Ankara Üniversitesi Roman Ödülü Sahibini Buldu 29 da

December 23, 2017 | Author: Ece Şahin | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 01-31 Ocak 2015 Basım Tarihi: 13 Şubat 2015 Sayı: 181 Roman Ödülü Sahibini Buldu 29 da DTCF nin Kurulu...

Description

01-31 Ocak 2015 • Basım Tarihi: 13 Şubat 2015 • Sayı: 181 • www.ankara.edu.tr

DTCF’nin Kuruluşunun 80., İlk Dersin Verilişinin 79. Yılı 2’de

Ankara Üniversitesi

Roman Ödülü Sahibini Buldu 29’da

Türkiye’de Tarım Öğretimi 169 Yaşında 4’te Üniversitemizin Tüm Veri Tabanları Koruma Altında 6’da Atatürk ve Cumhuriyet Defilesi

28’de

Vanlı Çocuklara Eğitim Desteği 13’te

Tarihî MekânlarımızMekânlarımızın Tarihi: I 16’da

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Mezunlarımız ÖYP’de İkinci Oldu 9’da Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden

Zehirli Mantarlar ve Kart Test 18’de

Kalbin Onarımında

Kök Hücre Uygulaması

8’de

Dinlerarası İlişkilere Bilimsel Katkı 13’te Mantar Zehirlenmelerinde Yeni Analiz Yöntemi

Yeni Binasında 22’de

İngiltere’ye Gitmeden İngilizce Pratik 20’de

Buz Tırmanış Festivali 32’de

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin

Kuruluşunun 80., İlk Dersin Verilişinin 79. Yıldönümü

Afet İnan

C

umhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün emriyle 1935 yılında kurulan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin (DTCF) kuruluşunun 80. ve 9 Ocak 1936 tarihinde Afet İnan tarafından verilen ilk dersin 79. yıldönümü, 9 Ocak 2015 tarihinde düzenlenen törenle kutlandı. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin kısa bir dinleti sunduğu törende, son bir yılda akademik olarak yükselerek profesörlük, doçentlik ve yardımcı doçentlik kadrolarına atananlara belgeleri ve birer fidan armağan edildi. “Fakülte Müzesini Açacağız” DTCF Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Gürer, kuruluşundan bugüne yaptıkları çalışmalarla, bilime önemli katkılarda bulunan öğretim üyelerine teşekkür etti. Prof. Dr. Abdulkadir Gürer, “Fakültemizin adı, yurtiçi ve yurtdışındaki köklü ve saygıdeğer bilim çevrelerinde hâlâ saygın bir kurum olarak telaffuz ediliyorsa bu onur, Fakülteyi adları ve eserleriyle yücelten değerli akademik kadroların eseridir” dedi. DTCF’nin, bugünlerde büyük bir değişim ve dönüşümün eşiğine geldiğini de söyleyen Prof. Dr. Abdulkadir Gürer, öğrenci sayısının önemli oranda azaldığını, yakında Fakülte müzesinin açılacağını belirtti. “Fiziki Görünüm Değişecek” Kütüphane binası ve ardından da diller binasında renovasyon

2

Ankara Üniversitesi

Bülteni

DTCF öğretim üyeleri, yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

çalışmalarının kısa zaman sonra başlayacağını söyleyen Prof. Dr. Abdulkadir Gürer şunları söyledi: “Fiziki görünümü, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz için tasarlanan yeni rekreasyon alan ve mekanları, yazma ve nadir eserler koleksiyonu bölümü, çağdaş donatılara sahip derslikleri, çok amaçlı salonları, laboratuvarları ve okuma salonlarıyla DTCF, yenilenmiş bir eğitim ve kültür vahası olarak, devraldığı köklü akademik gelenekleri çok daha ilerilere taşıyacaktır” dedi. “DTCF, Ankara Üniversitesi’nin Omurgası Oldu Rektörümüz Prof. Dr. Erkan İbiş de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin açılmasının, genç cumhuriyet için bir dönüm noktası ve Ankara Üniversitesi’nin de önemli başlangıçlarından biri olduğunu söyledi. Ankara Üniversitesi’nin, güçlü kökleri

olan, güçlü bilim ocaklarının oluşturduğu bir bilim çınarı olduğunu belirten Prof. Dr. Erkan İbiş, “DTCF bilimin gerçeklerini ortaya koymak için duruşunu hiçbir zaman değiştirmemiş, bu duruşuyla da dünyaca tanınmış, Ankara Üniversitesi’nin de omurgası olmuş bir fakültedir” dedi. Aklın ve bilimin üstünlüğünün ve gerçeğin aranmasının, Ankara Üniversitesi’nin de Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi’nin de felsefesi, inancı ve yolu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Erkan İbiş, “Bu fakültenin sıralarından çok değerli insanlar geldi geçti. Halil İnalcık, Fuat Köprülü, Enver Ziya Karal, Tahsin Özgüç, Pertev Naili Boratav, Adalet Ağaoğlu, Behice Boran ve binlerce değerli insan buradan yetişti, ülkemize değer kattı. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, bu görkemin yanında mütevazı duruşunu asla kaybetmemiş çok değerli bir bilim yuvasıdır” dedi.

TÖREN-YAYIN

Kültür Bakanlığı’ndan, DTCF’nin 80. Yılı Konseri

Üniversitemiz Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin 80. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu” 27 Ocak 2015 tarihinde bir konser verdi. Konseri Üniversitemiz ve Kültür Bakanlığı yöneticileri ile müzikseverler severek dinledi.

DTCF Dilbilim Bölümü’nden Topluma Yönelik Bir Çalışma

“Türk İşaret Dili Kitabı” Çıktı

Ü

niversitemiz Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü tarafından, “Avrupa Konseyi Ortak Başvuru Metni” doğrultusunda hazırlanarak Üniversitemiz Yayınevi tarafından yayımlanan “Yabancı Dil Olarak Türk İşaret Dili” adlı eser okuyucuya sunuldu. Temel düzeyde (A1-A2) işaret dilini öğretmeyi amaçlayan ve konuşma dili temel alınarak hazırlanan eserde Karekod (QR kod) kullanılarak videolar yardımı ile Türk İşaret Dilinde kavrama becerisinin geliştirilmesi hedeflendi.Yabancı Dil Olarak Türk İşaret Dili eğitimi konusunda Türkiye’de ilk eğitim materyali olma özelliğini taşıyan bu kitap, dünyadaki birkaç örnekten biri. Kitapla ilgili şu açıklama yapıldı: “Konuşma dili temel alınarak hazırlanmış olan Avrupa Konseyi Ortak Başvuru Metni’ndeki beceri düzlemleri, işaret diline özgü görünümleri barındırmamaktadır. Bu eksiklik göz önünde bulundurularak hazırlanmış ve geniş kapsamlı araştırmalara dayalı bir uyarlama niteliği de taşıyan bu öğretim seti, hem işaret diline özgü yapıları betimlemekte hem de bu yapıların öğretimini içermektedir. Kitabın hazırlanma sürecinde Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü öğretim üyelerinin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışından bir çok akademisyen danışmanlık yapmıştır. Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde yer alan beceri düzlemlerinin işaret dillerine

uyarlanması çalışmaları, Avrupa Birliği tarafından desteklenen SignLEF projesi kapsamında devam etmekte olup Bilbilim Bölümümüz Mart ayında Avusturya’nın Graz şehrinde yapılacak olup toplantıya ülkemizi temsil etmek amacıyla davet edilmiştir. Bilim ve Danışma Kurulu • Prof. Dr. İclâl ERGENÇ (Ankara Üniversitesi) • Prof. Dr. Ulrike ZESHAN (Central Lancashire Üniversitesi) • Prof. Dr. Özgür AYDIN (Ankara Üniversitesi) • Prof. Dr. Sumru ÖZSOY (Boğaziçi Üniversitesi) • Prof. Dr. Yusuf KEMALOĞLU (Gazi Üniversitesi) • Doç. Dr. Selçuk İŞSEVER (Ankara Üniversitesi) • Yrd. Doç. Dr. Engin ARIK (Doğuş Üniversitesi) • Samet DEMİRTAŞ (Türk İşaret Dili Eğitmeni, İBB)

Ankara Üniversitesi

Bülteni

3

Türkiye’de Tarım Öğretimi

169. Yaşında

Ü

lkemizde 1846 yılında Yeşilköy’deki Ziraat Talimhanesi’nin kuruluşuyla başlayan tarım öğretiminin 169. yılı, 9 Ocak 2015 tarihinde Üniversitemiz Ziraat Fakültesi’nde düzenlenen törenle kutlandı. Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin sunduğu konserle başlayan törende, son bir yılda emekli olan akademik ve idari personele birer teşekkür belgesi verildi. “YZE Cumhuriyet Anlayışıyla Kuruldu” Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, ülkemizde tarım öğretiminin tarihçesini ve 1932 yılında Atatürk’ün isteğiyle Cenevre Üniversitesi’nin eski Rektörü Prof. Dr. Albert Malche’in hazırladığı “Darülfunun Raporu”ndan söz etti. Üç bölümden oluşan raporda, Darülfunun’da özerklik adına hiçbirşey kalmadığı, seminer, uygulama ve laboratuvar çalışmalarının yetersiz olduğu, Türkçe kitap varlığının az olduğu, kütüphanelerin yeterli kitaba sahip olmadığı, disiplinlerarası çalışma

4

Ankara Üniversitesi

Bülteni

olmadığı, öğrencilerin hiçbir şekilde yabancı dil bilmedikleri şeklinde ifadeler olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Çolak, 1933 yılında eğitime başlayan Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün de bütün bu eksiklikler giderilmiş olarak, Cumhuriyet anlayışıyla kurulduğunu söyledi. “İlk Yerli Traktör Burada Yapıldı” Ülkemizin ilk yerli traktörünün tasarımı ve üretiminin Üniversitemiz Ziraat Fakültesi’nde yapılarak patentinin alındığını, Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji çalışmalarının ve bitkilerden elde edilen yağın petrole alternatif olabilecek yakıt yapılması çalışmalarının yapıldığını, iyi tarım uygulamalarının kurallarının da yıllar önce Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından konulduğunu belirtti. “Kütüphanemiz 24 Saat Açık” Fakültenin Muhlis Erkmen Kütüphanesi’nin artık özellikle sınav dönemlerinde tıklım tıklım dolduğunu ve 24

saat ışıklarının yandığını, burada görevlilerin büyük özveriyle nöbet tuttuklarını da anlatan Prof. Dr. Ahmet Çolak, “Biz de çocuklarımız için yeni bir uygulama başlattık, ara sıra çorba çıkarıyoruz, çay ikram ediyoruz, yanlarına uğruyoruz, tatlılar gönderiyoruz. Böylece onları motive ederek, başarılarını yükseltmeye çalışarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz” dedi. “Her Damla Alınterinin Değerini Biliyoruz” Ziraat Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Anıl Özkaya da her damla alın terinin değerini bilen ziraat mühendisleri olarak yetiştiklerini, tarımın daha da

ilerlemesi, çiftçilerin günümüz şartlarına ayak uydurabilmesi için onlarla yan yana olacaklarını söyledi. “Ziraat Fakülteleri Belli Alanlarda Uzmanlaşmalı” Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Başkanı Fehmi Kiraz ise çok fazla ziraat fakültesi olduğunu belirterek, artık yeni fakülte açılmamasını istedi. Mevcut fakültelerin de belirli alanlarda uzmanlaşmaları gerektiğini dile getirdi. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör de 35 bin ziraatçının işsiz olduğunu, her yere üniversite açılmasının nedeninin de politikacılar olduğunu söyledi.

TÖREN-ÖDÜL

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Öğretim Üyelerimizin

“Plansız Ziraat Fakülteleri Açıldı” Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları da Türkiye’de plansız olarak ziraat fakülteleri ve bölümler açıldığını, donanımsız mezunlar verildiğini dile getirdi. Mezunlar arasından temizlik şirketine bile asgari ücretle girmek için başvurular olduğunu belirten Vedat Mirmahmutoğulları, ziraatla ilgili bölümlerin Tarım Üniversitesi çatısı altında toplanması gerektiğini belirtti. Öğrenci alamayan fakültelerin kapanması gerektiğini de sözlerine ekledi. “Türkiye, 100 Milyon İnsanı Besliyor” Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, Türkiye’nin bugün turistlerle birlikte yılda yaklaşık 100 milyon insanı besleyebildiğini, bu başarıda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin rolünün çok önemli olduğunu söyledi. Ziraat Fakültesi yerleşkesinde yapılan

çalışmaları anlatan Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, buradaki tarihi binaların ve tarihi ağaçların korunması, korunurken de zırha büründürülmesi gerektiğini belirtti. Ziraat Fakültesi yerleşkesini ikiye bölen Fatih Köprüsü altında çeşitli risklerin bulunduğunu, buranın sıkı takipçisi olduklarını kaydeden Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, yemekhaneleri de takip ettiklerini, standarda uymayan durumlarda hemen ceza kestiklerini, Gölbaşı’ndaki merkez mutfağın da yenilenerek standarda uygun hale getirildiğini sözlerine ekledi. Törende son olarak Prof. Dr. Cemalettin Çiftçi, “Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kuruluş ve Kapanış Gerekçeleri” konulu bir konuşma yaptı. 1933 yılında açılan Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne öğretim, araştırma ve yayım görevi verildiğini belirten Prof. Dr. Cemalettin Çiftçi, Enstitü Büyük Meclisi’nde öğretim üyelerinin yanı sıra, memur ve öğrenci temsilcilerinin de bulunduğunu kaydetti.

T

MMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından her yıl geleneksel olarak verilen Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödüllerine bu yıl Ziraat Fakültemizden beş öğretim üyemiz layık görüldü. Ziraat Mühendisliği Sekizinci Teknik Kongresi kapsamında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi`nde 12 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşen ödül töreninde, Prof. Dr. Hasan Hüseyin Silleli’ye “Bilim Ödülü”, Yrd. Doç. Dr. Umut Toprak’a ise “Teşvik Ödülü” verildi. Emekli öğretim üyelerimiz, Prof. Dr. Salih Maden, Prof. Dr. Turhan Aküzüm ve 2004 yılında kaybettiğimiz Prof. Dr. Yılmaz Fidan ise “Hizmet Ödülüne” layık görüldü.

