ANDRZEJ MAREK LASKOWSKI

October 5, 2016 | Author: Michalina Czajka | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 ANDRZEJ MAREK LASKOWSKI POLSKO-NORWESKI SŁOWNIK MEDYCZNY (zawiera prawie 8000 haseł) OSLO 2015 ISBN2 A abazja - abasi ...

Description

ANDRZEJ MAREK LASKOWSKI

POLSKO-NORWESKI SŁOWNIK MEDYCZNY

(zawiera prawie 8000 haseł)

OSLO 2015 ISBN 978-82-999950-2

A abazja - abasi aberracja - villfarelse, aberrasjon aberracja chromatyczna - kromatisk aberrasjon aberracja chromosomowa – kromosomaberrasjon aberracja monochromatyczna – monokromatisk aberrasjon aberracja optyczna – optisk aberrasjon aberracja sferyczna – sfærisk aberrasjon aborcja - abort abrachia – abriachius abrupcja - løsrivelse absencja – absens, fravær absencja chorobowa – sykefravær absentyzm - absentisme absorbcja - absorpsjon absorbent - absorbent absorbować - å absorbere abstynencja – abstinens, avholdenhet abulia - abuli abstynent - avholdsmann aceton – aceton acetonemia – acetonemi acetonuria - acetonuri achalazja wpustu przełyku - akalasi achondroplazja - akondroplasi achromatopsja – fargeblindhet, akromatopsi adaktylia - adaktyli adaptacja – tilpasning adaptacyjny - adaptiv adaptować - å tilpasse addyktologia - addiktologi adekwatny - passende, tilsvarende adenowirusowe zapalenie mózgu – adenovirusencefalitt adenowirosowe zapalenie opon mózgowych – adenovirusmeningitt adiaspiromykoza – adiaspiromykose adoptować – å adoptere adrenalina – adrenalin adsorpcja - adsorpsjon adynamia – adynami, kraftløshet adynamia dziedziczna napadowa – familiær periodisk paralyse adypocyt – adipocytt aerofagia - luftslukking aerofobia – aerofobi afakia - afaki afazja – afasi afazja całkowita – global afasi afekt – sinnsbevegelse

afekcja – affeksjon afektacja - affektasjon afonia - afoni afonia psychogenna - psykogen afoni afrodytyzm - afroditisme afty – munnsår, aftøs stomatitt agenezja - agenesi agenezja nerki - agenesi av nyre agenezja nosa - agenesi av nese ageuzja - agevsi aglosja – aglossi aglutynacja - agglutinasjon agnozja – agnosi agnozja palców - fingeragnosi agonadyzm - agonadisme agonia - dødskamp, dødsangst agonista - agonist agorafobia - plassangst, agorafobi agrafia - agrafi agrafka – sikkerhetsnål agrafobia - agrafobi agranulocytoza – agranulocytose agrawacja – aggravasjon agresja - aggresjon agresywność - aggressivitet agresywny – aggressiv agyria - agyri akalkulia - akalkuli akantameboza - akantamøbeinfeksjon akantoza – akantose akapnia - akapni akastyzja - akastisi akceptować - å godta akcesoria - tilbehør akinezja - akinesi aklimatyzacja - akklimatisering akomodacja - akkommodasjon akomodacja (oka) - øyets innstillingsevne akrocefalia - tårnskalle akrocyjanoza – akrosyanose akromatyzm - akromatisme akromegalia - hypofyseadenom, svulst i hypofysen akson - nervetråd aktualny – gjeldende aktywność fizyczna – fysisk aktivitet aktywny - aktiv akumulacja - oppsamling

