SÖZSOFT SMSKONTÖR TEDARİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

December 7, 2017 | Author: Duygu Sarıkaya | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 Tel : Cep : SÖZSOFT SMSKONTÖR TEDARİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar İşbu sözleşme, Sağlayıcı Firm...

Description

Sözsoft Bilişim Hizmetleri Merkez Kayaşehir Business Plaza Kayabaşı Mah. G-5 Cad. 3. Bölge Kat :3 No:41 Başakşehir / İstanbul Tel : +90 212 777 9 483 Cep : +90 544 769 7 638 e-mail : [email protected] web : http://www.sozsoft.com

SÖZSOFT SMSKONTÖR TEDARİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1.

Taraflar İşbu sözleşme,

Sağlayıcı Firma Yetkili: Özlem ÖZTÜRK Adres: Merkez Kayaşehir Business Plaza 3. Bölge G5 Cad. Kayabaşı Mah. Kat:3 No:41 Başakşehir İSTANBUL adresinde mukim Sözsoft Bilişim Hizmetleri Özlem ÖZTÜRK Şirketi (Bundan böyle Sözsoft olarak anılacaktır.) ve

Müşteri Şirket Adı: Kurs Adı/Şube: Yetkili Adı: Adres&Tel: (bundan böyle müşteri olarak anılacaktır.) (Sözsoft ve Müşteri bundan sonra birlikte TARAFLAR olarak anılacaklardır.) arasında ………/……../……….. tarihinde akdedilmiştir.

2.

Sözleşmenin Amacı

2.1.

Sözsoft, eğitim sektörü işleyişinde kolaylık sağlamak üzere kursyazılımı.com site (bundan böyle SİTE olarak anılacaktır.) kullanımını ve kullanım sırasında Müşteri ve Müşterilerinin kendi müşterilerine göndereceği kampanya, bilgilendirme, kutlama, hatırlatma gibi içeriklerinin gönderilmesi için gerekli SMS kontörü satışını sağlamaktadır. Site WEB üzerinden hizmet vermektedir. Müşteri, eğitim sektöründe faaliyet gösteren ……………………………………………. Şirketinin ……………………………………………… şubesini/temsilciliğini yönetmektedir.

2.2.

Taraflar, işbu madde gereğince SİTE ve Hizmetlerinin kullanılmasından doğacak karşılıklı hakların ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla işbu Sözleşme’yi akdetmişlerdir.

2.3.

Sözsoft Kullanım Koşulları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup, en güncel metin www.kursyazilimi.com adresinde yayınlanmaktadır. İşbu Sözleşmede düzenlenmeyen durumlara ilişkin olarak Kullanım Koşulları uygulama alanı bulacaktır. İşbu Sözleşme’nin imzalanması ile Müşteri, Kullanım Koşulları hakkında bilgilendirildiğini ve bunları bildiğini açık bir şekilde teyit etmektedir ve içeriğini tamamen kabul etmektedir.

3.

Tanımlar ve Kısaltmalar STH (SABİT TELEFON HİZMETİ) : Teknoloji sınırlaması olmaksızın sabit karasal telefon şebekesi üzerinden ABONE’ ye temel ve katma değerli telefon hizmetlerinin sunulmasını kapsar.

Müşteri Kaşe & İmza

Sözsoft Kaşe & İmza

Sözsoft Bilişim Hizmetleri Merkez Kayaşehir Business Plaza Kayabaşı Mah. G-5 Cad. 3. Bölge Kat :3 No:41 Başakşehir / İstanbul Tel : +90 777 9 483 Cep : +90 544 769 7 638 e-mail : [email protected] web : http://www.sozsoft.com

ALICI: Müşteri tarafından kendi rızası ile telefon numarası Sözsoft’a verilerek işbu sözleşme amacı hizmet sağlanan mesajın sahibi SÖZSOFT HİZMET: Müşterinin belirlediği numaralara SMS yolu ile yazılı kısa mesajların ulaştırılması noktasında sağlanan kontör tedariği KARAKTER: Gönderilen kısa mesajın içinde yer alan (a-z) küçük harfler, (A-Z) büyük harfler, (0-9) rakamlar ve (, ), ], [, *, /, \, %, ? gibi özel işaretlerdir. SMS: Kısa Mesaj ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ.:(Bundan Böyle ÖZTEK olarak anılacaktır.) STH ve Alt yapı (Web SMS Kısa Mesaj Gönderme Yazılımı ve Ara Yazılımlar) Hizmet Sağlayıcısı SİTE: kursyazilimi.com

4.