Spor Karşılaşmasında

Uluslararası Başarı

Z

iraat Fakültemiz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü son sınıf öğrencisi Mahmut Fırat Akdeniz, Almanya’da “International Brazilian Jiu Jitsu Federation” tarafından düzenlenen “Brazilian Jiu Jitsu Turnuvası”nda Almanya ikincisi olarak gümüş madalya aldı.

Ankara Üniversitesi

Bülteni

5

Üniversitemizin Tüm Veri Tabanları Koruma Altında Ankara Üniversitesi FKM (Felaket Kurtarma Merkezi)

Ü

niversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü’nün ortak projesi kapsamında, Tandoğan Yerleşkesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda bulunan Üniversitemiz Sistem Odası/Veri Merkezi’ndeki verileri yedeklemek ve olası felaket durumlarında Üniversitemiz iş sürekliliğini sağlamak için Ankara Üniversitesi Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) kuruldu. Gölbaşı Yerleşkesi’nde bulunan BEYAS Koordinatörlüğü binasında hizmet veren FKM ile herhangi bir felaket durumunda bir saat içinde Üniversitemizin görünürlüğünü sağlayacak web sitesi ve acil uygulamalar, dört saat içerisinde de diğer uygulamalar devreye alınabilecek. Tandoğan’daki Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem odasında bulunan tüm uygulama sunucularının

6

Ankara Üniversitesi

Bülteni

ve veri tabanlarının bir kopyası, FKM’de bulunan sunucu ve veri depolama ünitelerine gönderiliyor. Bir felaket sonucu, Tandoğan’daki sistem odasının kullanılamaz duruma gelmesi halinde, en fazla bir saatlik veri kaybı ile sistemler çalışabilir hale getirilebilecek. Bilgi İşlem Daire Başkanı Rıza Ayhan FKM ile ilgili şunları söyledi: “FKM projesi, e-BEYAS (Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi) projesinin hayata geçmesi ile zaten bir zorunluluk haline gelmişti. Çünkü e-BEYAS uygulamalarını ‘elektronik belge yönetimi ve arşivleme sistemi, belgenin elektronik ortamda üretimiyle başlayan, yazışma teknikleriyle, dosyalama sistemiyle, saklama planlarıyla, değerlendirmeayıklama-imha ve arşivleme işlemlerini içeren bir bütünü oluşturan sürecin yönetimi’ olarak

tanımlayabiliriz. Bilgiler Artık Sadece Elektronik Ortamda Bu süreçlerin tamamının elektronik ortamda olması ve kâğıt ortamında bir kopyasının tutulmaması, yedekli bir yazılım ve donanım altyapısının kurulmasını gerektirmekteydi. Proje Hazırlandı Elektronik ortamda yürütülen/yönetilen iş ve işlemlerin, bilgi güvenliği standartlarına ve normlarına uygun olarak yönetilmesini sağlamak için FKM Modeli geliştirilerek, gereksinim duyulan Ankara Üniversitesi FKM’nin teknik altyapısının kurulması ve FKM sisteminin devreye

alınması çalışmalarını yürütmek üzere ‘Ankara Üniversitesi Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) Modellemesi Teknik Altyapı Projesi’ hazırlanmış ve tüm alt yapı bu proje kapsamında yürütülmüştür. Yedek Sunucular da Bulunuyor Bu proje hazırlanırken, mevcut donanımlar ile yeni alınacak donanımlar sadece e-BEYAS sistemi için değil Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın yönettiği tüm diğer sistemler ile beraber çalışacak şekilde belirlenmiştir.

ENFORMATİK-KİTAP

Uluslararası Enformatik Yarışmasına Katıldık

A

Uygulamanın kesintisiz çalışması için sunucular asıl ve yedek olarak konuşlandırılmıştır. Saklanacak verilerin büyüklüğü, genişlemeye açık olması ve arşivlenmesi gerekliliğinden, sunucu üzerindeki disk alanlarının kullanımı değil, veri depolama sisteminin olmasına karar verilmiştir. e-BEYAS’ta üretilen verilerin güvenliği için veri depolama sisteminin asıl ve yedek olarak konuşlandırılması yolu tercih edilmiştir. 24 Saat İzleniyor FKM altyapısında, iki depolama sistemi, üç veri tabanı sunucusu, üç uygulama sunucusu, bir kesintisiz güç kaynağı bulunmaktadır. FKM sistem odasında kurulan güvenlik ve ortam izleme sistemi ile sistemler 7/24 izlenebilmekte, alarm bildirimleri alınabilmekte ve kısa süre içinde müdahale edilebilmektedir.”

nkara Üniversitesi Enformatik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yasemin Gülbahar Güven öncülüğünde Başkent Üniversitesi, ODTÜ, Gazi Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi’nin desteği ile “Enformatik” kavramını anlatmak ve yaygınlaştırmak amacıyla “Bilge Kunduz” adlı uluslararası yarışmaya Türkiye’nin de katılımı sağlandı.

Bilge Kunduz Yarışması ile bilgisayar biliminin ve bilgi işlemsel düşünmenin her yaştan öğrenciye öğretilmesi ve bu konudaki farkındalıkların arttırılması amaçlanıyor. Bu etkinlik kapsamında, birçok ülke aynı dönemde internet üzerinden öğrencilerin enformatik ile ilgili bilgi ve becerilerini değerlendiren bir yarışma düzenliyor. Bu kapsamda, farklı ülkelerde 2004 yılından beri düzenlenen Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik Yarışmasına (Bebras Contest), 2014 yılında ilk kez pilot olarak Türkiye de katıldı. Katılımın ücretsiz olduğu yarışma her yıl Kasım ayı içinde yapılmaya devam edecek.

Dünyaca Ünlü Koleksiyon Üniversitemizin Olacak

T

ürk folkloruyla ilgili çalışmalarıyla tanınan, “Doğu Anadolu’da Folklor Derlemeleri (1947)”, “İzahlı Türk Halk Edebiyatı Antolojisi (1956)”, “Manilerimizden (1957)”, “Köroğlu (1959)”, “Karac’oğlan (1977)”, “Folklor Yazıları (1987)”, “Yunus Emre (1990)” ve “Türkiyenin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk (2005)” kitaplarının yazarı, İndiana Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan Başgöz’ün, tüm yaşamı boyunca biriktirdiği koleksiyonu, Üniversitemizde oluşturulacak “İlhan Başgöz” köşesinde sergilenecek. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 7 Ocak 2015 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Erkan İbiş, Dekan Prof. Dr. Abdulkadir Gürer ve Halkbilimi Bölümü öğretim üyeleriyle bir araya gelen Prof. Dr. İlhan Başgöz, Ankara Üniversitesi’nin, “İlhan Başgöz” adına bir yer ayırmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, böyle bir köşenin gelişmesi için elinden gelen herşeyi yapacağını söyledi. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de eserlerini DTCF’ye ve bilim dünyasına sunmasından dolayı Prof. Dr. İlhan Başgöz’e teşekkür etti. Ankara Üniversitesi’nin köklülüğünün bu aidiyet duygusundan geldiğini belirten Prof. Dr. Erkan İbiş, “Bu duyguya sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

Ankara Üniversitesi

Bülteni

7

Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Projesiyle

Kalbin Onarımında Kök Hücre Uygulaması Deneniyor

G

ünümüzde ani ölümlerin en önemli nedenlerinden birisinin, çoğunlukla akut miyokard infarktüsü nedeniyle kalp kaslarını besleyen damarların tıkanması sonucu ortaya çıkan oksijensizliğe bağlı olarak gelişen kalp kası bozukluğu (iskemik kardiyomiyopati) olduğu biliniyor. Bu rahatsızlıkla mücadelede hastaların yaşam kalitesini artırmak ve kalbin pompa işlevinin daha da kötüye gitmemesi için koroner baypas operasyonu yapılıyor veya ilaç kullanılıyor. Ancak son yıllarda infarktüs sonrası kalp kasında ortaya çıkan ölü dokunun ortadan kaldırılması veya küçültülmesi için kök

hücrelerden yararlanmaya yönelik çalışmalar hız kazandı. İnsan Göbek Kordonundan Alınan Kök Hücre Kullanılacak Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Alp Can’ın yürütücülüğünde 13 kişilik bir ekip tarafından, kalp kası bozukluğunu kök hücre yardımıyla tedavi edecek bir çalışma başlatıldı. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ve ATİGEN-CELL Teknoloji Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin desteklediği iki yıl sürecek araştırmada, allojeneik olarak insan göbek kordonundan elde

Küçük Bir Destekle

Kapakta Yer Aldılar

P

rof. Dr. Alp Can ve yüksek lisans öğrencisi Hakan Coşkun tarafından 2014 yılı içinde BAP Hızlı Destek Projesi ile desteklenen bir çalışma, “Placenta” adlı saygın bir derginin Şubat 2015 sayısında kapak konusu oldu (http://www.journals. elsevier.com/placenta/). Prof. Dr. Alp Can ve Hakan Coşkun, aynı sayıda yayınlanan araştırmalarında insan göbek kordonu kaynaklı multipotent stroma hücrelerinin in vivo koşullardan in vitro koşullara aktarımı ve çoğaltılması sürecinde bir dizi yapısal ve moleküler değişikliğe uğradığını ve bu durumun da ağırlıklı olarak hücreleri dokudan ayrıştırma işlemi sırasında kullanılan tekniklerden kaynaklandığını ilk kez ortaya koyduklarını belirttiler.

8

Ankara Üniversitesi

Bülteni

edilecek olan multipotent stroma kök hücreleri GMP koşullarından ayrıştırılıp üretildikten sonra toplam 79 hastaya nakledilecek ve hastalar çeşitli klinik ve laboratuvar verilerinin ölçümleriyle kök hücre naklinden sonra bir yıl boyunca izlenecek. “Hayvan Deneylerinden Olumlu Sonuç Alındı” Prof. Dr. Alp Can, gerekli yasal izinlerin Sağlık Bakanlığı’nın ilgili kurumlarından alındığını, çalışmanın ayrıntılarına www.clinicaltrials. com adresinden (NCT02323477HUCHEART Trial) ulaşılabildiğini belirtti. Prof. Dr. Alp Can, nakledilecek hücrelerin hayvanlar üzerindeki çalışmalarını tamamladıklarını ve

infarktüs sonrası hücre verilen gruplarda kalbin pompa gücünün arttığını gözlediklerini belirtti. “12 Yıldır Çalışıyoruz” Aslında bu hücreler üzerinde yaklaşık 12 yıldır çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Alp Can, söz konusu klinik araştırmanın boyutunun güvenilirlik ve etkinlik (Faz 1/2) düzeyinde olduğunu kaydetti ve nakil için seçilecek hücreler üzerinde eş zamanlı olarak moleküler deneylerin de yürütüleceğini;, aynı çalışmada kemik iliğinden elde edilecek olan otolog mezenkimal kök hücrelerin de deneneceği grupların da yer alacağını belirtti. İki farklı hücrenin etkisinin eş koşullarda test edilmesinin de önemli olduğunu sözlerine ekledi.

ARAŞTIRMA- PROJE

Öğrencilerimizden BM Etkinliklerine Katkı

B

irleşmiş Milletler’in kuruluşunun 70. yılının kutlandığı 2015 yılı boyunca yapılacak etkinliklere Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) öğrencileri de katkı sağlayacak. Bu çerçevede, BM Enformasyon Merkezi ve İLEF Halkla İlişkiler Bölümü (HİT) öğrencileri birlikte çalışarak, BM’nin öncelikli konularını anlatmak üzere bir kampanya hazırlayacak. Doç. Dr. Fatih Keskin’in proje koordinatörlüğünde altışar kişiden oluşan

ekipler kuran HİT Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri, BM’nin 70. yıl dönümüne ek olarak iklim değişikliği anlaşması ve 2015 sonrası kalkınma gündemi konularında tanıtım kampanyaları

hazırlayacaklar.
Ekipler Haziran ayı başına kadar şürecek çalışmalar sırasında, viral video, sosyal medya kampanyaları, posterler ve diğer materyallerden oluşan kampanyalarını

hazırlayacaklar ve sunacaklar. BM İletişim Grubu üyelerinden oluşan bir jüri en iyi kampanyayı belirleyecek ve kazananlar BM Binasında yapılacak bir basın toplantısında açıklanacak.

Mezunlarımız ÖYP’de İkinci Oldu

İşletmeler ve Öğrenciler

Gezici Klinikten Memnun

Ö

ğretim Üyesi Yetiştirme Programı’ndan (ÖYP) en fazla yararlanan üniversiteler açıklandı. Ankara Üniversitesi mezunlarının, ÖYP’de ikinci olduğu bildirildi. YÖK tarafından 2014 Aralık dönemi ÖYP Yerleştirme sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, ÖYP’ye yerleşenler arasında ilk üç sırayı Ankara’da bulunan üniversitelerden mezun olan adayların aldığı görüldü. 91 öğretim üyesi adayıyla Hacettepe Üniversitesi bu alanda birinci olurken, 74 adayla Ankara Üniversitesi ikinci, 62 adayla Gazi Üniversitesi üçüncü, 41 adayla ODTÜ dördüncü, 10 adayla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi beşinci ve 9 adayla Bilkent Üniversitesi altıncı sırada yer aldı.