akupunktura - akupunktur akuszerka - jordmor alalia - alali albinizm (bielactwo) - albinisme albinos - albino aldehyd octowy - acetalaldehyd aleksja - ordblindhet aleksytymia - aleksytymi alergia - allergi alergiczne kontaktowe zapalenie skóry - allergisk kontaktdermatitt alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych – allergisk alveolitt alergiczny - allergisk alkaliczny - alkalisk alkoholik - alkoholiker alkoholizm - alkoholisme alkoholowy – alkoholholdig alkoholowy zespół płodowy - føtalalkoholsyndrom alleszerioza - allescheriosis alogia - alogi alopatia - allopati amalgamacja – sammensmeltning amalgamat - amalgam amblyopia - amblyopi ambulans - ambulanse amelia - ameli amencja - amens aminokwas - aminosyre amnezja - amnesi, hukommelsestap amnezja pourazowa – posttraumatisk amnesi (PTA) amnezyjny - amnestisk amniopunkcja – fostervannsprøve amoniak - ammoniakk ampułka - ampulle amputacja - amputasjon amputacja kończyny – amputasjon av ekstremitet, amputasjon av lem amputować - å amputere anafilakcja - anafylaktisk respons analgezja - analgesi analiza - analyse analizować - å analisere anamneza – anamnese, sykehistorie anaplazmoza - anaplasmose anartria - anartri anatomia - anatomi anatomia człowieka - menneskets anatomi anatomiczny – anatomisk androgenny - androgyn

andrologia - andrologi anemia - anemi, blodmangel anemia aplastyczna – hypoplastisk anemi anemia mikrocytowa – mikrocytær anemi anemia nadbarwliwa – hyperkrom anemi anemia niedobarwliwa - hypokrom anemi anemia noworodków – erystoblastose, rhesussykdom anemiczny - blodfattig, anemisk anestezja - anestesi anestezjolog - anestesilege anestezjologia - anestesiologi angina monocytowa – monocytthalsesyke angiostrogyloza - angiostrongylosis anisakioza - anisakiasis anizokoria - anomalier i pupillefunksjon ancylostomoza – hakeormssykdom ankyloza - ankylose anodoncja - anodonti anoksja - anoksi anomalia - uregelmessighet, avvikelse, anomali anopsja - anopsi anoreksja (jadłowstręt psychiczny) - anoreksi, spisevegring anorgasmia psychogenna - psykogen anorgasmi anormalny - unormal anosmia – anosmi antagonista - antagonist antefleksja - fremoverbøyning antidotum – motgift antropofobia - antropofobi antybiotyczny - antibiotisk antybiotyk/antybiotyki - antibiotikum/antibiotika antygen - antigen antyseptyczny - antiseptisk antyseptyka - antisepsis antywirusowy - antivirus antywitamina -antivitamin aorta - aorta aorta brzuszna – bukarterie aorta piersiowa - brystaorte aorta wstępująca - ascenderende aorta aorta zstępująca - descerende aorta apatia - apati apatyczny - apatisk aparat na zęby - tannregulering aparat słuchowy - høreapparat aparatura - apparatur apetyt – appetitt

apetyczny - appetittlig aplazja szpiku - erytroblastopeni apokrynowy gruczoł potowy - apokrin svettekjertel apopleksja - hjerneslag, appopleksi apoptoza – apoptose, celledød apraksja - apraksi apteczka - førstehjelpskrin, medisinskap apteka - apotek aptekarz - apoteker aquafobia - vannskrekk argentyńska gorączka krwotoczna – argentinsk hemoragisk feber aromat - aroma, vellukt, duft aromaterapia - aromaterapi arsenian - arsenat arszenik - arsenikk arteria - arterie arteria płucna - lungearterie arterioskleroza - åreforkalkning, arteriosklerose artretyzm - artritt, leddbetennelse artropatia Charcota - Charcots ledd artrotomia – artrotomi arytmia - arytmi arytmia serca - hjertearytmi arytmogenna kardiomiopatia prawej komory serca - arytmogen høyre kardiomyopati aseptyka – asepsis askorbinian potasu - hydrogenaskorbat asocjacja - assosasjon aspergiloza - aspergillose aspermia – aspermi aspiracja – aspirasjon aspiryna - aspirin astazja - astasi astenia - asteni, organisk emosjonell labilitet asteniczny - astenisk astma – astma astma oskrzelowa – bronkial astma astma piekarzy – bakerastma astma sercowa - hjerteastma astmatyczny - astmatisk astmatyk - astmatiker astrocyt – astrocytt asymetria kończyn - anisomeli ataksja – ataksi atrezja – atresi atrezja pęcherzyków jajnikowych - follikkelatresi atrezja zastawki dwudzielnej - mitralatresi

