MÜŞTERİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

March 23, 2016 | Author: Ahmet İnci | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download MÜŞTERİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu...

Description

MÜŞTERİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

2015

Müşteri Bilgi Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

Belge Adı Yayın Tarihi Sürüm/Rev. No Rev. Tarihi Sayfa No

: : : : :

MBS_KILAVUZ 21.04.2015 1 21.04.2015 1 / 16

İçindekiler GİRİŞ SAYFASI ........................................................................................................................................................ 2 E-İmza ile Giriş ................................................................................................................................................... 2 Mobil İmza ile Giriş ............................................................................................................................................ 3 Kullanıcı Adı ve Şifre ile Giriş ............................................................................................................................. 4 İşlemler .............................................................................................................................................................. 4 ANA SAYFA ve KULLANICI İŞLEMLERİ .................................................................................................................... 5 Açılış Sayfası....................................................................................................................................................... 5 Kullanıcı İşlemleri............................................................................................................................................... 6 SEVK TALEPLERİM .................................................................................................................................................. 9 SİPARİŞLERİM ...................................................................................................................................................... 10 TERMİN PLANLARIM ............................................................................................................................................ 11 DEKONTLARIM..................................................................................................................................................... 11 TEMİNATLARIM ................................................................................................................................................... 12 FATURALARIM ..................................................................................................................................................... 12 KONTENJANLARIM .............................................................................................................................................. 13 ARAÇ TAKİP.......................................................................................................................................................... 13 CARİ EKSTRE ........................................................................................................................................................ 14 KULLANICILARIM ................................................................................................................................................. 15 GÜNCEL KÖMÜR FİYATLARI................................................................................................................................. 15 BİLDİRİMLERİM .................................................................................................................................................... 15

1

Müşteri Bilgi Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

Belge Adı Yayın Tarihi Sürüm/Rev. No Rev. Tarihi Sayfa No

: : : : :

MBS_KILAVUZ 21.04.2015 1 21.04.2015 2 / 16

GİRİŞ SAYFASI Müşteri Bilgi Sistemi’ne herhangi bir tarayıcının adres çubuğuna http://crm.tki.gov.tr yazılarak ulaşılır. Giriş sayfasında müşteri girişi ve bilgilendirme bölümleri bulunur. Müşteri girişi üç şekilde olabilir: E-İmza, Mobil İmza veya ilgili personel tarafından müşteriye verilen kullanıcı adı ve şifre iledir.

Resim 1. Giriş Sayfası

E-İmza ile Giriş E-İmza bilgisayara bağlandıktan sonra giriş butonuna basıldığında “İmzala” butonu gelir.

Resim 2. E-İmza Girişi – 1

2

Müşteri Bilgi Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

Belge Adı Yayın Tarihi Sürüm/Rev. No Rev. Tarihi Sayfa No

: : : : :

MBS_KILAVUZ 21.04.2015 1 21.04.2015 3 / 16

“İmzala” butonuna basıldıktan sonra E-İmza şifresi girilir ve sisteme kayıtlı T.C. Kimlik numarası ile E-İmza’da bulunan T.C. Kimlik numarası eşleştirilerek sisteme giriş yapılır.

Resim 3. E-İmza Girişi - 2 * E-İmza, Java ile çalışan bir uygulamadır bu yüzden bilgisayarda Java kurulu olmalıdır. Tarayıcıdan erişim kontrolü mesajları ve bazı izin istekleri gelebilir. E-İmza’nın düzgün çalışabilmesi için tüm izinler verilmelidir. Bazı durumlarda ise Java ayarlarından “http://crm.tki.gov.tr” adresine ayrıcalık verilmesi gerekmektedir. Bu ayrıcalık Başlat – Denetim Masası – Java – Güvenlik sekmesinden verilebilir.

Mobil İmza ile Giriş Operatör seçiminden sonra cep telefonu ve bu telefona kayıtlı sistemde bulunan kişinin T.C. Kimlik Numarasının son iki hanesi girilerek mobil imzalama başlatılır. Mobil imza başlatıldıktan sonra oluşturulan metin telefonunuza gelecektir. Bu metni bilgisayardaki metin ile karşılaştırmanız gerekmektedir. Eğer metin doğru ise onay verilir ve mobil imza ile crm sistemine giriş yapılır. Mobil imza servisi ilgili operatörlere başvuru yapılarak alınmaktadır.

Resim 4. Mobil İmzalama

3

Müşteri Bilgi Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

Belge Adı Yayın Tarihi Sürüm/Rev. No Rev. Tarihi Sayfa No

: : : : :

MBS_KILAVUZ 21.04.2015 1 21.04.2015 4 / 16

Kullanıcı Adı ve Şifre ile Giriş Müşteri kendisine personel tarafından verilmiş kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapabilir.

