RESTAURANT WERSJA Oprogramowanie i specjalistyczny sprzęt komputerowy dla gastronomii

September 19, 2016 | Author: Izabela Bożena Białek | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 RESTAURANT WERSJA 2013 Oprogramowanie i specjalistyczny sprzęt komputerowy dla gastronomii2 3 3 POSitive Restaurant No...

Description

RESTAURANT

WERSJA 2013

Oprogramowanie i specjalistyczny sprzęt komputerowy dla gastronomii

Zastanawiałeś się kiedyś, czego najbardziej potrzebujesz w pracy? Prostoty obsługi urządzeń, czy bogatego wyboru opcji? Szybkości działania, czy pewności i bezpieczeństwa? Nowoczesności? … a może wydajności? Nie możesz się zdecydować? Nie musisz, bowiem system POSitive Restaurant posiada wszystkie wymienione wyżej cechy! RESTAURANT

POSitive Restaurant Przyszłość gastronomii w Twoim lokalu Rozwiązanie dla wszystkich lokali gastronomicznych System POSitive Restaurant to oprogramowanie do zarządzania wszelkiego typu obiektami gastronomicznymi - restauracjami, kawiarniami, pizzeriami, pubami, barami czy stołówkami. POSitive Restaurant przystosowany został do pracy na dowolnej liczbie punktów sprzedaży POS w lokalu gastronomicznym.

Wygodna praca i zarządzanie Program w widoczny sposób usprawnia zarządzanie na wszystkich szczeblach menedżerskich, gwarantując pełną kontrolę nad każdym odcinkiem pracy w lokalu. Na stanowiskach POS system jest obsługiwany przez wygodny i intuicyjny ekran dotykowy.

Zwiększenie sprzedaży

Nieograniczone korzyści Zastosowanie oprogramowania POSitive Restaurant, drukarek zamówień, jak i systemów LRS oraz KDS skraca czas obsługi gości, zwiększa średnią wartość rachunku, przyspiesza rotację stolików, usprawnia kontrolę i planowanie – czyli zwiększa zyski Twojej restauracji.

zamówienie

drukarka fiskalna

terminal dotykowy m ów

STANOWISKO POS

BAR drukarka bonów za ie ni e

Z  POSitive Restaurant podniesiesz komfort obsługi Twoich gości. System znacznie poprawi wydajność pracowników w kuchni i na sali, co przyspiesza czas realizacji zamówień. Szczegółowa analiza preferencji i popytu wśród gości ułatwia planowanie atrakcyjnego menu.

zamówień tzw. bonówek, przez system monitorów kuchennych KDS aż po bezprzewodowe systemy przywoławcze LRS.

Od pojedynczej lokalizacji do sieci gastronomicznej POSitive Restaurant znakomicie sprawdza się w obsłudze małych lokali, jak i dużych restauracjach a po zintegrowaniu z systemem centralnego zarządzania POSitive Management Center, także w sieciach gastronomicznych.

Współpraca ze specjalistycznym sprzętem komputerowym POSitive Restaurant współpracuje z  wieloma urządzeniami i  systemami usprawniającymi działanie każdego lokalu gastronomicznego. Od  drukarek,

MANAGER

KUCHNIA drukarka bonów

■  Schemat działania systemu POSitive Restaurant w lokalu z jednym stanowiskiem POS i dwoma drukarkami zamówień

3

POSitive Restaurant Nowoczesny system zarządzania dla obiektów gastronomicznych

POSitive Restaurant Praca przy stanowiskach sprzedaży i obsługi Klienta POS

4

POSitive Restaurant moduł POS - sprzedaż i obsługa Klientów Prosty i przejrzysty sposób obsługi programów POSitive Hospitality, zapewnia wygodną pracę, przyspiesza wykonywanie poszczególnych zadań, skraca okres szkolenia pracowników wpływając na zmniejszenie kosztów wdrożenia systemu. Komfort ▌ intuicyjna obsługa poprzez ekran (terminal) dotykowy;

▌ szczegółowy widok sali: rozkład, ilość miejsc przy stolikach, ilość miejsc wolnych, status stolików - zajęte, zarezerwowane, w oczekiwaniu na rachunek, pracownicy przypisani do obsługi poszczególnych stolików;

▌ dodawanie notatek do zamówień: wybór z listy lub wpisanie ręcznie, np. stek średnio wysmażony, Martini wstrząśnięte - niemieszane;

▌ wiadomości/komunikaty dla operatorów;

▌ współpraca z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych;

▌możliwość przypisania dań do różnych osób w jednym zamówieniu;

▌ przypisywanie skrótów poszczególnym potrawom, np. „Poz. 11” składniki: frytki, kurczak, surówka z marchwi, woda mineralna;

▌ustawianie kolejności serwowania potraw;

▌ ograniczanie widoczności pracownika do swojego obszaru pracy; ▌ natychmiastowe powiadamianie o błędach lub próbach przekroczenia uprawnień, np. zbyt wysoki rabat, brak uprawnień; ▌ wprowadzenie i rozliczanie dań specjalnych „na życzenie”.

▌ listy dodatków do potraw – pojedynczego lub wielokrotnego wyboru;

▌powiadamianie o zbyt długim czasie obsługi stolika.

Szybkość ▌ przyjmowanie i modyfikacja zamówień, przenoszenie zamówienia na inny stolik lub stanowisko innego kelnera; ▌ przekazywanie zamówień między pracownikami, np. udostępnienie opcji wystawienia rabatu osobie uprawnionej; ▌ wydruk bonów w miejscach przygotowania potraw, z uwzględnieniem wydruku bonu z opóźnieniem; ▌ szybka korekta zamówień - wydruk bonu stornującego; ▌ pasek produktów szybkiego wyboru – moduł najczęściej sprzedawanych produktów, skróty klawiaturowe.