atrofia - muskelsvinn astygmatyzm - astigmatisme, skjeve hornhinner asystent - assistent asystować - å assistere atak - anfall atakia - ataki ataksja – ataksi atawizm - atavisme atopia - atopi atopowe zapalenie skóry - atopisk dermatitt atrezja – atresi, tillukning atrezja dróg żółciowych - atresi av gallegang atrezja nozdrzy - atresi av nesebor atrezja odbytu - atresi av tykktarm atrezja pochwy - vaginal atresi atrezja przełyku - atresi av spiserør atrofia – atrofi atrycja - attrisjon atypowy - atypisk atonia – atoni australijskie zapalenie mózgu – australsk encefalitt autonomiczny układ nerwowy - det autonome nervesystemet autopsja - obduksjon autoryzacja - autorisasjon autyzm - autisme awitaminoza - avitaminosis awersja - aversjon, motvilje awersja seksualna - seksuell aversjon awiofobia - flyskrekk azbestoza - asbestose azot - kvelstoff, nitrogen azotan – nitrat azotyn - nitritt azotan srebra - sølvnitrat azotemia - azotemi B babezjoza - babesiose badacz – forsker badać - undersøke badania (naukowe) - forskning badanie (lekarskie) - undersøkelse badanie elektrofizjologiczne - elektrofysiologisk undersøkelse badanie ginekologiczne – gynekologisk undersøkelse badanie kału - avføringsprøve badanie krwi – blodprøve badanie ojcostwa - farskapsundersøkelse

badanie ostrości widzenia - testing av synsskarphet badanie pola widzenia - synsfeltundersøkelse (perimetri) bakcyl - basill bakteria/bakterie - bakterie/bakterier bakterie gnilne - stafylokokker bakteriemia - bakteriemi bakterioliza - bakteriolyse bakteriologia - mikrobiologi bakteriologiczny – bakteriologisk bakteriomocz - bakteriuri bakteriostatyczny - bakteriostatisk bakteryjne choroby odzwierzęce - bakterielle zoonoser bakteryjne zakażenie jelit - bakteriell tarminfeksjon bakteryjne zapalenie rogówki - bakterisk keratitt bakteryjne zapalenie wsierdzia - endokarditt bakteryjne zatrucie pokarmowe - bakteriell matforgiftning bakteryjny - bakteriell balans - balanse baliandioza – balantidiasis balizm - ballisme balneologia - badebehandling bandaż - bandasje, forbinding bandażować - å bandasjere bańka jajowodu - egglederens utvidede del bariatria - bariatri bark/barki - skulder/skuldre barestezja - trykksans bartoneloza - bartonellose bartoneloza skórna - kutan bartonellose bartoneloza układowa - systemisk bartonellose barwiak - feokromocytom barwnik - fargestoff bawełnica – byssinose bąbel pokrzywkowy - urticaria bąblowica - ekinokokkose bąblowica kości – infeksjon i ben som skyldes Echinococcus granulosus bąblowica płuc – infeksjon i lunger som skyldes Echinococcus granulosus bąblowica wątroby – infeksjon i lever som skyldes Echinococcus granulosus bekać - å rape bekanie – raping, eruktasjon benzoesan - benzoat Beri-Beri - beri-beri beryloza - beryllose bezbarwny - fargeløs bezbolesny - smertefri bezbłędny - feilfri bezbronny - forsvarsløs

