYA METOREKSAT( EN AZ ÜÇ AY KULLANIMI GEREKMEKTEDİR) 2)ANTİ TNF İNHİBİTÖRLERİ KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE

İLARİS

1- TEDAVİYE DİRENÇLİ AKUT GUT ARTRİTİ: KORTİKOSTEROİD, NONSTEROİD ANTİİNFLAMATUVAR İLAÇLAR, KOLŞİSİN KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 2- TEDAVİYE DİRENÇLİ FMF:KOLŞİSİN KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE

152

KAS İSKELET SİSTEMİ

TOCİLİZUMAB

153

KAS İSKELET SİSTEMİ

CANAKİNUMAB

PRİMER OSTEOPOROZ (DİRENÇLİ) BEHÇET HASTALIĞI , AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (FMF), GUT HASTALIĞI, HEREDOFAMİLİAL AMİLOİDOZİS (TÜRKİYEDEKİ KOLŞİSİN PREPARATLARINA KARŞI ALLERJİSİ OLDUĞU SAĞLIK KURULU RAPORUNA YAZILMALI) UYGUNLUK VERİLİR ROMATOİD ARTRİT

1- KOLŞİSİN DİRENÇLİ FMF : KOLŞİSİN KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 2- TEDAVİYE DİRENÇLİ ADÜLT STİLL HASTALIĞI : 1)KORTİKOSTEROİD, METOTREKSAT, SİKLOSPORİN-A, LEFLUNAMİD ( EN AZ İKİSİNİN ÜÇ AY KULLANIMI GEREKMEKTEDİR) 2) ANTİ TNF İNHİBİTÖRLERİ KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 3- TEDAVİYE DİRENÇLİ SİSTEMİK BAŞLANGIÇLI JUVENİL ARTRİT: KORTİKOSTEROİD, METOTREKSAT KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 4- TEDAVİYE DİRENÇLİ GUT VE TOFÜSLÜ GUT: KORTİKOSTEROİD, NONSTEROİD ANTİİNFLAMATUVAR İLAÇLAR, KOLŞİSİN KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 5- TEDAVİYE DİRENÇLİ CASTLEMAN HASTALIĞI: KORTİKOSTEROİD, ANTİ IL-6 MONOKLONALLARI KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 6- TEDAVİYE DİRENÇLİ TEKRARLAYAN POLİKONDRİT: DAPSON, KORTİKOSTEROİD, AZATİOPRİN, METOTRİKSAT, SİKLOFOSFAMİD, MİKOFENAT MOFETİL, İNTRAVENÖZ İMMÜNGLOBULİN, SİKLOSPORİN -A KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 7-TEDAVİYE DİRENÇLİ KRİOKROPİN İLİŞKİLİ OTOİNFLAMATUVAR HASTALIK: CANAKİNUMAB KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 8- MAKROFAJ AKTİVASYON SENDROMU: KORTİKOSTEROİD, SİKLOSPORİN -A KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 9- TEDAVİYE DERNÇLİ SCHNİTZLER SENDROMU: KORTİKOSTEROİD, KOLŞİSİN, METOTREKSAT KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 10- TEDAVİYE DİRENÇLİ SWEET SENDROMU:KORTİKOSTEROİD, KOLŞİSİN, ORAL POTASYUM İODİD, SİKLOSPORİN-A, DAPSON, AZATİOPRİN, SİKLOFOSFAMİD, METOTREKSAT, İVİG KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 11- FMF'E SEKONDER AMİLOİDOZ: KOLŞİSİN KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE

154

KAS İSKELET SİSTEMİ

ANAKİRNA

KİNERET

155

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

AGALSIDASE ALPHA

REPLEGAL

FABRY HASTALIĞI

156

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

ALGLUCOSİDASE ALFA

MYOZYME

POMPE HASTALIĞI

157

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

AMYLOPECTIN

GLYCOSADE (MODIFIYE MISIR NIŞASTASI)

158

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

ARGININ

L-ARGININ

159

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

BETAİN HCL

CYSTADANE, BETAİNE

HOMOSİSTİNÜRİ, B-SENTAZ EKSİKLİĞİ, KOBALAMİN METABOLİZMASI DEFEKTİ, DOĞUMSAL METABOLİK BOZUKLUKLAR, SİSTATİYONÜRİ, METİL TETRAHİDROKSİ FOLAT EKSİKLİĞİ

160

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

BİOTİN (VİT H)

BİOTİN

DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIK, BİOTİDİNAZ EKSİKLİĞİ, MULTİPLE HİDROKSİKARBOKSİLAZ EKSİKLİĞİ, HALOKARBOKSİLAZ SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORGANİK ASİDEMİ, LAKTİK ASİDOZ, MİTOKONDRİAL HASTALIK (MİTOKONDRİAL SİTOPATİ, MİTOKONDRİAL MYOPATİ), PROPİYONİK ASİDEMİ, BİOTİN EKSİKLİĞİ

