DIGITALNI DIKTAFON DETALJNO UPUTSTVO ZA UPOTREBU

June 21, 2016 | Author: Karen Elliott | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 DIGITALNI DIKTAFON DETALJNO UPUTSTVO ZA UPOTREBU Hvala Vam što ste kupili Olympus Digitalni diktafon. Pročitajt...

Description

DIGITALNI DIKTAFON

DETALJNO UPUTSTVO ZA UPOTREBU Hvala Vam što ste kupili Olympus Digitalni diktafon. Pročitajte ova uputstva kako biste se informisali o pravilnom i bezbednom načinu upotrebe ovog proizvoda. Neka Vam uputstva budu pri ruci radi budućih referenci. Da biste obezbedili uspešno snimanje, preporučujemo vam da pre upotrebe testirate funkciju snimanja i jačinu zvuka.

RS

Registrujte proizvod na www.olympus-consumer.com/register i iskoristite dodatne Olympus pogodnosti!

Uvod • Sadržaj ovog dokumenta može se promeniti bez prethodnog obaveštenja. Obratite se našem centru za podršku klijentima za najnovije informacije vezane za imena proizvoda i brojeve modela. • Uloženi su maksimalni mogući napori da se obezbedi integritet sadržaja ovog dokumenta. U slučaju da pronađete neku spornu stavku, grešku ili omašku, što je malo verovatno, obratite se našem centru za podršku klijentima. • Isključuje se svaka odgovornost za pasivne štete i štete bilo kakve vrste do kojih je došlo usled gubitka podataka prouzrokovanih kvarom proizvoda, popravkom koju je izvršila treća strana, a ne Olympus ili ovlašćeni servis kompanije Olympus, kao i bilo kojim drugim razlogom. Robne marke i registrovane robne marke • IBM i PC/AT su robne marke ili registrovane robne marke korporacije International Business Machines. • Microsoft, Windows i Windows Media su registrovane robne marke korporacije Microsoft. • Macintosh i iTunes su robne marke kompanije Apple Inc. • microSD i microSDHC su robne marke kompanije SD Card Association. • MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja audio signala koristi se prema licenci Fraunhofer IIS i Thomson. • EUPHONY MOBILETM je robna marka korporacije DiMAGIC. • DVMTM je robna marka korporacije DiMAGIC. • Ovaj proizvod je razvijen na bazi tehnologije poništavanja šuma, prema licenci korporacije NEC. Ostali nazivi proizvoda i zaštićena imena navedeni u ovom dokumentu mogu predstavljati robne marke ili registrovane robne marke kompanija u čijem su vlasništvu.INDEKS Sadržaj

str. 4

Bezbedna i pravilna upotreba

str. 6

Priprema

str. 8

Osnovni podaci o snimanju

str. 28

Osnovni podaci o reprodukciji

str. 33

Podešavanje menija

str. 44

Korišćenje diktafona preko računara

str. 73

Upravljanje datotekama na računaru

str. 85

Uvoz sadržaja za preslušavanje na diktafonu

str. 94

Ostale informacije

str. 120Sadržaj Uvod INDEKS...................................................... 3 Bezbedna i pravilna upotreba.................... 6 Mere predostrožnosti...................................... 6 Baterije............................................................ 6

1 Priprema Glavne karakteristike................................ 8 Pregled delova........................................ 10 Ekran (LCD tabla) za prikaz režima [Recorder].................................................11 Ekran (LCD tabla) za prikaz režima [Music] [Podcast] [Audible]...................................12 Napajanje............................................... 14 Ubacivanje baterija........................................14 Punjenje povezivanjem sa računarom putem USB-a.............................................15 Priključite USB adapter za naizmeničnu struju (opcionalno) za napajanje..............16 Uključivanje/isključivanje napajanja.............18 HOLD....................................................... 19 Podešavanje vremena i datuma [Time & Date]...................................... 20 Promena vremena i datuma..........................21 Ubacivanje i vađenje kartice.................... 22 Ubacivanje kartice......................................... 22 Vađenje kartice............................................. 23 Napomene o fasciklama.......................... 24 Osnovni podaci o fasciklama za snimanje glasa..........................................24 Osnovni podaci o fascikli za reprodukciju muzike................................ 25 Osnovni podaci o fascikli za Podcast sadržaj........................................ 26 Osnovni podaci o fascikli za Audible sadržaj........................................ 26 Izbor fascikli i datoteka........................... 27