bezczynny - uvirksom bezdech senny - søvnapne bezdomny - husløs bezdyskusyjny - udiskutabel bezdzietność - (en) barnløshet bezdzietny - barnløs bezgłos - afoni bezgłośny - lydløs bezgraniczny - grenseløs bezkrytyczny - ukritisk bezkrwawy - ublodig bezkształtny – uformelig bezmlecznosc - agalakti bezmocz - anuri bezmózgowie - anencefalus bezmyślny – vettløs bezobjawowy - asymptomatisk bezocze - anoftalmi bezpieczny - trygg, sikker bezpłciowy - kjønnsløs bezpłodność (kobieca) - ufruktbarhet bezpłodność (męska) - infertilitet bezpłodny – ufruktbar, steril bezpodstawny - grunnløs, ubegrunnet bezpośredni - direkte bezradny - hjelpeløs bezruch - stillstand bezsenność – søvnløshet, asomnia bezsenny - sovnløs bezsensowny – meningsløs bezsilność – adynami, kraftløshet bezsilny - kraftløs bezsoczność (achylia) - akyli, kroppsvæskemangel bezsprzeczny - ubestridelig bezstronny - upartisk bezustanny - uopphørlig bezużyteczny - ubrukelig bezwarunkowy - ubetinget bezwład - lammelse bezwolny - viljeløs bezwonny - luktfri bezzębny - tannløs bębenek (w uchu) - trommehinne białaczka - leukemi, blodkreft białaczka dorosłych z komorek T – adult T-celleleukemi białaczka erytroblastyczna – erytroleukemi białaczka granulocytowa – granulocyttleukemi

białaczka limfatyczna - lymfatisk leukemi białaczka megakarioblastyczna – megakaryoblastleukemi białaczka monocytowa – monocyttleukemi białaczka plazmatycznokomorkowa – plasmacelleleukemi białaczka prolimfocytarna – prolymfocyttleukemi av B-celle type białaczka promielocytowa ostra – akutt promyelocyttleukemi białaczka szpikowa – myelogen leukemi białaczka szpikowo-monocytowa - myelomonocyttleukemi białaczka włochatokomorkowa – hårcelleleukemi białaczka z komórek pnia – stamcelleleukemi białaczka z komórek tucznych – mastcelleleukemi białe ciałko/ciałka krwi - hvit blodlegeme/hvite legemer białko - eggehvitestoff białkomocz - isolert proteinuri białkówka - hvitøye biały - hvit bić - å banke biegunka - diare, mavesyke biegunka czerwonkowa - dysenterisk diare biegunka epidemiczna - epidemisk diare biegunka pierwotniakowa - protozodiare biegunka pisarska - grafore bielactwo paznokci - vitiligo bielmo - hornhinneflekk bierny - passiv bilharcjoza - bilharcia biochemia - biokjemi biodro/biodra - hofte/hofter biopsja – vevsprøve biopsja aspiracyjna cienkoigłowa – finnålsaspirasjonscytologi (FNAC) biopsja kosmówki - morkakeprøve biorytm - biorytme biust – barm bizmut - vismut bladość - blekhet blady - blek blastula - bringebærstadiet blaszka – lamell blaszka sitowa - silplate blednąć - å blekne blednica - bleksott, klorose bliscy - pårørende blizna - arr bliźniak/bliźniaki - tvilling/tvillinger, b. jednojajowe - eneggede tvillinger bliznowiec - hypertrofisk arr, keloid bloczek kości ramiennej - overarmsbenleddflate bloczek stawowy - leddflate

blok lewej odnogi pęczka Hisa - venstre grenblokk blok prawej odnogi pęczka Hisa - høyre grenblokk blok operacyjny - operasjonsavdeling blok wiązki przedniej lewej odnogi pęczka Hisa - venstre posteriort hemigrenblokk (LPH) blok wiązki tylnej lewej odnogi pęczka Hisa - venstre anteriort hemigrenblokk błąd – feil błąd w dawkowaniu – doseringsfeil błędnik - labirynt błędnik błoniasty - den hinnete labirynt błędnik kostny - den benete labirynt błędny - feilaktig błona/błony - hinne/hinner błona bębenkowa - trommehinne błona dziewicza - jomfruhinne błona komórkowa komórki jajowej – egghinne błona maziowa - synovialhinne błona odblaskowa - tapetlag błona płodowa - fosterhinne błona podstawna - basilarmembran błona pokrywająca - dekkhinnen błona przedsionkowa - vestibularmembran błona stawowa - synovialhinnen błona śluzowa - slimhinnen błona śluzowa jamy macicy – livmorslimhinen błona śluzowa języka - tungeslimhinnen błona surowicza - serosa błoniasty – hinneaktig, membranøs błonica - difteri błonica gardła - svelgdifteri błonica krtani - larynksdifteri błonica migdałków - difteri som omfatter mandler błonica nosowo-gardłowa - difteri i nasopharynx błonica skóry - kutan difteri błonicze zapalenie krtani - difterisk laryngotrakeitt błonicze zapalenie mięśnia sercowego - myokarditt som skyldes difteri błonicze zapalenie spojówek - konjunktivitt som skyldes difteri błonicze zapalenie wielonerwowe - polynevropati ved difteri błoniczna angina błoniasta - difterisk menbranøs halsesyke błyski w oczach - fotopsi boczny siekacz - annen fortann bodziec – stimulans bolączka – men boleć – gjøre vondt, verke bolesne miesiączkowanie - dysmenore bolesny – smertefull bolesny rumień kończyn - erytermalgi