Wszechstronność ▌ bezpieczna identyfikacja pracownika (operatora): logowanie przez PIN, kartę magnetyczną lub kartę chipową; ▌ otwieranie i zamykanie rachunków, sterowanie szufladą kasową; ▌ wystawianie faktur do paragonów; ▌ obsługa dowolnych płatności: karta płatnicza, gotówka, karta stałego Klienta, ▌możliwość połączenia rożnych form płatności (np. część gotówką, część kartą), warunki specjalne: upusty, promocje, „happy hours”, wewnętrzna sprzedaż bezgotówkowa; ■  Praca z POSitive Restaurant - szybka i wygodna obsługa Klientów

Przejrzystość ▌ podgląd na: saldo danego stolika, rachunki, dane pracowników obsługujących poszczególne sekcje, dokonane transakcje, przyjęte zamówienia, wystawione rachunki/faktury; ▌ grupy produktów, np. warzywa, napoje gazowane, alkohole;

▌ obsługa kart firmowych: identyfikacyjnych, rabatowych, kredytowych, lojalnościowych, niepłatne rozliczenia rachunków (talony, bony, status VIP); ▌ obsługa kredytów dla Klientów: stan, odnowienie kredytu, rozliczanie sald, kasa walutowa, kalkulator walut - automatyczne pobieranie kursów z serwera NBP; ▌ integracja z mobilną aplikacją blue pocket umożliwiająca zarządzanie programami lojalnościowymi (wydawanie kart Klienta oraz udostępnianie i spalanie kuponów rabatowych) z poziomu POSitive Restaurant

Manager POSitive Restaurant Zarządzanie na najwyższym poziomie Wszystkie stanowiska POS wchodzące w skład systemu POSitive Restaurant są zarządzane przez moduł Manager, który posiada liczne funkcje administracyjne i zapewnia dokładną kontrolę oraz szybkie tworzenie raportów dotyczących prowadzonej działalności. Moduł odpowiada za prowadzenie gospodarki magazynowej i inwentaryzacji w lokalu gastronomicznym. Rozbudowany nadzór, koordynacja pracy w lokalu ▌ przydzielanie dostępu dla użytkowników terminali POS i managerów: hasła do szybkiego logowania poprzez kartę magnetyczną, chipową oraz z nadrukowanym kodem kreskowym; definiowanie uprawnień administratorów; ▌ opcja „Kilku Managerów” – podział obowiązków i dostosowanie opcji/ funkcji programu administracyjnego, z których mają prawo korzystać; ▌ określanie widoku POS i MiniPOS i dostępu uprawnień dla operatorów np. uprawnienia rabatowe;

Opcje produktów – tworzenie menu od podstaw ▌ określanie rodzajów produktów: towary, potrawy, dodatki, usługi; ▌ dzielenie produktów na grupy: dania z kurczaka, napoje gorące, zupy, dania wegetariańskie, itd.; ▌ definiowanie kosztów własnych; ▌ kalkulacje cen: ustalanie marż; ▌ określanie stanów minimalnych; ▌ receptury, surowce, dodatki, modyfikatory, substytuty;

▌ wprowadzanie nowych użytkowników;

▌ opakowanie produktów;

▌ formułowanie poszczególnych funkcji systemu dostępnych dla użytkowników – ograniczanie widoczności pracownika do swojego obszaru pracy: sekcji, stolików;

▌ określanie zasad gratisowania, np. od ilości; ▌ kody kreskowe.

▌ wydawanie powiadomień dla operatorów POS: zarządzenia, ogłoszenia, wiadomość dnia, itp.; ▌ rejestracja czasu pracy (RCP) operatorów POS; ▌ raporty obecności służb sprzątających, kucharzy i innych pracowników bez dostępu do terminali POS; ▌ ustalanie warunków przydzielania prowizji - procentowo/ilościowo.

Konfiguracja wyglądu ekranów terminali POS ▌ określanie i umieszczanie ikon; ▌ przypisywanie funkcji poszczególnym przyciskom, edycja, nadawanie nazw; ▌ definiowanie sekcji (pomieszczeń) zgodnie z układem lokalu; ▌ dzielenie obiektu na sekcje: ogródek, sala konferencyjna, itp.; ▌ definiowanie kolorów, kształtów ikon, rozmiaru, itp.; ▌ konfiguracja klawiszy - ustalanie skrótów.

Definiowanie i podgląd widoku sali ▌ zarezerwowane stoliki; ▌ ilość miejsc wolnych, stoliki zajęte; ▌ ilość miejsc przy stoliku.

■  Moduł Manager POSitive Restaurant umożliwia szczegółowe definiowanie oferty lokalu

05

POSitive Restaurant moduł Manager - zarządzanie systemem

POSitive Restaurant Nie umknie Ci żaden szczegół

06

Ceny

Pełna kontrola dokumentów sprzedaży

▌ ustanawianie cen: standardowe, specjalne - dla wybranych dni tygodnia, w zależności od pory dnia („happy hours”), dla grupy towarów, ceny świąteczne itp.;

▌ przegląd paragonów, wystawianie faktur do paragonów, rejestr faktur, korekty faktur, noty korygujące;

▌ ustalanie sposobów i zasad płatności: gotówka, karta płatnicza, przelew, rozliczenia bezgotówkowe, status VIP;

▌ automatyczny wydruk dokumentów.

▌ określanie napiwków; ▌ opcje rabatów: dla grupy Klientów, rabaty specjalne dla Klienta indywidualnego; ▌ wystawianie/podgląd faktur; ▌ prowadzenie kasy, podgląd stanu kasy, dziennik kasowy, rejestr kasowy, wystawianie KP/KW;

▌ historia zamówień: dziennie/okresowo;

Gastronomiczna gospodarka magazynowa ▌ obsługa dowolnej liczby magazynów: definiowanie zawartości, działań z nimi związanych, np. kompletacja/dekompletacja towaru, stan magazynowy; ▌ bieżąca kontrola stanu;

▌ promocje: nazwa, cena, czas trwania, historia promocji;

▌ generowanie dokumentów magazynowych;

▌ faktury wg stawki VAT lub pozycji;

▌ wartość magazynu wg FIFO;

▌ ustalanie informacji do umieszczenia na rachunku/fakturze: np. wstawienie loga firmy.