2 Osnovni podaci o snimanjuSnimаnje................................................ 28 Preporučene postavke na osnovu uslova snimanja.................................................. 30 Snimanje pomoću spoljnog mikrofona ili drugih uređaja..........................................31

3 Osnovni podaci o reprodukciji Reprodukcija........................................... 33 Režim obeleživača......................................... 36 Postavljanje oznake Index ili Temp............... 38 Kako pokrenuti ponovnu reprodukciju segmenta................................................. 40 Brisanje.................................................. 42 Delimično brisanje datoteke (za DM-550).... 43

4 Podešavanje menija Način podešavanja menija....................... 44 + File Menu.................................................. 46 , Rec Menu.................................................. 47 - Play Menu................................................. 50 . LCD/Sound Menu...................................... 53 / Devide Menu............................................. 54 Pregrupisavanje datoteka [Replace]............. 56 Premeštanje/kopiranje datoteka [File Move/Copy] (za model DM-550)...... 57 Razdvajanje datoteka [File Divide] (za DM-550)............................................. 59 Snimanje u određeno vreme [Timer Rec]...... 60 Podešavanje scene za snimanje [Rec Scene]......62 Funkcija reprodukcije alarma [Alarm]........... 64 Podešavanje scene za reprodukciju [Play Scene]............................................. 66 Glasovni vodič [Voice Guide]......................... 68 Promena USB klase [USB Settings]............... 69 Formatiranje diktafona [Format].................. 71

5 Korišćenje diktafona preko računara Snimanje datoteka na računar ................ 73 Radno okruženje......................................74 Funkcije dostupne u softveru Olympus Sonority............................................. 75 Instalacija softvera................................. 76 Deinstaliranje softvera........................... 78 Upotreba pomoći na mreži....................... 79 Povezivanje sa računarom....................... 80 Povezivanje sa računarom............................ 80 Prekidanje veze sa računarom...................... 81 Pokretanje softvera Olympus Sonority.... 82 Nazivi prozora (Olympus Sonority)........... 83

Sadržaj 6 Upravljanje datotekama na računaru Preuzimanje glasovnih datoteka sa diktafona........................................... 85 Reprodukcija glasovne datoteke............. 87 Korišćenje funkcije Waveform Editing...... 88 Korišćenje funkcije One-touch Effect....... 88 Otpremanje glasovnih datoteka na diktafon............................................. 89 Kopiranje podataka glasovnog vodiča..... 90 USB mikrofon/USB zvučnik...................... 91 Funkcija nadogradnje.............................. 92 Funkcije dostupne u softveru Olympus Sonority Plus...................................... 93 Funkcije dostupne sa programskim dodatkom za uređivanje muzike......... 93

7 Uvoz sadržaja za preslušavanje na diktafonu Uvoz sadržaja za preslušavanje na diktafonu........................................... 94 Korišćenje programa Windows Media Player................................................. 95 Nazivi prozora............................................... 96 Kopiranje muzike sa CD-a.............................. 97 Prebacivanje muzičke datoteke u diktafon......98 Kopiranje glasovne datoteke na CD..............101 Korišćenje programa iTunes....................103 Nazivi prozora..............................................103 Kopiranje muzike sa CD-a............................ 104 Prebacivanje muzičke datoteke u diktafon....105 Kopiranje glasovne datoteke na CD............. 106 Uvoz Podcast sadržaja............................107 Registrovanje Podcast programa.................107 Ažuriranje programa................................... 108 Preuzimanje sadržaja.................................. 109 Prenos sadržaja na diktafon.........................110 Funkcije vodiča za program....................111 Za registraciju programa..............................111

Učitavanje Audible sadržaja...................112 Instaliranje programa AudibleManager......112 Dodavanje uređaja za program AudibleManager.....................................113 Kupovina Audible sadržaja...........................113 Prenos Audible sadržaja.........................114 Preslušavanje Audible sadržaja preko diktafona..........................................115 Režim »Audible«..........................................115 Položaj i odeljak reprodukcije......................116 Upravljanje diktafonom u režimu »Audible«................................................117 Korišćenje diktafona kao spoljne memorije računara............................119