161

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

BÜYÜK NÖTRAL AMİNOASİTLER

162

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

CARGLUMİC ASİT

CARBAGLU

163

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

D- MANNOSE POWDER

D-MANNOSE NOW 100% POWDER

164

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

DEKSTROMETORFAN HBR

BEXİNE

165

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE

166

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

DİKLOROASETİK ASİT

DİKLOROASETİK ASİT

KRONİK LAKTİK ASİDOZ WİLSON HASTALIĞI (HEPATOLENTİKÜLER DEJENERASYON), SKLERODERMA (SİSTEMİK SKLEROZ), SİSTİN TAŞI (SİSTİNOZİS), İNTRA HEPATİK KOLESTAZ, POLİMYOZİT, OVERLAP SENDROMU, MORFEA, BAKIR METABOLİZMASI BOZUKLUĞU, ROMATOİD ARTRİT

NEOPHE POWDER AND TABLETS

BEXINE TABLET

GLIKOJEN DEPO HASTALIKLARINDA ÜRE SIKLUS BOZUKLUKLARI

FENILKETONURI HASTALARINDA HİPERAMMONAEMİA, ÜRE SİKLUS DEFEKTİ ( KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ,SİTRULLİNEMİ,ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ,ARJİNİNEMİ), PROPİYONİK ASİDEMİ KONJENITAL GLIKOZILASYON BOZUKLUKLARI DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIKLAR, NON-KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ NON KETOTIK HIPERGLISINEMI

167

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

D-PENİSİLAMİN

METALCAPTASE, ATAMİR, ARTAMİN, CUPRİMİNE, MERCAPTYL, TROLOVOL

168

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

FOSFAT

PHOSPHATE SANDOZ, REDUKTO SPESİYAL

RAŞİTİZM, RİCKETS, SİSTİNOZİS,FANCONİ SENDROM

169

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

GALSULFAZ

NAGLAZYME

MUKOPOLİSAKKARİDOZ TİP 6 (MAROTEAUX - LAMY SENDROMU )

170

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

GLISIN IÇERMEYEN MAMA

NKH ANAMIX (X-GLY ANALOG) 400G POWDER MAMA

171

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

GLİSERİL TRİKAPRİLAT (ORTA ZİNCİRLİ TRİGLİSERİT)

MCT OİL, MIGLYOL, LİQUİGEN

YAĞ ASİDİ OKSİDAYON BOZUKLUKLARI (1- PRİMER KARNİTİN EKSİKLİĞİ 2- KARNİTİN PALMİTOYİL TRANSFERAZ 1 EKSİKLİĞİ 3- KARNİTİN PALMİTOYİL TRANSFERAZ 2 EKSİKLİĞİ 4- KARNİTİN TRANSLOKAZ EKSİKLİĞİ 5- SEKONDER KARNİTİN EKSİKLİKLERİ 6-ÇOK UZUN-UZUN-ORTA-KISA ZİNCİRLİ AÇİL-COA DEHİDROGENAZ EKSİKLİĞİ) , PRİMER İNTESTİNAL LENFANJEKTAZİ, KİSTİK FİBROZİS, ABETALİPOPROTEİNEMİ, HİPOBETALİPOPROTEİNEMİ, KISA BARSAK SENDROMU, PANKREATİK YETMEZLİK, KRONİK KOLESTAZ, GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI, HİPERTRİGLİSERİDEMİ, ŞİLÖZ EFÜZYON, TİP 1 HİPERLİPOPROTEİNEMİ, BAĞIRSAK REZEKSİYON(OPERASYONLA ÇIKARILMASI) SONUCU MALABSORBSİYON, LİPOPROTEİN METABOLİZMASI BOZUKLUĞU

172

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

GLYCERYL TRİOLEATE

GTO OİL

ADRENOLOKÖDİSTROFİ

173

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

İDURSULFASE

ELAPRASE

HUNTER SENDROMU (MUKOPOLİSAKKARİDOZ TİP II)

NON KETOTIK HIPERGLISINEMI

174

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

İZOLÖSIN

FALKAMIN,ISORAM,ISOBRANCH, SARGENOR SPORT

175

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

KALSİTRİOL

ROCALTROL DAMLA

176

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

KALSİYUM MAGNEZYUM SİTRAT BLUE BERRY LİKİDİ

177

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

KARNITIN

BRIOVITASE MITOKONDRIYAL HASTALIKLAR (MIYOPATI-SITOPATI), ORGANIK ASIDEMILER (METILMALONIK ASIDEMI, PROPIYONIK ASIDEMI, IZOVALERIK ASIDEMI, MAPLE SOSTEGNO,CREAVIT,GLOTONE,CA ŞURUP IDRAR HASTALIĞI), KARNITIN METABOLIZMASI BOZUKLUKLARI VE YAĞ ASIDI OKSIDASYON BOZUKLUKLARI RNICOR,DISOCOR,HEPATIF

178

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

KENODEOKSİKOLİK ASİT

CHENOFALK, XENBİLOX

DOĞUMSAL METAB. HST, SEROBROTENDİNÖZ, KSANTOMATOSİZ

179

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

KOENZİM Q10

COENZYME Q10, BİO QUİNONE COENZYME Q10

MİTOKONDRİYAL MİYOPATİ, MİTOKONDRİYAL SİTOPATİ, GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARI, FRİEDREİCH ATAKSİSİ