Sözleşmenin Ekleri

4.1.

Sözleşme ve ekleri, taraflar arasında bu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak mevcut olan Sözleşme’nin tamamını teşkil eder ve bu Sözleşme’de yer alan hususlarla ilgili olarak taraflar arasında önceden mevcut bütün yazılı veya şifahi anlaşmaları, taahhütleri ve kabulleri hükümsüz kılar. Aşağıda yazılı ekler işbu sözleşmenin tamamlayıcı ve ayrılmaz ekleridir. Ek-1 TÜZEL KİŞİ için; İmza Sirküleri Ek-2 TÜZEL KİŞİ için, Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi / GERÇEK Kişi için Kimlik Fotokopisi Ek-3 ABONE Şirketin vergi levhası Ek-4 SÖZSOFT tarafından ABONE/Müşteri’den talep edilen diğer belgeler

5.

Sözleşmenin Konusu

5.1.

Sözsoft, ÖZTEK ile yapmış olduğu iş birliği çerçevesinde SİTE üzerinden Müşterilerine SMS kullanımı için kontör tedarik hizmeti sağlayacaktır. Sözsoft bu hizmeti, Müşteriler tarafından gerçekleştirilen ödemeler neticesinde tedarik etmeyi kabul etmektedir.

5.2.

Müşteri, Sözsoft’un SİTE’de sağladığı SMS gönderimlerini sadece işbu Sözleşme’de belirtildiği şekilde ve amaçta ve Kullanım Koşulları uyarınca kullanacak olup, ihtiyacı olan kontör adedine bağlı olarak bir ücret ödeyecektir.

6.

Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri

6.1.

Sözsoft , Öztek’in STH hizmeti kullandırması ve alt yapı yazılımlarının Site üzerinden Müşteri’ye sunulmasında aracılık edecektir.

6.2.

Sözsoft, Müşteri’nin mesai saatleri içinde ulaşabileceği, Müşteri hizmetleri bildirimi ile teknik desteği Öztek iş birliği kapsamında sağlayacaktır.

6.3.

Sözsoft, Müşterisine satın aldığı kontör adedince kontör sunacaktır.

6.4.

Sözsoft, bir ay içerisinde Müşteri’nin satın aldığı kontörlerden tüketilmemiş olan kontörü, yükleme tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile bir sonraki aya aktarmakla yükümlüdür. 1 yıl sonunda kullanılmayan kontörleri silme hakkına sahiptir. Aktarımlar işbu Sözleşme süresi ile sınırlıdır.

Müşteri Kaşe & İmza

Sözsoft Kaşe & İmza

Sözsoft Bilişim Hizmetleri Merkez Kayaşehir Business Plaza Kayabaşı Mah. G-5 Cad. 3. Bölge Kat :3 No:41 Başakşehir / İstanbul Tel : +90 777 9 483 Cep : +90 544 769 7 638 e-mail : [email protected] web : http://www.sozsoft.com

6.5.

Sözsoft, Kısa mesaj gönderilecek kişinin hattının açık olmaması, telefon ayarlarının Kısa Mesaj almaya uygun olmaması, havasal ve karasal iletişim hatları ile şebekesinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı Kısa mesajın alıcısına mutlak ulaştırılacağını garanti etmez. Gönderilecek Kısa mesaj Operatörüne teslim edildikten sonra, Operatörünün Kısa mesaj Merkezinde yine Operatörünün belirlemiş olduğu Kısa mesaj geçerlilik süresi boyunca iletilmesi denenecektir.

6.6.

Sözsoft, Hizmetin verilmesi sırasında diğer operatörlerden kaynaklanan problemlerde, diğer operatörlerin çözüm süreleri geçerlidir ve problemlerden kaynaklanan işbu sözleşme konusu hizmetin verilmesinde ortaya çıkabilecek olan aksamalardan, SÖZSOFT sorumlu olmayacaktır. Aynı şekilde şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, MÜŞTERİ nin veya üçüncü şahısların hileli bir şekilde hizmeti bloke etmek amaçlı hareketleri sebebiyle veya yasal sebeplerle ya da SÖZSOFT’UN elinde olmayan nedenlerle, mücbir sebeplerle hizmetin verilmesi geçici olarak ya da tamamen durabilir. SÖZSOFT’UN bu gibi hallerde hiçbir sorumluluğu yoktur. SÖZSOFT mümkün ve gerekli olan hallerde, bu tür kesintileri MÜŞTERİ lerine duyuracaktır.

