DEĞŞİKLİK YAPILANLAR ÜLSERATİF KOLİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE LİSTEDEN ÇIKARILANLAR

July 10, 2016 | Author: Aysel Demirkan | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 TARİHLERİ ARASINDA YURTDIŞI İLAÇ LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SIRA NO ATC ETKİN MADDE DÜNYADAKİ MÜ...

Description

07.03.2014-16.04.2014 TARİHLERİ ARASINDA YURTDIŞI İLAÇ LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SIRA NO

ATC

ETKİN MADDE

DÜNYADAKİ MÜSTAHZARLARI

ENDİKASYONLARI DEĞŞİKLİK YAPILANLAR

104

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

DEFİBROTİD

209

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

MESALAZİN

PROCYCLİDE, DASOVAS, NORAVİD

1- ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİNİ İZLEYEN İLK 3 HAFTA İÇİNDE SEATTLE VEYA BALTİMORE KRİTERLERİNE GÖRE AĞIR HEPATİK VENO-OKLUSİF HASTALIK (VOH) GELİŞEN HASTALARDA TEDAVİ AMACIYLA VEYA, 2- ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIĞINDA OLUP AŞAĞIDA BELİRTİLEN KOŞULLARDAN EN AZ BİRİNE SAHİP (VOH GELİŞME RİSKİ YÜKSEK) HASTALARDA PROFİLAKTİK OLARAK KULLANILIR: A. DAHA ÖNCE KARACİĞERİ İÇERECEK ŞEKİLDE KARIN BÖLGESİNE RADYOTERAPİ ALAN HASTALAR, B. KARACİĞER BİYOPSİSİ İLE KANITLANMIŞ KARACİĞER FİBROZU, SİROZU VEYA HEMAKROMATOZU BULUNAN HASTALAR, C. SEROLOJİ VE VİRUS YÜKÜ İLE KANITLANMIŞ HEPATİT B VE/VEYA HEPATİT C ENFEKSİYONLU HASTALAR, D. DAHA ÖNCE MİYELOABLATİF HAZIRLIK REJİMLERI İLE NAKİL OLMUŞ HASTALAR, E. HAZIRLIK REJİMİNDE BUSULFAN KULLANILAN VEYA KULLANILACAK OLAN HASTALAR, F. AKRABA DIŞI VERİCİDEN NAKİL YAPILAN VEYA YAPILACAK OLAN HASTALAR, G. YEDİ YAŞ ÖNCESİ YAPILAN ALLOJENEİK NAKİLLER.

SALOFALK LAVMAN, ASACOL ENEMA, SALOFALK REKTAL ÜLSERATİF KOLİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE KÖPÜK

LİSTEDEN ÇIKARILANLAR

SİNİR SİSTEMİ

PRİMİDON

MYSOLİNE

1. EPİLEPSİ 2. ESANSİYEL TREMOR

16.04.2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ SAĞLIK BAKANLIĞINDAN EK ONAYA GEREK OLMAYAN YURTDIŞI İLAÇ LİSTESİ (Yukarıdaki değişiklikler işlenmiştir) SIRA NO

1

2 3

ATC

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

ETKİN MADDE

DÜNYADAKİ MÜSTAHZARLARI

ENDİKASYONLARI ALK(ANAPLASTİK LENFOMA KİNAZ) POZİTİFLİĞİ FİSH TESTİ İLE DOĞRULANMIŞ, EN AZ BİR SERİ KEMOTERAPİ KULLANMIŞ VE SONRASINDA PROGRESYON GÖSTEREN METASTATİK NON- SQUAMÖZ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE*

CRİZOTİNİB

XALKORİ *ALK TESTİ ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE VEYA BU TEST İÇİN SERTİFİKALI ÖZEL HASTANELER VEYA LABORATUVARLARDA YAPILMIŞ OLMALIDIR.

DAKTİNOMİSİN

COSMEGEN

KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

FLOROURASİL

EFUDİX KREM

SOLAR KERATOZ, BASAL CELL CA (BCC), AKTİNİK KERATOZ, SCALP'TA BAZAL CELL CA (BCC), KSERODERMA PİGMENTOZUM HASTALARININ TEDAVİSİNDE ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

4

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

FLUDROKORTİZON

ASTONİN, ASTONİN H, CORTİNEFF, FLORİNEF, FLUDRONEF

5

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

GAMMA İNTERFERON (İNTERFERON GAMMA1B)

İMUKİN, ACTİMMUNE

1. OSTEOPETROZİS 2. KRONİK GRANULOMATOZ HASTALIKLAR 3. IL-12 RESEPTÖR BETA-1 EKSİKLİĞİ OLAN HASTALAR 4. HİPER İMMÜNGLOBULİN-E SENDROMU

6

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

İKSABEPİLONE

IXEMPRA

MEVCUT TÜM HORMONAL TEDAVİ VE KEMOTERAPİ SEÇENEKLERİ SONRASI PROGRESYON GÖSTEREN METASTATİK MEME KANSERLİ PERFORMANS DURUMU ECOG 0-1 DÜZEYİNDEKİ KARACİĞER, RENAL VE KARDİYAK FONKSİYONLARI NORMAL SINIRLARDA VE YETERLİ KEMİK İLİĞİ REZERVİ OLAN, CİDDİ NÖROPATİSİ OLMAYAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

7

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

İPİLİMUMAB

YERVOY

DAHA ÖNCE EN AZ BİR SERİ SİSTEMİK TEDAVİ KULLANMIŞ VE SONRASINDA PROGRESYON GÖSTERMİŞ REZEKE EDİLEMEYEN RELAPS VEYA METASTATİK ERİŞKİN MALİGN MELANOM HASTALARININ TEDAVİSİNDE

8

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

KARMUSTİN (BCNU)

BİCNU, BECENUN, CARMUBRIS, GLIADEL, NITRUMON

KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

9

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

KLADRİBİN (KLORODEOKSİADENOZİ LEUSTATİN, LEUSTATİNE N)

HAİRY CELL LÖSEMİ (SAÇLI/TÜYLÜ HÜCRELİ LÖSEMİ), HİSTİOSİTOZİS X, PRİMER MYELOFİBROZİS, LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

10

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

KLORMETİN = MUSTİN HİDROKLORÜR = NİTROJEN MUSTARD

MUSTARGEN

HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MYCOSİS FUNGOİDES HASTALARININ TEDAVİSİNDE

11

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

L - ASPARAGİNAZ

ERWİNASE

E. COLİ'DEN ELDE EDİLEN L - ASPARAGİNASE'A KARŞI ALLERJİK REAKSİYON/ TOKSİSİTE GELİŞMİŞ KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE VEYA E.COLİ'DEN ELDE EDİLEN LASPARAGİNASE'A CEVAP VERMEYEN KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE

12

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

LOMUSTİN

BELUSTINE, CECENU, CCNU, CEENU, LUCOSTIN, PRAVA

KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

MİFAMURTİD

MEPACT

ÇOCUK, ADOLESAN VE GENÇ ERİŞKİNLERDE OSTEOSARKOMLARDA; METASTATİK OLMAYAN, CERRAHİ OLARAK TAM REZEKTABL TÜMÖRLERDE CERRAHİ SONRASI DOXORUBİCİN+METOTREXATE VEYA İFOSFAMİD + SİSPLATİN İLE KOMBİNE OLARAK KULLANIMLARDA

MİTOTAN

LYSODREN

CUSHİNG SENDROMU, SURRENAL KORTEX TÜMÖRLERİ, ADRENOKORTİKAL KARSİNOM, ADRENAL BEZİN MALİGN NEOPLAZMI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

13 14

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

15

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

NELARABİN

ARRANON, ATRİANCE

RELAPS/REFRAKTER T- HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ/LENFOMADA (KARNOFSKY PERFORMANS DURUMU >%50 OLAN BÖBREK VE KARACİĞER FONKSİYON BOZUKLUĞU OLMAYAN NÖROPATİSİ BULUNMAYAN TIBBİ NEDENLERLE VEYA DONÖR YOKLUĞU NEDENİYLE KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAMAYAN NÜKS/REFRAKTER HASTALARDA 3. BASAMAK SONRASI VEYA KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI NÜKS EDEN HASTALARDA YA DA EN AZ 3 FARKLI KEMOTERAPİ REJİMİNE YANITSIZ HLA UYGUN VERİCİSİ OLAN REFRAKTER T-ALL/LENFOMA HASTALARINDA ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ ÖNCESİ REMİSYON ELDE ETMEK AMACIYLA ÇOCUKLARDA 650MG/M2/GÜN 5 GÜN; ERİŞKİNLERDE 1500MG/M2/GÜN 1., 3. VE 5. GÜNLERDE 1 KÜR SONRASI TAM REMİSYON ELDE EDİLENLERDE 21 GÜNDE BİR 2 KÜR DAHA OLMAK ÜZERE 3 KÜR UYGULANIR)

16

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

NİMOTUZUMAB

CHİMAHER

PEDİYATRİK YAŞ GRUBUNDA; 1- PONS GLİOMLARINDA VİNORELBİN İLE KOMBİNE OLARAK, 2- GLİOBLASTOMA MULTİFORME'DE (GRADE 4 ASTROSİTOMLARDA) TEMOZOLOMİD'E YANIT ALINAMAYAN HASTALARDA, 3- MEDULLOBLASTOMLAR'DA VE SANTRAL SİNİR SİSTEMİ YERLEŞİMLİ PERİFERİK NÖROEKTODERMAL TÜMÖRLER PNET GRUBUNDA 2. BASAMAK TEDAVİ OLARAK, 4- 36 AYDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARDA BEVACİZUMAB GRUBU ANTİ-ANJİOJENİK İLAÇLARLA KOMBİNE OLARAK KULLANIMLARDA