boleść - kval, verk boliwijska gorączka krwiotoczna – boliviansk hemoragisk feber boran - borat borelioza – borreliose borować - å bore ból/bóle - smerte/smerter ból dławicowy - smerte i svelg og bryst ból głowy - hodepinne ból międzymiesiączkowy - mittelschmerz ból stawu - leddsmerte ból urojony - fantomsmerte ból zęba – tannverk ból żołądka – gastralgi bóle krzyża - ryggsmerter bóle menstruacyjne - menstruasjonssmerter bolesny wzwód prącia - priapisme borelioza - borreliose, lymes sykdom bradykardia nieokreslona - uspesifisert bradykardi brak - mangel brak chrząstki pierścieniowatej – aglossi brak jajeczkowania – anovulasjon brak jąder - anorki brak języka - hypoplasi av tunge brak miesiączki - amenore brak potu - anhidrose brak reakcji genitalnej - sviktende genital respons brak śliny – aptyalisme brak tchu - åndenød brak zębów - adonti brak zmysłu smaku - agevsi brak wydzielania śliny - Xerotomi brakować - å mangle brat/bracia - bror/brødre brew/brwi - øyebryn/øyebryn brodawczak - humant papillom (HPV) brodawczak krtani – papillom i strupe brodawczak pęcherza moczowego – papillom i urinblære brodawczak szyjki macicy - papillom i livmorshals brodawczaki malinicze dłoni i podeszew - papillom på fotsåler eller håndflater ved yaws brodawka/brodawki - papill/papiller, vorte/vorter brodawka językowa - tungepapill brodawka lojotokowa - seboreisk keratose brodawka nerkowa - nyrepapill brodawka peruwiańska - Verruga peruana brodawka włosowa - hårpapill brodawki (płciowe) okolicy odbytowej i moczowo-płciowej – anogenitale

(veneriske) vorter brodawki grzybowate - soppformede papiller brodawki liściaste - bladformede sidepapiller brodawki malinicze - multiple papillomer brodawki nitkowate - trådformede papiller brodawki okólne - vollformede papiller brodawki wirusowe - virusvorter brodawkowatość siatkowata - retikulert papillomatose brodawkowatość zlewająca - sammenflytende papillomatose brodawkowe zapalenie skóry – verrukøs dermatitt bromek - bromid bromian - bromat bronchit – bronkitt bródkowiec - gnation bruceloza – brusellose, undulatfeber brud - skitt, smuss brudny - skitten, smussig bruksizm – tanngnissel, bruksisme bruzda kości piętowej - hælbensfure bruzda nerwu łokciowego - ulnar fure bruzda nerwu promieniowego - radial fure bruzda pośrodkowa podłużna języka - tungens midtfure bruzda środkowa - sentralfure bruzdy kory mózgowej – hjernefurene brzeg języka – tungerand brzeg nadoczodołowy – øvre øyehulerand brzeg podoczodołowy – nedre øyehulerand brzuch - mave, buk brzusiec - muskelbuk budzić (się) - å våkne, (kogoś) - å vekke bulimia - bulimi burczeć (w brzuchu) – rumle i magen C całkowita pojemność płuc – total lungekapasitet (TLC) całkowite wypadnięcie macicy i pochwy - fullstendig uterovaginalt fremfall całkowity – fullstendig calkowity brak glukozy w moczu - aglukosuri całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych - total lungevenefeilmunning (TAPVD) całość - helhet cały - hel cebulka włosowa - hårsekk cecha - trekk, c. charakteru - karaktertrekk celiakia - cøliaki celibat - sølibat cellulitis - appelsinhud