6.7.

ÖZTEKin / Sözsoft’un yapacağı bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılım ile cihazların devreye alınması esnasında meydana gelebilecek aksamalar kesinti olarak değerlendirilmeyecektir.

6.8.

Müşteri, göndereceği Kısa Mesajların içeriğini hazırlarken SÖZSOFT tarafından belirlenmiş format ve teknik kurallara uymak ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Aksi takdirde bu nedenle gönderilemeyecek olan Kısa Mesajlardan SÖZSOFT sorumlu değildir. SÖZSOFT bahsedilen format ve teknik kuralları her hangi bir zamanda değiştirme hakkı saklı tutar.

6.9.

MÜŞTERİ tarafından hazırlanan tüm SMS metinleri 918 Karakteri geçmeyecektir. Bu sınırı aşan metinlerin gönderilememesinden ve/veya eksik gönderilmesinden SÖZSOFT sorumlu değildir.

6.10.

MÜŞTERİ, kendisi tarafından KENDİ MÜŞTERİLERİNE/Çalışanlarına gönderilmek üzere hazırlanacak olan hizmetin numaralarının yasal olarak elde etmek suretiyle, KENDİ MÜŞTERİLERİ / Çalışanlarına tarafından verildiğini ve kendilerine SMS, gönderimi yapılacağı konusunda eksiksiz ve doğru olarak bilgilendirerek hizmeti almak için onay verdiğini; bu konuda MÜŞTERİLERİNDEN gelecek her türlü talep, şikayet ve/veya iddia karşısında sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.11.

Müşteri, SÖZSOFT’UN ihmal ve kusurundan kaynaklanan sebepler dışında, gönderilen Faks, Çağrı ve Kısa mesaj bilgilerin sahibine yanlış ve ya eksik gönderilmesinden veya onayı alınmadan gönderilmiş olmasından ve bu konularda 3. şahıslar tarafından SÖZSOFT’A yöneltilebilecek talep ve davaların asıl muhatabının kendisi olduğunu, bu konuda SÖZSOFT’UN hiçbir sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.12.

MÜŞTERİ, kısa mesaj içeriklerinin tamamının kendisi tarafından hazırlanacağını, kısa mesaj içerisinde yer alan ifadelerin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal değerlere/düzene aykırı olmayacağını, yanlış ve/veya eksik olmayacağını, politik amaçlı olmayacağını, özel ya da kamu kurumunu hedef almayacağını, 3. kişilerin/kurumların haklarını ihlal etmeyeceğini, T.C. Kanunları ve yürürlükteki mevzuata, ahlaka, adaba, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, TC’nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini, aksi halde, söz konusu ifadelerden kaynaklanan her türlü zarar ya da tazminat taleplerinden sorumlu olacağını, bu ifadeler nedeniyle SÖZSOFT’un maruz kalacağı her türlü hukuki anlaşmazlığın, suç teşkil eden fiillerin ve/veya tazminat taleplerinin muhatabının kendisi olduğunu, işbu sebeple SÖZSOFT’UN herhangi bir tazminat ödemesi halinde, kendisine rücu edileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.13.

MÜŞTERİ yararlandığı hizmeti ticaret amacı ile üçüncü kişilere kullandıramaz. Aksine davranan MÜŞTERİNİN abonelik sözleşmesi iptal edilir.

6.14.

Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlarda, MÜŞTERİNİN bu sözleşme ile elde ettiği haklara haciz veya tedbir konularak hizmetin kapattırılması, verilmesinin engellenmesi, vb. hallerde MÜŞTERİ, SÖZSOFTTAN hiçbir hak ya da tazminat iddiasında bulunamaz.

Müşteri Kaşe & İmza

Sözsoft Kaşe & İmza

Sözsoft Bilişim Hizmetleri Merkez Kayaşehir Business Plaza Kayabaşı Mah. G-5 Cad. 3. Bölge Kat :3 No:41 Başakşehir / İstanbul Tel : +90 777 9 483 Cep : +90 544 769 7 638 e-mail : [email protected] web : http://www.sozsoft.com

7.