PEGADEMAS

ADAGEN

KOMBİNE İMMÜN YETMEZLİK HASTALARININ TEDAVİSİNDE

PEGASPARGAZ

ONCASPAR

L - ASPARAGİNASE'A KARŞI ALLERJİK REAKSİYON/ TOKSİSİTE GELİŞMİŞ KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE VEYA L-ASPARAGİNASE'A CEVAP VERMEYEN KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

PENTOSTATİN

NİPENT

NON HODGKİN LENFOMA, MYCOSİS FUNGOİDES, LARGE GRANÜLER LENFOSİTİK LÖSEMİ, HAİRY CELL LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

17 18 19

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

20

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

PLERİKSAFOR

MOZOBİL

1. YÜKSEK DOZ SİKLOFOSFAMİD TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON YETERSİZLİĞİ SAPTANAN NON-HODGKİN’S LENFOMA (NHL) TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN 2. YÜKSEK DOZ SİKLOFOSFAMİD TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON YETERSİZLİĞİ SAPTANAN HODGKİN LENFOMA (HL) TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN 3. YÜKSEK DOZ SİKLOFOSFAMİD TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON YETERSİZLİĞİ SAPTANAN MULTİPL MYELOM TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN

21

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

PROKARBAZİN

NATULAN, MATULANE

KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.

22

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

SETUKSİMAB

ERBİTUX

23

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

EPİRUBİSİN HİDROKLORÜR

EPİRUBİSİN

KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

STREPTOZOSİN

ZANOSAR

METASTATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖR, MALİGN KARSİNOİD TM., PANREAS NÖROENDOKRİN TÜMÖR, İNSÜLİNOMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE

TENİPOZİD

VUMON

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) HASTALARININ TEDAVİSİNDE

TİROTROPİN

THYROGEN

PAPİLLER TİROİD CA, FOLİKÜLLER TİROİD CA, TİROİD CA, OPERE TİROİD CA, DİFERANSİYE TİROİD CA, TİROİD MALİGN NEOPLAZMI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

TİYOTEPA

LEDERTEPA, TEPADİNA,THİOPLEX, ONCO TİOTEPA

OTOLOG VEYA ALLOJENİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİ HAZIRLIK REJİMLERİNDE

VİNDESİN

ELDİSİNE

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL), AKUT LENFOSİTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

SARGRAMOSTİM

LEUKİN

İDİOPATİK PULMONER ALVEOLER PROTEİNOZİS

TİYOGUANİN

LANVİS

KANSER TEDAVİSİNDE ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.

24 25 26 27 28 29 30

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

1- DAHA ÖNCE SETUKSİMAB VEYA DİĞER ANTİ-EGFR TEDAVİLERİ KULLANMAMIŞ, ECOG PERFORMANS SKORU 0-1 OLAN, KRAS WİLD TİP METASTATİK KOLOREKTAL KANSER HASTALARININ TEDAVİSİNDE (BİRİNCİ VEYA İKİNCİ SERİ TEDAVİDE FOLFOX VEYA FOLFİRİ KOMBİNASYON KEMOTERAPİSİ REJİMLERİNİN SADECE BİRİSİ İLE PROGRESYONA KADAR KULLANIMI ENDİKEDİR. PROGRESYON DURUMUNDA VEYA BERABERİNDEKİ KEMOTERAPİ REJİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA SETUKSİMAB VEYA BAŞKA BİR ANTİ-EGFR TEDAVİSİ KULLANILAMAZ.) 2- NÜKS YA DA METASTATİK NAZOFARENKS DIŞI BAŞ - BOYUN YASSI HÜCRELİ KANSERİ OLAN, ECOG PERFORMANS SKORU 0-1 OLAN HASTALARDA, İLK BASAMAKTA PLATİN VE 5-FLOROURASİL İÇEREN KEMOTERAPİ REJİMİ İLE KOMBİNE OLARAK,

31

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

32

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

33 34

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

DAUNOMİSİN HCL

DAUNOMİCİNA

KANSER TEDAVİSİNDE ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.

SİTARABİN

CYTARABİN İNJ. 40MG, ALEXAN 40MG, ARA-CELL 40MG,

KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.

HİDROKORTİZON (ampul HYDROCORTİSONE formu)

ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

MELFALAN (FLAKON)

KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

ALKERAN (FLAKON)

ÇOK AKTİF DURUMLARDA RR TİPİNDEKİ ERİŞKİN MS HASTALARININ TEDAVİSİNDE AŞAĞIDAKİ DURUMLARDAN BİRİNİN VARLIĞINDA KULLANILIR: - YETERLİ SÜRE (EN AZ 1 YILLIK TEDAVİ) VE YETERLİ DOZDA UYGULANAN BİR BETA İNTERFERON VEYA GLATİRAMER ASETAT TEDAVİSİNE YANIT VERMEYEN (*YANIT VERMEYEN HASTALARIN TANIMI AŞAĞIDA YAPILMIŞTIR) VE YÜKSEK HASTALIK AKTİVİTESİNE SAHİP OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE * YANIT VERMEYEN HASTALAR; 1 YILLIK TEDAVİ İLE: A) ATAKLARINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYAN HASTALAR B) ATAKLARINDA ARTIŞ GÖZLENEN HASTALAR C) DAHA CİDDİ ATAKLARI OLAN HASTALAR D) ÖNCEKİ TEDAVİLER İLE SON YIL İÇİNDE EN AZ BİR ATAK GEÇİRMİŞ VE KRANİYAL MR'INDA BİR VEYA BİRDEN FAZLA KONTRAST TUTAN LEZYON GÖRÜLEN HASTALAR E) BİRBİRİNİ TAKİP EDEN MR'LARDA T2 LEZYONLARININ ARTTIĞI DURUMDAKİ HASTALAR

35

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

FİNGOLİMOD

GİLENYA

36

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

BACİLLUS CALMETTEGUERİN (BCG TİCE SUŞU)

ONCOTİCE SII ONCO BCG

MESANE KANSERİ

37

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

BCG CONNAUGHT SUŞU

THERACYS (IMMUCYST), MEDAC

MESANE KANSERİ

38

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

BCG DANİMARKA 1331 SUŞU

BCG SSİ KÜLTÜRÜ

MESANE KANSERİ

39

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

MİTOMİSİN

MİTOMYCİN-C KYOWA ENJEKTABL FLAKON

KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

BİTHİONOL

BİTİONOL, FONERGİNE

FASCİOLA HEPATİCUM HASTALARININ TEDAVİSİNDE

DİETİLKARBAMAZİN SİTRAT

BANOCİDE, HETRAZAN, NOTEZİNE, UNİCARBAZAN

FİLORYAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

40

41

42

43

44

45

46

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR

ALCORTİN, DİODOQUİN, DİİYODOHİDROKSİKİNO SEBAQUİN, VYTONE, LEİN (İODOQUİNOL) YODOXİN

AMEBİAZİS, AMİBİK KOLİTİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

DİLOKSANİD FUROAT

ENTAMİZOLE

AMEBİAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

İVERMEKTİN

STROMECTOL

FİLORYASİS, STRONGİLOİDİYAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

MEPAKRİN

ATABRİNE, MALADİN, COLLAGENAN, ACRİSUXİN

GİARDİA, COMMON VARİABLE İMMUN DEFİCİENCY SENDROMU, GİARDİAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

PARAMOMİSİN

HUMATİN

AMEBİAZİS, CRYPTOSPORODİAZİS, CRYPTOSPORODİUM ENFESTASYONU OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 57 58 59 60 61 62

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR

PENTAMİDİN

PENTAKARİNAT PCP, PENTAM, NEBUPENT

PNEUMOCYSTİS CARİNİİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

PİGENUM AFRİKANUM

PROSTAMAL, PROSTUROL

LEİSHMANİA HASTALARININ TEDAVİSİNDE

PİRİMETAMİN

DARAPRİM

TOXOPLASMOSİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

PRAZİQUANTEL

BİLTRİCİDE

KİST HİDATİK (ECCİNOCOCCUS), ŞİSTOMİYAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

STİBOGLUKONAT

GLUCANTİN, PENTOSTAM

KUTANOZ LEİSCHMANİAZİS, LEİSCHMANİAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

SULFADİAZİN + EFEDRİN SULFADİAZİNAC

TOXOPLASMOSİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

TİABENDAZOL

MİNTEZOL

STRONGİLOİDİYAZ KUTANÖZ LARVA MİGRANS VİSERAL LARVA MİGRANS TRİŞİNELLOZ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

TİLBROKİNOL, TİLİKUİNOL

İNTETRİX

AMEBİAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

TİNİDAZOL

FASİGYN, TINDAMAX

TRİCHOMONİASİS GİARDİASİS AMEBİASİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

TRİCLABENDAZOLE

EGATEN, FASİNEX

FASCİOLA HEPATİCUM, FASCİOLASİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

L - METİONİN

METHİONİN TB

SİTRUVİT TAŞI (BÖBREK TAŞI) TEDAVİSİNDE

METİRAPON

METOPİRON

CUSHİNG SENDROMU HASTALARININ TEDAVİSİNDE

ORAL ŞELASYON

BIO-CHELATTM HEAVY METAL CHELATOR

METAL ZEHIRLENMELERI

PENTAGASTRİN

PEPTAVLON

PENTAGASTRİN UYARI TESTİ İÇİN

SODYUM AMOBARBİTAL AMYTAL

WADA TESTİ (YEŞİL REÇETEYE YAZILACAK)