180

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

KOLESTEROL

CHOLESTEROL MODULE, CHOLESTEROL POWDER

SMİTH-LAMİ-OPİTZ SENDROMU, KOLESTEROL METABOLIZMASI BOZUKLUKLARI

181

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

KREATIN MONOHIDRAT

CAPROFIDES HEMOSTATICO

182

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

KROMOLİN SODYUM

CROMOSOL KAPSÜL

GIDA ALLERJİSİ

183

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

L - CARNİTİN

CARNİTİNE

DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIK

184

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

L - İZOLÖSİN

İZOLEUSİN

METİLMALONİK ASİDEMİ, PROPİYONİK ASİDEMİ, MAPLE ŞURUP HAST. (AKÇAAĞAC ŞURUBU)

185

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

LARGE NEUTRAL AMİNO ACİDS PREKUNİL TB (LNAA)

186

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

LIZIN

BELİSİNA,COURASTEN,EUZYMA LİSİNA,FERROCHELATE

187

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

LORENZO'NUN YAĞI + GLİSERİL TRİOLEAT

LORENZO'S OIL, GTO OİL

ADRENOLOKÖDİSTROFİ, ADRENOKORTİKAL YETMEZLİK

188

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

MANNOZ

MANNOSE

KONJENİTAL GLİKOZİS

189

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

MCT OİL

MCT OİL

YAĞ ASİDİ OKSİDAYON BOZUKLUKLARI (PRİMER KARNİTİN EKSİKLİĞİ, KARNİTİN PALMİYOTİL TRANSFERAZ 1 EKSİKLİĞİ, KARNİTİN PALMİYOTİL TRANSFERAZ 2 EKSİKLİĞİ, KARNİTİN TRANSLOKAZ EKSİKLİĞİ, SEKONDER KARNİTİN EKSİKLİKLERİ, ÇOK UZUN-UZUN-ORTA-KISA ZİNCİRLİ AÇİL-COA DEHİDROGENAZ EKSİKLİĞİ ), PRİMER İNTESTİNAL LENFANJEKTAZİ, KİSTİK FİBROZİS, ABETALİPOPROTEİNEMİ, HİPOBETALİPOPROTEİNEMİ, KISA BARSAK SENDROMU, PANKREATİK YETMEZLİK, KRONİK KOLESTAZ, GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI, HİPERTRİGLİSERİDEMİ, HİPERGLİSERİDEMİ, LİPOPROTEİN METABOLİZMASI BOZUKLUĞU

190

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

MERCAPTAMİN BİTARTARAT

CYSTEAMİNE - MERCAMİNE, CYSTAGON

SİSTİNOZİS, SİSTİNÜRİ

191

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

METİLEN TETRAHİDRO FOLAT

METHİONIN GRANÜL

METİLEN TETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ EKSİKLİĞİ

192

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

MONOBAZİK VE DİBAZİKFOSFAT TUZLARI

K - PHOS - NEUTRAL

D VİTAMİNİNE BAĞIMLI RİKETS, HİPOFOSFATEMİK RİKETS

193

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

NİKOTİNAMİT

NİCOBİON

NİKOTİNİC ASİT YETMEZLİĞİ, HİPERLİPİDEMİLER

194

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

NİTİSİNONE

ORFADİN, NTBC

HEREDİTER TİROZİNEMİ, TİROZİNEMİ TİP -1

195

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

OKSANDROLON

ANAVAR, BONAVAR, LONAVAR, OXANDRİN

BOY KISALIĞI

196

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

OLSALAZİNE SODİUM

DİPENTUM

ÜLSERATİF KOLIT

ORGANIK ASIDEMILER (METILMALONIK ASIDEMI, PROPIYONIK ASIDEMI, IZOVALERIK ASIDEMI, MAPLE ŞURUP IDRAR HASTALIĞI) VİTAMİN D BAĞLI TİP 1 RAŞİTİZM HIPOMAGNESEMI

MITOKONDRIYAL HASTALIKLAR, KREATIN EKSIKLIĞI SENDROMLARI, GYRATE ATROFISINDE

FENİLKETONÜRİ ÜRE SIKLUS BOZUKLUKLARI

197

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

OMEGA-3 YAĞ ASITLERI

AMEU,AMNI3,ANDROLISTICA,BIONAGROL PLUS,CARSİOACE

198

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

ORNITIN

HEPA-MERZ KT

199

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

OXİTRİPTAN (OKSİTRİPTAN)

TRİPT-OH, LEVOTHYM

200

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

PHTONADİONE (K VİTAMİNLERİ) MEPHYTON TB

BİLİER ATREZİ SİROZ, ALAGİLLE SENDROMU

201

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

POTASYUM, FOSFAT, SODYUM PREPARATI

HİPOFOSFATEMİ, OSTEOMALAZİ, PREMATÜRE RİKETSİ

ADDİPHOS

HIPERTRIGLISEMIDE (TRIGLISERITI 400MG/DL’NIN ÜZERINDE OLANLARDA), GLIKOJEN DEPO HASTALIĞINDA ÜRE SIKLUS BOZUKLUKLARI FENİLKETONÜRİ, BH4 EKSİKLİĞİ.,THPR SENTETAZ EKSİKLİĞİ, DİHİDROPTERİDİNE REDÜKTAZ ENZİM EKSİKLİĞİ