▌ tworzenie grup towarowych;

Klienci ▌ baza Klientów rozbudowywana w oparciu o wystawiane rachunki: transakcje, wydawane karty, przyznawane rabaty; ▌ podział na dowolne grupy Klientów i dostawców;

▌ rejestr zakupów, historia dostaw i dokumentów oczekujących; ▌ opcje inwentaryzacji: standardowa i szybka (dla wybranych towarów); ▌ rejestr dokumentów magazynowych; ▌ szablony kodów kreskowych; ▌ raporty.

▌ podgląd i edycja danych Klientów; ▌ tworzenie i obsługa kart Klienta; ▌ ustawianie uprawnień dla Klientów: np. stałych Klientów, członków klubu; ▌ możliwość dokładnego opisu Klientów: preferencje, wstawianie zdjęć, historia zamówień; ▌ programy lojalnościowe; ▌ typy abonamentów, rabatów, progi rabatowe; ▌ przyznawanie i określanie limitów kredytowych; ▌ obsługa kart magnetycznych, chipowych, zbliżeniowych i z kodem kreskowym - identyfikacyjne, kredytowe, lojalnościowe, rabatowe na okaziciela i indywidualne, członkowskie, pre-paid; ▌ wpłaty na konta, pełna obsługa kont; ▌ tworzenie korespondencji seryjnej.

Obsługa języków obcych ▌ łatwo definiowalne słowniki.

■  W POSitive Restaurant możesz prowadzić gastronomiczną gospodarkę magazynową

POSitive Restaurant Nowoczesność, jakość, wydajność Manager - administracyjny moduł systemu POSitive Restaurant zapewnia szybki dostęp do rozbudowanych raportów oraz grupowanie ich w zależności od funkcji. Wszelkie dane z raportów przygotowanych przez POSitive Restaurant można przesyłać do arkuszy kalkulacyjnych (np. do Microsoft Excel). Raporty gastronomiczne

Raporty rozliczeniowe według

▌ food cost - wskaźnik udziału kosztu surowców sprzedaży;

▌ sald Klientów;

▌ wydajność operatorów według kwoty na godzinę, według ilości rachunków na godzinę, według ilości Klientów na godzinę;

▌ nierozliczonych należności, nierozliczonych zobowiązań.

▌ obciążenia według rachunków, według stolików, według godzin, według Klientów; ▌ AGC - Average Guest Check (Średni rachunek Klienta): AGC na operatora, AGC na stolik, AGC na dzień, AGC na danego Klienta; ▌ rachunków stornowanych (raport storn); ▌ kalkulacja ceny produktu.

RCP ▌ rejestracja i rozliczenie czasu pracy.

Raporty rezerwacji

Raporty sprzedażowe według ▌ sekcji - miejsc sprzedaży; ▌ metod płatności; ▌ marż; ▌ typów dokumentów, grup + stawek VAT; ▌ operatorów + produktów; ▌ produktów dziennych. Istnieje możliwość przygotowania innych raportów, według indywidualnych preferencji Klienta.

▌ plan rezerwacji; ▌ obciążenia obiektu.

Raporty księgowe ▌ analiza stanów magazynowych; ▌ analiza obrotów towarów według dokumentów, według grup; ▌ analiza obrotu dokumentów magazynowych; ▌ rejestr zakupów według dokumentów; ▌ rejestr VAT według dokumentów magazynowych, według paragonów, według faktur.

Kartoteki ▌ towarowe, towarowe wg stanów obecnych; ▌ karty towaru.

Raporty magazynowe ▌ zakupów według dokumentów i towarów; ▌ zapotrzebowania według towarów; ▌ zużycia surowców, zużycia dodatków.

■  W POSitive Restaurant znajdziesz ponad 100 rożnych raportów i zestawień

07

POSitive Restaurant - wybrane raporty

Terminale dotykowe POS Idealne rozwiązanie dla gastronomii

08

Terminal dotykowy POS Posiflex KS-7215 flagowy model odporny na zalanie i wysoką temperaturę Terminal Posiflex „Fan Free” KS-7215 posiada 15” ekran dotykowy i solidną, szczelną obudowę (wodoodporna i pyłoodporna). Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne sprawiają, że terminal jest wyjątkowo odporny na trudne warunki pracy i łatwy do utrzymania w czystości. Podstawowym zadaniem urządzenia jest zapewnienie wydajności i komfortu pracy. ▌Wydajny procesor Intel CoreDuo 1.8GHz firmy Intel ▌odporny na zalanie i wysoką temperaturę, łatwe czyszczenie; ▌3 lata gwarancji z możliwością przedłużenia do 5 lat; ▌pasywne chłodzenie; ▌innowacyjna konstrukcja obudowy bez wentylatora (Fan Free) wykonana z odlewu aluminium;

Terminal dotykowy LSI System QZ-15 QZ-15 posiada 15” ekran dotykowy i solidną obudowę. Podstawowym zadaniem urządzenia jest zapewnienie wydajności i komfortu pracy. Rezystancyjna matryca dotykowa pozwala na szybką i komfortową pracę ołówkiem lub palcem - do 30 milionów dotknięć w jednym punkcie. Terminal dedykowany jest do branży retail, HoReCa oraz firm produkcyjnych. ▌ wydajny procesor Intel ATOM N455 1.66 GHz, 512 cache CPU ▌ innowacyjna konstrukcja ▌ praca w środowisku: 0- 40 C, 20%RH - 80%RH ▌ pamięć DDR3, max 2GB ▌ pamięć masowa 32 GB karta SD (160 GB HDD – opcja) ▌ odporny ekran z panelem dotykowym

▌możliwość dodania wbudowanego zasilacza awaryjnego UPS zabezpieczającego przed nagłą utratą zasilania; ▌technologia procesora Intel Atom zapewnia niski pobór mocy; ▌wysokiej jakości 15” ekran dotykowy TFT LCD; ▌pamięć 1GB DDR3 SDRAM; ▌dysk w technologii SSD 16 GB odporny na wstrząsy; ▌liczne porty przyłączeniowe USB, COM i karta sieciowa; ▌możliwość dodania czytnika kart magnetycznych i kart pamięci CF; ▌nowoczesny wygląd i solidna konstrukcja obudowy; ▌opcjonalny RAID-1 (mirroring) - możliwość podłączenia drugiego dysku. ▌preinstalowany Windows POSReady (specjalna edycja systemu Windows XP Professjonal przygotowana dla stanowisk sprzedaży POS).