TRİENTİNE

WİLSON HASTALIĞI, SİSTEMİK SKLEROZ, SKLERODERMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE

SYPRINE

63

DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR

YAĞ ASİTLERİNİN İYOTLU ETİL ESTERLERİ LİPİODOL KARIŞIMI (KOMBİNE İYOT)

64

DERMATOLOJİK İLAÇLAR

DAPSON

65

DERMATOLOJİK İLAÇLAR

DİMETİL FUMARAT

66

DERMATOLOJİK İLAÇLAR

DOXEPİN (DOKSEPİN)

67

DERMATOLOJİK İLAÇLAR

GLİKOPİROLAT

68 69

DERMATOLOJİK İLAÇLAR DUYUSAL ORGANLAR

70

DUYUSAL ORGANLAR

MONOBENZON ASEKLİDİN DİBROMPROMADİN İZOTİONAT

DAPSON, MALOPRIM, DISULONE, NOVASULFON, SERVIDAPSONE, SULFONA FUMADERM KAP DOXEPIA, XEPIN, ADAPIN, ANTEN, APONAL, DEPTRAN, DONEURIN, DOXAL, DOXE, ESPADOX, GİLEX, MAREEN, SINEQUAN, TRIADAPIN, XEPIN, ZONALON ROBİNUL, ACPAN, GASTRODYN BENOQUİNE KREM GLAUNORM BROLEN, BRULİDİNE, RBC, SWARM

KANSER TEDAVİSİNDE KEMOEMBOLİZASYON İŞLEMLERİ SIRASINDA KULLANIMI

ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR. PSÖRİAZİS (TAMOXİFEN VE AROMASİN KULLANMIŞ HASTALARDA)

ÜRTİKER, ATOPİK DERMATİTİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

GENERALİZE HİPERHİDROZ VİTİLİGO HASTALARININ TEDAVİSİNDE GLOKOM HASTALARININ TEDAVİSİNDE AKANTAMOEBA KERATİTİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

71 72

DUYUSAL ORGANLAR DUYUSAL ORGANLAR

DİMETİKON ENBUKRİLAT

73

DUYUSAL ORGANLAR

KALSİYUM KARBONAT + FLORİCAL, SODYUM FLORUR, NATRİUM FLORİD 25 MG NATRİUM FLORİD 25 MG

74 75

DUYUSAL ORGANLAR DUYUSAL ORGANLAR

76

GENİTOÜRİNER SİSTEM

77

GENİTOÜRİNER SİSTEM

78

79

METAZOLAMİD TAFLUPROST ACETOHYDROXAMİC ACİD ANDROSTANOLON

OPHTASİLOXANE HİSTOACRYL

KORNEA ÖDEMİ, TRAVMASI, BÜLLOZ KERATOPATİ FUNDUS VARİSLERİ

OTOSKLEROZ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

NEPTAZANE SAFLUTAN

AÇIK AÇILI GLOKOM, SEKONDER GLOKOM BENZALKONYUM KLORÜR ALLERJİSİ OLAN GLOKOM HASTALARINDA

LİTHOSTAT

BÖBREK TAŞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

ANDRACTİM JEL

MİKROPENİS, AMBİGEUS GENİTALE, 5-ALFA REDÜKTAZ ENZİM EKSİKLİĞİ, TESTİKÜLER HİPOFONKSİYON MESANENİN NÖROMÜSKÜLER BOZUKLUKLARI, NÖROJENİK MESANE, ATONİK MESANE, HİPOTONİK MESANE, İNKONTİNANS, NÖROPATİK MESANE

GENİTOÜRİNER SİSTEM

BETANEKOL KLORÜR

MYOCHOLİNE, MYOTONİNE, URECHOLİNE

GENİTOÜRİNER SİSTEM

BİKARBONAT OLUŞTURAN TUZLAR (POTASYUM SODYUM HİDROJEN SİTRAT)

URALYT - U

SİSTİNÜRİ, BÖBREK TAŞI, NEFROTİLİAZİS, NEFROKALSİNOZİS, UROLİTHİAZİS, SİSTİN TAŞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

PREEKLAMPSİ, KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

İNTERSTİYEL SİSTİT, KUTANOZ AMİLOİDOZİS NÖROJENİK MESANE, HİPOKONTRAKTİL MESANE

80

GENİTOÜRİNER SİSTEM

DİHİDRALAZİN SÜLFAT

ADELPHAN-ESİDREX, ADELPHANE, ADELPHANEESİDREX, BEPTAZİNE, BEPTAZİNE-H, DEPRESSAN, NEPRESOL, NEPRESSOL, TRİNİTON, TRİRESİD K

81 82

GENİTOÜRİNER SİSTEM GENİTOÜRİNER SİSTEM

DİMETİL SULFOKSİD DİSTİGMİNE

RIMSO UBRETİD

83

GENİTOÜRİNER SİSTEM

GONADORELİN ASETAT KRYPTOCUR SPREY

İNMEMİŞ TESTİS

84

GENİTOÜRİNER SİSTEM

KALLİDİNOJENAZ (KALLİKREİN)

PADUTİN

PRİMER İNFERTİLİTE, OLİGOSPERMİ, ASTENOSPERMİA, ERKEK İNFERTİLİTE HASTALARININ TEDAVİSİNDE

85

GENİTOÜRİNER SİSTEM

KORTİKOTROPİN

ACTH FLK, STİMULO - ACTH

ADRENOGENİTAL SENDROM, ADRENAL HİPERPLAZİ (TEST AMAÇLI)

86

GENİTOÜRİNER SİSTEM

FOSRENOL

KBY HASTALARININ TEDAVİSİNDE

87

GENİTOÜRİNER SİSTEM

LANTANYUM KARBONAT LİYOFİLİZE E.COLİ BAKTERİYEL LİZATI

URO-VAXOM

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU, NEFROLİTİAZİS, HİPERKALSİÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

88

GENİTOÜRİNER SİSTEM

PENTOSAN POLİSÜLFAT ELMİRON, ANSO, FİBROCİDE

İNTERSTİSİYEL SİSTİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE

89

GENİTOÜRİNER SİSTEM

PEYRONİE HASTALIĞI (BALANİT KSEROTİKA OBLİTERANS), ENDURATİS PLASTİCAPENİS, MORFEA, SKLERODERMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE

90

GENİTOÜRİNER SİSTEM

POTASYUM AMINO BENZOAT PROSTAGLANDİN E1 (ALPROSTADİL)

91 92

GENİTOÜRİNER SİSTEM VE SEKS HORMONLARI GENİTOÜRİNER SİSTEM, ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

POTABA, POTABEX, PABALATE-SF

CAVERJECT 10 MCG / ML AMP EREKTİL DİSFONKSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE

TESTOSTERONE

ANDRODERM TTS, TESTOVİRON AMP

PANHİPOPİTUİTARİZM, ERİŞKİN ANDROJEN YETMEZLİĞİ, HİPOGONADİZM, PARSİYEL ANDROGEN REZİSTANSI, MİKROPENİS, PUBERTE PREKOKS, GECİKMİŞ PUBERTE, TESTİKÜLER HİPOFONKSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE

ETİNİL ESTRADİOL

ETHİNYL ESTRADİOL

HİPOGONADİZM, PROSTAT CA, TURNER SENDROMU (12 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLARDA), PRİMER OVERYAN SENDROMU, HERMAFRODİZM, OVER DİSFONKSİYONU HASTALARININ TEDAVİSİNDE

93

GENİTOÜRİNER SİSTEM, METABOLİZMA

TİOPRONİN

ACADIONE, THİOLA, SİSTİN TAŞI (SİSTİNOZİS), SİSTİNÜRİ, BÖBREK TAŞI, NEFROLİTİAZİS, AMİNO ASİT TAŞIMA BOZUKLUKLARI CAPTİMER, SUTİLAN, THİOSOL

94

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

AMSACRİNE

AMSIDYL, AMSIDINE, AMSA PD, AMEKRİN, AMSALYO

AKUT MYELOSİTER LÖSEMİ, AKUT MYELOİD LÖSEMİ, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

95

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

AT KAYNAKLI ANTİ İNSAN TİMOSİT GLOBULİNİ

LYMPHOGLOBULİN

APLASTİK ANEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

96

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

BEKSAROTEN

TARGRETİN

LENFOMATOİD PAPÜLOZİS, KÜTANÖZ T-CELL LENFOMA, MİKOZİS FUNGOİDES OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

HODGKİN VEYA CD30(+)ANAPLASTİK BÜYÜK HÜCRELİ NON-HODGKİN LENFOMA TANILI HASTALARDA AŞAĞIDAKİ ENDİKASYONLARDAN BİRİNİN VARLIĞINDA 1,8 MG/KG/GÜN DOZUNDA 21 GÜNDE BİR KULLANILIR [İLK 2 KÜR SONRASINDA OBJEKTİF YANIT ALINAN HASTALARDA (STABİL HASTALIK, KISMİ VEYA TAM YANIT) TEDAVİYE EN FAZLA 12 KÜRE KADAR DEVAM EDİLEBİLİR]: 1. TIBBİ NEDENLERLE VEYA DONÖR YOKLUĞU SEBEBİYLE OTOLOG VE/VEYA ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAMAYAN, PERFORMANS DURUMU ECOG ≤2 OLAN 18 YAŞ VE ÜZERİ, EN AZ 3 DİZİ TEDAVİ ALMIŞ NÜKS/DİRENÇLİ HASTALIKTA * 2. OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ VE/VEYA ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASINDA DİRENÇLİ VEYA NÜKS EDEN HASTALIKTA * * TEDAVİYE BAŞLAMADAN ÖNCE HASTANIN PROGRESİF MULTİFOKAL LÖKOENSFALOPATİ RİSKİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİĞİNE DAİR HASTALARDAN EK ONAM ALINMALIDIR.