8 Ostale informacije Lista poruka upozorenja.........................120 Rešаvаnje problemа...............................121 Dodatna oprema (izborno)......................123 Specifikacije..........................................124 Tehnička pomoć i podrška.......................127Bezbedna i pravilna upotreba Pre upotrebe novog diktafona pažljivo pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da znate kako da bezbedno i pravilno rukujete njime. Čuvajte ovo uputstvo na lako dostupnom mestu kako biste ga i ubuduće mogli koristiti. • Simboli upozorenja ukazuju na važne bezbednosne informacije. Da biste sebe i druge zaštitili od telesnih povreda ili oštećenja na imovini, od presudne je važnosti da prethodno pročitate priložena upozorenja i informacije.

Mere predostrožnosti • Nemojte ostavljati diktafon na vrelim i vlažnim mestima, na primer u zatvorenom automobilu pod direktnim sunčevim zracima ili na plaži. • Nemojte ostavljati diktafon na vlažnim ili prašnjavim mestima. • Pri čišćenju uređaja nemojte koristiti organske rastvarače poput alkohola ili razređivača. • Ne ostavljajte diktafon na električnim uređajima ili u njihovoj blizini, uključujući televizore ili frižidere. • Izbegavajte snimanje ili reprodukciju u blizini mobilnih telefona i druge bežične opreme, pošto ovakvi uređaji mogu prouzrokovati smetnje i šum. Ukoliko dođe do pojave šuma, promenite mesto ili udaljite diktafon od uređaja ovog tipa. • Izbegavajte pesak i prašinu. Mogu prouzrokovati trajna oštećenja. • Izbegavajte jake vibracije ili udarce. • Ne pokušavajte da rastavite, popravite ili prepravite ovaj uređaj.• Nemojte koristiti ovaj uređaj dok vozite (npr. bicikl, motor ili vozilo za karting). • Držite uređaj van domašaja dece. Sadržaji koji su zabeleženi u memoriji ovog uređaja mogu da budu uništeni ili obrisani usled pogrešne upotrebe, kvara ili tokom popravke. Preporučljivo je da napravite rezervne kopije važnih snimaka i sačuvate ih na drugim medijima, poput hard disk-a na računaru. Isključuje se svaka odgovornost za pasivne štete i štete bilo kakve vrste do kojih je došlo usled gubitka podataka prouzrokovanih kvarom proizvoda, popravkom koju je izvršila treća strana, a ne Olympus ili ovlašćeni servis kompanije Olympus, kao i bilo kojim drugim razlogom.

Baterije f Opasnost: • Ne izlažite baterije plamenu, ne zagrevajte ih i ne pokušavajte da ih premostite ili rastavite. • Nemojte čuvati baterije na mestima gde će biti izložene direktnoj sunčevoj svetlosti ili visokim temperaturama, na primer, u vrućem vozilu, blizu toplotnog izvora itd. f Upozorenje: • Ne lemite olovne žice ili terminale direktno na bateriju i ne pokušavajte da je izmenite. • Ne povezujte terminale = i -. Ovo može da dovede do požara, pregrejavanja ili strujnog udara.

Bezbedna i pravilna upotreba • Kada nosite ili odlažete baterije, vodite računa da ih stavite u obezbeđenu futrolu da biste zaštitili terminale. Ne nosite niti čuvajte baterije sa metalnim objektima (kao što su privesci za ključeve). Ukoliko se ovo upozorenje ne poštuje, može da dođe do požara, pregrevanja ili strujnog udara. • Ne povezujte bateriju direktno na izvor napajanja ili upaljač za cigarete u automobilu. • Bateriju ne smete stavljati sa okrenutim terminalima = i -. • Ukoliko tečnost iz baterije dođe u kontakt sa očima, odmah isperite čistom vodom i odmah se obratite lekaru. • Ne pokušavajte da napunite alkalne, litijumske ili bilo koje druge nepunjive baterije. • Ni u kom slučaju nemojte koristiti baterije s pocepanim ili napuklim spoljnim omotačem. • Baterije držite van domašaja dece. • Ukoliko tokom korišćenja ovog proizvoda primetite bilo šta neobično, poput netipičnih zvukova, toplote, dima ili mirisa paljevine: 1 odmah izvadite baterije, vodeći pritom računa da se ne opečete i