■  Terminal dotykowy LSI system QZ-15

■  Terminal dotykowy POS Posiflex KS-7215

Akcesoria do terminali POS Twoi goście będą jeszcze lepiej obsłużeni Drukarka bonów Posiflex AURA PP6800L-B LAN

Drukarka fiskalna Posnet Thermal HD

Drukarka Posiflex AURA PP6800L-B LAN jest nowoczesną, szybką drukarką termiczną. Wysokiej rozdzielczości głowica jest cicha i zapewnia dokładny wydruk tekstu, grafiki i kodów kreskowych. Aura PP6800L-B posiada złącze Ethernet. Dodatkowe zalety to łatwe zakładanie papieru, automatyczny obcinacz, dodatkowa pamięć flash 2MB umożliwiająca wgranie dodatkowych znaków lub logo.

Posnet Thermal HD to zupełnie nowa jakość na rynku drukarek fiskalnych. Nowoczesne i unikatowe rozwiązania technologiczne zastosowane w tej konstrukcji czynią z drukarki Thermal HD idealne narzędzie do obsługi sprzedaży w punktach o wyjątkowo dużym natężeniu ruchu.

▌ różne wersje wyświetlacza – standardowy lub wolnostojący;

▌ lekka, cicha i o zwartej konstrukcji; ▌ łatwe wkładanie nowej rolki papieru, czujnik papieru w rolce; ▌ wbudowany nożyk do odcinania papieru; odcinanie: częściowe, pełne oraz brak odcinania; ▌ wbudowany dźwiękowy sygnalizator druku.

Szuflada na pieniądze Szuflada kasjerska charakteryzująca się dużą wytrzymałością oraz solidnością wykonania, została wykonana z najwyższej jakości materiałów. W budowie zastosowano metalowe, kulkowe prowadnice wózka szuflady. Zapewniają one długie i niezawodne działanie a wózek dzięki nim porusza się łatwo i cicho. Szuflada wyposażona została w 8 przegród na banknoty, dostosowanych wymiarami do polskich złotych i EURO oraz wyjmowany, 9-cio przegrodowy pojemnik na bilon. Szuflada może pracować w dwóch konfiguracjach: z możliwością otwierania poleceniem z kasy, lub za pomocą klucza (również możliwość otwierania awaryjnego).

■  Drukarka POSNET THERMAL XL

▌wyjątkowy mechanizm drukujący – obsługa dwóch szerokości papieru, praca w trzech trybach wydruku , wbudowany czujnik bliskości końca papieru; ▌generowanie dowolnych wydruków niefiskalnych; ▌kompatybilność z większością szuflad.

Drukarka Posnet Thermal XL Najmniejsza stacjonarna drukarka fiskalna drukująca grafiki i kody 2D na paragonach. Urządzenie łączy w sobie nowoczesne funkcje, design, a także sprawdzone rozwiązania. ▌ różne wersje wyświetlacza: standardowy, wolnostojący, kompaktowy; ▌ nowoczesny i bardzo wytrzymały mechanizm drukujący; ▌ dowolne wydruki niefiskalne – 50 znaków w wierszu; ▌ małe wymiary i waga; ▌ kompatybilność z większością szuflad.

■  Drukarka POSNET THERMAL HD

■  Szuflada Posnet SKL

09

Cechy

■  Drukarka bonów Posiflex AURA PP6800L-B LAN

▌grafiki i kody 2D na paragonach;

Bezprzewodowe systemy przywoławcze LRS Nowy wymiar komunikacji w gastronomii LRS to systemy, które oszczędzają Twój czas - usprawniają komunikację w lokalu i  przyspieszają obsługę gości. Produkty LRS ułatwiają zarządzanie obsługą gości, pracą kuchni i kelnerów. Pomagają zwiększyć rotację stolików, średnią wartość rachunku i wydajność pracy kelnerów. Nieważne jaką prowadzisz restaurację, nieważne na jakiego rodzaju problemy natrafiasz - oto rozwiązania, których potrzebujesz.

10

System przywoławczy Bezprzewodowa komunikacja między kuchnią a obsługą sali System przywoławczy to  nowoczesne, bezprzewodowe rozwiązanie służące do komunikacji w lokalach gastronomicznych pomiędzy kucharzami a kelnerami. System przywoławczy idealnie sprawdza się we wszelkiego rodzaju obiektach gastronomicznych. Umożliwia kadrze kelnerskiej o wiele bardziej kompleksową obsługę dużej ilości gości, podnosząc standard obsługi i praktycznie eliminując reklamacje zbyt chłodnych posiłków.

Przywoływanie obsługi kelnerskiej do kuchni Kucharz po przygotowaniu dania wciska na nadajniku numer klienta odpowiedzialnego za zamówienie. Komunikat drogą radiową trafia na pager kelnera.

Butler II najprostszy nadajnik, idealny w mobilnych zastosowaniach; obsługuje do 5 Pagerów

Jak działa system? ■  Pager kelnerski

Informacja o gotowości potraw do odebrania trafia z nadajnika Butler II, zainstalowanego w kuchni, do odpowiedniego kelnera - kucharz po przygotowaniu dania naciska przycisk na nadajniku i wysyła sygnał drogą radiową na Pager kelnera. Dzięki systemowi przywoławczemu kelner może więcej czasu spędzać z Klientami na sali, bez konieczności ciągłego zaglądania do kuchni, w celu sprawdzenia, czy danie jest już gotowe.

