IZBY PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ

December 19, 2016 | Author: Antonina Jankowska | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 Lista osób odznaczonych ZŁOTYM CERTYFIKATEM z okazji jubileuszu XV-lecia STAROPOLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO HANDLOW...

Description

Lista osób odznaczonych

ZŁOTYM CERTYFIKATEM z okazji jubileuszu XV-lecia STAROPOLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO – HANDLOWEJ Lp.

Nazwa Firmy

Przedstawiciel

1.

AGAT Sp. z o.o.

Zdzisław Zagna ski

2.

Agencja Inwestycyjna POLIAS Sp. z o.o.

El bieta Molenda

3.

AGROMA Kielce Sp. z o.o.

Henryka Pawlonka

4.

AMED Sp. z o.o.

Adam Majkowski

5.

Bank Zachodni WBK S.A.

Władysław wi cicki

6.

Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A.

Marian Urban

7.

INWEX

Stanisław Szczepaniak

8.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego

Zbigniew Por bski

9.

Kielecka Fabryka Pomp BIAŁOGON S.A.

Zdzisław Brodecki

10.

MEDAR Biuro Rachunkowe

Ewa Majkowska

11.

KJK

Janusz Łoskot

12.

KOWENT S.A.

Janusz Milczrek

13.

LAFARGE CEMENT POLSKA S.A.

Andrzej Tekiel

14.

LAMBDA H-L Sp. z o.o.

Konrad Zaczek

15.

MAXTEL Sp. z o.o.

Waldemar Kry

16.

Miejskie Przedsi biorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.

Ryszard Bartkiewicz

17.

Okr gowe Przedsi biorstwo Obrotu Zwierz tami Hodowlanymi

Krzysztof Chrab szcz

18.

OST GROMADA

Waldemar Majewski

19.

POLIGRAFIA S.A.

Jacek Kobyli ski

20.

PSS SPOŁEM

Helena Gontarz

21.

SHL S.A. – Zakłady Wyrobów Metalowych

Zbigniew Gurgul

22.

SUPON Sp. z o .o.

Stanisław Rupniewski

23. 24.

SZKOŁA ZARZADZANIA I MARKETINGU Sp. z o.o. wi tokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A.

Janusz Rudnicki Jolanta Daniel

25.

TARGI KIELCE Sp. z o .o.

Tomasz Raczy ski

26.

THE GUIDES – Szkoła Doskonalenia J zyka Angielskiego

Barbara Bro yna

27.

WARTA – Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji

Roman Dziwisz

28.

ZUBIX Sp. z o.o.

Andrzej Kowal

Lista osób odznaczonych

SREBRNYM CERTYFIKATEM z okazji jubileuszu XV-lecia STAROPOLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO – HANDLOWEJ Lp.

Nazwa Firmy

Przedstawiciel

1.

ABEX – Biuro Turystyczne

Alicja Redlich-Michalska

2.

AKKOP KOPEREK Sp. j.

Adam Koperek

3.

AKWEDUKT Sp. z o.o.

Leszek Wrona

4.

ALVAN POLSKA Sp. z o.o.

Jacek Godowski

5.

Argos – 1 Sp. z o.o.

Marek Skrzypczy ski

6.

Art. Marketing Media Sp. z o.o.

Mirosław Kopik

7.

BAKAMA

Krzysztof Zapała

8.

Bank Gospodarki ywno ciowej S.A.

Maria Małgorzata Golec

9.

Bank PEAKO S.A.

Jerzy Zasadni

10.

Biuro Doradcze CHAŁO SKI

Michał Chało ski

11.

Centralna Składnica Zaopatrzenia S.A.

Józef Janisławski

12.

CENTROSTAL S.A.

Andrzej Bryk

13.

Chemadin – Export Sp. z o.o.

Władysław Lechman

14.

CSZ PKS BENEPARTS Sp. z o.o.

Stanisław Iwa ski

15.

DROGOWIEC-PL Sp. z o.o.

Stanisław Bystrzy ski

16.

ECHO INVESTMENT S.A.

Andrzej Majcher

17.

ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE S.A.

Marian Strzelecki

18.

GEOLBUD S.A.

Wiesław Tokarski

19.

Hurtownia Płytek Ceramicznych CEDZYNA

Mirosław Majewski

20.

ING Bank l ski S.A.

Krzysztof Zaremba

21.

INTELSTER Sp. z o.o.

Wiesław Grudzie

22.

INWESTPROJEKT WI TOKRZYSKI – Spółdzielnia Pracy

Jan Sowiar

23.

KOMFORT Sp. z o.o.

Lilia Kaczmarek

24.

Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.

Zygmunt Kot

25.

KONTIN Sp. z o.o.

Ryszard Ostachowski

26.

Kopalnia Wapienia MORAWICA S.A.

Józef D bek

27.

ŁYSOGÓRY - Przedsi biorstwo Turystyczne

Tomasz Oszczepalski

28.

MORIN Sp. z o.o.

Grzegorz Tworek

29.

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA STARACHOWICE

Henryk Krekora

30.

STANISŁAW NOWAK

Stanisław Nowak

31.

TELWOLT – Grupa przedsi biorstw

Wiesław Wolta ski

32.

UZDROWISKO BUSKO ZDRÓJ S.A.

Tadeusz Oryniak

33.

WARICOP

Andrzej Rogala

34.

WODOCI GI KIELECKIE Sp. z o.o.

Henryk Milcarz

35.