• Ne koristite baterije ukoliko primetite neki problem, poput curenja, promene boje ili deformacije. • Ukoliko punjenje još uvek nije završeno posle naznačenog vremena trajanja, iskopčajte punjač. • Ukoliko tečnost iz baterija dođe u kontakt sa kožom ili odećom, odmah isperite čistom vodom. • Držite baterije dalje od vatre. f Oprez: • Nemojte da pomešate i koristite napunjenu i praznu bateriju. • Nemojte da koristite baterije sa suvim ćelijama, baterije koje imaju različita kapacitete ili baterije različitih tipova i robnih marki. • Pre upotrebe zajedno napunite obe baterije. • Ne izlažite baterije jakim udarima. • Kada koristite punjive baterije koje nisu korišćene izvesno vreme, obavezno ih ponovo napunite pre upotrebe. • Punjive baterije imaju ograničeni radni vek. Kada se vreme upotrebe punjive baterije skrati, zamenite je novom čak i ako je u potpunosti napunjena pod navedenim uslovima.

2 pozovite prodavca diktafona ili lokalno predstavništvo kompanije Olympus.

• Ne izlažite baterije vodi. dozvolite da voda dođe u kontakt sa terminalima. • Ne uklanjajte i ne oštećujte izolacioni omotač baterija.Priprema Glavne karakteristike 1

s Podržava linearni PCM format, što omogućava da kvalitet snimljenog zvuka bude jednak onome sa CD‑a ili viši od njega (za model DM‑550).

Glavne karakteristike

Moguće je dobiti realističan snimak različitih zvučnih izvora. Postoji mogućnost snimanja u visokoj rezoluciji sa visokom frekvencijom semplinga i brojem bitova koji je jednak ili veći od onoga koji ima muzički CD (frekvencija semplinga 44,1 kHz, 16 bitova) (☞ str. 47).

s Podržava veliki broj formata snimanja. Može da radi sa MP3 formatom (MPEG-1 Audio Layer 3) i Windows Media Audio (WMA) formatom.

Ovaj uređaj može da čuva datoteke uz visok stepen kompresije, što omogućava duže vreme snimanja (☞ str. 47). Osim toga, kada se poveže sa nekim spoljnim uređajem, diktafon može da kodira dolazne analogne audio signale bez računara (☞ str. 32).

s Podržava medijume za snimanje velikog kapaciteta. Pored ugrađene memorije kapaciteta od 4 GB (DM 550) ili 2GB (DM-450), možete da snimate i na microSD karticu koja je dostupna u prodaji (☞ str. 22). Posetite Olympus web lokaciju da biste saznali za koje microSD kartice je potvrđeno da su kompatibilne sa ovim diktafonom.

s Pored datoteka koje su snimljene samim uređajem, moguća je i reprodukcija datoteka u WAV, WMA i MP3 formatu koje su preuzete sa računara. U svakom trenutku može da se koristi kao muzički plejer.s Uređaj poseduje funkciju aktivacije glasom (VCVA – Variable Control Voice Actuator) (☞ str. 48).

s Funkcija Low Cut Filter umanjuje šumove koji potiču od uređaja za klimatizaciju i druge slične šumove prilikom snimanja (☞ str. 48). s Nivo snimanja je moguće podesiti automatski ili ručno (za model DM‑550) (☞ str. 47). s Funkcija poništavanja šuma (☞ str. 50) i funkcija filtera za glas (☞ str. 50) odstranjuju šum i omogućavaju jasnu reprodukciju zvuka. s Za snimanje u WMA formatu možete da izaberete jedan od 6 režima za snimanje, kao što su stereo ili mono režim snimanja (☞ str. 47). s Uređaj ima ugrađene funkcije za podešavanje scene za snimanje (☞ str. 62) i podešavanje scene za reprodukciju (☞ str. 66) kako bi se kvalitet zvuka ili režim pri snimanju ili reprodukciji prilagodio različitim upotrebama. s Datoteke možete da premeštate ili kopirate sa ugrađene memorije na microSD karticu i obrnuto, kao i između fascikli u memoriji (za model DM-550) (☞ str. 57). s Datoteke možete da razdvajate (☞ str. 59) ili da brišete deo datoteke (☞ P. 43) snimljene u PCM formatu na ovom diktafonu (za model DM‑550). s Uređaj poseduje ekran sa punim znakovima (full-dot) koji ima pozadinsko osvetljenje (LCD tabla) (☞ str. 11). s Sadrži razne funkcije ponavljanja (☞ str. 40, str. 50). s Oznake Index i Temp omogućavaju vam da brzo pronađete željene lokacije (☞ str. 38).