cement zębowy - sement centrum - sentrum cenuroza – coenurusinfeksjon cewka moczowa - urinrør cewnik - kateter cewnikowanie – kateterisering cewnikowanie serca – hjertekateterisering chemiczny - kjemisk chemoterapia - kjemoterapi chęć - lyst chętny - villig, ivrig chinina - kinin chirurg - kirurg chirurgia - kirurgi chirurgia dziecięca - pediatrisk kirurgi chirurgia plastyczna – plastikkirurgi chirurgiczne otwarcie stawu kolanowego - gonartrotomi chirurgiczny - kirurgisk chlamydioza - klamydiose chlor – klor chloral - kloral chloran – klorat chlorek – klorid chloryn - kloritt chloroza - bleksott chloroform - kloroform chłodny - kjølig chłodzić - å kjøle chłoniak - lymfom chłoniak Burkitta - Burkitt lymfom chłoniak grudkowy – follikulært lymfom chłoniak grudkowy z małych wpuklonych komórek – follikulært lymfom grad 1 chłoniak guzkowy – nodulært lymfom chłoniak histiocytarny - mastcellelymfom chłoniak limfoepitelioidalny - lymfoepiteloid lymfom chłoniak nieziarnisty - non-Hodgkins lymfom chłoniak nieziarnisty z małych komórek – småcellet B-cellelymfom chłoniak obwodowy z komorek T – perifert T-cellelymfom chłoniak śródziemnomorski – middelhavslymfom chłoniak wysiękowy – effusjonslymfom chłoniak z komórek B - B-celle lymfom chłoniak z komórek T – T-cellelymfom chłoniak złośliwy – malingnt lymfom cholera - kolera cholera biotyp El-Tor - kolera eltor cholera wywołana przecinkowcem - klasisk kolera cholesterol - kolesterol

choroba - sykdom choroba Alzheimera - Alzheimers sykdom choroba Basedowa - Basedovs sykdom choroba Buergera - Buergers sykdom choroba Chagasa - Chagas sykdom choroba Chagasa przewlekła z zajęciem innych narzadów – kronisk Chagas sykdom med annen organaffeksjon choroba Chagasa przewlekła z zajęciem serca – kronisk Chagas sykdom med hjerteaffeksjon choroba Chagasa przewlekla z zajęciem układu nerwowego – kronisk Chagas sykdom med nervesystemaffeksjon choroba Chagasa przewlekła z zajęciem układu pokarmowego – kronisk Chagas sykdom med fordøyelsesystemaffeksjon choroba Creutzfeldta-Jakoba - Creutzfeldt-Jakobs sykdom choroba cytomegalowirusowa – cytomegalovirussykdom choroba Economo-Crucheta – Von Ecomo-Crichets sykdom choroba górska – høydesyke choroba Hashimoto – Hashimotos struma choroba Hauglunda- Severa - apofysitt choroba Heine-Medina - barnelammelse, polio choroba Hodgkina – Hodgkins lymfom choroba Hodgkina mieszanokomórkowa – klassisk Hodgkins lymfom, blandingstype choroba Hodgkina z przewagą limfocytów – nodulært lymfocytrikkt Hodgkins lymfom choroba Hodgkina ze stwardnieniem guzkowym – Hodgkins lymfom med nodulær sklerose choroba Hodgkina ze zmniejszeniem limfocytów – lymfocyttfattig klassisk Hodgkins lymfom choroba Huntingtona – Huntingtons sykdom choroba immunoproliferacyjna –immunoproliferativ sykdom choroba immunoproliferacyjna jelita cienkiego – immunoproliferativ tynntarmssykdom choroba Kahlera – Kahlers sykdom choroba kesonowa - dykkersyke choroba kłębuszkowa w przebiegu kiły - glomerulær sykdom ved syfilis choroba kociego pazura – katteklorfeber, kattekloringssykdom choroba lasu Kyasanur – Kyasanur Forest-sykdom choroba legionistów - legionella, legionærsykdom choroba lokomocyjna - reisesyke choroba lotnicza - flysyke choroba łancuchów ciężkich alfa – alfakjede sykdom choroba łancuchów ciężkich gamma – gammakjede sykdom choroba morska - sjøsyke choroba moya-moya - moyamoya sykdom choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek - hypertensiv nyresykdom choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca - hypertensiv hjertesykdom

choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek - hypertensiv hjerte- og nyresykdom choroba odzajęcza - harepest choroba Pageta - Pagets sykdom i knokler choroba papuzia – papagøyesyke choroba Parkinsona - Parkinsons sykdom choroba popromienna - strålesyke choroba powietrzna - luftsyke choroba ptasia - psittakose choroba Refsuma – heredopatia ataktika polynevritiformis choroba Ross River - Ross River feber choroba Sezary`ego – Sezarys syndromet choroba sortowników wełny - ullsortererssykdom choroba szmaciarzy - klutesamlerssykdom choroba tęgoryjcowa – hakeormsykdom choroba trofoblastyczna - trofoblastsykdom choroba weneryczna - kjønnssykdom, venerisk sykdom choroba wieńcowa - koronærsykdom choroba wrodzona - medfødt lidelse choroba wrzodowa dwunastnicy - tolvfingertarmsår choroba wrzodowa żołądka - mavesår choroba wściekłych krów - kugalskap (BSE) choroba wypryskowa rąk, stóp i ust – hånd-munn-og-fot syke choroba wywołana przez muchę jelenia – hjortefluefeber choroba wywołana przez wirus Chikungunya – Chikungunyavirussykdom choroba wywołana przez wirus Ebola – Ebola-virussykdom choroba wywołana przez wirus hantaan – hantavirussykdom choroba wywołana przez wirus Kunjin – Kunjinvirussykdom choroba wywołana przez wirus Marburg – Marburg-virussykdom choroba wywołana przez wirus oropouche – oropouchevirussykdom choroba wywołana przez wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej – virussykdom med vesikulær stomatitt choroba wywołana przez wirus Piry – Piryvirussykdom choroba wywołana przez wirus Powassan – Powassanvirussykdom choroba wywołana przez wirus Rocio – Rociovirussykdom choroba zawodowa - yrkessykdom choroba zwyrodnieniowa stawów - slitasjegikt, artrose chorobowość - prevalens choroby bakteryjne - bakterie infeksjoner choroby dziecięce – barnesykdommer choroby dziedziczne – arvelige sykdommer choroby pierwotniakowe – protozosykdommer choroby przenoszone drogą płciową - uspesifiserte seksuelt overførbare sykdommer choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez chlamydię - andre seksuelt overførte klamidiasykdommer choroby skóry - dermatose

choroby wywołane przez krętki Spirochetaceae – spiroketsykdommer choroby zakaźne – infeksjonssykdommer choroby zakaźne przewodu pokarmowego – infeksiøse tarmsykdommer chorowitość - svakelighet chorowity - sykelig, svakelig chory - syk chód ataktyczny - ataktisk gange chód chwiejny - sjanglende gange chód paralityczny - paretisk gange chód spastyczny - spastisk gange chrapać - å snorke chrapanie - snorking chrom - krom chromanie - halting chromian - kromat chromomikoza - kromomykose chromomikoza mózgowa – cerebral kromomykose chromomikoza skórna – kutan kromomykose chromozom - kromosom chronić - å beskytte chroniczny - kronisk chroniony - beskyttet chrypa - heshet chrypka - dysfoni chrząstka - brusk chrząstka głośni - bruskpalte chrząstka klinowata – kileformede brusk chrząstka małżowiny usznej - ørebrusk chrząstka nagłośniowa - strupelokkets brusk chrząstka nalewkowata - pyramidebrusk chrząstka nasadowa – mellomknoklenes brusk chrząstka pierścieniowata - ringbrusk chrząstka przegrody nosa - laterale nesebrusk chrząstka skrzydłowa nosa większa - store nesebrusk chrząstka sprężysta - elastisk brusk chrząstka stawowa - leddbrusk chrząstka szklista - hyalin brusk chrząstka tarczowata - skjoldbrusk chrząstka włóknista – fiberbrusk chrząstki nosa - nesebruskene chrząstkozrosty - symfyser chrzęstniak – kondrom, brusksvulst chrzęstniak śródkostny – enkondrom chrzęstniak zarodkowy – kondroblastom chrzęstniakomięsak - kondrosarkom chrzęstniakowatość - multiple kondrom chrzęstniakowatość mnoga wrodzona - enkondromatose