97

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

BRENTUKSİMAB VEDOTİN

98

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

EFECİENT, EXTRAFER, FERLİXİT, FERRİTİN DEMİR SODYUM COMPLEX, FERRİTİN OTİ, GLUKONAT KOMPLEKSİ FERRLECİT, FERROSPRİNT, HEMOCROMO, ROSSEPAR, SANİFER

HEREDİTER HEMORAJİK DEMİR (FE) EKSİKLİĞİ

FENPROKUMON

MARCUMAR

TROMBOZ PROFLAKSİSİ, TROMBOEMBOLİK HASTALIK

HEM TÜREVLERİ

NORMOSANG, PANHEMATİN

HEPATİK PORFİRİA, AKUT PORFİRİA, AKUT İNTERMİTTAN PORFİRİA

İKATİBANT

FİRAZYR

HEREDİTER ANJİOÖDEM DE (C1 ESTERAZ EKSİKLİĞİ OLAN) AKUT ATAĞIN SEMPTOMATİK TEDAVİSİNDE

TROMETAMIN

THAM SOLÜSYONU

ASİDOZ

VARFARİN

COUMADİN 0,5-1-2 MG

MİTRAL VALF REPLASMANI, DİLATE KARDİYOMİYOPATİ, VENTRİKÜLER ARİTMİ

99 100 101 102 103

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

104

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

DEFİBROTİD

105

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

DEXRAZOXANE

106 107 108

KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARDİOVASKÜLER SİSTEM

DİPRİDAMOL HİDROKLOROTİAZİD İBUPROFEN I.V.

109

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

İNDOMETAZİN

110

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

111

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

112 113 114 115

KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARDİOVASKÜLER SİSTEM

İNOZİTOL NİKOTİNAT İZOPRENALİN (İZOPROTERENOL) KARBOPROST KETANSERİN KLOROTİAZİD LABETOLOL

116

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

MEKSİLETİN

117

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

MIDODRINE

118

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

MİNOKSİDİL

119

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

NADOLOL

120

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

NAFTİDROFURİL

121

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

122 123 124 125

ADCETRİS

PROCYCLİDE, DASOVAS, NORAVİD

CARDİOXANE, SAVENE, TOTECT, ZİNECARD PERSANTİN ESİDREX PEDEA I.V. İNDOMET AMP, İNDOCİD AMP, CONFORTİD AMP NİCOLİP

1- ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİNİ İZLEYEN İLK 3 HAFTA İÇİNDE SEATTLE VEYA BALTİMORE KRİTERLERİNE GÖRE AĞIR HEPATİK VENO-OKLUSİF HASTALIK (VOH) GELİŞEN HASTALARDA TEDAVİ AMACIYLA VEYA, 2- ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIĞINDA OLUP AŞAĞIDA BELİRTİLEN KOŞULLARDAN EN AZ BİRİNE SAHİP (VOH GELİŞME RİSKİ YÜKSEK) HASTALARDA PROFİLAKTİK OLARAK KULLANILIR: A. DAHA ÖNCE KARACİĞERİ İÇERECEK ŞEKİLDE KARIN BÖLGESİNE RADYOTERAPİ ALAN HASTALAR, B. KARACİĞER BİYOPSİSİ İLE KANITLANMIŞ KARACİĞER FİBROZU, SİROZU VEYA HEMAKROMATOZU BULUNAN HASTALAR, C. SEROLOJİ VE VİRUS YÜKÜ İLE KANITLANMIŞ HEPATİT B VE/VEYA HEPATİT C ENFEKSİYONLU HASTALAR, D. DAHA ÖNCE MİYELOABLATİF HAZIRLIK REJİMLERI İLE NAKİL OLMUŞ HASTALAR, E. HAZIRLIK REJİMİNDE BUSULFAN KULLANILAN VEYA KULLANILACAK OLAN HASTALAR, F. AKRABA DIŞI VERİCİDEN NAKİL YAPILAN VEYA YAPILACAK OLAN HASTALAR, G. YEDİ YAŞ ÖNCESİ YAPILAN ALLOJENEİK NAKİLLER. KEMOTERAPİYE BAĞLI KARDİYAK TOKSİSİTEYİ ÖNLEMEDE KULLANILIR. TEST AMAÇLI TEK KULLANIM ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR. PATENT DUCTUS ARTERIOZUS (PDA) HASTALARININ TEDAVİSİNDE PREMATURE BEBEK, RESPİRATUAR DİSTRESS SENDROMU (RDS), PATENT DUCTUS ARTERIOZUS, NEONATAL BARTTER SENDROMU OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE HİPOLİPOPROTEİNEMİ, FAMİLİYAL HİPERKOLESTEROLEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

İSUPREL

KALP TRANSPLANTASYONU, DİLATE KARDİYOMYOPATİ, SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ, RADYOFREKANS ABLASYON İŞLEMİNDE ÇARPINTI BASKILANMASINDA

PROSTİN 15M SUFREXAL DİURİL TRANDATE

PDA, PULMONER ATREZİ, SAĞ KALP HİPOPLAZİSİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE HİPERTANSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE DİRENÇLİ HİPERTANSİYON, HİPERKALSİÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE HİPERTANSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ, VENTRİKÜLER ARİTMİ, VENTRİKÜLER FİBRİLASYON, SIK VENTRİKÜLER EKSTRASİSTOL, MİYOTONİK BOZUKLUKLAR, MİYOTONİA KONJENİTA HASTALARININ TEDAVİSİNDE

MEXİTİL

VASOVAGAL SENKOP, KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNE BAĞLI HİPOTANSİYON, ÖNLENEMEYEN HİPOTANSİF ATAK, ORTOSTATİK (POSTURAL) HİPOTANSİYON+E134

NİKORANDİL

GUTRON, AMATINE, PROAMATINE, METLIGINE LONOLOX TB, LONİTEN TB ANABET, APO-NADOL, CORGARD, CORZİDE, SOLGOL, SOTAZİDEN N DUSODRİL, NAFTODRİL, PRAXİLENE DANCOR

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

RANOLAZİN

RANEXA

ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIĞI, KORONER ARTER HASTALIĞI, MEDİKAL TEDAVİLERE DİRENÇLİ STABİL ANJİNA PEKTORİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARDİOVASKÜLER SİSTEM

TREPROSTİNİL ADRENALİNE ASENOKUMAROL

REMODULİN EPIPEN, FASTJECT SİNTRON

PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE ANAFLAKSİ, ANGİONOROTİK ÖDEM, VENOM, ARI ALERJİSİ, İLAÇ ALERJİSİ, GIDA ALERJİSİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE AORT VEYA MİTRAL KAPAK REPLASMANI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

MALİGN HİPERTANSİYON, KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ + HİPERTANSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE UZUN QT SENDROMU, HİPERADRENERJİK POLİMORFİK VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE PERİFERİK ARTER HASTALIĞI, BUERGER HASTALIĞI, BEYİN, GÖZ, KULAĞIN DOLAŞIM BOZUKLUKLARI, RAYNAUD HASTALIĞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE VAZOSPASTİK ANGİNA HASTALARININ TEDAVİSİNDE

126 127 128

KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARDİOVASKÜLER SİSTEM

BERAPROST BİVALİRUDİN BRETİLYUM TOSİLAT

129

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

DİJİTOKSİN

130

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

DİZOPİRAMİT

131

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

ENOKSİMON

PERFAN

132

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

FLECAİNİD

TAMBOCOR

133

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

134

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

135

KARDİOVASKÜLER SİSTEM, DUYUSAL SİSTEM

136 137 138

KARDİOVASKÜLER SİSTEM, SİNİR SİSTEMİ, DUYUSAL ORGANLAR KARDİOVASKÜLER, GENİTOÜRİNER KARDİOVASKÜLER, GENİTOÜRİNER SİSTEM

GALLOPAMİL (KALSİYUM ANTAGONİSTLERİ) GUANETİDİN GUANETİDİN MONOSÜLFAT + DİPİVEFRİNE HCL KLONİDİN HİDRALAZİN PHENTOLAMİNE

DORNER ANGİOMAX, ANGİOX BRETYLOL, BRETYLATE CRYSTODİGİN, DİGİMED, DİGİMERCK RYTHMODAN, NORPACE, DİCORANTİL, DİSONORM, ISOMİDE

BUERGER HASTALIĞI, TROMBO EMBOLİK HASTALIK, HİPERTANSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIĞI, KORONER ARTER HASTALIĞI, HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ, VENTRİKÜLER FLATTER KALP YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KARDİYOMYOPATİ, İDİOPATİK HİPERTROFİK SUBAORTİK STENOZ, ARİTMİ, FİBRİLASYON, TAŞİKARDİ ARTERYEL SWİTCH, HİPOPLASTİK SOL KALP SENDROMU, DİSKORDAN VENTRİKÜLOARTERİYEL BAĞLANTI, DİSKORDAN ATRİOVENTRİKÜLER BAĞLANTI, ATRİOVENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT HASTALARININ TEDAVİSİNDE PAROKSİSMAL ARTRİYAL TAŞİKARDİ (PAT), PAROKSİSMAL ARTRİYAL FİBRİLASYON (PAF), ARTRİYAL FİBRİLASYON, VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ,VENTRİKÜLER PREMATÜR DEPOLARİZASYON, VENTRİKÜLER ARİTMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