Ücretler

7.1.

MÜŞTERİ SÖZSOFT Web sayfalarında açıklamış olduğu Kontör tarifelerinden bir tanesini seçer ve seçmiş olduğu tarife fiyatları üzerinden kontör satın alır.

7.2.

SÖZSOFT MÜŞTERİNİN satın aldığı tarifeyi ve tarifeye ilişkin fiyatları istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir, fiyat değişiklikleri SÖZSOFTUN web sayfasından duyurulacaktır.

7.3.

SMS kullanımı için sağlanan kontör tedariği hizmet bedeli peşin tahsil edilmekte olup, faturalar, ödeme sonrasında düzenlenerek Müşteri kaşesinde bulunan adrese gönderilecektir.

7.4.

Teknik sorunlardan dolayı gönderilemeyen Kısa mesajlar ücretlendirilmeyecektir. MÜŞTERİ bu sebepten dolayı SÖZSOFTTAN hiçbir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul eder.

7.5.

Sözsoft’un Müşteriye karşı yükümlülüğü ödemiş olduğu ücret ile sınırlıdır.

8.

Sözleşmenin Süresi ve Feshi

8.1.

Sözleşme Taraflarca imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle yürürlükte kalır.

8.2.

Taraflardan biri haklı sebepler ile (Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde) 10 öncesinden haber vermek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

9.

Mucbir Sebepler Tarafların kontrolü dışında gelişen ve Tarafların işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. (Örneğin; Grev, Lokavt, Savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, Terör eylemleri, Deprem, Yangın, Su baskını, vb. afetler, Devletin karar ve eylemleri vb.). Taraflar, mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam zamanında yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Ekonomik krizler mücbir sebep sayılmaz. Mücbir sebep durumunun oluşması halinde Taraflar bir araya gelerek, işbu Sözleşme‟nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edecekler, ancak sorunun çözümü için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerdir.

10.

Tebligat Adresleri Tarafların sözleşmede belirtilen ve kaşelerinde bulunan adresler yasal iş yeri adresi olarak edilecektir. Taraflardan her hangi birinin adres değiştirmesi durumunda adres değişikliği bildirimlerini yazılı olarak yapmak durumundadırlar.

11.

Son Hükümler

11.1.

Sözleşme Türk Hukukuna tabidir ve anlaşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

11.2.

İşbu Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ, hiçbir şekilde ve şartta diğer tarafın hukuksal temsilcisi, acentası veya vekili olmayıp; diğer SÖZSOFTU yükümlülük altına sokacak ve bağlayacak bir hak ve yetkiye de sahip değildir. MÜŞTERİ, SÖZSOFTUN adına veya hesabına hiçbir surette 3. gerçek ya da tüzel kişilerle herhangi bir sözlü ya da yazılı akit yapamaz, taahhütlerde bulunamaz.

Müşteri Kaşe & İmza

Sözsoft Kaşe & İmza

Sözsoft Bilişim Hizmetleri Merkez Kayaşehir Business Plaza Kayabaşı Mah. G-5 Cad. 3. Bölge Kat :3 No:41 Başakşehir / İstanbul Tel : +90 777 9 483 Cep : +90 544 769 7 638 e-mail : [email protected] web : http://www.sozsoft.com

11.3.

İşbu Sözleşmenin hükümlerinden bazılarının yürürlüğünü veya geçerliliğini kaybetmesi, ilgili hükmün işbu sözleşmeden ayrılabilir nitelikte olması şartıyla işbu Sözleşme’nin yürürlüğünü veya geçerliliğini kaybetmesi sonucunu doğurmayacaktır.

11.4.

İşbu sözleşme 4 sayfa ve 2 nüsha halinde tanzim edilmiş olup, Taraflar, işbu Sözleşmeyi kendi gerçek ve serbest iradeleri ile ve herhangi bir baskı veya zorlama altında kalmadan akdettiklerini, işbu Sözleşme’nin içeriğini okuduklarını ve kabul ettiklerini aşağıda bulunan imzaları ile beyan etmektedirler.

Müşteri Kaşe & İmza

Sözsoft Kaşe & İmza

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.