202

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

RİBOFLAVİN

203

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SAPROPTERIN DIHYDROCHLORIDE

204

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SERIN

L-SERINE POWDER

205

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SİLİBİNİN (DEVE DİKENİ EKSTRESİ)

LEGALON, SİLİMARİN

KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI, STEATOHEPATİTİS, AMANİTA PHALLOİDES ZEHİRLENMESİ (MANTAR ZEHİRLENMESİ)

206

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SİLYMARİN (DEVE DİKENİ EKSTRESİ)

LEGALON

KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI

207

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SİSAPRİD

PREPULSİD

KRONİK İNTESTİNAL PSEUDOOBSTRİKSİYON

208

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SİTRÜLLİN

STIMOL, EPURAM, BIOSTIMOL, DYNERGUM, IPOAZOTAL, NECROPLEX, ORNITARGIN, POLILEVO, STIMUFOR

LİSİNÜRİK PROTEİN İNTOLERANSI, ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ,SİTRULLİNEMİ,ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ,ARJİNİNEMİ)

209

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SODIUM DICHLOROACETAT

SODIUM DICHLOROACETATE 500 MG 1ML

210

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SODYUM BİKARBONAT + POTASYUM BİKARBONAT + DİSODYUM HİDROJEN FOSFAT

PHOSPHATE - SANDOZ, REDUCTO RİKETS, HİPOFOSFATEMİK OSTEOMALAZİ, FANCONİ SENDROMU, RAŞİTİZİM, OSTEOMALAZİ - SPECİAL

211

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SODYUM FENİLASETAT + SODYUM BENZOAT

AMMONUL

ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ, ARJİNİNEMİ)

212

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SODYUM FENİLBÜTİRAT

AMMONAPS

ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ, ARJİNİNEMİ)

213

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

STANOZOLOL

WİNSTROL, MENABOL, STROMBA, NEURABOL

HEREDİTER ANJİOÖDEM DE (C1 ESTERAZ EKSİKLİĞİ OLAN)

214

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

TETRAHİDROBİOPTERİN

TETRAHİDROBİOPTERİN (BH4)

TETRAHİDROBİOPTERİN EKSİKLİĞİ, FENİLKETONÜRİ, HİPERFENİLALANİNEMİ, BH4 EKSİKLİĞİ, DİHİDROPTERİDİNE REDÜKTAZ ENZİM EKSİKLİĞİ

215

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

UBİKİNON

CO-ENZYM Q

MİTOKONDRİAL HASTALIK (MİTOKONDRİAL SİTOPATİ, MİTOKONDRİAL MİYOPATİ), KARDİYOMYOPATİ, COENZİM Q PRİMER EKSİKLİĞİ, GLUTARİK ASİDÜRİ TİP 2, MULTİPLE ACYL CO-A DEHİDROGENAZ EKSİKLİĞİ

216

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

VALİN

VALİN

ORGANİK ASİDEMİLER (METİLMALONİK ASİDEMİ, PROPİYONİK ASİDEMİ, İZOVALERİK ASİDEMİ, MAPLE ŞURUP (AKÇAAĞAÇ ŞURUBU) İDRAR HASTALIĞI)

217

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

VITAMIN B1 (TIAMIN)

BENERVA

218

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

VITAMIN B6 (PIRIDOKSIN)

PYRIDOXAL PHOSPHATE

219

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

VİT H

BİOTİN

BİOTİDİNAZ EKSİKLİĞİ, MULTİPLE HİDROKSİKARBOKSİLAZ EKSİKLİĞİ, HALOKARBOKSİLAZ SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORGANİK ASİDEMİ, LAKTİK ASİDOZ, MİTOKONDRİAL HASTALIK (MİTOKONDRİAL SİTOPATİ, MİTOKONDRİAL MYOPATİ)

220

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

VİTAMİN MİNERAL KOMPLEKSİ

AQUADEKS

KİSTİK FİBROZİSLİ HASTALARDA DESTEK AMAÇLI OLARAK

PİRİDOKSAL-5P, PURE CAP.

PİRİDOKSAL FOSFAT EKSİKLİĞİNE BAĞLI EPİLEPSİ., PİRİDOKSAL 5 FOSFAT EKSİKLİĞİ

221

SİNDİRİM SİSTEMİ VE PİRİDOKSİN METABOLİZMA, SİNİR SİSTEMİ

BEFLAVİNE KUVAN

GLUTARİK ASİDÜRİ, MITOKONDRIAL HASTALIKLAR, LIPIT MIYOPATISI VE GLUTARIK ASIDÜRILER FENILKETONÜRIDE (BH4 YÜKLEME TESTINDE BH4 VERILMESI ÖNCESI (0. DAKIKA) FENILALANIN DÜZEYINE GÖRE EN AZ %30 DÜŞME VE FENILALANIN TOLERANSINDA %50 ARTMA OLMASI DURUMUNDA) SERIN AMINOASIDI METABOLIZMA BOZUKLUKLARINDA

MITOKONDRIAL HASTALIKLAR VE KONJENITAL LAKTIK ASIDOZDA

MAPLE ŞURUP IDRAR HASTALIĞI GYRATE ATROFISI, HOMOSISTINÜRI, HIPEROKZALURI

222

SİNİR SİSTEMİ

BAKLOFEN

LİORESAL İNTRATEKAL

SPASTİK PARAPLEJİ, SPASTİK TETRAPLEJI,CEREBRAL PALSİ, SPASTİSİTE, MULTPLE SKLEROZ,SPASTİK HEMİPLEJİ, HALLER VORDEN SPALTZ HAST.