PROCORUM, ALGOCOR

ARİTMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

İSMELİN

REFLEKS SEMPATİK DİSTROFİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

THİLODİGON

TİROTOKSİKOZ GÖZ TUTULUMU, GRAVES HASTALIĞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

CATAPRESAN, PARACEFAN

DİĞER ANTİHİPERTANSİF TEDAVİYE DİRENÇLİ OLGULARDA, PROKSİMAL OTONOMİK ATAK, HİPERKİNEZİS, OTİZM, HİPERAKTİF DURUMLAR, BOY KISALIĞI İÇİN TEST AMAÇLI, KARDİAK ARİTMİ, BÜYÜME GERİLİĞİ, ANKSİYETE, TOURETTES SENDROMU, WITHDRAWAL SENDROMU = YOKSUNLUK SENDROMU HASTALARININ TEDAVİSİNDE

APRESOLİN, HYDRAPRES, HİDRAL REGITIN, HERIVYL, INVICORP, VASOMAX TAUREDON, AUROLATE, MIOCRİN, MIOCRISIN EVOXAC TENSİLON FLK ULORİC, ADENURİC

RENAL ARTER STENOZU, HİPERTANSİYON, KONJESTİF KALP YETERSİZLİĞİ, PREEKLEMPSİ, ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM FEOKROMASİTOMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE

139

KAS İSKELET SİSTEMİ

ALTIN NA TİYOMALAT

140 141 142

KAS İSKELET SİSTEMİ KAS İSKELET SİSTEMİ KAS İSKELET SİSTEMİ

CEVİMELİNE EDROFONYUM FEBUKSOSTAT

143

KAS İSKELET SİSTEMİ

KALSİYUM KARBONAT + SODYUM TRİDİN MONOFLOROFOSFAT

144

KAS İSKELET SİSTEMİ

KOLŞİSİN

COLCİSİN

145

KAS İSKELET SİSTEMİ

OROTİYOPROL

146

KAS İSKELET SİSTEMİ

PİRİDOSTİGMİN

147

KAS İSKELET SİSTEMİ

PROBENESİD

148 149 150

KAS İSKELET SİSTEMİ KAS İSKELET SİSTEMİ KAS İSKELET SİSTEMİ SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SULİNDAK SÜLFİNPİRAZON 3,4 DİAMİNOPiRİDİN

ALLO CHRYSİNE MESTİNON ŞRP, MESTİNON 10 MG TB BENEMİD, BENCID, PROBALAN, PROBENECIL, PROBEN-C, SOLPURIN SULİNDAL SULFİNONA, ENTUREN DAP

ALGLUCOSİDASE ALFA

MYOZYME

AMYLOPECTIN

GLYCOSADE (MODIFIYE MISIR GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARINDA NIŞASTASI)

ARGININ

L-ARGININ

BETAİN HCL

BETAİNE

BETAİN

CYSTADANE

BİOTİN (VİT H)

BİOTİN

BÜYÜK NÖTRAL AMİNOASİTLER

NEOPHE POWDER AND TABLETS

FENİLKETONÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

CARGLUMİC ASİT

CARBAGLU

HİPERAMMONAEMİA, ÜRE SİKLUS DEFEKTİ (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ, ARJİNİNEMİ), PROPİYONİK ASİDEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

D- MANNOSE POWDER

D-MANNOSE NOW 100% POWDER

DOĞUŞTAN GLİKOZİLASYON BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

151 152 153 154 155 156 157 158 159

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

ROMATOİD ARTRİT, JUVENİL ROMATOİD ARTRİT, PSÖRİATİK ARTRİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE SJÖGREN SENDROMU (SİCCA SENDROMU) HASTALARININ TEDAVİSİNDE MYASTENİA GRAVİS, OKULER MYASTENİA GRAVİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE GUT HASTALARININ TEDAVİSİNDE PRİMER OSTEOPOROZ (DİRENÇLİ) HASTALARININ TEDAVİSİNDE BEHÇET HASTALIĞI, AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (FMF), GUT HASTALIĞI, HEREDOFAMİLİAL AMİLOİDOZİS (TÜRKİYEDEKİ KOLŞİSİN PREPARATLARINA KARŞI ALLERJİSİ YADA DİRENCİ OLDUĞU SAĞLIK KURULU RAPORUNDA BELİRTİLMELİ) HASTALARININ TEDAVİSİNDE ROMATOİD ARTRİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE MYASTENİA GRAVİS, KONJENİTAL MYASTENİA HASTALARININ TEDAVİSİNDE CİDOFOVİR KULLANILMASI GEREKEN HER DURUMDA İLAÇ TOKSİSİTESİNİ ÖNLEMEK İÇİN CİDOFOVİR İLE BİRLİKTE, GUT, KRONİK HİPERÜRİSEMİ ADENOMATOZ POLİPOSİS, PEUTZ JEGHERS SENDROMU GUT HASTALARININ TEDAVİSİNDE KONJENİTAL MYASTENİA, EATON LAMBERT SENDROMU POMPE HASTALIĞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

ÜRE SIKLUS BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE HOMOSİSTİNÜRİ, B-SENTAZ EKSİKLİĞİ, KOBALAMİN METABOLİZMASI DEFEKTİ, DOĞUMSAL METABOLİK BOZUKLUKLAR, SİSTATİYONÜRİ, METİL TETRAHİDROKSİ FOLAT EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE HOMOSİSTİNÜRİ, B-SENTAZ EKSİKLİĞİ, KOBALAMİN METABOLİZMASI DEFEKTİ, DOĞUMSAL METABOLİK BOZUKLUKLAR, SİSTATİYONÜRİ, METİL TETRAHİDROKSİ FOLAT EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIK, BİOTİDİNAZ EKSİKLİĞİ, MULTİPIL HİDROKSİKARBOKSİLAZ EKSİKLİĞİ, HALOKARBOKSİLAZ SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORGANİK ASİDEMİ, LAKTİK ASİDOZ, MİTOKONDRİAL HASTALIK (MİTOKONDRİAL SİTOPATİ, MİTOKONDRİAL MYOPATİ), PROPİYONİK ASİDEMİ, BİOTİN EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

160 161 162 163 164

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

DEKSTROMETORFAN HBR DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE

BEXİNE

DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIKLAR, NON-KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

BEXINE TABLET

NON KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

DİKLOROASETİK ASİT

DİKLOROASETİK ASİT

KRONİK LAKTİK ASİDOZ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

D-PENİSİLAMİN FOSFAT

METALCAPTASE, ATAMİR, ARTAMİN, CUPRİMİNE, MERCAPTYL, TROLOVOL PHOSPHATE SANDOZ, REDUKTO SPESİYAL

WİLSON HASTALIĞI (HEPATOLENTİKÜLER DEJENERASYON), SKLERODERMA (SİSTEMİK SKLEROZ), SİSTİN TAŞI (SİSTİNOZİS), İNTRA HEPATİK KOLESTAZ, POLİMYOZİT, OVERLAP SENDROMU, MORFEA, BAKIR METABOLİZMASI BOZUKLUĞU, ROMATOİD ARTRİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE RAŞİTİZM, RİKETSİYA, SİSTİNOZİS, FANCONİ SENDROMU OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

GALSULFAZ

NAGLAZYME

MUKOPOLİSAKKARİDOZ TİP 6 (MAROTEAUX - LAMY SENDROMU)

166

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

GLISIN IÇERMEYEN MAMA

NKH ANAMIX (X-GLY ANALOG) 400G POWDER MAMA

NON KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ

167

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

GLİSERİL TRİKAPRİLAT (ORTA ZİNCİRLİ TRİGLİSERİT)

YAĞ ASİDİ OKSİDASYON BOZUKLUKLARI (1- PRİMER KARNİTİN EKSİKLİĞİ 2- KARNİTİN PALMİTOYİL TRANSFERAZ 1 EKSİKLİĞİ 3- KARNİTİN PALMİTOYİL TRANSFERAZ 2 EKSİKLİĞİ 4- KARNİTİN TRANSLOKAZ EKSİKLİĞİ 5- SEKONDER KARNİTİN EKSİKLİKLERİ 6-ÇOK UZUN-UZUN-ORTA-KISA ZİNCİRLİ AÇİL-COA DEHİDROGENAZ EKSİKLİĞİ), MCT OİL, MIGLYOL, LİQUİGEN PRİMER İNTESTİNAL LENFANJEKTAZİ, KİSTİK FİBROZİS, ABETALİPOPROTEİNEMİ, HİPOBETALİPOPROTEİNEMİ, KISA BARSAK SENDROMU, PANKREATİK YETMEZLİK, KRONİK KOLESTAZ, GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI, HİPERTRİGLİSERİDEMİ, ŞİLÖZ EFÜZYON, TİP 1 HİPERLİPOPROTEİNEMİ, BAĞIRSAK REZEKSİYONU(OPERASYONLA ÇIKARILMASI) SONUCU MALABSORBSİYON, LİPOPROTEİN METABOLİZMASI BOZUKLUĞU OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

GLYCERYL TRİOLEATE

GTO OİL

ADRENOLOKÖDİSTROFİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

İDURSULFASE

ELAPRASE

HUNTER SENDROMU (MUKOPOLİSAKKARİDOZ TİP II) HASTALARININ TEDAVİSİNDE

İZOLÖSİN

FALKAMIN,ISORAM,ISOBRAN CH, SARGENOR SPORT

ORGANİK ASİDEMİLER (METİLMALONİK ASİDEMİ, PROPİYONİK ASİDEMİ, İZOVALERİK ASİDEMİ, MAPLE ŞURUP İDRAR HASTALIĞI)