Ü

niversitemiz Veteriner Fakültesi Gezici Klinik Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şahal, 2014 yılı içerisinde 349 sığır, 52 buzağı, 63 koyunkeçi, 13 atın klinik muayenesinin yapıldığını ve tedavilerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Veteriner Fakültesi lisans ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katıldığı Gezici Klinik Uygulama programı, Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri öğretim üyeleri sorumluluğunda ve her Klinik Bilimleri Bölümü Anabilim Dalları araştırma görevlilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Veteriner Fakültesi Gezici Klinik çalışmaları, 2014 yılı içerisinde Veteriner Fakültesi ile Ankara Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında yapılan protokol çerçevesinde yürütülüyor. Ankara Üniversitesi

Bülteni

9

“ Resimli Türkiye Florası”nın Birinci Cildi Yayımlandı

Ü

lkemizin florası bugüne kadar iki defa yazıldı. Bu eserlerin ilki 19. yy’da Boissier tarafından yazılan ve ülkemizi de kapsayan 6 ciltlik “Flora Orientalis” (Şark Florası), diğeri 20. yüzyıl’da İskoç Botanikçi P.H. Davis tarafından yazılan 10 ciltlik “Flora of Turkey and the East Aegean Islands” (Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası). Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Bölümü

Özel Botanik Kürsüsü öğretim üyeleri, P. H. Davis tarafından yazılan “Türkiye Florası”na gerek bizzat arazi çalışmalarına katılarak (Prof. Dr. Hikmet Birand, Prof. Dr. Kamil Karamanoğlu ve Prof. Dr. Rıza Çetik) gerekse ANK Herbaryumuna kazandırdıkları örneklerle büyük katkı sağlamışlardı. Ancak P. H. Davis’in “Türkiye Florası”nın yazılmasından bu yana çok sayıda yeni bitki türü betimlendi ve Flora’nın

güncellenmesi ihtiyacı bitki sistematiğiyle ilgilenen bilim adamları tarafından çeşitli ortamlarda dile getirildi. Önceki iki Floranın ilki Lâtince, ikincisi ise İngilizce basılmıştı. Bu dilleri kullananlar ve bilenler için pek sorun olmasa da Türk halkının ezici çoğunluğu için bu bilgi kaynakları kullanılamaz durumdaydı. Yani halkın, bitki bilgisine ulaşabileceği Türkçe bir Flora kitabı gerekliliği doğdu. Botanikçi Türk bilim adamları tarafından böyle bir eserin yazılabilmesi araştırıldı ve projenin gerçekleştirilmesi çalışmalarına başlandı. Bu arada Cumhurbaşkanlığı, çalışmanın öneminden dolayı “Resimli Türkiye Florası Projesi”ni himayesine aldı. Etkinlik çerçevesinde ilk olarak 2012 yılında “Türkiye Bitkileri Listesi” adlı kitap yayımlandı. Bu esere Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Gül Nilhan Tuğ, Doç. Dr. Ahmet Emre Yaprak

ve Uzman Selçuk Tuğrul Körüklü yazar olarak katıldı. Bu yıl ise 28 cilt olarak tasarlanan “Resimli Türkiye Florası”nın ilk cildi, Türkiye İş Bankası’nın mali desteği ile yayımlandı (2014). “Resimli Türkiye Florası”nın yayımlanan birinci cildine Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Osman Ketenoğlu (Türkiye Vejetasyonu), Prof. Dr. Latif Kurt (Türkiye Vejetasyonu ve Biyoiklim) ve ANK Herbaryumundan Uzman Selçuk Tuğrul Körüklü (Türkiye Vejetasyonu ve Bitki Terimleri) bölüm yazarları olarak yer aldı. Halen hazırlıkları süren diğer ciltlerin yazımında da önceki floraların yazımında olduğu gibi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri yazar olarak ve Türkiye’nin en büyük Herbaryumu olan ANK, sahip olduğu zengin örnekleri ile katkı vermeye devam edecek. İkinci ve üçüncü ciltlerin yayın yılı 2017 olarak düşünülüyor.

Miniklerden Çevre Dostu Defile Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, çevre duyarlılığına dikkati çekmek için atık maddelerden tasarlanmış kıyafetlerin yer aldığı bir defile düzenledi. Defile sonunda atık malzemelerin geri dönüşümle değerlendirilebileceği konusunda mesajlar verildi.

10

Ankara Üniversitesi

Bülteni

ETKİNLİKLER Prof. Dr. Çiler Dursun,

AB Projelerinden Yararlanmanın Püf Noktalarını Anlattı

Ü

niversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi AB Projeleri Birim Sorumlusu Prof. Dr. Çiler Dursun, 19 Ocak 2015 tarihinde Eczacılık Fakültesi’nde düzenlenen toplantıyla “AB Horizon 2020” projeleri hakkında bilgi verdi. Kendi alanında yurtdışıyla bağlantılı projelere yatkın olan öğretim üyeleri için Hoziron 2020 projelerinden yararlanmanın son derece kolay olduğunu belirten Prof. Dr. Çiler Dursun, bu projeleri gerçekleştirmek için çok olağanüstü bir İngilizceye gerek olmadığını, dil engelinin öğretim üyelerini korkutmaması gerektiğini söyledi. Öğretim üyelerinin, AB Proje portallarına profillerini yüklemesinin, işbirliği

teklifi açısından son derece yararlı olduğunu belirten Prof. Dr. Çiler Dursun, TÜBİTAK uzmanlarıyla tanışıklık sağlamanın da TÜBİTAK’a bildirilen işbirliği çağrılarından haberdar olmak açısından önem taşıdığını kaydetti. Ortak proje ortaya koyma açısından Türkiye’nin bütün Avrupa ülkeleri için çok kıymetli bir partner adayı olduğunu, çünkü Türkiye’nin hem Akdeniz, hem Ortadoğu,

hem Karadeniz, hem de Kafkasya’ya sınırı olduğunu, bu özelliğinden dolayı da tercih edildiğini belirten Prof. Dr. Çiler Dursun, konsorsiyumun, sadece bir bölgeye ait ülkelerden oluşması durumunda çok zayıf sayıldığını anlattı. Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin, proje yazma desteği verdiğini de dile getiren Prof. Dr. Çiler Dursun, projelere katılmaya hevesli öğretim üyelerinin, Network

Event’lere katılmasını, bir gün süren bu toplantılarda proje liderleri ve diğer adaylarla bir araya gelerek daha samimi bir ortamın yakalandığını kaydetti. TÜBİTAK’ın dört Network Event’e katılmak için ulaşım ve barınma desteği verdiğini, bu toplantılardan çok olumlu birliktelikler çıktığını belirten Prof. Dr. Çiler Dursun, toplantıların ardından tanışılan kişilerle temasın sürdürülmesinin de önemli olduğunu kaydetti.

Ankaralı Çocuklar Ankara’yı Nasıl Görüyor

A

nkara Üniversitesi Rektörlüğü ve Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ile Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarının destek verdiği, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Çocuk Dostu Ankara Projesi” kapsamında, Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yürütülen çalışmalar, Ankara Valiliği’nce “Çocuk Dostu Şehir: Çocuk Gözüyle Ankara” adıyla yayımlandı. Danışmanlığı Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen proje kapsamında, Ölçme ve Değerlendirme Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Nizamettin Koç, Prof. Dr. Ezel Tavşancıl ve Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir tarafından 11-14 yaşları için “Çocuk Gözüyle Ankara Durum Ölçeği” geliştirildi. Bu ölçek, Ankara ili genelinde örgün eğitime devam eden 5-6-7-8. sınıf öğrencilerine uygulandı. Toplam 83.556 öğrenciye yapılan uygulama sonucunda Ankara’da yaşamakta olan çocukların, yaşadıkları şehri nasıl gördüklerine ilişkin veriler, bu kitabın “Çocuk Gözüyle Ankara” bölümünde yer aldı. Ankara Üniversitesi

Bülteni

11

Din Eğitimi ve Kültürlerarası Öğrenmeye Yönelik Proje:

Ankara Üniversitesi, Erasmus Plus Projelerine Bir Yenisini Ekledi M

erkezi Lichtenstein’da bulanan Europäisches Institut für interkulturelle und interreligiöse Forschung öncülüğünde Almanya’dan Karlsruhe Üniversitesi Pädgogische Hochschule, Türkiye’den Ankara Üniversitesi, Lichtenstein’den Oberschule Eschen ve Almanya’dan Schillerschule Karlsruhe stratejik ortaklığında “Religiöse Bildung und interkulturelles Lernen/Din Eğitimi ve Kültürlerarası Öğrenme” adlı bir Erasmus+ projesi başlatıldı. Projenin Türkiye’deki koordinatörlüğü Ankara Üniversitesi adına İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cemal Tosun tarafından yürütülüyor. Proje, çok kültürlü okullarda din öğretimi yoluyla birlikte yaşamı

12

Ankara Üniversitesi

Bülteni

desteklemeye ve böylece çok kültürlü toplumlarda farklı dinlerin mensuplarının uyum ve barış içinde yaşamalarına katkı sağlayacak teorik ve uygulamaya yönelik materyal üretmeyi amaçlıyor. Çok kültürlü toplumlarda din eğitimi etkinliklerinin hangi temeller üzerinde ve nasıl gerçekleştirileceği konularını merkeze alan projeye Üniversitemiz

İlahiyat Fakültesi 60 yılı aşkın tecrübesi ile katkı sunacak. Üç yıl içerisinde tamamlanması planlanan projenin ilk toplantısı Europäisches Institut für interkulturelle und interreligiöse Forschung’dan Werner Höbsch, André Ritter , Pädgogische Hochschule Karlsruhe’dan Prof. Dr. Peter Müller, Regina Speck, Amina Boumaaiz, Jörg Imran Schröter, Aysegül Sahin, İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Cemal Tosun, Araştırma Görevlisi Şahin Kızılabdullah ve Almanya ile Lichtenstein’daki proje ortağı okulların yetkililerinden oluşan çalışma ekibinin katılımları ile Karlsruhe Üniversitesi Pädgogische Hochschule’de gerçekleştirildi. İlk toplantıda projenin

tanıtımı ve planlaması görüşüldü. Proje kapsamında üç yıl süresince her üç ülkede yılda bir toplantı düzenlenmesine karar verildi. Tüm ortakların katılımıyla gerçekleşecek toplantılarda dinler arası eğitim konusunda paneller ve çalıştaylar yapılması, bu çalışmalarda üretilen bilgilerin ders materyali ve akademik kitap olarak Almanca ve Türkçe yayımlanması planlandı. Projenin ikinci toplantısı 24-26 Şubat 2015 tarihleri arasında Liechtenstein’da düzenlenecek. Üçüncü toplantıya ise 20-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliği yapacak. 2015 yılının son toplantısı ise 16-19 Kasım tarihlerinde Karlsruhe şehrinde gerçekleştirilecek.

ULUSLARARASI VE SOSYAL ETKİNLİKLER

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden

Dinlerarası İlişkilere Bilimsel Katkı

A

nkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Tosun’un da metin yazarı ve metin müzakerecisi olarak yer aldığı “Theologie als Ressource des christlich-muslimischen Gesprächs” başlıklı uluslararası proje sonuçlandı ve “Christen und Muslime im Gespräch“ adıyla Almanya’da önde gelen yayınevlerinden Güterslocher Verlagshaus tarafından kitap olarak yayımlandı. 2007-2010 yılları arasında çalışılan projeyi Viyana Üniversitesi destekledi ve proje, aynı üniversitenin Protestan İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Susanne Heine tarafından yürütüldü. Projeye dokuz Müslüman ve beş Hıristiyan ilahiyatçı bilim insanı katkıda bulundu. İslam İlahiyatı bilim insanları arasında Prof. Dr. Cemal Tosun ile birlikte Frankfurt Göthe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Özsoy, Prof. Dr. Abdullah Takım, doktora öğrencileri Serdar Kurnaz ve Serdar Güneş, Münster Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mouhanad Khorschide, Giessen Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yaşar Sarıkaya, Avusturya’dan Amir Zaidan (MA) ve Bosna asıllı din

görevlisi Senad Kusur yer aldı. Hristiyan (Protestan) bilim insanları olarak ise Viyana Üniversitesi’nden Prof. Dr. Susanne Heine, Prof. Dr. Christian Danz, Prof. Dr. Wolfram Reiss; Rostok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kalus Hock; Tübingen Üniversitesi’nden Prof. Dr. Christoph Schwöbel katıldı. Her iki ilahiyatçı bilim insanı gruplarının temel özellikleri arasında dinlerarası ilişkiler alanında tecrübe sahibi olmaları, farklı ilahiyat bilim dallarına mensup olmaları, ilahiyat yanında din bilimleri alanlarında da bilgi sahibi olmaları ve farklı ülkelerden/ kültür çevrelerinden geliyor olmaları dikkat çekiyor. Bu özellikler kitapta yer alan her konunun zengin bir bakış açısı katkısına sahip olmasını sağladı. Kitapta, “İnancın Temelleri: İncil ve Kuran”, “Allah’ın Birliği”, “İnsan”, “Vahiy”, “Günah-Hesap-Af”, “Peygamberlik”, “Hz. İsa”, “Hz. Muhammed”, “Ahlak ve Etik”, “Şiddet ve Savaş”, “İman”, “İbadetler”, “Cemaat/ ümmet”, “Fıkıh ve Hukuk” konuları işlendi. Kitabın, gerek akademik, gerekse güncel dinler arası ilişkilerde aynı konularda benzerlikler ve/veya farklılıklar hakkında bilişsel temel oluşturma açısından katkısı bekleniyor.

Üniversitemiz Kadın Platformu Koordinatörlüğü’nden

Vanlı Çocuklara Eğitim Desteği

A

nkara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü’nün Van’daki TOBB İlköğretim ve Ortaöğretim okulları için düzenlediği yardım kampanyasından elde edilen fotokopi makinası, projektör, 10 beyaz yazı tahtası, TEOG sınavları için yardımcı kitaplar ve test kitapları, ders kitapları dışındaki diğer kitaplar (roman, hikaye, öykü, bilim teknik ve bilim çocuk dergileri, boyama kitabı ve kalemleri) ve oyuncaklar okula ve öğrencilere teslim edildi. Malzemeleri teslim alan bir öğrenci duygularını şöyle dile getirdi: “Öğretmenim iyi ki bu tahta gelmiş. Kara tahtada o tebeşirle yazı yazamıyorduk. Bir de tahtayı silerken çok toz çıkartıyordu. Hem artık Dilara da öksürmeyecek (Dilara’nın astımı var)”.

Ankara Üniversitesi

Bülteni

13

Öğretim Üyemizden SAN-TEZ Projesi

Kumaş Boyasında Yeni Teknolojiler Geliştirilecek Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Meral Karakışla Şahin ve SANKO Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğindeki SAN-TEZ projesi kapsamında “Polyester Kumaşların İndigo Boyarmaddeleri ile Boyanabilirliğinin Geliştirilmesi için Poli(vinil alkol) ve Modifiye Poli(vinil alkol) Polimerleri ile Modifiye Edilmesi” başlıklı proje çalışması Kimya Bölümü Polimer Araştırma Laboratuvarı’nda gerçekleştirilecek.