■  Pager alfanumeryczny czterowierszowy

Przywoływanie obsługi kelnerskiej do stolika zawiadamia

Table Genie to nadajnik stolikowy wyposażony w trzy definiowalne przyciski, np.: obsługa, rachunek, manager. Po wciśnięciu przez Klienta odpowiedniego przycisku komunikat zostaje wysłany i wyświetlony na wyświetlaczu pagera alfanumerycznego. Wyświetlany jest numer stolika oraz tekst komunikatu.

KUCHARZ

KELNER

nadajnik

pager

Bezprzewodowe systemy przywoławcze LRS Przyspieszają pracę kelnerów i podnoszą jakość obsługi System przywoływania gości po odbiór zamówienia Guest Paging System - powiadamianie gości o gotowym daniu do odbioru lub wolnym stoliku Głównie w lokalach samoobsługowych stosuje się system, w których Klient otrzymuje pager (coaster) przypisany do złożonego zamówienia. W oczekiwaniu na realizację może poruszać się po całym obiekcie lub też wyjść na zewnątrz. W odpowiednim momencie na jego pager (coaster) zostaje wysłane powiadomienie. Urządzenie wibruje i świeci, sygnalizując Klientowi konieczność zgłoszenia się po odbiór gotowego dania.

KLIENT Złożenie ZAMÓWIENIA przez Klienta

KLIENT BRAK STOLIKÓW

Korzyści z posiadania systemu powiadamiania gości ▌ eliminuje głośne powiadamianie o gotowych potrawach; ▌ kształty i kolory Pager’ów dopasowane do różnych typów lokali; ▌ zabezpieczenie przed omyłkowym lub zmierzonym wyniesieniem Pagera; ▌ może być używany w każdej restauracji – każda restauracja posiada własny ID (identyfikator) zabezpieczający przed łączeniem się sygnałów.

■  Nadajnik T9550 do systemu powiadamiania gości

REJESTRACJA WYDANIE Pagera Klientowi

WYDANIE Pagera Klientowi

KLIENT

KLIENT

Oczekuje na danie

Oczekuje na stolik

KLIENT przechodzi do wolnego stolika

KLIENT odbiera danie

■  Pagery/przywoływacze dla gości

GOTOWE danie

■  Schemat działania systemu powiadamiania gości o wolnym stoliku lub daniu gotowym do odbioru

11

▌ pomaga obsłużyć większą ilość gości;

Rozszerzenia systemów POSitive Zwiększ funkcjonalność standardowego rozwiązania miniPOS bezprzewodowa obsługa gości w restauracji MiniPOS usprawnia i  przyspiesza pracę wszędzie tam, gdzie funcjonuje obsługa kelnerska. Stanowi udogodnienie zarówno dla pracowników lokali gastronomicznych, jak i dla Klientów, zapewniając im wyższy komfort obsługi. ▌ przyjmowanie zamówień; ▌ otwieranie i zamykanie rachunków, podgląd cen, ustalanie rabatów, dzielenie rachunków, wybór form płatności; ▌ pełny opis potrawy; ▌ wprowadzanie modyfikacji do zamówionych dań, wybór dodatków, wysyłanie zamówień do druku w kuchni;

12

▌ widok układu sali - aktualne informacje na temat rezerwacji stolików, stanu realizacji zamówień itp.

Zarządzanie siecią lokali gastronomicznych Każdy lokal z POSitive Restaurant może zostać dołączony do systemu centralnego zarządzania POSitive Restaurants Management Center (RMC). Możliwości systemu: ▌ centralne zarządzanie sprzedażą, gospodarką magazynową i dystrybucją; ▌ definiowanie warunków prowadzenia działalności sieci - cen, warunków specjalnych, promocji, optymalnego stanu towarowego; ▌ obieg dokumentów elektronicznych - od dokumentów zakupów i dostaw, przez dokumenty magazynowe przesyłane wewnątrz sieci, aż po dokumenty sprzedaży; ▌ usprawnienie procesów planowania i zarządzania siecią sprzedaży; ▌ tworzenia zaawansowanych zestawień - dostęp do niezbędnych i zawsze aktualnych raportów ▌ zaawansowana technologia analityczna Business Intelligence.

Obsługa pizzerii Moduł Pizza jest rozbudowanym, dedykowanym dla pizzerii i sieci pizzerii, rozszerzeniem POSitive Restaurant. Moduł umożliwia: ▌ sprzedaż pizzy zgodnie z menu lub wg kompozycji Klienta, ▌ sprzedaż w podziale na części 1/2; 1/3,itp. ▌ wprowadzenie nieograniczonej ilości promocji związanych ze sprzedażą pizzy.

Sprzedaż z dostawą do Klienta Moduł Dostawy umożliwia pełną obsługę dostaw dań i rozliczenia dostawców. Możliwości: ▌ kontrola czasu realizacji i dostawy; ▌ optymalizowanie ścieżki dostawy; ▌ rozliczenie dostawców; ▌ strefy dostawy – różne opłaty za dowóz; ▌ raporty kosztów transportu; ▌ raporty skuteczności akcji ulotkowych; ▌ rejestr czasu pracy dostawcy.

■  POSitive Hospitality Management Center to zawsze aktualne i przejrzyste informacje o Twojej sieci

Rozszerzenia systemów POSitive Ulepsz organizację pracy i zwiększ sprzedaż

Funkcja Call Center automatyzuje i upraszcza obsługę zleceń telefonicznych. Możliwości: ▌ automatyczne rozpoznawanie dzwoniącego; ▌ szybkie wyszukiwanie w przypadku braku możliwości automatycznej identyfikacji, wiele adresów dostaw; ▌ obsługa promocji; ▌ historia zamówień, możliwość skopiowania poprzedniego zamówienia; ▌ określenie przewidywanego czasu dostawy; ▌ przyjmowanie zamówień bieżących i przyszłych; ▌ rozbudowane pola uwag, filtry statusów dostaw; ▌ obsługa wielu lokali przez jedno call center - automatyczne przesyłanie zamówień do POSitive Restaurant w lokalu.