Resim 5. Kullanıcı adı ve Şifre ile Giriş

İşlemler Sayfanın devamında müşterinin sisteme giriş yapmadan da görebileceği bilgiler bulunmaktadır. Bunlar Saha Listesi ve Mobil Uygulamaya giden kısa yollardır ve “İşlemler” başlığı altında toplanmıştır. Saha Listesinde anlık olarak saha durumu görüntülenir ve sahanın belli noktalarındaki araç sayısı hakkında bilgi verilir.

Resim 6. Saha Listesi

4

Müşteri Bilgi Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

Belge Adı Yayın Tarihi Sürüm/Rev. No Rev. Tarihi Sayfa No

: : : : :

MBS_KILAVUZ 21.04.2015 1 21.04.2015 5 / 16

Mobil Uygulama işlemlerinde müşteri bilgilendirmesi için kullanılan akıllı telefon uygulaması NotApp’e ulaşım için linkler bulunur. Resimlerin üzerine tıklanarak uygulama indirme sayfasına gidilebilir ya da ekranda bulunan kare kodlar akıllı telefondan okutularak otomatik yönlendirme sağlanabilir.

Resim 7. Mobil Uygulama

ANA SAYFA ve KULLANICI İŞLEMLERİ Açılış Sayfası Açılış sayfasında müşterinin termin – sipariş – sevkiyat – bakiye bilgileri ve mali durumu grafiklerde gösterilmiştir. Her termin planı için Termine Göre Kalan Sevkiyat Grafiği, Termine Göre Kalan Sipariş Miktarı Grafiği, Siparişe Göre Kalan Sevkiyat Miktarı Grafiği ve bu miktarların birbirine göre durumlarını gösteren bar grafik olmak üzere dört grafik oluşur.

Resim 8. Açılış Sayfası

5

Müşteri Bilgi Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

Belge Adı Yayın Tarihi Sürüm/Rev. No Rev. Tarihi Sayfa No

: : : : :

MBS_KILAVUZ 21.04.2015 1 21.04.2015 6 / 16

En altta ise müşterinin genel mali durumunu gösteren dekont ve teminat bilgileri yer almaktadır.

Resim 9. Mali Durum

Kullanıcı İşlemleri Müşteri bilgilerini değiştirmek için sayfadaki ayar seçeneği kullanılır.

Resim 10. Kullanıcı İşlemleri

6

Müşteri Bilgi Sistemi Kullanıcı KılavuzuBelge Adı Yayın Tarihi Sürüm/Rev. No Rev. Tarihi Sayfa No

: : : : :

MBS_KILAVUZ 21.04.2015 1 21.04.2015 7 / 16

Kullanıcı Bilgilerini Değiştir Müşteri, bilgilerini bu ekrandan değiştirebilir. Mobil İmza kullanmak için buradan T.C. Kimlik No alanı, bildirim alabilmek için de cep telefonu alanı doğrulanmalıdır.

Resim 11. Kullanıcı Bilgileri Değiştir 

Şifre Değiştir Müşteri sisteme giriş için şifre güncellemesini yapabilir. Doğrulamadan geçemeyen alanlar kırmızı kalırken, doğrulamadan geçtiğinde yeşile dönecek ve kayda izin verilecektir.

Resim 12. Şifre Değiştir

7

Müşteri Bilgi Sistemi Kullanıcı KılavuzuBelge Adı Yayın Tarihi Sürüm/Rev. No Rev. Tarihi Sayfa No

: : : : :

MBS_KILAVUZ 21.04.2015 1 21.04.2015 8 / 16

Yeni Kullanıcı Ekleme Ana kullanıcılar kendi hesaplarına ait alt kullanıcıları yetkilendirebilirler. Girilen alanlar doğrulamadan geçtikten sonra kaydedilecektir. Alt kullanıcılar ana kullanıcının satış bilgilerini görebilecek ancak kişisel bilgilerini göremeyecektir, ayrıca yeni bir alt kullanıcı ekleyemeyecektir.

Resim 13. Yeni Kullanıcı Ekleme 

Çıkış Sistemden güvenli çıkış yapılır.

8

Müşteri Bilgi Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

Belge Adı Yayın Tarihi Sürüm/Rev. No Rev. Tarihi Sayfa No

: : : : :

MBS_KILAVUZ 21.04.2015 1 21.04.2015 9 / 16

SEVK TALEPLERİM Müşteri bakiyesi bulunan termin planlarından sevk talebi oluşturabilir ve talep fişini alabilir. Talep oluşturma işleminden sonra belge açılır ve giriş ekranında anlatıldığı gibi E-İmza/Mobil İmza ile imzalanır. Kontenjan uygulaması olan kömürlerde aktif olmayan kontenjanlar üzerinden sevk talebi oluşturulamaz, kontenjan uygulaması yoksa bu zorunluluk aranmaz.