223

SİNİR SİSTEMİ

BENZATROPİN MESİLAT

BENZTROP, COGENTİN

PARKİNSON, PARKİNSONİZM, TARDİV DİSKİNESİA, HİPERSALİVASYON, EXTRAPİRAMİDAL DİSTONİ

224

SİNİR SİSTEMİ

DALFAMPRİDİN

AMPYRA

MULTİPL SKLEROZ TANISINDA EDSS( EXPANDED DİSABİLİTY SATATUS SCALE) 5 VE 7 DAHİL OLMAK ÜZERE ARASINDAKİ SKORLAMALARDA VE GEÇMİŞİNDE EPİLEPTİK NÖBET ÖYKÜSÜ OLMAYAN HASTALARDA

225

SİNİR SİSTEMİ

DANTROLEN

DANTROLEN, DANTRALEN, DANTAMACRIN, DANLENE

HERTÜRLÜ OPERASYONA BAĞLI MALING HIPERTERMI VE/VEYA MALING HIPERTERMI RISKI,NÖROLEPTİK MALİNG SENDROM, SPASTİSİTE, SPASTİK TETRAPLEJİ, SPASTİK HEMİPLEJİ

226

SİNİR SİSTEMİ

DİHİDROERGOTAMİN AMP

DİHYDERGOT

MİGREN

227

SİNİR SİSTEMİ

DİHİDROERGOTOKSİN METANSÜLFONAT

CAPERGYL, CERELOİD, CLİNADİL, COMPOSİTUM, DCCK, DOREHYDRİN, ERGODESİT, ERGOHYDRİNE, ERGOMEDERGOTOX, GERİMAL, HYDERGİN, HYDERGİNA, HYDERGİNE, HYDRO-CEBRAL, IBEXONE, ORPHOL, PONTUC, SECATOXİN FORTE, SPONSİN, STOFİLAN, SÉGOLAN 

228

SİNİR SİSTEMİ

DİSÜLFİRAM

ESPERAL (DERMAL FORMU)

KRONİK ALKOLİZM

229

SİNİR SİSTEMİ

ETHOSUXİMİDE

PETNİDAN, ZARONTİN, PETİMİD

EPİLEPSİ, DOOSE SENDROMU

230 231 232 233

SİNİR SİNİR SİNİR SİNİR

FENELZİN SÜLFAT FENOBARBİTAL GUANFASİN IDEBENONE

NARDELZİNE, NARDİL LUMİNAL AMPUL TENEX CATENA, MNESİS

KRONİK MAJOR DEPRESYON, SOSYAL FOBİ KONVÜLSİYON DİKKAT EKSİKLİĞİ SENDROMU, HİPERAKTİVİTE FRİEDERİCH ATAKSİSİ, SPİNOSEREBELLAR ATAKSİ, SPİNAL ATAKSİ, SEREBELLAR ATAKSİ,LEBERİN HEREDİTER OPTİK NÖROPATİSİ

234

SİNİR SİSTEMİ

İSOPRİNOSİNE (İNOSİN PRANOBEKS)

İSOPRİNOSİN, DELIMMUN, BODARIL, IMUNOVIR, İNOSİPLEX, ISOVIR, METIVIROL, VIRUXAN

SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALIT (SSPE)

235

SİNİR SİSTEMİ

KARBİDOPA + LEVODOPA

SİNEMET, SYMMETROL, NACOM

PARKİNSON

236

SİNİR SİSTEMİ

KETOCAL

KETOJENİK DİYET PREPARATI

EPİLEPSİ, ÇOKLU EPILEPTIK TEDAVIYE CEVAP VERMEYEN HASTALARDA DIYET YÖNETIMINDE

237

SİNİR SİSTEMİ

KLOBAZAM

FRISIUM, CASTILIYUM, CLARMYL, CLOPAX, NOIAFREN, SEDERLONA, EPİLEPSİ, LANDAU KLEFFNER SENDROMU, RETT SENDROMU, DOOSE SENDROMU,TUBEROSCLEROZİS (YEŞİL REÇETEYE YAZILACAK) URBADAN, URBANYL, URBANOL