System rezerwacji przez Internet Indywidualny moduł, który integrowany jest z bieżącą stroną internetową lokalu, umożliwia wygodne zamawianie posiłków przez Internet. Wszystkie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej danego lokalu trafiają bezpośrednio do systemu POSitive Restaurant i są błyskawicznie realizowane. Takie zintegrowane rozwiązanie ułatwia i usprawnia pracę, oraz komunikację w każdej restauracji, bistro czy pizzerii.

Dashboard – internetowy kokpit menedżera

System szybkiej inwentaryzacji ICS Do przenośnego komputera z zainstalowanym oprogramowaniem ICS inwentaryzujący wprowadza aktualny (z natury) stan magazynowy surowców, towarów lub alkoholi. Ilości mogą być wprowadzane ręcznie lub pochodzić z podłączonej wagi. Towary mogą być identyfikowane przez kod kreskowy. Po zakończeniu ICS jest podłączany do stanowiska z POSitive Restaurant, gdzie automatycznie tworzony jest dokument spisu z natury. Porównanie spisu z natury ze stanem magazynu generuje zestawienie nadwyżek i niedoborów. Przeprowadzona w ten sposób inwentaryzacja, odbywa się szybko i sprawnie!

System monitorów kuchennych KDS usprawniający pracę restauracji Główną funkcją systemu monitorów kuchennych jest przesyłanie informacji o  zamówieniach do  kuchni. Informacje płyną dwukierunkowo. Po  wprowadzeniu do gastronomicznego systemu sprzedaży, zamówione potrawy są automatycznie wyświetlane na odpowiednich monitorach zainstalowanych w pomieszczeniach kuchennych. Gdy potrawa zostaje przygotowana, kucharz poprzez specjalną klawiaturę kończy zamówienie.

Tablet NEO Order&Play elektroniczne menu, ankiety i ... rozrywka Tablet NEO Order&Play to nowoczesny tablet z dotykowym ekranem o wysokiej rozdzielczości – wyposażony w  oprogramowanie umożliwiające składanie zamówień i przywoływanie obsługi przez gości restauracji. Goście, gdy już złożą zamówienie, mogą zagrać w  jedną z  gier – samodzielnie lub zespołowo, wypełnić ankietę lub wezwać obsługę sali. Tablet może zostać przełączony na inny język i wręczony Klientowi, umożliwiając bezproblemowe złożenie zamówienia bez względu na umiejętności językowe pracowników lokalu.

Czy często jesteś poza firmą, ale chciałbyś mieć stały dostęp do wyników pracy restauracji? Skorzystaj z funkcji Dashboard. Na specjalnej stronie internetowej, dostępnej po zalogowaniu, uzyskasz dostęp do wyników swojego lokalu takich jak sprzedaż, zużycie surowców, marża, kasa, food cost, należności i zobowiązania. Dane przedstawione są w postaci tabel i wykresów.

Monitoring zintegrowany z systemem sprzedaży Funkcja rozszerza możliwości tradycyjnego monitoringu wideo o dane z systemu sprzedaży. Na obraz rejestratora są przesyłane dwa sygnały - z kamer i z systemu POSitive. Sygnały łączą się w jeden obraz i tak są zapisywane. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz łatwo prześledzić czy to co jest sprzedawane w systemie pokrywa się z tym co otrzymują goście. Poza tym możesz porównać ilość otwartych rachunków w systemie z rzeczywistą ilością gości w lokalu w danej chwili. Nic się nie ukryje!

■  Tablet NEO Order&Play

13

Call center – centralna obsługa zleceń telefonicznych

Prestiżowe nagrody. Prestiowe Prestiowenagrody nagrody Najnowsze technologie Najnowsze Najnowszetechnologie technologie Nagrody dla systemów LSI Software Nagrody Nagrodydla dlasstemów sstemówLS LSSoftware Software Medale MERCURIUS GEDANENSIS Medale MERCURIUS GEDANENSIS Medale MERCURIUS GEDANENSIS na targach Gastroexpo w 2007, 2008 r. dla systemów na targach ww2007, na targachGastroexpo Gastroexpo 2007,2008 2008r.r.dla dlasstemów sstemów zarządzania LSI Software zarzdzania zarzdzaniaLSI LSISoftware Software Rekomendacja Polskiej Izby Hotelarstwa w 2007 r. Rekomendacja Polskiej Izby Rekomendacja Polskiej IzbyHotelarstwa Hotelarstwa 2007r.r. dla oprogramowania POSitive Hospitality ww2007 dla dlaoprogramowania oprogramowaniaPOSitive POSitiveHospitality Hospitality Finalista konkursu Lider Nowoczesnych Technologii Finalista konkursu Lider Nowoczesnych Technologii Finalista konkursu Lider Nowoczesnych Technologii organizowanego przez Instytut Nowych Technologii organizowanego organizowanego przeznsttut nsttut NowchTechnologii Technologii w 2006, 2007, przez 2008, 2011 r.Nowch ww2006, 2006,2007, 2007,2008, 2008,2011 2011r.r. Wyróżnienie i prawo do używania tytułu Łódź Wyrónienie i prawo tytuu Wyrónienie i prawor.do do uywania tytuuód ód Proponuje w 2005 zauywania system zarządzania dla sieci Proponuje Proponuje w2005 2005r.r.za zasstem sstemzarzdzania zarzdzaniadla dlasieci sieci sprzedażywPOSitive Retail. sprzeda sprzedaPOSitive POSitiveRetail. Retail.