Ü

lkemiz tekstil ihracatı içerisinde özel bir yere sahip olan denim kumaş ve giysi sektörü tekstil endüstrisinde rekabetin en çetin olduğu alanlardan birisi. Bu yüzden denim kumaş üreticileri sürekli olarak yenilikçi ürünler geliştirerek rekabet güçlerini, karlılıklarını ve pazardaki paylarını artırma çabası içinde. İndigo boyalı pamuklu denim giysi (blue jean) modası tüm dünyada son derece önemli bir

yere sahip olduğu halde, polyester kumaşlar bu alanda kullanılamıyor. Bunun nedeni, polyester liflerinin indigo boyarmaddeleri ile pamuk liflerine benzer şekilde yüzeysel (ring) olarak boyanamaması. Bu özelliğe sahip polyester kumaşlara Üniversitemiz Kimya Bölümü Laboratuvarı’nda gerçekleştirilecek modifikasyon işlemleri ile ulaşılmaya çalışılacak. Proje çalışmaları sonucunda kesintisiz çalışan açık tekne

sisteminde pamuklu kumaşlara benzer şekilde indigo ile yüzeysel boyanabilen ve fiziksel etkiler uygulandığında kumaş üzerinde farklı efektler oluşturabilen polyester denim kumaşların geliştirilmesi hedefleniyor. Böylece polyesterden yeni ve pamuğa alternatif denim kumaşların üretilmesi yenilikçi bir ürün olarak denim giysi sektöründe ürün çeşitliliğinin artmasına ve pazarın büyümesine katkı sağlayacak.

KKTC Milli Eğitim Bakanı Üniversitemizdeydi

K

KTC uyruklu üniversite öğrencileriyle ilgili görüşmeler yapmak üzere Türkiye’deki üniversitelere ziyaretler gerçekleştiren KKTC Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, 9 Ocak 2014 tarihinde de Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’le bir süre görüştü. Konuk Bakan Özdemir Berova görüşmede,

14

Ankara Üniversitesi

Bülteni

ARAŞTIRMA Kore ile Yapılan İşbirliği Meyvesini Verdi

Korece Öğretim Materyali Yayımlandı

S

osyal Bilimler alanında Kore’nin önde gelen enstitülerinden Academy of Korean Studies ile Ankara Üniversitesi arasında 2011 yılında imzalanan ikili işbirliği anlaşması sonrasında yapılan ilk proje tamamlandı. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Ertan Gökmen’in yürütücülüğünü yaptığı “Korean Studies International Comparative Studies Project” programı kapsamındaki proje ile Üniversitemiz Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından hazırlanan “Korece Öğretim Materyali”, Üniversitemiz Yayınevi’nde basıldı. Alanda İlk “Korean Course Book on the Basis of CEFR” başlıklı proje ile “Avrupa Ortak Başvuru Metni” seviyelerine uygun olarak hazırlanmış olan ders kitabı, bu kriterler göz önünde bulundurularak hazırlanmış olan ilk Korece öğretim materyali olma özelliğini taşıyor. Öğretim materyali; içeriğinde yalnızca dilbilgisi kuralları değil aynı zamanda kültürel unsurları ve gündelik hayata ilişkin dil kullanımlarını da barındırıyor. adlı öğretim materyali, Türkiye’de Korece öğretim materyallerinin Avrupa ortak başvuru metni kriterlerine uyarlanabilmesi çalışmaları açısından da büyük önem taşıyor.

Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğrencilerimizden

Alana Önemli Katkı

M

illi Kütüphane’nin Kore Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi ile imzaladığı kültürel işbirliği anlaşması çerçevesinde 2011 yılında hizmete giren Kore kitaplığındaki Korece kitapların kataloglanma ve Türkçeleştirilme işlemi Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından yapıldı. Milli Kütüphane Müdürlüğü’nden gelen istem doğrultusunda, Kore kitaplığında bulunan yaklaşık 3000 kitap ve 300 cd’nin kataloglanması ve Türkçeleştirilmesi işlemini gönüllü olarak yapan altı öğrenciye Kore Büyükelçiliği tarafından 1500’er TL destek bursu verildi. Öğrencilerin burslarını, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Koreanoloji Laboratuvarı’nda 25 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilen burs sunum töreninde Kore Kültür Merkezi Müdürü Müsteşar Cho Dong Woo verdi. Cho Dong Woo, Kore kitaplığındaki kitapların Türkçeleştirilmesinin, Kore ve Kore kültürüne ilgi duyan, ayrıca Kore alanında araştırma yapmak isteyen Türk okuyucular açısından son derece önemli olduğunu belirterek, emeklerinden dolayı Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencilerine teşekkür etti. Yapılan kataloglama ve Türkçeleştirme işlemi sonrasında, daha önce okuyuculara kapalı olan Kore kitaplığının okuyuculara açılmasının planlandığı belirtildi.

geçen yıl KKTC’ye 209 kontenjan ayrılmasına rağmen bu kontenjanların 99’unun doldurulduğunu, kontenjan ayrılan okullarla ilgili yaşanan bazı sorunlardan dolayı kontenjanların büyük kısmının boş kaldığını belirtti. Özdemir Berova, bu yıl öğrencilerin mümkün olan en fazlasını Türkiyedeki üniversitelere yerleştirme olanağı sağlayacak sonuçlar elde etmeyi umduklarını kaydetti. Ankara Üniversitesi

Bülteni

15

70. Kuruluş Yıldönümüne Doğru

Tarihî MekânlarımızMekânlarımızın Tarihi: I Fen Fakültesi-Tandoğan Yerleşkesi Üzerine Notlar Prof. Dr. Z. Kenan Bilici

B

ugünkü Tandoğan Meydanı ile Beşevler arasındaki alanda, başta Fen Fakültesi ve Rektörlük binaları olmak üzere, çeşitli fakülte, idarî birim ve sosyal mekânların bulunduğu Tandoğan yerleşkesi, Anıtkabir’in de bulunduğu Rasattepe’den başlayarak Gazi Üniversitesi yerleşkesi ve Gazi Çiftliği’ne uzanan bir yeşil alan aksı üzerinde, sadece, Cumhuriyetin başkentte inşa ettiği ilk Üniversitenin simgeleştirdiği bir bilim ve kültür vahası olarak değil, fakat aynı zamanda doğal ve tarihî çevreyi oluşturan karakteristikleriyle de ilgi çekici bir kentsel mekândır. Farklı tarihlerde inşa edilmiş ve bulundukları mekânı zamanla merkezî bir yerleşke hâline dönüştürmüş olan binalar topluluğunun, 1932 yılında H. Jansen tarafından hazırlanan Ankara nazım planında, eski kentin batı yönündeki Fidanlık adıyla bilinen meskûn olmayan bir mahalde ve başkent için Tayyare Meydanı olarak

16

Ankara Üniversitesi

Bülteni

tasarlanan bir alanda, ilk olarak Fizik ve Kimya fakültelerinin binaları halinde ve Ankara Teknik Üniversitesi adıyla kurulduğu bilinmektedir. Başbakanlık Devlet Arşivleri Cumhuriyet Arşivinde yer alan ve 1928-1945 yıllarına ait belgelerden “Ankara’da kurulacak teknikom ve politeknikom meslek okulları ve öğretmen okulları inşası için Gazi Muallim Mektebi yakınındaki Cumhurbaşkanı’na ait arazinin” satın alındığını, “Ankara’da yapılacak Teknikum planı için Almanya’dan getirilecek uzmana verilecek harcırah”ın belirlendiği ve fakat bu işin gerçekleşmediğini, diğer taraftan, “Ankara’da inşa edilecek yüksek teknik okulu ile teknikum için İngiltere’den getirtilen Uzman Miller’in brüt maaşının 2237 lira olarak tespit” edilmesine bakılarak, inşaatın İngiliz uyruklu bir mimara verildiğini, fakat bu işin de gerçekleştirilemediğini, bir başka belgede, “Ankara’da kurulacak Yüksek Teknik Okulu projelerinin estetik ve mimari cihetlerinin kontrolü işinde mesai saatleri haricinde çalıştırılmış olan Prof. Emin Onat ve Prof. Sedat Hakkı Eldem’e 500 lira” verilerek, binanın projelerinin 1943 yılında hazır hale getirildiğini, bu süreçte “İngiliz uyruklu Prof. Arthur Ritchie’nin Ankara’da tesis edilecek yüksek teknik okulu ile teknik okulunun inşaatında çalıştırılmasına izin” verildiğini, hattâ “Alman uyruklu Prof. Paul Bonatz’ın Ankara Yüksek Teknik Okulu ile Teknik öğretimin yeni inşaat ve öğretim işlerinde çalıştırılmasına” da izin verildiğini anlamak mümkün

olabilmektedir. Belgelere bakılırsa, “Ankara’da yaptırılacak Yüksek Teknik Okulu binası projelerinin estetik ve mimari işlerinin kontrolü işinde çalıştırılan Prof. Emin Onat ile Sedat Hakkı Eldem’e 5’er bin lira ücret” verilmiş; “Ankara Yüksek Teknik Okulu inşaatı proje işini yürüten İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Prof. lerinden Sedat Hakkı Eldem’e verilecek aylık ücret” tesbit edilmiş; “Ankara’da kurulacak Yüksek Teknik Okulu ile Teknik Okulun inşaat ve tedrisatının düzenlenmesi işinde çalıştırılan İngiliz uyruklu Arthur Richi’nin üçte bir maaşını yurtdışına döviz olarak çıkarabilmesi”ne karar verilmiş; “Ankara’da kurulacak olan Teknik Üniversite için hazırlanan projelerin inceleme ve kontrol işini mesai haricinde yapmakta olan Prof. Sedat Hakkı Eldem’e ayda 500 lira verilmesi” de sağlanmıştır. Yerleşkenin kuruluşuna önayak olan ve mimarlık tarihimizde İkinci Ulusal Mimarlık Akımı içinde değerlendirilen Fen Fakültesi binalarının,

1942-44 yılları arasında, dönemin iki ünlü mimarı Sedad Hakkı Eldem ve Ord. Prof. Dr. Emin Onat tarafından projelendirildiğine ilişkin yaygın bir kanaat bulunmakla birlikte, tasarım sürecinde E. Onat’ın rolünü belirleyebilmek mümkün olamadığı gibi1, dönemin etkili mimarlık dergisi Arkitekt’te yayınlanan bir habere bakılırsa2, 1946 yılında açılan ve Türk Yüksek Mimarlar Birliği adına Prof. Sedad Eldem, Türk Yüksek Mühendisler birliği adına Lâtif Doğu, Millî Eğitim Bakanlığı adına Prof. Emin Onat ve Prof. Kemalî Söylemezoğlu, Bayındırlık Bakanlığı adına Y. Mimar Hüsnü Tumer ve Hüseyin Kara, Ankara İmar Müdürü Y. Mühendis Muhlis Sertel, Müşavir Y. Mühendis Hüsamettin Tamkurar ve Fen Fakültesi Dekanı Avni Refik Berman’dan oluşan jüri heyeti tarafından değerlendirilen “Ankara Teknik Üniversitesi bağlantılarından olan fizik ve kimya Fakülteleri proje müsabakası”nı kazandıkları anlaşılan Y. Mimar Muhittin Binan (G.S.A.) ile Enver Tokay

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

Şekil 2 Şekil 3

(İ.T.Ü)’ın müşterek projelerinin akıbeti de meçhuldür. 15 Nisan 1953 tarihli ve 8386 sayılı T.C. Resmî Gazete’de yayımlanan “Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları” arasında, proje müellifi Sedad Hakkı Eldem’in Millî Eğitim Vekâleti aleyhine Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahkemesi’ne açtığı bir

Şekil 1

davayla ilgili olarak, dava özetinin “Güzel Sanatlar Akademisi öğretmenlerinden olup Ankara Teknik Üniversitesi projelerini hazırlayan Büronun başında tetkik ve kontrol işinde çalışmak üzere Millî Eğitim Vekâleti ile anlaşmış ve ayda 500 lira ücret verilmesi kararlaştırılmış olduğu halde bu taahhüt hilâfina 1946, 1947, 1948 yılları ödenekleri tediye edilmediğinden üç yıllık 18000 Lira ücretin tahsili talebinden ibaret” olduğu ve “davacı ile idare arasında âmme hizmeti sahasında her hangi bir mukavelenin mevcudiyeti kabul edildiği takdirde dahi bunun idari bir mahiyet taşıyacağı açık bulunmasına binaen taraflar arasındaki ihtilâfın Devlet Şûrasınca halli iktiza edeceğinden Adalet Mahkemesinin vazifeli olduğuna dair kararının kaldırılmasına

Her ne kadar, konuya ilişkin çeşitli yayınlarda, Fen Fakültesi binalarının Sedad Hakkı Eldem ve Ord. Prof. Dr. Emin Onat tarafından projelendirildiği yazılıysa da esasen, proje tasarımında, E. Onat’ın rolünü belirleyebilmenin mümkün olamadığına özellikle işaret edilebilir. Diğer taraftan, Sedad Hakkı Eldem’in Yüzüncü Doğum Yılı dolayısıyla 2008 yılında İstanbul’da düzenlenen “Kendi Bakışıyla Sedad Hakkı Eldem ve Mimarlığı” Sergisi’nin kataloğunda, ünlü mimarın, 1942-44 yıllarında Ankara Teknik Üniversitesi yerleşim planını olduğu kadar, Rektörlük Binası’nı da projelendirdiği belirtilmiş olmakla birlikte, sözkonusu projenin uygulanmadığı anlaşılmaktadır. Bknz; s.83. 2 Bknz; ARKİTEKT, XVI’ıncı Yıl, 3-4, İstanbul. 1946, s.93. 1