Glavne karakteristike s Isporučuje se zajedno sa softverom »Olympus Sonority« za Windows i Macintosh (☞ str. 75).Ukoliko na računar prenosite glasovne datoteke snimljene ovim diktafonom, na jednostavan način možete da ih reprodukujete, organizujete i uređujete. Možete da uređujete talasne oblike, spajate i razdvajate datoteke. Ako se poveže sa računarom, diktafon može da se koristi kao USB mikrofon ili USB zvučnik (☞ str. 91).

s Softver »Olympus Sonority« može da se nadogradi na verziju »Olympus Sonority Plus« koja ima poboljšanu funkciju (opcija) (☞ str. 92).

1 Glavne karakteristike

s Brzina reprodukcije može se kontrolisati po želji (☞ str. 51). s Funkcija glasovnog vodiča (na engleskom i drugim jezicima) pruža glasovna obaveštenja o radu. Brojnim funkcijama se jednostavno upravlja (☞ str. 68). s Fascikle možete imenovati po želji. (☞ str. 54). s Funkcije Timer Rec (☞ str. 60) i Alarm (☞ str. 64) omogućavaju automatsko snimanje i reprodukciju u unapred podešeno vreme. s U uređaj je uključena i funkcija usmerenog mikrofona koja omogućava prebacivanje između stereo snimanja sa širokim opsegom i precizno usmerenog snimanja (☞ str. 48). s Uključena je i korisna funkcija za uvodnu reprodukciju (Intro Play) koja se koristi kada tražite datoteku koju želite da preslušate (za model DM-550) (☞ str. 53). s Funkcija EUPHONY MOBILE dodata je kako bi se postigao prirodni, realistični zvuk bez umanjivanja njegovog kvaliteta (☞ str. 50). s Moguće je podešavanje intervala za premotavanje unapred i unazad. (☞ str. 52).

Pored funkcija dostupnih na softveru »Olympus Sonority«, moguće je i uređivanje MP3 datoteka i kreiranje muzičkih CD-ova.

s Ovaj diktafon kompatibilan je sa USB 2.0, što omogućava brz prenos podataka na računar. s Ovaj uređaj poseduje funkciju punjenja putem USB-a (☞ str. 15, str. 16). s Podržava Podcasting (☞ str. 107).

Ako u programu »Olympus Sonority« registrujete URL adresu svog omiljenog Podcasta, automatski će se primati najnoviji emitovani sadržaj. Pritisnite dugme Podcast na diktafonu da biste preslušali emisiju (datoteku) prenetu iz programa »Olympus Sonority« na diktafon.

s Podržava sistem Audible Broadcast (☞ str. 112).Pregled delova 7

1 7

8

1 Pregled delova

& ^ % $

9

3

0

4

!

5

e w q ( )

@

-

# 6

1 MIC utičnica (za mikrofon) 2 Lampica indikatora snimanja 3 Dugme REC s (snimanje) 4 Dugme STOP 4 5 Dugme PLAY ` 6 Prorez za traku 7 Ugrađen stereo mikrofon 8 Ekran (LCD tabla) 9 Dugme + 0 Dugme F2/SCENE ! Dugme 9 @ Dugme LIST (lista) # Dugme – $ Dugme ERASE

10

*

2

=

% Dugme 0 ^ Dugme OK/MENU & Dugme F1/PODCAST * Ugrađeni zvučnik ( EAR utičnica (za slušalice) ) REMOTE utičnica

Povežite prijemnik ekskluzivnog kompleta za daljinsko upravljanje (opcionalno). Funkcijama snimanja i zaustavljanja na diktafonu može se daljinski upravljati.