Nagrody NagrodyMinistra MinistraGospodarki Gospodarkii targów i targówEuroGastro EuroGastro w 2009, 2011 i 2012 w2006, 2006,2007, 2007,2008, 2008, 2009,2010, 2010, 2011EuroGastro i 2012r.r.dla dla Nagrody Ministra Gospodarki i targów sstemów zarzdzania LSI sstemów zarzdzania LSISoftware Software w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 r. dla systemów zarządzania LSI Software Nagroda NagrodaBRE BREBANK BANKS.A. S.A.Kamerton KamertonInnowacyjnoci Innowacyjnoci 2011 innowajnch technologii 2011zazawkorzstanie wkorzstanie innowajnch technologii Nagroda BRE BANK S.A. Kamerton Innowacyjności w2011 produktach woferowanch oferowanch produktach za wykorzystanie innowacyjnych technologii w oferowanych produktach Nagroda 2012 NagrodaInnowacja InnowacjaHandlu Handlu2010 2010r.r.r.i i 2012 i 2012r.r.r. Nagroda Innowacja Handlu 2010

Złote Medale Międzynarodowych Targów Zte Midzynarodowych ZteMedale Medalew 2006 Midzynarodowych Targów Poznańskich r. za system Targów zarządzania dla sieci Poznaskich ww2006 zarzdzania sieci Poznaskich 2006r.POSitive r.zazasstem sstem zarzdzania sieci sprzedaży detalicznej Retail i w 2008dla r.dla za sprzeda detalicznej sprzeda detalicznejPOSitive POSitiveRetail Retaili w i w2008 2008r.r.zaza POSitive Hospitality POSitive POSitiveHospitality Hospitality

14

Partnerzy Partnerzytechnologiczni technologiczni Partnerzy technologiczni Posi Posiex exTechnology, Technology,dziaa dziaaod od1984 1984pocztkowo pocztkowojako jako Posiflex Technology, działa od  1984 początkowo jako projektant i producent sprztu komputerowego. projektant i producent sprztu komputerowego. Od1991 1991 projektant i producent sprzętu komputerowego.Od Od 1991        firma specjalizuje się w  dostarczaniu rozwiązań typu POS. si jednm z liderów POS.Od Odtego tegoczasu czasustaa staa liderówglobalnego globalnego POS. Od tego czasu stała si sięjednm jednymzz liderów globalnernku terminali i akcesoriów dla sprzeda. rnku terminali i akcesoriów dlapunktów punktów sprzeda. go rynku terminali i akcesoriów dla punktów sprzedaży.

LSI Software LSI Software

Posnet PosnetPolska Polska- -specjalizuje specjalizujesi siwwprodukcji produkcjiwsokiej wsokiej Posnet Polska - specjalizuje się w produkcji wysokiej ja „  ‚  ­ „  ‚  ­ kości urządzeń fiskalnych. W ofercie posiada rozwiązania nia niadla dlapunktów punktówsprzeda sprzedadowolnej dowolnejwielko„ci. wielko„ci.Posiada Posiada dla punktów sprzedaży dowolnej wielkości. Posiada rozrozbudowansie€dstrbucji rozbudowansie€dstrbucjii serwisu. i serwisu. budowaną sieć dystrybucji i serwisu.

22 22

Long w skrócie LRS, jest LongRange RangeSystems, Systems, skrócie LRS, jestamerka skim amerka skim Long Range Systems,ww  skrócie LRS, jest amerykańproducentem i iliderem rnku innowajnch sstemów producentem liderem rnku innowajnch sstemów skim producentem i liderem rynku innowacyjnych systebezprzewodowch dla gastronomiczno-hotelarbezprzewodowch dla bran bran gastronomiczno-hotelarmów bezprzewodowych dla branży gastronomiczno-hote      larskiej. W ciągu kilkunastu lat istnienia, firma uzyskała wiele wielepatentów patentówzwizanch zwizanchzz ztechnologiami technologiamibezprzewobezprzewowiele patentów związanych technologiami bezprzewo     ­

    ­ dowymi i identyfikacji (RFID). LRS cały czas dąży do udoskonalania rozwiza i itworzenia nowch, zgodskonalaniaswoich swoichrozwiązań rozwiza i tworzenia tworzenia nowch, zgodskonalania swoich nowych, zgodnie nie niez zoczekiwaniami oczekiwaniamiKlientów. Klientów. z oczekiwaniami Klientów.

Pagery.com.pl Pagery.com.pl- polska - polskawitrna witrnainternetowa internetowaspecjalizujspecjalizujPagery.com.pl - polska witryna internetowa specjalizująca casi siwwsstemach sstemachprzwoawczch. przwoawczch.Opisuje Opisujeszereg szeregmomoca się w systemach przywoławczych. Opisuje szereg moż‚  ƒ ‚ ‚  ƒ ‚ liwych zastosowań pagerów LRS w firmach..

..

Logic Controls - jest liderem rynku systemów wpierających pracę kuchni – systemu monitorów kuchennych KitLogic - -jest rnku sstemów wpieraLogic Controls jestliderem liderem rnku sstemówlat wpierachen Controls Display System. Przez ponad dwadzieścia istniejcch prac kuchni – sstemu monitorów kuchennch jcch prac kuchni – sstemu monitorów kuchennch nia, firma udowodniła, że jej produkty są niezawodne, zaKitchen ispla Sstem. lat Kitchen ispla Sstem.Przez Przezponad ponaddwadzie„cia dwadzie„cia latististawansowane technologicznie i przynoszące korzyści.

    