KALSİTRİOL

ROCALTROL DAMLA

VİTAMİN D BAĞLI TİP 1 RAŞİTİZM OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

BLUE BERRY

HİPOMAGNESEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

CHENOFALK, XENBİLOX

DOĞUMSAL METABOLİK HASTALIK, SEROBROTENDİNÖZ KSANTOMATOSİZ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

165

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

KALSİYUM MAGNEZYUM SİTRAT LİKİDİ KENODEOKSİKOLİK ASİT KOENZİM Q10 KOLESTEROL

COENZYME Q10, BİO QUİNONE LİPİD DEPO MYOPATİLERİ, MİTOKONDRİYAL MİYOPATİ, MİTOKONDRİYAL SİTOPATİ, GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARI, FRİEDREİCH ATAKSİSİ OLAN HASTALARIN COENZYME Q10 TEDAVİSİNDE CHOLESTEROL MODULE, SMİTH-LAMİ-OPİTZ SENDROMU, KOLESTEROL METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE CHOLESTEROL POWDER

KREATIN MONOHIDRAT CAPROFIDES HEMOSTATICO

MİTOKONDRİYAL HASTALIKLAR, KREATİN EKSİKLİĞİ SENDROMLARI, GYRATE ATROFİSİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

KROMOLİN SODYUM

CROMOSOL KAPSÜL

GIDA ALERJİSİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

L - İZOLÖSİN

İZOLEUSİN

METİLMALONİK ASİDEMİ, PROPİYONİK ASİDEMİ, MAPLE ŞURUP İDRAR HASTALIĞI (AKÇAAĞAÇ ŞURUBU)

LARGE NEUTRAL AMİNO PREKUNİL TB ACİDS (LNAA) LIZIN LORENZO'NUN YAĞI + GLİSERİL TRİOLEAT MERCAPTAMİN BİTARTARAT METİLEN TETRAHİDRO FOLAT MONOBAZİK VE DİBAZİKFOSFAT TUZLARI

FENİLKETONÜRİ

BELİSİNA,COURASTEN,EUZYM ÜRE SİKLUS BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE A LİSİNA,FERROCHELATE LORENZO'S OIL, GTO OİL

ADRENOLÖKÖDİSTROFİ, ADRENOKORTİKAL YETMEZLİK HASTALARININ TEDAVİSİNDE

CYSTEAMİNE - MERCAMİNE, CYSTAGON

SİSTİNOZİS, SİSTİNÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

METHİONIN GRANÜL

METİLEN TETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

K - PHOS - NEUTRAL

D VİTAMİNİNE BAĞIMLI RİKETSİYA, HİPOFOSFATEMİK RİKETSİYA HASTALARININ TEDAVİSİNDE

NİKOTİNAMİT

NİCOBİON

NİKOTİNİK ASİT YETMEZLİĞİ, HİPERLİPİDEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

OKSANDROLON

ANAVAR, BONAVAR, LONAVAR, OXANDRİN

BOY KISALIĞI HASTALARININ TEDAVİSİNDE

OLSALAZİNE SODİUM

DİPENTUM

ÜLSERATİF KOLİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE

188 189 190 191 192 193 194 195

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

AMEU,AMNIOMEGA-3 YAĞ ASITLERI 3,ANDROLISTICA,BIONAGROL PLUS,CARSİOACE OXİTRİPTAN TRİPT-OH, LEVOTHYM (OKSİTRİPTAN) PHTONADİONE (K MEPHYTON TB VİTAMİNLERİ) POTASYUM, FOSFAT, ADDİPHOS SODYUM PREPARATI

HİPERTRİGLİSERİDEMİ (TRİGLİSERİT'İ 400MG/DL’NİN ÜZERİNDE OLANLARDA), GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE FENİLKETONÜRİ, BH4 EKSİKLİĞİ,THPR SENTETAZ EKSİKLİĞİ, DİHİDROPTERİDİNE REDÜKTAZ ENZİM EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE BİLİER ATREZİ SİROZ, ALAGİLLE SENDROMU HASTALARININ TEDAVİSİNDE HİPOFOSFATEMİ, OSTEOMALAZİ, PREMATÜRE RİKETSİYA HASTALARININ TEDAVİSİNDE

RİBOFLAVİN

BEFLAVİNE

GLUTARİK ASİDÜRİ, MİTOKONDRİYAL HASTALIKLAR, LİPİT MİYOPATİSİ VE GLUTARİK ASİDÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

SAPROPTERIN DIHYDROCHLORIDE

KUVAN

FENILKETONÜRİDE [BH4 YÜKLEME TESTİNDE BH4 VERİLMESİ ÖNCESİ (0. DAKIKA) FENİLALANİN DÜZEYINE GÖRE EN AZ %30 DÜŞME VE FENİLALANİN TOLERANSINDA %50 ARTMA OLMASI DURUMUNDA (FENİLALANİN TOLERANSINDA %50 ARTIŞ SADECE TEDAVİ BAŞLANGICINDA İSTENMEKTEDİR, İDAME TEDAVİSİNDE GEREK YOKTUR) ], BH4 METABOLİZMASI BOZUKLUĞUNDA

SERIN

L-SERINE POWDER

SERİN AMİNOASİDİ METABOLİZMA BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

SİSAPRİD

PREPULSİD

KRONİK İNTESTİNAL PSEUDOOBSTRÜKSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE

196

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SİTRÜLLİN

STIMOL, EPURAM, BIOSTIMOL, DYNERGUM, IPOAZOTAL, LİSİNÜRİK PROTEİN İNTOLERANSI, ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ, NECROPLEX, ORNITARGIN, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ, ARJİNİNEMİ) OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE POLILEVO, STIMUFOR

197

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SODIUM DICHLOROACETAT

SODIUM DICHLOROACETATE 500 MG 1ML

198

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SODYUM BİKARBONAT + POTASYUM PHOSPHATE - SANDOZ, BİKARBONAT + REDUCTO - SPECİAL DİSODYUM HİDROJEN FOSFAT

FOSFOR METABOLİZMASI BOZUKLUĞU, RİKETSİYA, HİPOFOSFATEMİK OSTEOMALAZİ, FANCONİ SENDROMU, RAŞİTİZİM, OSTEOMALAZİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

199

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SODYUM FENİLASETAT + SODYUM BENZOAT

ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ, ARJİNİNEMİ) OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

200 201 202 203 204 205 206 207

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

AMMONUL

SODYUM FENİLBÜTİRAT AMMONAPS STANOZOLOL

WİNSTROL, MENABOL, STROMBA, NEURABOL

TETRAHİDROBİOPTERİN TETRAHİDROBİOPTERİN (BH4)

MİTOKONDRİAL HASTALIKLAR VE KONJENİTAL LAKTİK ASİDOZ

ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ, ARJİNİNEMİ) OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE HEREDİTER ANJİYOÖDEM (C1 ESTERAZ EKSİKLİĞİ OLAN) HASTALARININ TEDAVİSİNDE TETRAHİDROBİOPTERİN EKSİKLİĞİ, FENİLKETONÜRİ, HİPERFENİLALANİNEMİ, BH4 EKSİKLİĞİ, DİHİDROPTERİDİNE REDÜKTAZ ENZİM EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE MİTOKONDRİAL HASTALIK (MİTOKONDRİAL SİTOPATİ, MİTOKONDRİAL MİYOPATİ), KARDİYOMYOPATİ, KOENZİM Q PRİMER EKSİKLİĞİ, GLUTARİK ASİDÜRİ TİP 2, MULTİPLE ACYL CO-A DEHİDROGENAZ EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

UBİKİNON

CO-ENZYM Q

VALİN

VALİN

ORGANİK ASİDEMİLER [METİLMALONİK ASİDEMİ, PROPİYONİK ASİDEMİ, İZOVALERİK ASİDEMİ, MAPLE ŞURUP (AKÇAAĞAÇ ŞURUBU) İDRAR HASTALIĞI]

VITAMIN B1 (TIAMIN)

BENERVA

MAPLE ŞURUP (AKÇAAĞAÇ ŞURUBU) İDRAR HASTALIĞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

PYRIDOXAL PHOSPHATE

GYRATE ATROFİSİ, HOMOSİSTİNÜRİ, HİPEROKZALÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

AQUADEKS

KİSTİK FİBROZİSLİ HASTALARDA DESTEK AMAÇLI OLARAK PİRİDOKSAL FOSFAT EKSİKLİĞİNE BAĞLI EPİLEPSİ, PİRİDOKSAL 5 FOSFAT EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

VITAMIN B6 (PIRIDOKSIN) VİTAMİN MİNERAL KOMPLEKSİ

208

SİNDİRİM SİSTEMİ VE PİRİDOKSİN METABOLİZMA, SİNİR SİSTEMİ

PİRİDOKSAL-5P, PURE CAP.