- Poklopac kartice = USB konektor q Poklopac baterije w Dugme za oslobađanje poklopca baterije e Prekidač POWER/HOLD

Pregled delova Ekran (LCD tabla) za prikaz režima [Recorder] Prikaz liste fascikli 1

Prikaz datoteke 2

1

3 4

6

3 7 8 9 0 ! @

5

1 Indikator medijuma za snimanje 2 Naziv trenutne fascikle 3 Indikator statusa diktafona/ Baterije 4 Naziv fascikle 5 Indikator vodiča za funkcije

Prikaz liste datoteka 1

2

3

4

5

1 Indikator medijuma za snimanje 2 Naziv trenutne fascikle 3 Indikator statusa diktafona/ Baterije 4 Naziv datoteke 5 Indikator vodiča za funkcije

1 Indikator medijuma za snimanje 2 Naziv trenutne datoteke 3 Indikator statusa diktafona/ Indikator baterije [`] Indikator reprodukcije [s] Indikator snimanja [5] Indikator pauziranja [4] Indikator zaustavljanja [1] Indikator ubrzane reprodukcije [2] Indikator usporene reprodukcije 4 Indikator fascikle/ Indikator režima snimanja/ [ ] Indikator tajmera [ ] Indikator alarma 5 Traka indikatora preostale memorije/ Traka indikatora reprodukcije 6 Prikaz ikona [?] Indikator osetljivosti mikrofona [!] Indikator VCVA [0] Indikator Low Cut filtera [ ] Indikator Zoom Mic [%] Indikator funkcije poništavanja šuma [$] Indikator filtera za glas [ ] Indikator funkcije EUPHONY [ ][ ] Indikator režima reprodukcije

1 Pregled delova

5 4

2

11

Pregled delova

1 Pregled delova

7 Indikator zaključavanja datoteka 8 Broj trenutne dаtoteke/ Ukupni broj snimljenih datoteka u fascikli 9 Proteklo vreme snimanja/ Proteklo vreme reprodukcije 0 Preostalo vreme snimanja/ Trajanje datoteke ! Datum i vreme snimka/ Pokazivač nivoa snimanja @ Indikator vodiča za funkcije

Prikaz liste 2 1

2

3

4

5

Kada postoje samo datoteke u fascikli

Ekran (LCD tabla) za prikaz režima [Music] [Podcast] [Audible]

Prikaz datoteke

Prikaz liste 1 1

1 Indikator medijuma za snimanje 2 Naziv trenutne fascikle 3 Indikator statusa diktafona/ Baterije 4 Naziv datoteke 5 Indikator vodiča za funkcije

2

3

1

2

3 9

4 5 6 7

4

5

8

Kada postoje i datoteke i fascikle u fascikli

12

1 Indikator medija za snimanje 2 Naziv trenutne fascikle 3 Indikator statusa diktafona/ Indikator baterije 4 Naziv fascikle/ Naziv datoteke 5 Indikator vodiča za funkcije

0 ! @

1 Indikator medijuma za snimanje 2 Naziv trenutne datoteke 3 Indikator statusa diktafona/ Baterije 4 Naziv 5 Ime izvođača 6 Naziv albuma 7 Proteklo vreme reprodukcije 8 Indikator vodiča za funkcije

Pregled delova

1 Pregled delova

9 Broj trenutne dаtoteke/ Ukupni broj snimljenih datoteka u fascikli 0 Traka indikatora reprodukcije ! Trajanje datoteke @ Prikaz ikona [ ] Format datoteke [ ] Indikator funkcije EUPHONY [ ][ ] Indikator režima reprodukcije

13

Napajanje Ubacivanje baterija Ovaj diktafon može se koristiti ili sa Ni-MH punjivim ili sa AAA alkalnim baterijama.

1

1 Povucite poklopac baterije dok lagano pritiskate dugme za oslobađanje poklopca baterije.

3 Do kraja zatvorite poklopac baterije tako što ćete ga pritisnuti u smeru A, a zatim gurnuti u smeru B.

Napajanje 4 Povucite prekidač POWER/HOLD u smeru označenim strelicom, a zatim uključite uređaj. 2 Ubacite bateriju vodeći računa da su polariteti = i - ispravno okrenuti.

• Ukoliko indikator »sat« treperi na ekranu, pogledajte odeljak »Podešavanje vremena i datuma [Time & Date]« (☞ str. 20). • Kada punite diktafon, obavezno koristite priložene naznačene Ni-MH punjive (BR401) baterije. • Priložene punjive baterije nisu u potpunosti napunjene. Pre nego što prvi put upotrebljavate baterije ili nakon dugih perioda u kojima ih niste upotrebljavali, preporučuje se da ih napunite do kraja (☞ str. 15, str. 16).