WY SZA SZKOŁA HANDLOWA W KIELCACH

Zbigniew Morawiecki

36.

ZAKŁ D INSTALACJI SANITARNYCH Sp. j.

Gra yna widerska, Henryk Fałdzi ski

37.

Przedsi biorstwo Handlu Zagranicznego ELMAR

Marian Glita

38.

Dorbud SA

Tomasz Tworek

Lista osób odznaczonych

BR ZOWYM CERTYFIKATEM z okazji jubileuszu XV-lecia STAROPOLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO – HANDLOWEJ

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Nazwa Firmy

Przedstawiciel

AD-REM – Biuro Rachunkowe

Renata Jó wik

AGA LIGHT S.A.

Włodzimierz Mitoraj

Agencja Reklamowa IKS

Piotr Kiełbowski

Agencja Reklamowa MEDIATEKA

Tomasz Kosi ski

ALMA-ALPINEX S.A.

Bartłomiej Wiatkowski

ALUCO-SYSTEM

Paweł Grudzie

AMI POLSKA – Biuro Brokerskie

Alicja Kmiecicka

APIMEX

Marian Korczy ski

AWA Sp. z o.o.

Henryk Cichocki

BALKAR-TECH Sp. z o.o.

Sławomir Balicki

BATERO Sp. j.

Teresa Wenus

BIO MED. PLUS

Leonard Sikora

BUDO-EXPRES

Czesław Cukierski

Cech Rzemie lników i Przedsi biorców

Wacław Supa

CEL-MAR Sp. j.

Maria Kropisz

CENTRUM OPRACOWA MALENIEC Sp. z o.o.

Jolanta Grochal

CERRAD

Alojzy Gałczy ski

CHEMIPLASTYKA KIELCE

Tadeusz Kaleta

COMPLEX COMPUTERS S.A.

Dariusz Wilczek

CONSULBUD

Ryszard Zbróg

DEFRO – Przedsi biorstwo Wielobran owe

Robert Dziubeła

Delfin Sp. z o.o.

Józef Kubiec

Dom Doradztwa Biznesowego MM

Monika Majcher

DROGPOL Sp. z o.o.

Marian Kwaterski

EKOPLON

Stefan Sajkiewicz

ELSTAR ELECTRIC

Artur Bygar

EURO-FINANSE

Jolanta Markiewicz

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

EXPOL-BIS Sp. j.

Arkadiusz Pawliszak

FART Sp. z o.o.

Mirosław Szczukiewicz

Firma Importowa ŁUKAWSKI

Bo ena Łukawska

FORTIS BANK POLSKA S.A.

Grzegorz Kłaczkiewicz

HELLADA

Helena Zych

INTEGRUM – Zakład Usługowy

Bogusława Wesołowska -Cedro

INTERNATIONAL HOUSE Sp. j.

El bieta Wojsa

KARTON

Józef Szałowski

Kielecka Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o.

Zbigniew Kraszewski

Koncesjonowana Firma Ochroniarska DANPOL

Stanisław Polut

KOINST KOZIEŁ

Józef Kozieł

LIRA

Mariusz Masalski

LOGO

Romuald Sadowski

MARTEX

Paweł Skóra

MAXOL Sp. j.

Ryszard witek

METROSYSTEM SERVICE

Paweł Ziołowicz

Miejski O rodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

Leszek Bednarski

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji

Jerzy G sowski

Musli-Klex Sp. z o.o.

Zbigniew Jó wik

OMIKRON Sp. z o.o.

Zdzisław Stasiak

OST SERWIS s.c.

Jarosław Łukaszewicz

PKO BP S.A. Oddział I Kielce

Ryszard St pie

PKS Ostrowiec wi tokrzyski

Stanisław Wody ski

POCHBUD Sp. j.

Stanisław Poche

Polskie Biuro Podró y Sp. z o.o.

Wojciech Matuszko

Po rednictwo Ubezpieczeniowe COMMERCIAL UNION

Małgorzata Suchodolska

PRALMA Sp. z o.o.

Zdzisław Wrona

PROFIT – Kancelaria Doradztwa Podatkowego

Wiesław Rusek

PROFMET Sp. z o.o.

Zbigniew Pakuła

PROMESA Sp. z o.o.

Sławomir Nogaj

SANATORIUM SŁOWACKI

Bo ena Korczak

SCHMIDT POLSKA Sp. z o.o.

Thomas F. Herkommer

60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

SOLEX

Zbigniew Kała

STUDIO ZAL-Z

Zbigniew Zalewski

WI TOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

Artur Bartosik

TARTAK STARACHOWICE

Krzysztof Dobrowolski

TERMODACH

Stanisław Mazur

TRANS SERWIS

Bonifacy Sornat

WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE ZNP Sp. z o.o.

Marek Lesiak

WYDRYCH

Jan Wydrych

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH

Jerzy W troba

ZAKŁAD INSTALACYJNY WOD-KAN CO I GAZ

Jan Orczyk

ZAKŁ D MAŁEJ POLIGRAFII

Romuald Olejniczak

ZEORK S.A.

Mieczysław Kwiecie

Z BIEC – Zakłady Górniczo Metalowe

Jerzy St porek

Przedsi biorstwo Wielobran owe PARTNER

Janusz Gawełek

Pi czowskie Zakłady Kamienia Budowlanego

Małgorzata Saramonowicz

Agencja POP-ART

Jerzy Chrobot

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.