209

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

MESALAZİN

SALOFALK LAVMAN, ASACOL ENEMA, SALOFALK REKTAL ÜLSERATİF KOLİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE KÖPÜK

210

SİNİR SİSTEMİ

BAKLOFEN

LİORESAL İNTRATEKAL

211

SİNİR SİSTEMİ

BENZATROPİN MESİLAT BENZTROP, COGENTİN

SPASTİK PARAPLEJİ, SPASTİK TETRAPLEJİ,CEREBRAL PALSİ, SPASTİSİTE, MULTİPLE SKLEROZ, SPASTİK HEMİPLEJİ, HALLER VORDEN SPALTZ HASTALIĞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE PARKİNSON, PARKİNSONİZM, TARDİV DİSKİNESİA, HİPERSALİVASYON, EXTRAPİRAMİDAL DİSTONİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

212

SİNİR SİSTEMİ

DALFAMPRİDİN

AMPYRA

MULTİPL SKLEROZ TANISINDA EDSS( EXPANDED DİSABİLİTY SATATUS SCALE) 5 VE 7 DAHİL OLMAK ÜZERE ARASINDAKİ SKORLAMALARDA VE GEÇMİŞİNDE EPİLEPTİK NÖBET ÖYKÜSÜ OLMAYAN HASTALARDA

213

SİNİR SİSTEMİ

DANTROLEN

DANTROLEN, DANTRALEN, DANTAMACRIN, DANLENE

1. HER TÜRLÜ OPERASYONA BAĞLI MALİGN HİPERTERMİ 2. MALİGN HİPERTERMİ RİSKİ 3. NÖROLEPTİK MALİGN SENDROM 4. SPASTİSİTE, 5. SPASTİK TETRAPLEJİ 6. SPASTİK HEMİPLEJİ 7. SPASTİK PARAPLEJİ

214

SİNİR SİSTEMİ

DİHİDROERGOTAMİN AMP

DİHYDERGOT

MİGREN HASTALARININ TEDAVİSİNDE

215

SİNİR SİSTEMİ

DİHİDROERGOTOKSİN METANSÜLFONAT

CAPERGYL, CERELOİD, CLİNADİL, COMPOSİTUM, DCCK, DOREHYDRİN, ERGODESİT, ERGOHYDRİNE, ERGOMEDERGOTOX, GERİMAL, HYDERGİN, SEREBRAL PALSİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE HYDERGİNA, HYDERGİNE, HYDRO-CEBRAL, IBEXONE, ORPHOL, PONTUC, SECATOXİN FORTE, SPONSİN, STOFİLAN, SÉGOLAN

216

SİNİR SİSTEMİ

DİSÜLFİRAM

ESPERAL (DERMAL FORMU) PETNİDAN, ZARONTİN, PETİMİD NARDELZİNE, NARDİL LUMİNAL AMPUL TENEX CATENA, MNESİS İSOPRİNOSİN, DELIMMUN, BODARIL, IMUNOVIR, İNOSİPLEX, ISOVIR, METIVIROL, VIRUXAN

KRONİK ALKOLİZM

217

SİNİR SİSTEMİ

ETHOSUXİMİDE

218 219 220 221

SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ

FENELZİN SÜLFAT FENOBARBİTAL GUANFASİN IDEBENONE

EPİLEPSİ, DOOSE SENDROMU HASTALARININ TEDAVİSİNDE

222

SİNİR SİSTEMİ

İSOPRİNOSİNE (İNOSİN PRANOBEKS)

223

SİNİR SİSTEMİ

KARBİDOPA /LEVODOPA SİNEMET, SYMMETROL, (25/100MG) NACOM

224

SİNİR SİSTEMİ

LEVODOPA/CARBİDOPA DUODOPA İNTESTİNAL JEL 100 MEVCUT ANTİPARKİNSON İLAÇLARA YANIT VERMEYEN ÇOK AĞIR DÜZEYDE VE/VEYA İLERİ EVREDE PARKİNSON HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE (20MG/5MG)/ML ML

225

SİNİR SİSTEMİ

KETOCAL

226

SİNİR SİSTEMİ

KLOBAZAM

227

SİNİR SİSTEMİ

228

SİNİR SİSTEMİ

229

SİNİR SİSTEMİ

METİSERJİT MALEAT METOHEKZİTAL SODYUM MİDAZOLAM

KRONİK MAJÖR DEPRESYON, SOSYAL FOBİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KONVÜLSİYON, EPİLEPSİ DİKKAT EKSİKLİĞİ SENDROMU, HİPERAKTİVİTE FRİEDERİCH ATAKSİSİ, SPİNOSEREBELLAR ATAKSİ, SPİNAL ATAKSİ, SEREBELLAR ATAKSİ, LEBERİN HEREDİTER OPTİK NÖROPATİSİ SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT (SSPE) TEDAVİSİNDE

PARKİNSON, HİPERFENİLALANİNEMİ, BH4 METABOLİZMASI BOZUKLUĞU

KETOJENİK DİYET PREPARATI EPİLEPSİ, ÇOKLU EPİLEPTİK TEDAVİYE CEVAP VERMEYEN HASTALARDA DİYET YÖNETİMİNDE FRISIUM, CASTILIYUM, CLARMYL, CLOPAX, NOIAFREN, SEDERLONA, URBADAN, URBANYL, URBANOL DESERİL

EPİLEPSİ, LANDAU KLEFFNER SENDROMU, RETT SENDROMU, DOOSE SENDROMU, TUBEROSCLEROZİS (YEŞİL REÇETEYE YAZILACAK)

MİGREN HASTALARININ TEDAVİSİNDE

BRİETAL, BREVİMYTAL

EPİLEPSİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

EPİSTATUS

STATUS EPİLEPTİCUS (0 - 16 YAŞ ARASI HASTALARDA ) HASTALARININ TEDAVİSİNDE

230

SİNİR SİSTEMİ

NATALİZUMAB

TYSABRİ

• ÇOK AKTİF RELAPSİNG REMİTTİNG MULTİPL SKLEROZ (RRMS) (MCDONALD KRİTERLERİ) HASTALARINDA HASTALIĞI MODİFİYE EDİCİ TEDAVİ OLARAK İYİ SEÇİLMİŞ HASTA GRUPLARINDA YAN ETKİLERİ DİKKATLE MONİTÖRİZE EDİLEREK TEK BAŞINA KULLANILABİLİNİR. • İLAÇ BAŞLAMA KRİTERLERİ: 1- 18-60 YAŞ ARASI, 2- EN AZ 1 YIL İNTERFERON BETA VEYA GLATİRAMER ASETAT TEDAVİSİNE YANIT VERMEYEN VE AŞAĞIDAKİ KRİTERLERİN TAMAMINI KARŞILAYAN HASTALARDA; O SON 1 YIL İÇERİSİNDE PULS TEDAVİ GEREKTİREN BELİRGİN VE BELGELENMİŞ EN AZ İKİ ATAK GEÇİRMİŞ HASTALARDA O İMMÜNOMODÜLATÖR TEDAVİ ÖNCESİ VEYA TEDAVİ SÜRESİNCE MRI BULGULARINA GÖRE İKİ YENİ MS PLAĞI VEYA KONTRAST TUTAN 1 YENİ PLAĞI GÖSTERİLMİŞ HASTALARDA O EDSS SKORUNDA TEDAVİ SÜRESİNDE GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ OLARAK 1 YIL İÇERİSİNDE 1 PUAN ARTIŞ OLAN HASTALARDA 3- EDSS ≤ 5.5 4- SON 3 (ÜÇ) AYDA İNTERFERON BETA VEYA GLATİRAMER ASETAT ALMAMIŞ OLMAK VEYA SON 6 AY İÇİNDE HERHANGİ BİR İMMÜNSÜPRESİF İLAÇ KULLANMAMIŞ OLMAK • YUKARIDAKİ KRİTERLERE GÖRE UYAN HASTALARDA TEDAVİ VE TAKİP KRİTERLERİ: 1- HASTADA AKTİF ENFEKSİYONUN OLMADIĞININ GÖSTERİLMESİ , PA AC GRAFİSİ, HEMOGRAM VE İDRAR KÜLTÜRÜ, HIV (-) NEGATİF OLDUĞUNUN LABORATUVAR İLE GÖSTERİLMESİ. GEÇİRİLMİŞ TÜBERKÜLOZ ÖYKÜSÜ BULUNAN VEYA ATİPİK LEZYONLARI BULUNAN HASTALARDA KONTRENDİKE OLMADIĞININ BİLDİRİLMESİ. 2- SON 6 AY İÇERİSİNDE HASTANIN KANDİDA VEYA ASPERGİLLUS BENZERİ SİSTEMİK MANTAR ENFEKSİYONU GEÇİRMEMİŞ OLMASI 3- SON 3 AY İÇİNDE AĞIR HERPES SİMPLEKS VEYA HERPES ZOSTER ENFEKSİYONU GEÇİRMEMİŞ OLMASI VEYA DİĞER FIRSATÇI ENFEKSİYON OLMAMASI 4- HASTANIN İMMÜN YETMEZLİKTE OLMADIĞININ LABORATUVAR OLARAK GÖSTERİLMESİ İÇİN TAM KAN SAYIMINDA; O NÖTROFİL SAYISI > 1500 HÜCRE/µL VEYA > %20 O LENFOSİT SAYISI > 1000 HÜCRE/µL VEYA > %15 O CD4+ > 500 HÜCRE/µL O CD8+ > 250 HÜCRE/µL 5- 6 AYDA BİR HASTANIN KLİNİK (FİZİK MUAYENE VE EDSS) VE LABORATUVAR (HEMOGRAM, KARACİĞER FONKSİYON TESTİ, İDRAR TETKİKİ VE KÜLTÜRÜ, GEREKLİ GÖRÜLEN HASTALARDA GEBELİK TESTİ) BULGULARININ BİLDİRİLMESİ GEREKLİDİR.

