C\':M::M:OB in$aa T :M:UHENDiSLERi ODASJ... f) LT

June 13, 2017 | Author: Aysun Öktem | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 C':M::M:OB in$aa T :M:UHENDiSLERi ODASJ ANKARA... f) LT $UBESi2 (51.S Insaat ve Deprem miihendisligi proielermde...,,_...

Description

C':M::M:OB iN$AA

T :M:UHENDiSLERi

ANKARA

f)

....

$UBESi

LT

ODASJ

(51.S Insaat ve Deprem miihendisligi proielermde giivenilir, luzh ve ekonomik ~oziim, \ ­u . .

...,,_follOt.t.~"!..

...;;:. !~_. ICMlll,l.....

--.Q

Bina Sistemleri3-BoyutluAnalizi-Dizaym-Cizimi

Versiyon: 8.0

El Hizl.t ve Kolay

B Guvenillrlik. Probina ileri

~

D

duzeyde proje deneyimi ~ ...1¥:o7.. olan profesyonel Insaar ~' ,., Muhendisi yazihmcilar tarafmdan gelistirtlrnektedir. Probina'run urettigi sonuclarm guvenilirligi ve dogrulugu Universite tarafindan c;e§itli ornekler ile kontrol edilerek resrni bir rapor ile karutlanrrusnr.

B
View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.
SUPPORT SILO