14

Indikator baterije Indikator napunjenosti baterije na ekranu se menja kako se baterija prazni.

• Kada se na ekranu pojavi [:], zamenite baterije što je pre moguće. Kada su baterije previše slabe, na ekranu se prikazuje [ ] i [Battery Low], diktafon se isključuje.

Napajanje Punjenje povezivanjem sa računarom putem USB-a Baterije možete puniti povezivanjem sa USB priključkom računara. Prilikom punjenja, propisno stavite punjive baterije (obezbeđene) u diktafon (☞ str. 14). Nemojte puniti primarne (nepunjive) baterija, kao što su alkalne ili litijumske baterije. To može da dovede do curenja baterija, pregrevanja i kvara diktafona.

1 Napajanje

Napomene • Za ovaj diktafon ne mogu da se koriste manganske baterije. • Prilikom zamene baterija preporučuju se AAA alkalne baterije ili Olympus Ni-MH punjive baterije. • Obavezno isključite diktafon pre zamene baterija. Vađenje baterija dok se diktafon koristi može da ošteti datoteku. Ukoliko se baterije isprazne tokom snimanja, izgubićete čitavu datoteku koju snimate zato što sistem neće moći da zatvori zaglavlje datoteke. Od presudne je važnosti da promenite baterije kada vidite da je na indikatoru napunjenosti baterije ostala samo jedna crtica. • Ukoliko zamena istrošenih baterija traje duže od 15 minuta ili ukoliko u kratkim vremenskim intervalima ubacujete i vadite baterije, možda ćete morati ponovo da podesite vreme kad budete ubacili nove baterije (☞ str. 20). • Izvadite baterije ukoliko ne nameravate da koristite diktafon tokom dužeg vremenskog perioda. • Prilikom reprodukcije glasovne/muzičke datoteke, možda će se uspostaviti početna vrednost diktafona zbog pada napona baterija u zavisnosti od jačine zvuka, čak i ukoliko se u indikatoru napunjenosti baterije prikazuje [8]. U tom slučaju, smanjite jačinu zvuka na diktafonu. • Kada menjate punjive baterije, obavezno koristite Ni-MH punjive baterije. Proizvodi drugih proizvođača mogu oštetiti diktafon pa ih treba izbegavati.

1 Pokrenite računar. 2 Priključite USB kabl za povezivanje u USB port na računaru. 3 Dok je diktafon u režimu »Stop« ili »Hold«, povežite USB kabl sa terminalom za povezivanje koji se nalazi na donjoj strani diktafona, dok istovremeno držite pritisnuto dugme STOP 4. • Dok pritiskate dugme STOP 4, na ekranu se prikazuje [Batt.Charge mode]. • Pritisnite i zadržite dugme STOP 4 dok se na ekranu ne prikaže [Charging].

15

Napajanje Priključite USB adapter za naizmeničnu struju (opcionalno) za napajanje

1 Napajanje

Diktafon može da se puni priključivanjem na USB adapter za naizmeničnu struju (A514) (opcionalno). Pre nego što priključite adapter za naizmeničnu struju, promenite postavku za USB vezu na [AC Adapter] (☞ str. 69).

1 Ukopčajte adapter za naizmeničnu struju u utičnicu na zidu. 2 Ukopčajte USB kabl diktafona u adapter za naizmeničnu struju.

3 Dok je napajanje postavljeno na OFF, povežite USB kabl sa terminalom za povezivanje koji se nalazi na donjoj strani diktafona, dok istovremeno držite pritisnuto dugme STOP 4. • Na ekranu će se prikazati poruka [Batt. Charge mode]. • Punjenje će početi kada se na ekranu prikaže poruka [Charging].

16

Napomene • Punjenje će se privremeno zaustaviti u toku snimanja, reprodukcije ili prenosa podataka. • Diktafon ne može da se puni ukoliko računar nije uključen. Takođe ne može da se puni kada računar nije uključen ili kada je u stanju pripravnosti, hibernacije ili spavanja. • Nemojte puniti diktafon dok je priključen USB razdelnik. • Ako se prikazuje poruka [Cannot charge], to znači da se u diktafonu nalazi baterija koja ne može da se puni. Odmah zamenite takve baterije obezbeđenim baterijama (☞ str. 14). • Punjenje je završeno kada se indikator baterije promeni u [
View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.
SUPPORT SILO