26/2/1953 tarihinde ittifakla karar verildi.” denilmesi, Üniversite inşaatının, hayli sıkıntılı bir süreç izlediği ve sonuçta yargıya intikal ettiği tesbit edilebilmektedir. Öyle anlaşılıyor ki, bu süreç içerisinde, Sedad Hakkı Eldem tarafından tasarlanan (Şekil.1-2) Üniversite projesinde, sadece bugünkü Fen Fakültesi’ni oluşturan iki bina bloğu ile havuzun inşaatı tamamlanabilmiş; bunun devamında ve kuzeybatı aksı üzerinde yer alan aynı nitelikteki diğer iki bina ve havuz kadar, ortada geniş bir avlu niteliğindeki meydan düzenlemesi, ayrıca aynı aks üzerinde karşılıklı olarak yerleştirilmiş dört bina ve havuz ile meydanın güney-batı köşesinde yükselen Rektörlük Binası (Şekil.3) gibi, gerisindeki stadyum ve meydanın kuzey-doğu kanadı boyunca sıralanan diğer binalar, yol ve bahçe düzenlemeleri de ne yazık ki gerçekleştirilememiş; bu arada, kurumun başlangıçta Ankara Teknik Üniversitesi olan adı da, daha sonra Ankara Üniversitesi olarak değiştirilip kullanılmaya başlanmıştır. Nitekim, yeni binası tamamlanıncaya kadar Üniversite Rektörlüğü’nün, 1946 yılından başlayarak bir ara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde faaliyet gösterdiği (Foto.1), 1950’li yıllarda ise Fakülteden ayrılarak inşaatı tamamlanan yeni binasına taşındığı anlaşılmaktadır. Bugün, pitoresk görüntülere sahip Tandoğan yerleşkesinin güney-doğu kuzey-batı aksı üzerinde ve bir orta havuz etrafında karşılıklı olarak simetrik ve dikdörtgen

iki müstâkil kütleden oluşan Fen Fakültesi binalarına, Dögol caddesi üzerinden ve güney-batı yönündeki geniş bir bahçeden geçilerek ulaşılmaktadır. S. H. Eldem’in tasarımında, bu yönde ve orta aks üzerinde yer aldığı anlaşılan yerleşke girişi uygulanmadığı gibi, Üniversitenin vitrinini oluşturan ve proporsiyonlarıyla ana cadde üzerinden hemen algılanması istenen iki bina da, çevrenin yeşilinin gerisinde perdelenerek görsel anlamda işlevlerini yitirmişlerdir. Her iki blok da, bodrum kat üzerine iki katlı olarak düzenlenmişlerdir. Ters ve düz E formlu kütleler halinde tasarlanan her iki binanın orta aksını oluşturan kollar, büyük toplantı salonlarıyla değerlendirilirken, sözkonusu kollara U şeklinde eklemlenen katlara, uzun koridorların kenarları boyunca derslikler, laboratuvarlar ve yönetim mekânları yerleştirilmiştir. Her iki binanın şüphesiz en dikkat çekici bölümleri, fasat tasarımına çarpıcı bir boyut kazandırmak üzere, bina köşelerine simetrik biçimde yerleştirilmiş ve çatı kotuna yükselen altışar ayakla desteklenmiş anıtsal girişleridir. Bina cephelerinde, Ankara taşı ve tuğla malzemeden oluşan almaşık duvar örgüsü, pencereler üzerindeki basık tahfif kemerler, girişlerde kullanılmış taş söve ve lentolar ile çatı kotundaki tuğladan kirpi saçaklar, çağdaş birer tasarım halinde, Osmanlı mimarlığına gönderme yapan yapı ögeleri olarak öne çıkar. Benzer bir gözlem, büyük dersliklerin ve toplantı salonlarının geleneksel Türk konutlarından esinlenmiş çıtalı geometrik şekillerle bezeli ahşap tavanları için de yapılabilir.

Foto 1

Ankara Üniversitesi

Bülteni

17

Mantar Zehirlenmelerinde Yeni Analiz Yöntemi

Zehirli Mantarlar ve Kart Test

M

antarlar insan yaşamında oynadıkları roller nedeniyle önemli bir yere sahip. Doğada geniş bir dağılım gösteren bu canlılar, ekosistemdeki enerji döngülerinin genel düzenleyicisi olarak görev yapıyor. Yaşam ortamı açısından geniş bir toleransa sahip olan bu canlılar gelişimleri için özellikle nemli ortamları tercih ediyor. Türkiye’de 110 tanımlanmış zehirli mantar türü bulunuyor ve bunlardan 10’u oldukça tehlikeli zehirlenmelere yol açarak ölüme neden olabiliyor. Doğadan toplanan mantarlarla görülen zehirlenmeler ülkemiz için önemli sağlık sorunları yaratıyor. Geçtiğimiz yıl içinde ülkemizde beş binden fazla mantar zehirlenmesi vakası olduğu bildirildi. Mantar zehirlenmesi vakalarının birçoğu kolayca tedavi edilebilirken, bazılarında tüm tedavilere rağmen hastalar kaybediliyor. İnsanların

hayatını tehdit eden zehirli mantarların çoğunda “alfa amanitin” adı verilen bir toksin bulunuyor. Bu toksinin analizi mantar yiyerek zehirlenmiş hastaların ayırıcı tanısında çok önemli. Bu toksinin analizine göre zehirlenmenin ciddiyetine karar veriliyor. Alfa amanitin analizi özel tekniklerle ve ülkemizde sadece birkaç merkezde yapılabiliyor. Mantar zehirlenmeleri ise ülkemizde çok yaygın

Tandoğan’da 34 Tür Mantar Toplam 195.000 m2 yüzölçümüne sahip olan Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi de yabani mantarların gelişimi için oldukça uygun yaşam ortamlarına sahip. 2009 yılında yayınlanan çalışmada Tandoğan Yerleşkesi’nde 12’si yenir, 19’u yenmez ve üçü zehirli özellikte olmak üzere toplam 34 yabani mantar türü tanımlanmıştı. Doç. Dr. Ilgaz Akata, istem olursa, mantarlarla ilgili etkinlik düzenleyebileceklerini söyledi.

18

Ankara Üniversitesi

Bülteni

olarak tüm bölgelerde görülebiliyor. Bu noktada, doğal mantar yiyerek zehirlenmiş hastaların ayırıcı tanısında kullanılmak üzere, kolayca uygulanabilen, hemen sonuç veren alfa amanitin analizi yapan bir test geliştirilmesi oldukça önemli. Kart testler tüm dünyada yaygın olarak birçok farklı maddenin analizi için kullanılıyor. En yaygın kullanım alanı gebelik testi. Bu testler, insanların kendi başına uygulayıp hızlı sonuç alabileceği kadar kolay bir tekniğe sahip. Kart testler antijenantikor reaksiyonunun gözle görünür moleküllerle desteklenmesi prensibine göre çalışıyor. Bu reaksiyon çok selektif olduğundan, kart testlerin doğruluk oranları genelde %99’un üzerinde oluyor. Ankara Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim

Araştırma Hastanesi ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi ortaklığında planlanan çalışmada, alfa amanitin analizi için hızlı sonuç veren, kullanımı kolay, doğruluk oranı yüksek ve maliyeti oldukça düşük bir kart test geliştirilmesi amaçlandı. Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ilgaz Akata’nın yer aldığı çalışmayla geliştirilmesi amaçlanan test sayesinde, doğal mantar yiyerek zehirlenmiş hastaların başvurduğu tüm acil servislerde kolayca analiz yapılabilecek ve bu zehirlenmenin hastanın yaşamını tehdit edip etmediği hızlı ve kolayca anlaşılabilecek. Alfa amanitin içeren mantarla zehirlenmiş hastaların daha erken dönemde tedavisine başlanabilecek ve gerekirse daha yetkin tedavi merkezlerine nakli sağlanabilecek.

PROJE-ETKİNLİKLER

Hem Müzik Yapıyor, Hem de Eğitime Destek Oluyorlar

Ü

niversitemizde 2013 yılında kurulan bir öğrenci topluluğu olan “Hitit Müzik Topluluğu” ilginç etkinliklere imza atıyor. Kimya Bölümü son sınıf öğrencisi Bekir Öztürk’ün başkanlığında ve Fizik Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Çetin Güleçyüz’ün danışmanlığında çalışmalarını yürüten Topluluk, kısa sürede çok sayıda üyeye ulaştı. Bir müzik topluluğu olmasına rağmen sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştiren Topluluğun Başkanı Bekir Öztürk, kısa zamanda 230 üyeye ulaştıklarını, Facebook’tan da 600 takipçileri olduğunu söylüyor. Ankara Üniversitesi’nin hemen tüm fakülte ve yüksekokullarından üyeleri bulunduğunu ama ağırlığın Fen ve Mühendislik Fakültelerinden olduğunu söyleyen Bekir Öztürk şunları söyledi: “• Müzikle uğraşan

öğrenci ve akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. • Rektörümüz Prof. Dr. Erkan İbiş ve Sağlık Kültür ve Spor Koordinatörü Prof. Dr. Onur Özsoy’un büyük desteğiyle Haziran 2014’te stüdyomuza kavuştuk. Stüdyomuz Tandoğan Yerleşkesi Rekreasyon Alanı Tribününün altında bulunuyor. Genelde hergün 14.00-21.00 arasında stüdyoda buluşarak provalar yapıyoruz. Kullandığımız müzik aletlerini de Üniversitemiz sağladı. Bu konuda da bize sağladıkları destek için çok teşekkür ediyoruz. • Stüdyomuzda gitar ve bateri kursları da gerçekleştiriyoruz. Ücretsiz olan bu kursları gönüllü hocalar veriyor. Kursların ardından konserler düzenliyoruz. 2014’ün Eylül ayında Taş Amfi Konseri ve Eczacılık Fakültesi’nde, Eczacılık Müzik Topluluğu (ANÜMÜT) ve Atatürkçü

Düşünce Topluluğu’yla (ADT) birlikte ‘Cumhuriyet Konseri’ düzenledik. • Sigaraya karşıyız. Bize katılan arkadaşlarımıza, stüdyomuzda bulundukları süre içinde sigara içmemelerini söylüyoruz. Böylelikle iki saat boyunca sigara içmelerine engel oluyoruz. • Sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştiriyoruz. Amacımız sadece müzikle ilgilenmek değil, toplumsal sorunlar konusunda da farkındalık yaratmak. Bununla ilgili Ekim 2014 tarihinde LÖSEV’e destek amaçlı stand açtık ve hatıra eşyaları sattık. Aralık 2014’te de ‘Köy Okullarına Destek Projemiz’ kapsamında iki ay boyunca öğrenci ve Üniversitemiz personelinden topladığımız kırtasiye malzemelerini, ADT ile birlikte Niğde ili Mahmatlı İlköğretim okuluna bizzat giderek teslim ettik. Orada çocuklarla hem müzik

yaptık hem de eğlenme amaçlı drama etkinlikleri gerçekleştirdik. Yaptığımız yardım, hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından takdirle karşılandı. Benzer sosyal etkinleri 2015 yılı içinde de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. • Topluluğumuz, her geçen gün büyüyor. Arkadaşlarımızdan bazıları müzik grupları oluşturmaya başladı.’Akis’, ‘The Punk Panter’, ‘Adamlar Arazi’ grupları Üniversitemiz dışındaki etkinliklere de katılarak konserler veriyor. • Bundan sonra düzenleyeceğimiz konserlerde kullanmak üzere kendimiz bir sahne tasarladık. Bu sahnenin Üniversitemiz olanakları ve elemanlarıyla yapılabileceği konusunda da söz aldık. • Üniversitemizdeki tiyatro toplulukları gibi biz de diğer üniversitelerin müzik festivallerine katılarak Üniversitemizi temsil etmek istiyoruz.

Ankara Üniversitesi

Bülteni

19Üniversitemiz TEKNOKENT’inde Geliştirilen Yöntemle

İngiltere’ye Gitmeden İngilizce Pratik YapacağızA

nkara Üniversitesi TEKNOKENT’i, ülkemizin bilim ve sanayisinin gelişmesine destek olmak üzere çok sayıda girişimciye fırsatlar sunuyor. TEKNOKENT’te, Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından kurulan firmalar da bulunuyor. Bu firmalardan biri de Yabancı Diller Yüksekokulu Okutmanlarından Tümer Altaş tarafından, dil öğretiminde yenilikçi çözümler üretmek üzere 2014 yılında kuruldu. Yurtdışına gitmeye gerek kalmadan İngilizce öğretmeye yönelik projesini gerçekleştirmeyi hedefleyen Tümer Altaş’ın sloganı ise “Heading for Horizon” yani “Ufka doğru”. Tümer Altaş, şirketini ve hedeflerini Bülten okuyucuları için paylaştı. Yabancı bir dili en iyi öğrenme yönteminin, dilin konuşulduğu ülkeye gitmek olduğunu, örneğin

20

Ankara Üniversitesi

Bülteni

İngiltere’ye gidip bir yıl kalındığında iletişimsel becerilerin çok iyi geliştirilebileceğini, ancak herkesin de böyle bir olanağı bulamayacağını belirten Tümer Altaş, geliştirdikleri projeyle, İngilizce konuşulabilecek ortamlar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Tümer Altaş projesiyle ilgili şunları söyledi: ‘DİL NOKTASI PROJEMİZ’ “Yakın bir gelecekte yurtdışına çıkacaksınız, ya da konuşma becerinizi geliştirmek istiyorsunuz. Ama örneğin kuaförde ya da alışveriş merkezlerinde yapılabilecek konuşmalarla ilgili pratiğiniz yok. Saçınızı nasıl kestireceksiniz, nasıl alışveriş yapacaksınız. Böyle durumlara ait konuşma kalıplarını bilmiyorsanız suya düşmüş gibi oluyorsunuz. Bu program kapsamında örneğin bir

kuaförde yapılabilecek İngilizce konuşmanın eğitimini hem kuaföre hem de müşterisine vereceğiz. Kuaförseniz müşteri sizden ne ister, siz ona ne söylersiniz. Müşteri iseniz, bir markete gittiğinizde, bir şeyin fiyatını nasıl sorarsınız, nasıl yardım alırsınız. Biz bunun eğitimini iki taraflı verip, müşteri ve işletme personelinin sağlıklı iletişim kurup dili gerçek ortamında pratik etmelerine olanak sağlayacak olan içerikleri ve yazılımsal altyapıyı geliştiriyoruz. Bu eğitimlerle ilgili hazırladığımız yazılımların özellikle mobil uygulamaları olacak. Kişi diyecek ki ‘bugün markete gideyim de İngilizce alışveriş yapayım; veya en azından bir ürünün fiyatını sorayım’. Cep telefonunu açacak. Telefonda bir öğrenme modülü olacak. Öğrenme modülünün süpermarket bölümüne girecek. Tıklayacak, okuyacak, dinleyecek, pratik edecek. Sonra markete gidip, bizden eğitimini başarıyla tamamlamış personelle,

