Plan. Ateşli Çocuğa Yaklaşım. Öğrenim Hedefleri. Giriş. Tanımlamalar. Tanımlamalar

April 6, 2018 | Author: Nuray Sümer | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 Plan Ateşli Çocuğa Yaklaşım Araş.Gör.Dr. Leyla Sürmeli AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Giriş Tanımla...

Description

27.09.2012

Plan • Giriş

Ateşli Çocuğa Yaklaşım

• Tanımlamalar • Ateş patofizyolojisi • Genel G l ttanı ve tedavi t d i yaklaşımı kl

Araş.Gör.Dr. Leyla Sürmeli AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı

• Odağı belli olmayan ateşli çocuklardaki yaşa göre yaklaşım

Öğrenim Hedefleri

Giriş

• Akut ateş kavramı

• Ateş çocuklarda acile başvurunun majör nedenidir

• Yüksek ve düşük riskli hastalar kimler?

• Ayaktan bakılan hastaların %30’unu oluşturur.

• Hangi hastaları tetkik edeceğiz?

• Ciddi hastalık ile ciddi olmayan hastayı ayırmak

• Hangi H ih hastalara t l ampirik i ik ttedavi d i vereceğiz? ği ? • Hangi hastaları taburcu edeceğiz?

• Klinik değerlendirme, fizik muayene bulguları, hasta yaşı, immünizasyon durumu ve ateş derecesi gibi bir çok faktör hastanın tedavisini etkiler. • Ateş enfeksiyon

Tanımlamalar

ciddi sistemik hastalık

Tanımlamalar • Neonatal: 1 yaş

• Septik çalışmalar • Kan Kültürleri • Tam T Kan K • İdrar analizi • LP (?) • PA Ac Gr (?)

1

27.09.2012

Tanımlamalar • Gizli Bakteriyemi

Tanımlamalar • Fahrenheit

• Celsius

• 98.6

• 37.0

• 100.5

• 38.0

– Menenjit

• 102.0 102 0

• 38.8 38 8

– Pnömoni

• 104.0

• 40.0

– Ateş odağı yok, + kan kültürü

• Ciddi Bakteriyel Enfeksiyon (CBE)

– İYE – Bakteriyemi

C = (F-32)*5/9

– Sellülit

Akut Ateş ?

Patofizyoloji

• Yedi günden daha kısa süren • 2 ve 3 aydan küçük infantlarda – Rektal ısı > 38 oC

• 3 ay – 3 Yaş infant ve çocuklarda – Rektal ısı > 39 oC

Etyoloji

Etyoloji

• Bakteriemi, viral ekzantem, koksaki virus, apseler

• SS: Krup (paramiksovirüs), epiglottit, bronşiolit (RSV), pnömoni, ampiyem

• SSS: menejit, ensefalit

• KVS: Pürülan perikardit, endokardit, myokardit

• Baş boyun: otitis media, fasyal selülit, orbital-periorbital

• GÜS: Sistit, pyelonefrit

selülit, tonsillit, farenjit, viral gingivostomatit, sevikal

• GİS: Bakteriel diare, intusussepsiyon, apandisit, hepatit

adenit, sinüzit, mastoidit, peritonsiller-retrofarenjial

• Ekstremite: Osteomyelit, septik artrit, selülit

apse

• Diğer: Kawasaki hastalığı, aşı reaksiyonu, tirotoksikoz, kollajen vasküler hastalıklar, vaskülit, romatolojik ateş, malignensi, ilaç ile ilişkili, over bundle…

2

27.09.2012

Tanı Toksik Görünüm

Değişmiş mental durum: • Azalmış bilinç düzeyi ile prezente laterji

• Letarji • Zayıf perfüzyon

• İrritabilite

• Hipo/hiperventilasyon

• Çevre, aile, doktor veya oyuncakları ile azalmış iletişim

• Zayıf ağlama

Hikaye • Hastalık süresi • Ateş ve derece ve süresi • Antipiretik kullanımını

• 6 aydan küçükse doğum öyküsü • Maruziyetler • Beslenme

• Özgeçmiş

• Aktivite

• İlaç alerjileri

• Azalmış oral alım

• Aşılama durumu

• İdrar-dışkı alışkanlıkları

• Purpurik veya peteşiyal döküntü

• Son zamanlarda alınan ilaç veya antibiyotikler

• Sistemik sorgulama

CBE

Tedavi • Ateş ibuprofen veya parasetamol ile tedavi edilir. • Parasetamol dozu – 15mg/ kg/ doz po/pr – max günlük doz 80 mg/kg

• Seyahat öyküsü

• İYE • Pnömoni • Bakteriyemi ve sepsis

– 4-6 saat arayla

• Menenjit M jit

– günde 5 doza kadar çıkılabilir

• Sellülit

• İbuprofen dozu – 10mg/kg/doz – max günlük doz 40 mg/kg, – 6-8 saat arayla verilebilir

GENEL YAKLAŞIM 1. YAŞA GÖRE 2 ATEŞ YÜKSEKLİĞİNE GÖRE 2.

YAŞ GRUBU Yaş grubu

Tanı

Tedavi

tabloo Neonatal

CBC ve kan kültürü

Yatış ver Ampisilin 50mg/kg Sefotaksim 50mg/kg Gentamisin 2.5mg/kg0-28 günlük bebek 38 derece üstü ateş CBE insidansı: Hasta görünümlüyse: %13-21 Normal görünümlüyse:%5 in altında

TİT ve idrar kültürü BOS hücre sayımı, kültürü,gram boyaması PAAC respiratuar semptom yoksa opsiyoneldir Diare varsa gaita tetkiki

3

27.09.2012

Yaş grubu

TanıTedavi

29-56 günlük infant

Neonatallerle aynıTaburcu et: • WBC 15,000/mm3 • 5000/mm3 •
View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.
SUPPORT SILO