Peteklerin Büyük Mum Güvesi (Galleria mellonella l.) ne Karşı Korunması. Üzerine Bir Araştırma

April 26, 2018 | Author: Özgür Akar | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 Peteklerin Büyük Mum Güvesi (Galleria mellonella l.) ne Karşı Korunması Üzerine Bir Araştırma The ...

Description

Peteklerin Büyük Mum Güvesi (Galleria mellonella l.)’ne Karşı Korunması Üzerine Bir Araştırma

The Investigation on Protection of Combs Against The Greater Wax Moth (Galleria mellonella L.)

Ulviye KUMOVA1

Ali KORKMAZ2

1

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Balcalı-Adana. TÜRKİYE.

1

Çukurova Univ., Agriculture Fac., Dept. of Animal Science, Balcalı-Adana.TURKEY.

2

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erdemli-İçel. TÜRKİYE

2

Alata Horticultural Research Institute, Erdemli-İçel. TURKEY.

Yazışma Adresi Doç.Dr. Ulviye KUMOV ÇÜ. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü 01330 Balacalı-Adana Tel : 0 322 338 61 18 e-mail : [email protected]

Özet Büyük mum güvesi (Galleria mellonella L.) aktif bal toplama döneminde kovan içerisinde ve kovan dışında depolanan işlenmiş peteklere zarar vermekte ve önemli miktarda balmumu kayıplarına yol açmaktadır. Bu zararlıya karşı yapılan kontrol çalışmalarında, çeşitli kimyasal maddeler (paradiklorbenzen, etilen dibromid, kükürtdioksit, asetik asit, kalsiyum siyanid, metilbromid vb), fiziksel uygulamalar (ısıtma, soğutma) ve biyolojik yöntemler (Bacillus thuringiensis) kullanılmaktadır. Ancak bu koruma önlemleri birtakım özel uygulamaların yapılması ile ek harcamaları gerektirmektedir. Akdeniz iklim koşullarında yürütülen bu çalışmada balmumu peteklerinin Galleria mellonella’ya karşı korunmasında kullanımı basit ve elde edilmesi kolay olan sodyum klorür (sofra tuzu) ve paradiklorbenzen (naftalin) uygulamalarının etkileri araştırılmış, sonuçlar kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Araştırmanın her grubunda 30'ar adet işlenmiş ve işlenmemiş toplam 60 petek kullanılmış, petekler üzerinde yapılan belirlemeler değerlendirilmiştir. Sonuçta peteklerin güveye karşı korunmasında sodyum klorür uygulamasının, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında mum güvesine karşı P
View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.