öğrenmiş olduğu ifadeleri kullanarak iletişim kurup, ihtiyacını diğer dilde karşılayacak. Bu şekilde, sanki yurtdışındaymış gibi, dili gerçek ortamında öğrenme ve pratik etme olanağı bulacak. Ve bu öğrenme daha kalıcı ve anlamlı olacak. Eğitim modülünde hem müşteri hem de personel alanı yer alacak. İşletme personeli ‘personel’ alanından girip, kendi sektöründe kendi işi ile ilgili eğitimleri mobil cihazından çalışıp öğrenebilecek. Sonrasında bizim sunacağımız bir sertifika sınavına girecek. Yaklaşık 15 dakikalık yüz yüze kısa bir sınav olacak. Çünkü kişi bütün İngilizceyi öğrenmeyecek. Yani kuaför sadece kuaför İngilizcesini öğrenecek. Bu ona zor bir şey değil. 1-2 günde öğrenip üçüncü günde sınava girebilir. Sınavdan geçerli bir not alırsa dükkanının camına bizim sağlayacağımız ‘Burası Dil Noktasıdır’ stickerini yapıştıracak. Bu sticker, ‘Bu işletmede İngilizce konuşabileceğiniz bir personel var’ anlamına gelecek. Bizden bu şekilde sertifika alan işletmeleri de mobil uygulama üzerinde haritada göstereceğiz. “SPEAKPAL” PROJEMİZ Bu projemizin öncesinde ‘SpeakPal (konuşma arkadaşı)’ adlı uygulamamızı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu uygulama ile yakınınızda, örneğin 20

PROJE-ETKİNLİKLER metre ileride, İngilizce veya başka dilde pratik yapmak isteyen insanları görebilecek, dil seviyeleri, öğrenmek istediği diller gibi profil özelliklerini inceleyebilecek, belirlediğiniz kriterlere göre arama ve eleme yapabilecek, sonra yüz yüze konuşmaya davet edip, yakında bir yerde buluşup, oturup karşılıklı konuşabileceksiniz. Burada yine bir öğrenme modülü olacak ve ‘tanışmalar, ilgi alanları, aile’ gibi gündelik konuşma yapılarını kullanıcılar önceden çalışıp, sohbete hazırlıklı gelebilecekler. Bu arada belirtmeliyim ki, bu uygulama seviyeli bir uygulama olacak ve diğer benzer uygulamalarda yer alan belirli özellikler olmayacak. Bu sayede kötü amaçlı kullanımın önüne geçilecek. Oy verme ve şikayet etme gibi özellikler de eklenecek ve günlük izlemeyle, kullanıcılara seviyeli ve güvenli bir ortam sunulacak. E-YDS ve YDS HAZIRLIK MOBİL VE MASAÜSTÜ UYGULAMAMIZ Şirketimizin bir de mobil, masaüstü ve online sınava hazırlık hizmeti

bulunuyor. Bu program e-YDS ve YDS’ye hazırlanan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, doçentlik sınavları ile görevde yükselme sınavlarına gireceklere, iş başvurusu yapacaklara ya da hazırlık atlamak isteyen öğrencilere yönelik. Online sınava hazırlık eğitimimizin tümünü mobil ve masaüstü uygulamaların içine koyduk. Materyalleri indirilebilir yaptık. Mevcut sınav hazırlık sitelerinin aksine, bizdeki sesli ve görüntülü içerikler cihaza indirilip internet olmadan da çalışılabiliyor. Üniversitemiz de bu uygulamayı destekliyor. Pilot uygulamasını Ankara Üniversitesi’nde yapacağız. Etkinliğini test edeceğiz, daha sonrasında olumlu dönütler olursa, diğer üniversitelere de tanıtımı yapılacak. Programı, Ankara Üniversitesi’nin tüm öğretim elemanları, idari personeli ve öğrencileri kullanabilecek. 10.000’e yakın video ve ses dosyasından oluşan içeriklerimizle 2010 yılından bugüne kadar 10 binin üzerinde, hatta belki daha fazla kişi mutlu sonuçlar aldı.

Üniversitelerin Uluslararasılaşma Politikaları Üniversitemizde Tartışıldı

Ü

niversitemiz Rektörlüğü, ülkemiz üniversitelerinin uluslararasılaşma ölçütlerini belirlemek üzere 17 Ocak 2015 tarihinde düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptı. Çok sayıda üniversiteden yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, ASEM Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Üniversitemizden yöneticiler katıldı. Toplantıda, Türkiye Üniversitelerinde uluslararasılaşma politika stratejileri ve etkinliklerinin neler olduğu, uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayıları, bu öğrencilerin hangi bölümleri tercih ettiği, yabancı öğrencilere sağlanan olanaklar ve bu öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar, yabancı öğrencilerin üniversitelerde karşılaştığı akademik, sosyal ve diğer sorunlar ele alındı. Toplantıda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Berahitdin Albayrak ile Uluslararasılaşma Koordinatörü Prof. Dr. Sibel Süzen birer konuşma yaparak Ankara Üniversitesi’nin uluslararasılaşma çalışmalarını anlattı.

Slovenya Büyükelçisi Üniversitemizde

S

lovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Milan Jazbec, 14 Ocak 2015 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Erkan İbiş’i ziyaret etti. Ziyarette, Ankara Üniversitesi ile Slovenya üniversiteleri arasındaki akademik işbirliklerinin geliştirilmesi görüşüldü.

Ankara Üniversitesi

Bülteni

21

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yeni Binasına Kavuştu

Ü

niversitemiz Eğitim Bilimleri Fakültesi içinde dar bir mekanda etkinliklerini sürdüren Eğitim Bilimleri Enstitüsü kendisine ait bir binaya kavuştu. Cebeci Yerleşkesi’nde daha önce farklı amaçlarla kullanılan bağımsız bir bina baştan sona yenilenerek Enstitü’nün kullanımına sunuldu. Binanın hizmete açılması dolayısıyla 23 Ocak 2015 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Erkan İbiş, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Müdürler ve idari personelin katılımıyla bir tören düzenlendi.

Öğrencilerimizden, 600 Yaşam Kurtaracak Hareket

A

nkara Üniversitesi öğrencileri, yoğun ders temposu arasında tam anlamıyla yaşam kurtaran bir etkinliğe imzasını attı. Türk Kızılayı ile işbirliği yapan öğrenciler, üniversite içerisinde kurulan kan bağışı çadırlarına destek için harekete geçti. Ankara Üniversitesi Mühendislik, Eczacılık, Ziraat, İlahiyat ve Tıp Fakültelerinde 16-18 Aralık 2014 tarihlerinde

22

Ankara Üniversitesi

Bülteni

kurulan bağış çadırları öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kan bağışı etkinlikleri sadece iki gün sürdü. Ancak bu iki gün içerisinde sağlıkları açısından bağış yapmaları uygun görülmeyen öğrencilerin haricinde yüzlerce ünite kan elde edildi. Söz konusu fakültelerde açılan bağış çadırlarında 600 kişinin yaşamını kurtarmaya yetecek toplam 200 ünite kan toplandı.

Ankara Üniversitesi Türk Kızılayı öğrenci temsilcisi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Mahmut Erkut

Atalık, organizasyonu üstlenmenin gururunu yaşadığını belirterek, öğrenci arkadaşlarından aldığı destekten duyduğu memnuniyeti belirtti.

AÇILIŞ-ETKİNLİKLER

Hizmetiçi Eğitimler Devam Ediyor

Ü

niversitemizde son iki yılda gerçekleştirilen hizmetiçi eğitim programlarından bugüne kadar altı binin üzerinde kişi yararlandı. Son olarak öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine yönelik “Eğiticilerin Eğitimi” programı ve fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterlerine yönelik hizmetiçi eğitimler gerçekleştirildi. Öğretim elemanlarına yönelik eğitim programında “Öğrenme Psikolojisi”,

“Öğretimde Materyal Tasarımı”, “Sınıf Yönetimi ve İletişim”, “Akademik Danışmanlık ve OBS Uygulamaları”, “Ölçme ve Değerlendirme”, “Yetişkin Eğitimi”, “Akademik Etik”, “Bologna Süreci ve Eğitim Yeterliliklerinin Belirlenmesi”, “Öğretim Programlarını Hazırlama”, “Eğitim Öğretim ile ilgili Yükseköğretim Mevzuatı, Öğretim Yaklaşımları, Yöntem ve Teknikleri” konuları; sekreterlere ise “Stres ve

Öfke Yönetimi”, “Temel Mevzuat”, “Yönetim Etiği”, “Yönetimde Liderlik”, “Protokol ve Görgü Kuralları”, “Yönetimde İletişim”, “Güdüleme”, “Etkileme ve Kurum Kültürü”, “Takım Çalışması”, “Yönetim Yaklaşımları” ve “Yönetim Süreçleri” konuları

anlatıldı. Eğitimlere katılarak birer konuşma yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, bilgilerin çok kısa sürelerde değiştiğini, 10 yıl önce doğru olan şeylerin şimdi ya doğru kabul edilmediğini ya da daha iyi yöntemler ortaya konulduğunu, bu bağlamda da yaşam boyu eğitim ve eğiticilerin eğitimi kavramlarınının ön plana çıktığını söyledi. Eğitim programlarının aynı zamanda, değişik fakültelerden görev yapan kişilerin birbirini tanıması ve aidiyet kavramını güçlendirmesi açısından da önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Erkan İbiş, “Aidiyeti bundan sonraki yaşamınızda daha da güçlendirmeniz çok önemli. Bu, Üniversitenin başarısı ve sizin mutluluğunuz için önemli, kurum içi huzur bakımından önemli” dedi.

Ankara Genç İşadamları Derneği ve LAMER, Ortak Sempozyum Düzenleyecek

A

nkara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) Başkanı Fatma Semiz ve Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Ali Yücel, 20 Ocak 2015 tarihinde Üniversitemiz Latin Amerika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (LAMER) ziyaret etti. Ziyarette, 600 üyesi bulunan ANGİAD’ın Latin Amerika’nın hangi ülkelerinde ve hangi sektörlerinde ticari ilişkide bulunabileceği ve Latin Amerika elçilikleriyle nasıl iletişime geçilebileceği hususu üzerinde konuşuldu. Geniş kapsam ve katılımlı bir iş konseyi oluşturulması ve LAMER’in katkılarıyla ANGİAD üyelerine yönelik Latin Amerika ülkeleriyle nasıl ticaret yapılabileceğine dair bir çalıştay düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ankara Üniversitesi

Bülteni

23

Öğretim Üyelerimizin Büyük Başarısı

TÜBİTAK Destekli Projelerde Üniversitemizin Başarısı Artmaya Devam Ediyor Olarak Ölümü Kontrol TÜBİTAK’ın

T

ÜBİTAK 1001 “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” projeleri 2014 ikinci dönem sonuçlarına göre Üniversitemizden 15 projenin desteklenmesine karar verildi. 2014 yılı birinci dönemde 21, ikinci dönemde 15 proje ile toplamda kabul edilen 1001 projesi sayımız 36 oldu. TÜBİTAK’ın aynı programından, 2013 yılının birinci döneminde Üniversitemizden 18, ikinci döneminde ise 7 olmak üzere toplamda 25 projemiz kabul edilmişti. Geçen yıllarla karşılaştırıldığında Üniversitemizin TÜBİTAK 1001 projelerindeki başarısının önemli ölçüde arttığı görülüyor. TÜBİTAK 1001 Programı 2014 ikinci dönemde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden Prof. Dr. Özgür Aydın’ın “Türkçe-Almanca İkidillilerde Dillerarası Sözdizim İncelemesi” ve Doç. Dr. Binnaz Banu Yılmaz’ın “Travmanın Dalga Etkisi: Yardım Çalışanlarına Yönelik Bir Koruyucu Ruh Sağlığı ve Psikolojik Destek Programı Geliştirme Projesi”, Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Prof.Dr. N. Bülbin Sucuoğlu’nun