238 239 240

SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ

METİSERJİT MALEAT METOHEKZİTAL SODYUM MİDAZOLAM

DESERİL BRİETAL, BREVİMYTAL EPİSTATUS

SİSTEMİ SİSTEMİ SİSTEMİ SİSTEMİ

SEREBRAL PALSİ

MİGREN EPİLEPSİ STATUS EPİLEPTİCUS (0 - 16 YAŞ ARASI HASTALARDA ) • ÇOK AKTİF RELAPSİNG REMİTTİNG MULTİPL SKLEROZ (RRMS) (MCDONALD KRİTERLERİ) HASTALARINDA HASTALIĞI MODİFİYE EDİCİ TEDAVİ OLARAK İYİ SEÇİLMİŞ HASTA GRUPLARINDA YAN ETKİLERİ DİKKATLE MONİTÖRİZE EDİLEREK TEK BAŞINA KULLANILABİLİNİR. • İLAÇ BAŞLAMA KRİTERLERİ: 1- 18-60 YAŞ ARASI, 2- EN AZ 1 YIL İNTERFERON BETA VEYA GLATİRAMER ASETAT TEDAVİSİNE YANIT VERMEYEN VE AŞAĞIDAKİ KRİTERLERİN TAMAMINI KARŞILAYAN HASTALARDA; O SON 1 YIL İÇERİSİNDE PULS TEDAVİ GEREKTİREN BELİRGİN VE BELGELENMİŞ EN AZ İKİ ATAK GEÇİRMİŞ HASTALARDA O İMMÜNOMODÜLATÖR TEDAVİ ÖNCESİ VEYA TEDAVİ SÜRESİNCE MRI BULGULARINA GÖRE İKİ YENİ MS PLAĞI VEYA KONTRAST TUTAN 1 YENİ PLAĞI GÖSTERİLMİŞ HASTALARDA O EDSS SKORUNDA TEDAVİ SÜRESİNDE GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ OLARAK 1 YIL İÇERİSİNDE 1 PUAN ARTIŞ OLAN HASTALARDA 3- EDSS ≤ 5.5 4- SON 3 (ÜÇ) AYDA İNTERFERON BETA VEYA GLATİRAMER ASETAT ALMAMIŞ OLMAK VEYA SON 6 İÇİNDE HERHANGİ BİR İMMÜNSÜPRESİF İLAÇ KULLANMAMIŞ OLMAK • YUKARIDAKİ KRİTERLERE GÖRE UYAN HASTALARDA TEDAVİ VE TAKİP KRİTERLERİ: 1- HASTADA AKTİF ENFEKSİYONUN GÖSTERİLMESİ , PA AC GRAFİSİ, HEMOGRAM VE İDRAR KÜLTÜRÜ, HIV (-) NEGATİF OLDUĞUNUN LABORATUVAR İLE GÖSTERİLMESİ. GEÇİRİLMİŞ TÜBERKÜLOZ ÖYKÜSÜ BULUNAN VEYA ATİPİK LEZYONLARI BULUNAN HASTALARDA KONTRENDİKE OLMADIĞININ BİLDİRİLMESİ. 2- SON 6 AY İÇERİSİNDE HASTANIN KANDİDA VEYA ASPERGİLLUS BENZERİ SİSTEMİK MANTAR ENFEKSİYONU GEÇİRMEMİŞ OLMASI 3- SON 3 AY İÇİNDE AĞIR HERPES SİMPLEKS VEYA ZOSTER ENFEKSİYONU GEÇİRMEMİŞ OLMASI VEYA DİĞER FIRSATÇI ENFEKSİYON OLMAMASI 4- HASTANIN İMMÜN YETMEZLİKTE OLMADIĞININ LABORATUVAR OLARAK GÖSTERİLMESİ İÇİN TAM KAN SAYIMINDA; O NÖTROFİL SAYISI > 1500 HÜCRE/µL O LENFOSİT SAYISI > 1000 HÜCRE/µL O CD4+ > 500 HÜCRE/µL O CD8+ > 250 HÜCRE/µL 5- 6 AYDA BİR HASTANIN KLİNİK (FİZİK MUAYENE VE EDSS) VE LABORATUVAR (HEMOGRAM, KARACİĞER FONKSİYON TESTİ, İDRAR TETKİKİ VE KÜLTÜRÜ, GEREKLİ GÖRÜLEN HASTALARDA GEBELİK TESTİ) BULGULARININ BAKANLIĞIMIZA BİLDİRİLMESİ GEREKLİDİR.

241

SİNİR SİSTEMİ

NATALİZUMAB

TYSABRİ

242

SİNİR SİSTEMİ

NEFOPAM

OXADOL

GECİKMİŞ PUBERTE

243

SİNİR SİSTEMİ

ORFENADRİN HİDROKLORÜR

DİSİPAL

DYSTOMİ MUSCULORUM DEFORMANS

244 245

SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ

PORCİNE BRAİN EXTRACT POTASYUM BR

CEREBROLYSİN DİBRO-BE-MONO

BEYİN İSKEMİ, MENTAL RETARDASYON, OTİZM EPİLEPSİ

246

SİNİR SİSTEMİ

RUFİNAMİD

BANZEL, INOVELON

247

SİNİR SİSTEMİ

SKOPOLAMİN

SCOPODERM, SCOPOLAMİN PATCH PRİMER DİSTONİ, SİNİR İNJURİ (HASARI)

248 249

SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ

STİRİPENTOL SULTİAM

DİACOMİT OSPOLAT

250

SİNİR SİSTEMİ

TETRABENAZİNE

XENAZINE, NITOMAN, REVOCON

251

SİNİR SİSTEMİ

TİAGABİN

GABİTRİL, GABİOTAN

252

SİNİR SİSTEMİ

TRİHEXYPHENİDYL HCL

ARTANE, ACAMED, PARKİNANE

PARKİNSON, CEREBRAL PALSY, HALLER VORDEN SPALTZ HAST., WİLSON HASTALIĞI, EKSTRA PYRAMİDAL HASTALIKLAR, DİSTONİ, KOREA ATETOZ, MİTOKONDRİAL SİTOPATİ

253

SİNİR SİSTEMİ

ZONİSAMİDE

ZONEGRAN 25 MG. KAP, EXCEGRAN 25 MG KAP.