Resim 14. Sevk Taleplerim Sevk Talep Listesi’nde oluşturulan talepler listelenir. Talep sonrasında oluşturulan belge imzalanmazsa daha sonrasında bu liste üzerinden imzalanabilir, imzasız belgeler silinebilir. Sevkiyat onaylanmadığı sürece müşteri buradan sevkiyat isteğini silebilir. Sevkiyat onaylandıktan sonra sevkiyat talebi silinemez.

Resim 15. Sevk Talebi Oluştur

9

Müşteri Bilgi Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

Belge Adı Yayın Tarihi Sürüm/Rev. No Rev. Tarihi Sayfa No

: : : : :

MBS_KILAVUZ 21.04.2015 1 21.04.2015 10 / 16

SİPARİŞLERİM Müşterilerin termin planlarına bağlı siparişleri ve sevkiyatları gösterilir.

Resim 16. Siparişlerim

10

Müşteri Bilgi Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

Belge Adı Yayın Tarihi Sürüm/Rev. No Rev. Tarihi Sayfa No

: : : : :

MBS_KILAVUZ 21.04.2015 1 21.04.2015 11 / 16

TERMİN PLANLARIM Müşteriye ait termin planları ve bu termin planlarından kullanılan ve kalan miktarlar listelenir.

Resim 17. Termin Planlarım

DEKONTLARIM Müşterinin dekontları listelenir. Sorgulama kriterlerine göre filtre yapılabilir. Ayrıca PDF ve Excel raporları alınabilir.

Resim 17. Dekontlarım

11

Müşteri Bilgi Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

Belge Adı Yayın Tarihi Sürüm/Rev. No Rev. Tarihi Sayfa No

: : : : :

MBS_KILAVUZ 21.04.2015 1 21.04.2015 12 / 16

TEMİNATLARIM Müşterinin teminatları listelenir. Sorgulama kriterlerine göre filtre yapılabilir. Ayrıca PDF ve Excel raporları alınabilir.

Resim 18. Teminatlarım

FATURALARIM Müşterilerin faturaları listelenir. Sorgulama kriterlerine göre filtre yapılabilir. PDF ve Excel raporları alınabilir.

Resim 19. Faturalarım

12

Müşteri Bilgi Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

Belge Adı Yayın Tarihi Sürüm/Rev. No Rev. Tarihi Sayfa No

: : : : :

MBS_KILAVUZ 21.04.2015 1 21.04.2015 13 / 16

KONTENJANLARIM Termin planlarına göre müşterilerin kontenjanları listelenir. Seçilen satış şekli, kömür cinsi ve sevk noktası için kontenjan uygulaması varsa kontenjanlar gösterilir.

Resim 20. Kontenjanlarım

ARAÇ TAKİP “Sahadaki Araçları Getir” butonu ile anlık olarak sahadaki araçların durumu görüntülenir. Araç ilerledikçe sahadaki durumu değişeceğinden anlık olarak durum bilgisi güncellenecektir. (Sıra Yazım, Garaj gibi)

Resim 21. Araç Takip

13

Müşteri Bilgi Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

Belge Adı Yayın Tarihi Sürüm/Rev. No Rev. Tarihi Sayfa No

: : : : :

MBS_KILAVUZ 21.04.2015 1 21.04.2015 14 / 16

Araç plakası girilip sorgulandığında ise o aracın bugünden geçmişe tüm hareketlerinin listesi gelir.

Resim 22. Araç Takip

CARİ EKSTRE Müşterinin borç – alacak bilgilerinin bulunduğu cari ekstre dökümüdür. Satış şekli bazında dekontlar alacak, faturalar borç olacak şekilde yürüyen bakiye hesabı yapılır.

Resim 23. Cari Ekstre

14

Müşteri Bilgi Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

Belge Adı Yayın Tarihi Sürüm/Rev. No Rev. Tarihi Sayfa No

: : : : :

MBS_KILAVUZ 21.04.2015 1 21.04.2015 15 / 16

KULLANICILARIM Ana kullanıcılar kendi alt kullanıcıların kullanıcılarım listesinden görüntüleyebilir, yeni kullanıcı tanımlayabilir veya güncelleme yapabilir. Alt kullanıcılar ana kullanıcıların termin planları, sipariş, sevkiyat ve faturaları gibi satış bilgilerine erişebilir ve sevk talebi yapabilirler, ancak kişisel bilgilerine ulaşamazlar.

Resim 24. Kullanıcılarım

GÜNCEL KÖMÜR FİYATLARI Güncel kömür fiyatları listelenir.

Resim 25. Güncel Kömür Fiyatları

BİLDİRİMLERİM Sistem ya da personel tarafından NotApp aracılığı ile gönderilen bildirimlerin listesidir. Müşterinin akıllı telefonu yoksa ya da uygulamayı kullanmak istemiyorsa bile bildirimlerim aracılığı ile gelen mesajları buradan takip edebilir.

Resim 26. Bildirimlerim

15

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.
SUPPORT SILO