24

Ankara Üniversitesi

Bülteni

Edilebilir Otolog“Okul Öncesinde 1001 “Bilimsel ve Allojenik Hücre Sistemi Kaynaştırma Teknolojik Araştırma Projelerini Kullanarak Kanser Eğitimine Devam Destekleme” programı kapsamında, Aşı Tedavisinin Eden Özel 2014 yılı birinci döneminde Geliştirilmesi” ve Gereksinimli Üniversitemizden 21, ikinci döneminde Prof. Dr. Olan ve Olmayan 15 proje desteklenecek. Metehan Çocukların 1005 ve 3501 programları Çiçek’in Gelişimlerinin çerçevesinde ise üç projemize “Beynin Boylamsal Sayısal destek verilecek. Analizi” ve İşlevleriyle Prof. Dr. İlgili Devre Tevhide Modellerinin Tasarlanması Kargın’ın Karışımlarında Farklı ve Matematik Öğrenme “İşitme Engelli Türlere Ait Etlerin FourierGüçlüğü (Diskalkuli) ve İşiten Öğrencilerin Dönüşümlü Kızıl Ötesi Hastalık Haritasının Elde Morfolojik Farkındalık (Ft-Ir) Spektroskopisi Edilmesi”, Bilgi ve Becerilerinin Kullanılarak Belirlenmesi” Ziraat Fakültesi’nden Okuma Performansları ve Doç. Dr. Prof. Dr. Ali İnal’ın Üzerindeki Rolünün Murat “Çinko ile Zenginleştirilmiş İncelenmesi”, Efe’nin Çeşitli Organik Fen Fakültesi’nden “Gsm/Umts Maddeler ve Prof. Dr. Tabanlı Piroliz Ürünü Reyhan Hedef Tespit ile Çeşitli Çolak’ın ve Takip İnorganik “Türkiye’de Sistemi”, Maddelerin Toz Yayılış Sağlık Bilimleri Halde Tohuma Gösteren Fakültesi’nden Bulaştırılmasının Buğday Allactaga Prof. Dr. ve Arpanın Çimlenme, (Mammalia: Rodentia) Emine Yetişme, Ürün ve Çinko Türlerinin Özmete’nin İçeriğine Etkisi” ve Taksonomisi “Türkiye’de Prof. Dr. Yusuf Ersoy ve Kuşaklararası Yıldırım’ın Filogenisi” Dayanışmanın “Doğrusal ve Prof. Değerlendirilmesi Projesi”, Hareketli Dr. Yaşar Tıp Fakültesi’nden Yağmurlama Murat Elçin’in Prof. Dr. Belma Sulama “Pluripotent, Multipotent Turan’ın “Hipertrofik Sistemi ile ve Somatik Hücre KültürüKardiyomiyositlerde Sulanan Şeker Temelli Ekstraselüler ß3-Adrenerjik Reseptör Pancarında Su ve Azot Matriksin Doğal Niş Olarak Aktivasyonunun Hücre İçi Dozlarının Verim ve ve Doku Mühendisliği Ca2+ Ve Na+ İskelesinde Biyomimetik Homeostazları Kaliteye Etkisi”, Biyoteknoloji Bileşen Olarak Üzerindeki Enstitüsü’nden Etkinliğinin Karşılaştırmalı Olası Yrd. Doç. İncelenmesi”, Rolünün Mühendislik İncelenmesi”, Dr. Nefise Akçelik’in Fakültesi’nden Prof. Prof. Dr. “Salmonella Dr. Kezban Fikret Typhimurium’da Candoğan’ın Şahin’in” Mart Geninin “Çiğ Et Genetik

PROJE-ETKİNLİKLER

Samsung’dan Üst Düzey Ziyaret

Biyofilm Regülasyon Karakteristiklerinin Tanımlanması” başlıklı projeleri desteklenecek. TÜBİTAK’ın 1005 ve 3501 Programları TÜBİTAK 1005 “Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı” projelerinde 2014 ikinci dönem sonuçlarına göre ise Üniversitemizden bir proje ve TÜBİTAK 3501 “Kariyer Geliştirme Programı” kapsamında iki proje desteklenecek. 1005 programı kapsamında Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Pınar Saçaklı’nın “Yerli Kaynaklar

Kullanılarak Yeni Bir Buzağı Maması Formülasyonu Geliştirmek”, 3501 programı kapsamında ise Mühendislik Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serdar Güzel’in “Sürü Zekası Algoritmaları ile Görüntü Tabanlı Robot Navigasyonu” ve Yrd. Doç. Berna Topuz’un “İnce Nanotabaka Bazlı Hidrofobik Mfi Membranların Geliştirilmesi” projeleri desteklenecek.

2014 İkinci Dönemde desteklenen projelerin, (1001, 3501, 1005) birimlere göre dağılımı.

T

eknoloji devi Samsung’un Başkan Yardımcısı D. Kim, 13 Ocak 2015 tarihinde Üniversitemizi ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş’le işbirliği konularını görüştü.

Ankara Üniversitesi Kreşi

Beyaz Bayrak Aldı

A

nkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi’ndeki Kreşimiz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından okulların temizlik ve hijyen konusunda özendirilmesi amacı ile verilen “Beyaz Bayrak” ödülünü kazandı. Gölbaşı Nesibe Aydın Eğitim Kurumları salonunda yapılan ödül törenine Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy, İI Milli Eğitim Müdürü Erol Bozkurt, Halk Sağlığı Şube Müdürü Ziya Demir ve Üniversitemiz yöneticileri katıldı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Erol Bozkurt, “Beyaz Bayrak” kazanan okulların iki yılda bir denetimlerinin yapılacağını belirtti. Erol Bozkurt, “Şu ana kadar Ankara’da 1204 okul Beyaz Bayrak almaya hak kazandı. Bu yıl da ilk defa Beyaz Bayrak almaya hak kazanan 213 okulumuz var. Bu verilerin oluşturduğu sonuç alkışlanması gereken bir tablodur” dedi. Ankara Üniversitesi Kreşi, okul içi ve çevresi, idari birim, öğretmen odası, kütüphane, ısıtma durumu, spor ve tiyatro salonu, atölyeler, laboratuvarlar, revir, kantin, tuvaletler ve içme suları kategorilerinde tam not aldı. Beyaz Bayrak Ödülünü, Kreş Müdürü Şenay Akyol alırken, Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rüçhan Akar, “Biricik çocuklarımız için her türlü hijyen tedbirleri alınmış bir kreşimiz olduğu için çok mutluyuz” dedi.

Ankara Üniversitesi

Bülteni

25

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okullarından Haberler

Eğitimler, Ziyaretler, Yarışmalar, Etkinlikler... AKRAN EĞİTİMİ Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu’nda düzenlenen “Akran Eğitimi” başarıyla gerçekleştirildi. Yedinci sınıf öğrencilerimizden Defne Yosunkaya, Ege Kılıç, Venüs Baysal ve Sanem Cemre Köse, Kasım ayı içerisinde beşinci sınıflara akran eğitimi verdi. Öğrenciler, “Vücudumuzu Tanıyalım” ünitesi kapsamında “Boşaltım Sistemi” ve “Sindirim Sistemi” konularını kazanımlara uygun bir şekilde etkinlikler, sunumlar ve oyunlar eşliğinde öğrencilere anlattı. Akran eğitiminde en önemli nokta “Öğretmen siz olsanız bu konuyu nasıl anlatırsınız?” oldu. Öğrenciler bu sorudan yola çıkarak, öğretmenlerinin rehberliği ve işbirliği ile öğretici, eğitici, dikkat çekici ve aynı zamanda keyifli bir çalışmayı gerçekleştirdi. Her iki sınıf düzeyi için farklı bir deneyim olan “Akran Eğitimi” çalışması sonucu öğrenciler memnuniyetlerini dile getirdiler. ANATOMİ MÜZESİ ANKÜ KOLEJ’İ AĞIRLADI Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesi kapsamında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Müzesi’ne bir gezi düzenledi. Gezi kapsamında öğrenciler öncelikli olarak öğretim elemanları tarafından verilen “Veteriner Hekimlik Mesleği” ve “Evcil Hayvanların Yapısı, Yaşayış Biçimleri” seminerlerini izleyerek merak ettikleri konularda bilgilendiler. Sunumların ardından, Müze’de yer alan dört sergi salonunu ve üretim atölyesini gezen öğrenciler, bu alanlarda sergilenen kemik, eklem ve kas örnekleri ile sindirim, solunum, boşaltım, üreme ve sinir sistemine ait preparatları; ülkemize özgü hayvanlardan doldurulmuş örnekleri incelediler. Öğrenciler ve öğretmenler ayrıca Müze’ye ait üretim atölyesinde, hayvan doldurma çalışmalarını görme fırsatı elde ettiler. MATEMATİĞİ ÇOK SEVDİLER Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları’nda (ANKÜ Kolej) her yıl geleneksel olarak yapılan “Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı? ” etkinliği bu yıl da öğrenciler arasında heyecan ve ilgi yarattı.

26

Ankara Üniversitesi

Bülteni

ETKİNLİKLER-ATAMALAR-VEFATLAR Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi ve ANKÜ Kolej Matematik Zümresi işbirliği ile gerçekleştirilen etkinliğe, okul öncesi sınıflarından sekizinci sınıflara kadar tüm öğrenciler etkin olarak katıldı. Her sınıf düzeyinde özel olarak hazırlanmış olan etkinlikte öğrenciler, kendileri için hazırlanmış istasyonlarda oyun ve problem durumları aracılığıyla, problem çözme becerilerini geliştirebilme olanağı buldu. ERGENLER SAHNEDE Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, Uygulamalı Dersler Zümresi, Türkçe Zümresi, Sosyal Bilgiler Zümresi ve Yabancı Diller Zümresi’nin işbirliğiyle altıncı sınıf öğrencileriyle dönem boyunca çalışılan “Ergenler Sahnesi Projesi” kapsamında aile katılım etkinliği gerçekleştirildi. “Ergenler Sahnesi Projesi” ile öğrencilerin ergenlik dönemindeki gelişim özelliklerini fark etmeleri ve ergenlikteki değişim sürecine uyum sağlamaları amaçlandı. Ergenlik sürecinde bilinçlenme ve farkındalığın önemli olduğu düşüncesiyle gerçekleştirilen bu proje, disiplinlerarası, öğrenci odaklı ve aile katılımlı bir çalışma olarak planlandı. Proje kapsamında oluşturulan öğrenci çalışma ekiplerindeki öğrenciler (araştırma, röportaj, medya, sanat, hareketli yaşam, interteens ve drama ekibi) danışman öğretmenlerinin rehberliğinde dönem boyunca çalıştılar ve süreç sonunda ortaya çıkardıkları ürünleri ebeveynleri ile paylaştılar. Ergenliği kendi bakış açılarından farklı yöntemlerle anlattılar. KAYAK YARIŞMASINDA ÜÇÜNCÜLÜK ANKÜ Kolej öğrencileri, 19-21 Ocak 2015 tarihleri arasında Kayseri Erciyes Dağı’nda yapılan Ankara Okullar Arası Kayak (Alp/Kuzey Disiplini) İl Birinciliği yarışmalarından kupa ve madalya ile döndü. Takım halinde Ankara üçüncüsü olan Okul Kayak Takımından Batuhan İzgin, Kaan Ünsal, Alara Duru Karacabey, Elif Hiçsönmez, Şubat ayı içinde yapılması planlanan Okullar Arası Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Yarışlarda, Küçük Erkek kategorisindeki Batuhan İzgin, Küçük Slalom ve Büyük Slalom Ankara birincisi, Yıldız Erkek kategorisindeki Kaan Ünsal, Küçük Slalom ve Büyük Slalom Ankara üçüncüsü, Yıldız Kız kategorisindeki Alara Duru Karacabey Küçük Slalom ve Büyük Slalom Ankara üçüncüsü, Genç Kız kategorisindeki Elif Hiçsönmez de Küçük Slalom Ankara üçüncüsü ve Büyük Slalom Ankara beşincisi oldu.

Üniversitemizin Yeni Dekanları

A

nkara Üniversitesi Eczacılık, Fen, Sağlık Bilimleri, Siyasal Bilgiler ve Ziraat Fakültelerinin dekanları değişti. Eczacılık Fakültesi Dekanlığı’na Prof. Dr. Gülbin Özçelikay, Fen Fakültesi Dekanlığı’na Prof. Dr. Hüseyin Bereketoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’na Prof. Dr. Afsun Ezel Esatoğlu, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı’na Prof. Dr. Serpil Sancar ve Ziraat Fakültesi Dekanlığı’na da Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu atandı. Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal ise İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’na yeniden atandı.

Prof. Dr. Gülbin Özçelikay

Prof. Dr. Hüseyin Bereketoğlu

Prof. Dr. Afsun Ezel Esatoğlu

Prof. Dr. Serpil Sancar

Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu

Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal

BAP’ta Görev Değişimi

Ü

niversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne Doç. Dr. Şeyhmus Yardımcı getirildi.

Kaybettiğimiz Ankara Üniversiteliler

Ü

niversitemiz Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Ünver ile Siyasal Bilgiler Fakültesi Araştırma Görevlisi Heval Kılavuz vefat etti. Prof. Dr. İsmail Ünver ve Heval

Kılavuz’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

Prof. Dr. İsmail Ünver

Araş. Gör. Heval Kılavuz

Ankara Üniversitesi

Bülteni

27

Atatürk ve Cumhuriyet Defilesi

A

nkara Üniversitesi Öğrenci Burs Komisyonu tarafından düzenlenen “Kurtuluşa Giden Yol” temalı dinleti ile “Atatürk ve Cumhuriyet” temalı defile, 22 Ocak 2015 tarihinde Tıp Fakültesi Morfoloji Salonu’nda çok sayıda izleyicinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan defilede izleyiciler, Mustafa Kemal Atatürk’ün giydiği ve Cumhuriyetin ilk yıllarında giyilen kıyafetleri görme olanağına kavuştular. Önceki Rektörlerimiz de Katıldı Konser ve defileye, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in yanı sıra, Üniversitemizin önceki rektörleri Prof. Dr. Günal Akbay ve Prof. Dr. Nusret Aras, dekanlar, yüksekokul ve enstitü müdürleri, öğretim üyeleri ile Ankara Üniversitesi Dostları katıldı. Etkinliğin başında, üzerinde numaralar yazan kalemler, geliri öğrencilerimize kullanılmak üzere satıldı. Defile sonunda gerçekleştirilen kura sonucunda bir kişiye iki

28

Ankara Üniversitesi

Bülteni

günlük Ilgaz tatili ve bir kişiye de bir haftalık İtalya seyahati çıktı. Defile öncesinde Ankara Üniversitesi Konservatuvarı öğretim üyeleri, “Kurtuluşa Giden Yol” isimli bir konser verdi. Öğretim üyeleri, verdikleri konserde piyano eşliğinde “Ankara’nın Taşına Bak”, “Efelerin Efesi”, “Ankara Ankara Güzel Ankara”, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa” şarkılarını seslendirdi. Daha sonra Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan, “Atatürk ve Cumhuriyet” defilesi seyircilere sunuldu. “İhtiyacı Olan Öğrencilere Destek Veriyoruz” Defile öncesinde konuşan Burs Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu, Atatürk’ün,

gençliğe çok önem verdiğini ve gençlerin mesleklerinde iyi yetişmelerini ısrarla istediğini belirtti. Üniversitemizde yemek, barınma, giyecek ve maddi desteğe ihtiyacı olan her bir öğrencinin birim burs komisyonlarınca seçildiğini ve bu öğrencilere her türlü desteğin Rektörlük tarafından sağlandığını kaydetti. “Kimsesizlerin Kimsesi Olma Hedefi Bize Miras Kaldı” Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de toplumsal ve geleneksel bazı değerlerimizin bu etkinlikte birleştiğini söyledi. Etkinliğin sadece Cumhuriyetin modern kıyafetlerinden oluşmadığını, aynı zamanda buradan elde edilecek gelirle öğrencilerin yararına bir hayır gerçekleştirileceğini belirten Prof. Dr. Erkan İbiş, “Cumhuriyet döneminde hukuktan

yönetime, eğitimden ülkenin imarlaşmasına, kadın haklarından evrensel değerlere kadar pek çok alanda büyük değişimler olmuş, büyük devrimler yapılmış, ülkemizin çağdaşlaşması için dev adımlar atılmıştır. Bunun içinde kılık kıyafet de vardır” dedi. Ankara Üniversitesi’nin geçmiş kuşaklarından bize kalan miraslarından birinin de ‘kimsesizlerin kimsesi olma’ hedefine yönelmek olduğunu belirten Prof. Dr. Erkan İbiş, “Üniversitemizde 2500 ihtiyaç sahibi öğrenciye değişik başlıklar altında destek sağlanmaktadır. Destek sağlayanlar arasında öğretim üyeleri, Ankara Üniversitesi paydaşları, dostları ve pek çok hayırsever var. Bazen aylık 100 lira bile bir öğrenciye gelecek sağlamada çok önemli katkılar sağlayabiliyor. Bu katkılarla o öğrencilerimiz meslek öğrenme çabalarına devam edecekler, yaşama tutunacaklar, iyi birer insan olarak yaşama atılmanın gururunu ömür boyu yaşayacaklar. Biz de bunun gururunu ve mutluluğunu yaşayacağız” dedi.