    zaawansowane technologicznie i prznoszce korz„ci. zaawansowane technologicznie i prznoszce korz„ci.doFujitsu jest firmą globalną i największym europejskim stawcą infrastruktur informatycznych oferującym pełną Fujitsu  …  Fujitsu  …  gamę innowacyjnych produktów IT, obejmujących cały zadostawc infrastruktur informatcznch oferujm dostawc infrastruktur informatcznch oferujmppkres potrzeb przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. n ngam gaminnowajnch innowajnchproduktów produktówT,T,obejmujcch obejmujcchca ca zakres potrzeb przedsi… rstw i iKlientów indwidualzakres potrzeb przedsi… rstw Klientów indwidualMicrosoft - LSI Software S.A. posiada certyfikowaną kanch. nch. drę programistów, wdrożeniowców i  serwisantów potrafiących w pełni wykorzystać mechanizmy systemowe MiMicrosoft ­    †   Microsoft ­    †   crosoft Windows i bazodanowe Microsoft SQL. Przyspiekadr kadrprogramistów, programistów,wdroeniowców wdroeniowcówi iserwisantów serwisantówpoposza to działanie naszych programów i zapewnia dużą ela ‚  €‚  ‚  €‚  styczność wymiany danych zarówno wewnątrz systemu Microsoft MicrosoftWindows Windowsi ibazodanowe bazodanoweMicrosoft MicrosoftSQL. SQL.PrzPrzjak i z aplikacjami zewnętrznymi, tworząc tym samym zinspiesza spieszatotodziaanie dziaanienaszch naszchprogramów programówi zapewnia i zapewniadu du tegrowane wydajne środowisko pracy. elastczno„€ elastczno„€wmian wmiandanch danchzarówno zarównowew trz wew trzsstesstemu mujak jaki zi zaplikacjami aplikacjamizewntrznmi, zewntrznmi,tworzc tworzctm tmsamm samm pos24.pl - największa internetowa platforma handlowa zintegrowane zintegrowanewdajne wdajne„rodowisko „rodowiskoprac. prac. zajmującą się sprzedażą specjalistycznego wyposażenia informatycznego dla handlu detalicznego, gastronomii pos24.pl pos24.pl- -najwiksza najwikszainternetowa internetowaplatforma platformahandlowa handlowa i hotelarstwa. Zakupy całą dobę! zajmujc zajmujcsi sisprzeda sprzedaspecjalistcznego specjalistcznegowosaenia wosaenia informatcznego informatcznegodla dlahandlu handludetalicznego, detalicznego,gastronomii gastronomii i hotelarstwa. i hotelarstwa.Zakup Zakupcadob! cadob!

O2/6,6RIWZDUH6$ LSI Software S.A. Lider rynku systemów informatycznych dla /LGHUU\QNXV\VWHPyZLQIRUPDW\F]Q\FKGODJDVWURQRPLLLKRWHODUVWZD gastronomii i hotelarstwa Software S.A. jest producentem      LSI oprogramowania dla sektorów        detalicznego i gastronomiczno-hotelarskiego oraz własnego systemu ERP    klasy ERP - Enterprise Resource Planning.    Od momentu powstania w 1991 roku, LSI Software stała się liczącym i znanym dostawcą rozwiązań informatycznych    ­ €‚‚ƒ ­     „ …  † obsługującym kilka tysięcy Klientów. Od 2006 r. spółka jest notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. †­

    Innowacyjność i kompleksowa oferta

   ‹ Kompleksowa oferta LSI Software obejmuje produkcję oprogramowania, usłu ‰ ‰‹ gi­„ ˆ konsultacyjne, usługi wdrożeniowe, serwis a także dostawy specjalistycz‹ nych rozwiązań sprzętowych. Głównym atutem firmy jest rozległa wiedza o za ‰‹­ sadach funkcjonowania branż detalicznej i gastronomiczno-hotelarskiej.

      ‚‚ ˆ ‹ Stałą z  grupą LSI Software 100 firm partner współpracę … ‡ š ‘ ’ prowadzi †­ponad †   skich z  Polski, Niemiec, USA i  Bliskiego Wschodu. W  chwili obecnej grupa  €‚ ­ LSI Software zatrudnia ponad 120 pracowników.

  ­ Współpraca międzynarodowa  ˜ ­› LSI Software jest wieloletnim partnerem Microsoft. Jesteśmy dystrybutorem ˆ ” …œ ž —­ firm Long Range Systems, Posiflex i  Logic Controls. Owocuje to  dostępem ‰­ do najnowszych technologii używanych na świecie.

15

‡ˆ   Large Scale InnovaNazwa firmy, której pierwszy człon jest skrótem zwrotu Large Scale Innovations ‰ tions, oznacza dążenie jak największego ­ stopnia innowacyjności  do uzyskania ‡ oraz doskonałości w dostarczanych rozwiązaniach informatycznych. Naszą inŠ ‹ nowacyjność łączymy ze zrozumieniem potrzeb naszych Klientów oraz otocze  ­    nia, w którym działają. LSI Software zatrudnia klasy specjalistów, któ   wysokiej  rzy odpowiadają za prawidłowy przebieg wszelkich realizowanych usług oraz    osiągniecie celu, jakim jest uzyskanie przez naszych Klientów przewagi kon­ kurencyjnej.

 Grupa LSI Software †  Œ W skład grupy LSI Software wchodzą:

▌ LMS Online Sp. z o.o. - operator nowoczesnej platformy zarządzania ™ programami lojalnościowymi bluepocket; świadczący usługi doradcze ­ i marketingowe.

&HQWUDODLRGG]LDâ\ 23

▌ S„—­ oftech Sp. z o.o. - producent oprogramowania dla branży gastronomicznej oraz hotelarskiej Gastro i Chart. Ž ˜ ­­­‹ Ž  ­‘­‹ ▌ LSI Software S.A. - producent oprogramowania do zarządzania ’“”…   … • przedsiębiorstwem Bastion ERP, systemów dla sieci sklepów POSitive ”  … •–­ Retail, systemów dla gastronomii i hoteli POSitive Hospitality, Ž  ­­­‹‰

2GG]LDâ\ZRUJDQL]DFML

Tworzymy

Jest wiele dróg do celu.

najlepszą

Nie wyrzucaj tego katalogu jeśli nie jesteś nim już zainteresowany. Prosimy, przekaż go osobie zainteresowanej. W ten sposób chronisz środowisko naturalne. Nazwy firm i ich produktów, wymienione w niniejszym katalogu, są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez te firmy. Folder nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Autoryzowany Partner:

LSI Software S.A.

ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź infolinia: 800 811 574, Tel.: +48 42 680 80 90 do 98, Fax: +48 42 680 80 99, mail: [email protected], www.lsisoftware.pl

Oddziały regionalne: Gdańsk

ul. Chłopska 72 80-350 Gdańsk Tel.: +48 58 719 87 86, +48 603 749 709

Katowice

ul. Raciborska 48 lok. 2 40-074 Katowice Tel.: +48 609 103 921, +48 32 461 00 00

Olsztyn

ul. Lubelska 41 E 10-409 Olsztyn Tel.: +48 (89) 679 94 16

Wrocław

ul. Stanisławowska 52 54-611 Wrocław Tel.: +48 717 330 794, +48 71 738 30 99

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.
SUPPORT SILO