EPİLEPSİ ( 0 -16 YAŞ ARASI HASTALARDA )

DORYL

NÖROJENİK MESANE

254

SİNİR SİSTEMİ, GENİTOÜRİNER KARBAKOL SİSTEM

EPİLEPSİ

EPİLEPSİ DİRENÇLİ EPİLEPSİ, LENOX GASTAUT SENDROMU EKSTRAPİRAMİDAL BOZUKLUKLAR VE HAREKET BOZUKLUKLARI, TARDİF DİSKNEZİ, DİSTONİ, HUNGTİNGTON KOREASI (HUNGTİNGTON HASTALIĞI), SEREBRAL PALSY, KORE (KOREA) EPİLEPSİ (PARSİYEL NÖBET)

255

SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR

DEMEKLOSİKLİN

LEDERMYCİN

ANTİDİÜRETİK HORMON SALGI SENDROMU (ADH SENDROMU), HİPONATREMİ

256

SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR

DİAZOXİD

PROGLİCEM, TENSURIL, HIPERSTAT, PROGLISEM, SEFULKEN

HİPERİNSULİNEMİ, HİPERİNSÜLİNEMİK HIPOGLİSEMİ, HİPERİNSÜLİNİZM, İNSÜLİNOMA, NESİDOBLASTOSMA (PANKREAS ADACIK HÜCRE TÜMÖRÜ)

257

SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR

DİSODYUM EDTA

ENDRATE, CHELATRAN

HİPOPARATİROİDİ (TEST İÇİN)

258

SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR

FENOKSİBENZAMİN HİDROKLORÜR

DİBENZYRAN

FEOKROMASİTOMA, KLİPPEL REİD SENDROMU, NÖROJEN MESANE

259

SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR

FENTOLAMİN MEZİLAT

REGITIN, HERIVYL, INVICORP, VASOMAX

FEOKROMASİTOMA

260

SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR

KORTİKORELİN TRİFLUTATE

CRH AMP.

TEST İÇİN, İNFERİOR PETROZAL SİNÜS ÖRNEKLEMESİ

261

SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR

L-DOPA

L-DOPA

BOY KISALIGI İÇİN L-DOPA TESTİ

262

SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR

MEKASERMİN

INCRELEX

LARON SENDROMU, PRİMER IGF-1 EKSİKLİĞİ

263

SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR

PANKREATİK ENZİMLER

CREON GRANÜL, CREON KİNDER

KİSTİK FİBROZİS

264

SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR

PANKRELİPAZ

VİOKASE

PANKREATİT

265

SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR

TESTOLAKTON

FLUDESTRİN, TESLAC

ALBRİGHT SENDROMU, PUBERTE PRECOX

266

SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR

TETRAKOSAKTİD

SYNACTHEN, CORTROSINA, NUVACTHEN, ACTH

TEST AMAÇLI TEK KULLANIM

267

SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR

TİRATRİKOL

TEATROİS (TRİAC)

HİPOFİZ TİROİD HORMON REZİSTANSI

268

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

ATAZANAVİR

REYATAZ

AIDS (ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME = EDİNİLMİŞ BAĞIŞIKLIK YETMEZLİK SENDROMU)

269

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

DİDANOZİN

VİDEX

HIV POZİTİF VAKALARDA KOMBİNASYON TEDAVİSİNDE 6 AYDAN SONRA

270

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

ENFUVİRTİT

FUZEON

TEDAVİ ALMIŞ OLMASINA RAĞMEN HIV REPLİKASYONU DEVAM EDEN HIV POZİTİF HASTALARDA KOMBİNASYON TEDAVİSİNDE

271

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

FLUSİTOZİN

ANCOBON, ANCOTİL

CRİPTOCOCCUS MENENJİTİ

272

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

FOSCARNET

FOSCAVİR, TRİAPTEN

CMV ANTİJENEMİ + SEVERE COMBINE IMMUNE DEFFICIENCY (SCID) + KİT, GANCİCLOVİR DİRENÇLİ CMV ENFEKSİYONLARI

273

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

KAPREOMİSİN

CAPASTAT

TÜBERKÜLOZ

274

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

KLOFAZİMİN

LAMPREN,CLOFOZİNE

TBC, DİRENÇLİ AC TBC MULTİDRUG REZİS.