ETKİNLİKLER

Ankara Üniversitesi 2014 Roman Ödülü, Doğan Yarıcı’nın

Yarım”

“Her Aşk Gibi

Adlı Eserinin

Ü

niversitemizde ilk kez verilen “Ankara Üniversitesi Roman Ödülü”, 29 Ocak 2015 tarihinde Rektörlükte düzenlenen törenle Doğan Yarıcı’nın “Her Aşk Gibi Yarım” adlı eserine verildi. Törende, Eczacılık Fakültesi emekli öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. Erendiz Atasü de “Dil Devrimi ve Roman” başlıklı bir konuşma yaptı. “Şiir Ödülü de Vereceğiz” Üniversitemiz KültürSanat Koordinatörü Doç. Dr. Ömer Adıgüzel, Ankara Üniversitesi’nin, bilimin ve tekniğin üniversitesi olduğu kadar kültürün ve sanatın da üniversitesi olduğunu söyledi. İlki 2014 yılında Roman türüyle verilmeye başlanan ödüllere 2015 yılında öykü türünü de ekleyeceklerini belirten Doç. Dr. Ömer Adıgüzel, Ankara Üniversitesi Sanat

Ödülleri’ne her yıl yeni bir türü eklemek istediklerini kaydetti. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de Ankara Üniversitesi’nin sanat alanında da öncü çalışmalar yapmış bir üniversite olduğunu söyledi.

2014 Yılı Ankara Üniversitesi Roman Ödülü, “Yazınsal nitelikli yapıtların okurla buluşması, sanatçı-okur etkileşiminin sağlanması ve Türk edebiyatına yeni yapıt ve yazarların katılmasına olanak sunmak amacıyla” düzenlendi. Yarışmanın jüri üyeliğini Prof. Dr. Necdet Adabağ, Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Abdulkadir Gürer, Prof. Dr. Cahit Kavcar, Doç. Dr. Ömer Adıgüzel, Adnan Binyazar ve Özcan Karabulut yaptı.

İnsanları ve toplumları bir arada tutan kavramların dil ve edebiyat olduğunu kaydeden Prof. Dr. Erkan İbiş, kitap okunmadığı zaman, insani ve evrensel değerlerin anlamlarını kavramanın olanaklı olmadığını söyledi. Öykü,

Enerji Yaz Okulu Düzenleyeceğiz

A

nkara Üniversitesi’nin yeni kurulan merkezlerinden Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AVRUDAM) ile Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü (EPPEN) arasında, “Enerji Yaz Okulu” düzenlenmesine yönelik işbirliği protokolü 29 Ocak 2015 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğü’nde imzalandı. Türkiye’de ilk kez düzenlenecek “Enerji Yaz Okulu”yla ilgili protokolü Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş,

EPPEN Başkanı Dr. Volkan Özdemir ve AVRUDAM Müdürü Doç. Dr. Taşansu Türker imzaladı. Uluslararası nitelikte olacak Enerji Yaz Okulu’na özel ve kamu enerji şirketlerinde çalışan yerli-yabancı profesyoneller, ilgili devlet kurumu uzmanları ve akademisyenler katılacak.

Programın ana teması Akdeniz enerji ticareti ve Avrasya enerji jeopolitiği olacak. Enerji sektörünün çeşitli alanlarında (ekonomi, hukuk, işletme teknoloji, uluslararası ilişkiler) yapılacak eğitim, akademisyen ve sektör uzmanları tarafından İngilizce olarak verilecek.

şiir ve romanın, insanın yaşamına, hayallerine, düşüncelerine dair olduğunu belirten Prof. Dr. Erkan İbiş, ödülü, “İnsanın düşünce ve hayal dünyasını daha geliştirebilecek adımlara katkımız olması için, Türkçemiz ile yazılmış eserlerin tanıtımını ya da bu tür eserlerin yazımını teşvik edebilmek, onu toplumla paylaşabilmek için, insani evrensel değerleri daha yaygınlaştırmak, insanın düşünsel, düşsel ya da yaratıcılık dünyasına katkıda bulunabilmek için” verdiklerini söyledi. Ödülün, edebiyatımıza, dilimize, kültürümüze küçük de olsa bir ivme katmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi. Yazar Doğan Yarıcı da konuşmasında şunları söyledi: “Ankara Üniversitesi olarak, bu ödülü benim gibi bir yazara ve böyle bir kitaba vermeniz ne kadar öncü bir kuvvet olduğunuzu, değer olduğunuzu bir kez daha gösteriyor.” Ankara Üniversitesi

Bülteni

29

LAMER’de Söyleşi:

“Bir Türk Gözüyle Brezilya”

Ü

niversitemiz Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ceren Karadeniz, geçtiğimiz yıl Brezilya’ya gerçekleştirdiği seyahatiyle ilgili turistik gözlemlerini LAMER’de anlattı. Ziyaretinin São Paulo liman kentinden başlayarak başkent Brasília ile devam ettiğini ve Goiás eyaletinde son bulduğunu belirten Araş. Gör. Ceren Karadeniz, São Paulo’nun gelişmiş şehir kimliğinin yanında

kartondan yapılan evlerden oluşan favella adındaki gecekondu semtlerine de dikkat çekti. Dünyaca ünlü Brezilyalı Mural Artist Eduardo Kobra’nın, tüm ülkeyi bisikletiyle gezerek, konakladığı semtlerin hikayelerini kurgulayıp yaptığı kaleydoskopik duvar resimlerinin önemine de vurgu yapan Araş. Gör. Ceren Karadeniz, São Paulo’daki tarihi Metro Luz İstasyonu’nun kahveden elde edilen gelirlerle kurulduğunu ve istasyonun dekorlarında kahve çekirdeği teması üzerinde

çalışılmış olduğunu gözlemlediğini belirtti. Başkent Brasília’ya 230 km uzaklıkta bulunan Alto Paraíso de Goiás’ın Brezilya’nın en yüksek

okur-yazar oranına sahip şehri olduğunu ve geçim kaynağının spritüel arınma odaklı New Age (Yeni Çağ) turizmi ve eko turizm olduğunun altını çizdi.

Üniversite-Yerel Yönetim İşbirliği : Anne Adayları Mezun Oldu

A

nkara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’nde 10 haftalık gebelik eğitimi verilen Altındağlı kadınlar, bilinçli anne olma yolunda büyük bir adım daha attı. Karapürçek 1 ve Karapürçek 2 Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyesi yaklaşık 20 kursiyer, Gebelik Okulu’ndan mezun olarak sertifikalarını aldı. Böylece, Gebelik

30

Ankara Üniversitesi

Bülteni

Okulu’ndan mezun olup, bilinçli birer anne olan kadın sayısı 4 yılda 500’ü geçti. Eğitim alan kadınlar,

bebek bakımı konusunda bilgi sahibi oldular ve 10 hafta süren eğitimin ardından gebelik sürecini en sağlıklı şekilde geçirmenin yollarını öğrendiler. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından verilen gebelik eğitimlerinde kadınlar, doğum öncesi ve sonrası bebeğin sağlığı hakkında da önemli bilgiler elde ettiler. Karapürçek 1 Kadın Eğitim Kültür Merkezi kursiyerlerinden Mürüvet Apaydın, gebelik kursuna her hafta büyük bir istekle geldiğini belirterek, “Aldığım eğitimler sonucu birçok yanlış tutum ve davranışı ortadan kaldırdım. Gebelik Okulu çok verimli geçti. Çok şey öğrendim. Eskiden yanlış olarak bildiklerim doğru, doğru olduğunu sandıklarımız ise yanlışmış. Hepimiz bunun farkına vardık” dedi.

ETKİNLİKLER- EMEKLİLERİMİZ

Ocak 2015’te Emekli Olan Akademik ve İdari Personelimiz

Akademik Personel Üniversitemizden, Aralık 2014 ve Ocak 2015’te 13 üyemiz emekliye ayrıldı. Ankara Üniversitesi’ne verdikleri değerli hizmetlerden dolayı, emekli olan hocalarımıza ve personelimize teşekkürlerimizi sunar; yaşamlarında sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar dileriz.

ADI SOYADI Prof. Dr. M. Ali Kısakürek Prof. Dr. Ahmet Ergün Prof. Dr. M. Oğuz Aytepe Prof. Dr. İffet Şakıyan Doç. Dr. Seyhan Doruk Öğretici Makbule Yeşilaras

BİRİMİ Eğitim Bilimleri Fakültesi Veteriner Fakültesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Fen Fakültesi DTCF TÖMER

EMEKLİLİK TARİHİ 01 Ocak 2015 01 Ocak 2015 14 Ocak 2015 16 Ocak 2015 11 Ocak 2015 31 Aralık 2014

İdari Personel

Prof. Dr. M. Ali Kısakürek

Prof. Dr. Ahmet Ergün

ADI SOYADI Osman Demirel Şevki Murat Tomruk Şuhaip Nehir Ramazan Fukarao Ecmel Çıtak Sevinç Sezer Ahmet Necati Ulus

BİRİMİ Ziraat Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Mühendislik Fakültesi DTCF Tıp Fakültesi Rektörlük Tıp Fakültesi

Prof. Dr. İffet Şakıyan

Prof. Dr. Oğuz Aytepe

Doç. Dr. Seyhan Doruk

Öğr. Makbule Yeşilaras

Sevinç Sezer

Ahmet Necati Ulus

Osman Demirel

Ş. Murat Tomruk

Şuhaip Nehir

Ramazan Fukarao

EMEKLİLİK TARİHİ 01 Ocak 2015 05 Ocak 2015 16 Ocak 2015 19 Ocak 2015 19 Ocak 2015 27 Ocak 2015 13 Aralık 2014

Ecmel Çıtak

Emekli Öğretim Üyelerine Plaket

M

ühendislik Fakültesi’nden son bir yılda emekli olan öğretim üyelerine, 29 Aralık 2014 tarihinde düzenlenen toplantıda emeklilik plaketi verildi. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aziz Tekin’in Fakülteyle ilgili verdiği bilgilerin ardından ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Hakkı Faruk Özek; Fizik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayın Organıdır. Parayla satılmaz. Ankara Üniversitesi Adına Sahibi: Prof. Dr. Erkan İbiş (Rektör) Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. Ayhan Elmalı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Özkan Kıymaz [email protected] Dağıtım Koordinasyon: Ufuk Koyuncu Yayın İdare Merkezi: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Basın Halkla İlişkiler Birimi, Tandoğan 06100, Ankara

Rıza Haluk Mutlu; Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Aziz Ekşi, Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı, Prof. Dr. Feryal Karadeniz; Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Doğan Aydal ve Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Taner Toğrul’a Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesine vermiş oldukları özverili hizmetlerden dolayı emeklilik plaketi verildi. Yayın İdare Merkezi Telefon: (0 312) 212 79 08 (0 312) 212 60 40 / 2055 Faks: (0 312) 221 16 43 www.ankara.edu.tr Yayının Türü: Yerel Süreli Yayın (7000 adet basılmıştır)

Baskı: Ankara Üniversitesi Basımevi, İncitaşı Sok. No:10, Beşevler/Ankara Tel: (0 312) 213 66 55, 222 28 40 Basım Tarihi: 13 Şubat 2015 Renk Ayrımı: Vadi Grafik Matbaacılar Sitesi. 35. Cad. No: 76, Ostim/Ankara

Ankara Üniversitesi

Bülteni

31

Ankara Üniversitesi Dağcılık Topluluğu

Uluslararası Buz Tırmanış Festivali’nde A nkara Üniversitesi Dağcılık Topluluğu, 21-25 Ocak 2015 tarihleri arasında Erzurum’un Uzundere ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen “Uluslararası Buz Tırmanış Festivali”ne beş sporcusuyla katılarak Ankara Üniversitesi’ni temsil etti. Dünyanın her yerinden ünlü sporcuların ilgi gösterdiği festivale Türk ve yabancı yaklaşık 200 kişilik bir sporcu grubu katıldı.

Yeni Dağcılar Temel Eğitimlerini Tamamladı

A

nkara Üniversitesi Dağcılık Topluluğu, yeni eğitim yılında yeni katılımcılarıyla etkinliklerine devam ediyor. Topluluk üyeleri, başlangıç eğitimleri kapsamındaki temel yürüyüş etkinliklerini Atakule’den Elmadağ’a

ve ODTÜ Ormanı’ndan Eymir Gölü’ne yapılan yürüyüşlerle gercekleştirdi. Temel kampçılık teorik eğitimlerini tamamlayan üyeler, Kızılcahamam’da bulunan Işık Dağı’nda temel kampçılık eğitimlerini de gerçekleştirdi.

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.