231

SİNİR SİSTEMİ

GECİKMİŞ PUBERTE

SİNİR SİSTEMİ

DİSİPAL

DYSTONİA MUSCULORUM DEFORMANS

233

SİNİR SİSTEMİ

CEREBROLYSİN

BEYİN İSKEMİSİ, MENTAL RETARDASYON, OTİZM

234 235

SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ

NEFOPAM ORFENADRİN HİDROKLORÜR PORCİNE BRAİN EXTRACT POTASYUM BR RUFİNAMİD

OXADOL

232

EPİLEPSİ EPİLEPSİ

236

SİNİR SİSTEMİ

SKOPOLAMİN

237

SİNİR SİSTEMİ

STİRİPENTOL

DİBRO-BE-MONO BANZEL, INOVELON SCOPODERM, SCOPOLAMİN PATCH DİACOMİT

238

SİNİR SİSTEMİ

SULTİAM

OSPOLAT

EPİLEPSİ, LENOX GASTAUT SENDROMU

239

SİNİR SİSTEMİ

240

SİNİR SİSTEMİ

241

SİNİR SİSTEMİ

EKSTRAPİRAMİDAL BOZUKLUKLAR VE HAREKET BOZUKLUKLARI, TARDİF DİSKİNEZİ, DİSTONİ, HUNTİNGTON KOREASI (HUNTİNGTON HASTALIĞI), SEREBRAL PALSY, KOREA EPİLEPSİ (PARSİYEL NÖBET) PARKİNSON, CEREBRAL PALSY, HALLER VORDEN SPALTZ HASTALIĞI, WİLSON HASTALIĞI, EKSTRA PYRAMİDAL HASTALIKLAR, DİSTONİ, KOREA, KOREA ATETOZ, MİTOKONDRİAL SİTOPATİ, SPASTİK ATAKSİ

242

SİNİR SİSTEMİ

XENAZINE, NITOMAN, TETRABENAZİNE REVOCON TİAGABİN GABİTRİL, GABİOTAN ARTANE, ACAMED, TRİHEXYPHENİDYL HCL PARKİNANE ZONEGRAN 25 MG. KAP, ZONİSAMİDE EXCEGRAN 25 MG KAP.

243

SİNİR SİSTEMİ

NALTREKSON HİDROKLORUR

ETHYLEX

1. ALKOL BAĞIMLILIĞI 2. OPİOİD BAĞIMLILIĞI

DORYL

NÖROJENİK MESANE

LEDERMYCİN

UYGUNSUZ ANTİDİÜRETİK HORMON SALINIMI SENDROMU (ADH SENDROMU), HİPONATREMİ

DİAZOXİD

PROGLİCEM, TENSURIL, HIPERSTAT, PROGLISEM, SEFULKEN

HİPERİNSULİNEMİ, HİPERİNSÜLİNEMİK HİPOGLİSEMİ, HİPERİNSÜLİNİZM, İNSÜLİNOMA, NESİDİOBLASTOSİS (PANKREAS ADACIK HÜCRE TÜMÖRÜ), İLACA BAĞLI HİPOGLİSEMİ, HİPOGLİSEMİ

DİSODYUM EDTA

ENDRATE, CHELATRAN

HİPOPARATİROİDİ (TEST İÇİN)

DİBENZYRAN

FEOKROMASİTOMA, NÖROJEN MESANE

CRH AMP.

TEST İÇİN, İNFERİOR PETROZAL SİNÜS ÖRNEKLEMESİ

L-DOPA

BOY KISALIGI İÇİN L-DOPA TESTİ

244 245 246 247 248 249 250

SİNİR SİSTEMİ, GENİTOÜRİNER KARBAKOL SİSTEM SİSTEMİK HORMONAL DEMEKLOSİKLİN PREPARATLAR SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR

FENOKSİBENZAMİN HİDROKLORÜR KORTİKORELİN TRİFLUTATE L-DOPA

PRİMER DİSTONİ, SİNİR HASARI (İNJURİ) EPİLEPSİ

EPİLEPSİ ( 0 -16 YAŞ ARASI HASTALARDA )

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263

264

265 266

SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

MEKASERMİN

INCRELEX

LARON SENDROMU, PRİMER IGF-1 EKSİKLİĞİ

CREON GRANÜL, CREON PANKREATİK ENZİMLER KİNDER

KİSTİK FİBROZİS

PANKRELİPAZ

VİOKASE

PANKREATİT

TESTOLAKTON

FLUDESTRİN, TESLAC

ALBRİGHT SENDROMU, PUBERTE PRECOX

TETRAKOSAKTİD

SYNACTHEN 0.25MG, CORTROSINA, NUVACTHEN, ACTH

TEST AMAÇLI TEK KULLANIM

TİRATRİKOL

TEATROİS (TRİAC)

HİPOFİZ TİROİD HORMON REZİSTANSI

ATAZANAVİR

REYATAZ

AIDS (ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME = EDİNİLMİŞ BAĞIŞIKLIK YETMEZLİK SENDROMU)

DİDANOZİN

VİDEX

HIV POZİTİF VAKALARDA KOMBİNASYON TEDAVİSİNDE 6 AYDAN SONRA

ENFUVİRTİT

FUZEON

TEDAVİ ALMIŞ OLMASINA RAĞMEN HIV REPLİKASYONU DEVAM EDEN HIV POZİTİF HASTALARDA KOMBİNASYON TEDAVİSİNDE

FLUSİTOZİN

ANCOBON, ANCOTİL

CRİPTOCOCCUS MENENJİTİ

FOSCARNET

FOSCAVİR, TRİAPTEN

CMV(SİTOMEGALOVİRÜS) ANTİJENEMİ + SEVERE COMBINED IMMUNODEFFICIENCY (SCID) + KİT(KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU), GANCİCLOVİR DİRENÇLİ CMV(SİTOMEGALOVİRÜS) ENFEKSİYONLARI

KAPREOMİSİN

CAPASTAT

TÜBERKÜLOZ

KLOFAZİMİN

LAMPREN,CLOFOZİNE

TÜBERKÜLOZ, ÇOKLU İLAÇ TEDAVİSİNE DİRENÇLİ AKCİĞER TÜBERKÜLOZU

İNAKTİF POLİO VİRUS

1. HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALAR İMOVAX (İNAKTİF POLİO AŞI) 2. MALİGN OLMAYAN HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALAR

NELFİNAVİR MEZİLAT

VİRACEPT

AKKİZ İMMÜN YETMEZLİK SENDROMU

NİTAZOKSANİT

ALİNİA

İMMUNSUPRESE VEYA İMMÜN YETMEZLİKLİ HASTADA CRYTOSPORİDİUM ENFEKSİYONLARI

267

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

PENİSİLİN MAJORMİNÖR DETERMİNANT

DAP KİT

PENİSİLİN ALLERJİSİ HİKAYESİ OLAN VAKALARDA TANININ KESİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN. EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇOCUK ALLERJİ, ALLERJİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI (YETİŞKİN), ÇOCUK İMMÜNOLOJİ VE ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANLARININ REÇETESİ İLE

268

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

SAKİNAVİR MEZİLAT

İNVİRASE

AIDS (ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME = EDİNİLMİŞ BAĞIŞIKLIK YETMEZLİK SENDROMU), HIV (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)

269

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

SİDOFOVİR

VİSTİDE

AIDS KLİNİK TABLOSU GELİŞEN HIV POZİTİF KİŞİLERDE CMV RETİNİTİNİN TEDAVİSİNDE, GANCİCLOVİR DİRENÇLİ CMV ENFEKSİYONU, İMMÜNSUPRESE VEYA TRANSPLANT HASTASINDA CMV VEYA BK VİRÜS ENFEKSİYONLARI, AKUT CMV ENFEKSİYONU, CMV PROFİLAKSİSİ, POLYOMA NEFRİTİ,

SİTOMEGALOVİRÜS İMMÜN GLOBULİNİ

CYTOTECT, MEGALOTECT

KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ VEYA AĞIR KOMBİNE İMMÜN YETMEZLİĞİ OLAN VEYA HIV POZİTİF VAKALARDA CMV ANTİVİRAL TEDAVİSİNE İLAVE OLARAK CMV PNÖMONİSİNİN TEDAVİSİNDE

TİPRANAVİR

APTİVUS

DİĞER PROTEAZ İNHİBİTÖRLERİNE DİRENÇLİ HIV POZİTİF HASTALARDA KOMBİNASYON TEDAVİSİNDE

A VİTAMİNİ ALFA -1- PROTEİNAZ İNHİBİTÖRÜ

AQUASOL A AMP

PREMATÜRE APNESİ + BRONKOPULMONER DİSPLAZİ YA DA PREMATÜRE APNESİ + RESPİRATUAR DİSTRESS SENDROMU

PROLASTİN

ALFA -1 ANTİTRİPSİN EKSİKLİĞİNE BAĞLI KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI ALLERJİK RİNİT + BRONŞİAL ASTIM

272

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SOLUNUM SİSTEMİ

273

SOLUNUM SİSTEMİ

270 271

274

SOLUNUM SİSTEMİ

İPRATROPİUM BR

ATROVENT LS, ATROVENT NASAL, ITROP NASAL

275

SOLUNUM SİSTEMİ

NEDOKROMİL

TİLADE

ASTIM, BRONKOSPAZM

276

SOLUNUM SİSTEMİ

NİTRİK OKSİT

İNOMAX

VAZOREAKTİVİTE TESTİ

277

SOLUNUM SİSTEMİ

ORSİPRENALİN

ALUPENT

KOAH, AKUT BRONŞİYAL ASTIM, DİGİTAL İNTOKSİKASYONU

278

SOLUNUM SİSTEMİ

PİRFENİDON

ESBRİET

İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS

SODYUM BENZOAT

AMMONUL,BOROCAİNA,BRON CALENE,BRONCALENE NON KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ NOURİSSON

279

SOLUNUM SİSTEMİ

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.
SUPPORT SILO