275

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

MUMPS VACCİNES

İMOVAX (İNAKTİF POLİO AŞI)

KEMİK İLİĞİ NAKLİ, KRONİK MYELODİSPLASTİK SENDROM, TRANSPLANTASYON YAPILACAK HASTALARDA PROFİLAKSİ

276

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

NELFİNAVİR MEZİLAT

VİRACEPT

AKKİZ İMMÜN YETMEZLİK SENDROMU

277

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

NİTAZOKSANİT

ALİNİA

İMMUNSUPRESE VEYA İMMÜN YETMEZLİKLİ HASTADA CRYTOSPORİDİUM ENFEKSİYONLARI

278

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

PENİSİLİN MAJOR-MİNÖR DETERMİNANT

DAP KİT

PENİSİLİN ALLERJİSİ HİKAYESİ OLAN VAKALARDA TANININ KESİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN. EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇOCUK ALLERJİ, ALLERJİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI (YETİŞKİN), ÇOCUK İMMÜNOLOJİ VE ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANLARININ REÇETESİ İLE

279

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

RALTEGRAVİR

ISENTRESS

HIV POZİTİF VAKALARDA KOMBİNASYON TEDAVİSİNDE 2 YAŞ ÜZERİNDE (BİZDE RUHSAT AŞAMASINDA VE GMP SIRALAMASINI ALDI)

280

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

SAKİNAVİR MEZİLAT

İNVİRASE

AIDS (ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME = EDİNİLMİŞ BAĞIŞIKLIK YETMEZLİK SENDROMU), HIV (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)

281

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

SİDOFOVİR

VİSTİDE

AIDS KLİNİK TABLOSU GELİŞEN HIV POZİTİF KİŞİLERDE CMV RETİNİTİNİN TEDAVİSİNDE, GANCİCLOVİR DİRENÇLİ CMV ENFEKSİYONU, İMMUNSUPRESE VEYA TRANSPLANT HASTASINDA CMV VEYA BK VİRÜS ENFEKSİYONLAR, AKUT CMV ENFEKSİYONU, CMV PROFİLAKSİSİ, POLYOMA NEFRİTİ,

282

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

SİTOMEGALOVİRÜS İMMÜN GLOBULİNİ

CYTOTECT, MEGALOTECT

KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ VEYA AĞIR KOMBİNE İMMUN YETMEZLİĞİ OLAN VEYA HIV POZİTİF VAKALARDA CMV ANTİVİRAL TEDAVİSİNE İLAVE OLARAK CMV PNÖMONİSİNİN TEDAVİSİNDE

283

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

TİPRANAVİR

APTİVUS

DİĞER PROTEAZ İNHİBİTÖRLERİNE DİRENÇLİ HIV POZİTİF HASTALARDA KOMBİNASYON TEDAVİSİNDE

284

SOLUNUM SİSTEMİ

AQUASOL A AMP

PREMATÜRE APNESİ + BRONKOPULMONER DİSPLAZİ YA DA PREMATÜRE APNESİ + RESPİRATUAR DİSTRESS SENDROMU

285

SOLUNUM SİSTEMİ

A VİTAMİNİ ALFA -1- PROTEİNAZ İNHİBİTÖRÜ

PROLASTİN

ALFA -1 ANTİTRİPSİN EKSİKLİĞİNE BAĞLI KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI

CAFFEİNE CİTRATE (CAFFEİNUM)

CAFCİT

PREMATÜRE APNESİ, YENİ DOĞAN SOLUNUM DİSTRESS SENDROMU

286

SOLUNUM SİSTEMİ

287

SOLUNUM SİSTEMİ

İPRATROPİUM BR

ATROVENT LS, ATROVENT NASAL, ALLERJİK RİNİT + BRONŞİAL ASTIM ITROP NASAL

288 289 290 291

SOLUNUM SOLUNUM SOLUNUM SOLUNUM

NEDOKROMİL NİTRİK OKSİT ORSİPRENALİN PİRFENİDON

TİLADE İNOMAX ALUPENT ESBRİET

292

SOLUNUM SİSTEMİ

SODYUM BENZOAT

AMMONUL,BOROCAİNA,BRONCALE NON KETOTIK HIPERGLISINEMI NE,BRONCALENE NOURİSSON

293

DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR

L - METİONİN

METHİONİN TB

SİTRUVİT TAŞI (BÖBREK TAŞI)

294

DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR

METİRAPON

METOPİRON

CUSHİNG SENDROMU

295

DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR

ORAL ŞELASYON

BIO-CHELATTM HEAVY METAL CHELATOR

296

DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR

PENTAGASTRİN

PEPTAVLON

PENTAGASTRİN UYARI TESTİ İÇİN

297

DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR

SODYUM AMOBARBİTAL

AMYTAL

WADA TESTİ (YEŞİL REÇETEYE YAZILACAK)

298

DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR

SODYUM POLYSTRYRENE SULFANATE VEYA CALCIUM POLYSTRENE SULFANATE

KAYEXALATE, ELUTİT, RESONİUM, HİPERKALEMİ, PSÖDOHİPOALDOSTERONİZM, HİPERALDOSTERONİZM CPS PULVER

299

DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR

TRİENTİNE

SYPRINE

SİSTEMİ SİSTEMİ SİSTEMİ SİSTEMİ

ASTIM, BRONKOSPAZM VAZOREAKTİVİTE TESTİNDE KULLANILIYOR KOAH, AKUT BRONŞİYAL, DİGİTAL İNTOKSİKASYONU İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS

METAL ZEHIRLENMELERI

WİLSON HASTALIĞI, SİSTEMİK SKLEROZ, SKLERODERMA

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.
SUPPORT SILO