chrzęstny - kartilaginær chudość - magerhet chudy - mager chylus - tarmlymfe chymus – mageinnhold ciałka czworacze - firhøyene ciałko Malphiniego - nyrelegeme ciałko Meissnera - Meissners legeme ciałko Nissla - nissl substans ciałko Paciniego - Pacinis legeme ciałko Ruffiniego - Ruffinis legeme ciałko żółte – gule legemet ciało - kropp, legeme ciało jamiste - svamplegemet ciało migdałowate – amygdala ciało modzelowate – hjernebjelken ciało obce - fremmedlegeme ciało prążkowane - stripete legemet ciało rzęskowe – strålelegemet, ciliærlegemet ciało stałe - fast stoff ciało szkliste - glasslegemet ciąć - å flenge, å skjære ciągłość – kontinuitet ciągły - kontinuerlig ciągnąć - å dra ciąża - graviditet, svargerskap ciąża pozamaciczna - ektopisk svangerskap, ekstrauterin graviditet ciąża brzuszna - abdominalt svangerskap ciąża jajnikowa - ovarialsvangerskap ciąża jajowodowa - tubarsvangerskap ciąża rogu macicy - kornualt svangerskap ciąża szyjkowa - cervikalt svangerskap ciąża międzywięzadłowa - ligament svangerskap ciąża śródścienna - muralt svangerskap ciąża wielopłodowa (mnoga) – multippelt svangerskap cichy - stille ciec - å renne ciecz - væske ciecz wodnista oka - kammervann i øyet ciekły, płynny - flytende cielesny – legemlig, kroppslig ciemieniucha - cradle cap ciemię – isse ciemię duże - bregma ciemiączko - fontanell ciemiączko przednie - store fontanell ciemiączko przednioboczne - bakre sidefontanell

ciemiączko sutkowe - fremre sidefontanell ciemiączko tylne - bakre fontanell cienki - tynn cienkość - tynnhet ciepłokrwisty - varmblodig ciepłota ciała - kroppsvarme ciepły - varm cierpiący - lidende cierpieć - å lide cierpienie - lidelse cierpliwość - tålmodighet cierpliwy - tålmodig cieśń gardzieli - svelgets smale åpning cieśń jajowodu - egglederens trange passasje cieśń macicy – indre mormunn cięcie - snitt cięcie cesarskie - kaisersnitt ciężar - tyngde ciężka miastenia rzekomoporaźna - autoimmun muskelsykdom ciężki – tung cisza - stillhet ciśnienie - trykk, ciśnienie krwi – blodtrykk ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego - hjernetrykk ciśnienie tętnicze rozkurczowe - diastolisk blodtrykk ciśnienie tętnicze skurczowe - systolisk blodtrykk ciśnienie żylne - venetrykk cmentarz – kirkegård cmokać – å smaske codziennie - daglig cotygodniowo - ukentlig córka/córki - datter/døtre cuchnąć - å stinke cukromocz - glukosuri cukrzyca - sukkersyke, diabetes cukrzyca brązowa – hemokromatose cukrzyca ciążowa – svangerskapsdiabetes (GDM) cykl - syklus cykliczny - syklisk cyklotymia - cyklotymi cyna - tinn cynk - sink cyrkulacja – sirkulasjon cyrkulacja krwi – blodomløp cyrkulacja wątrobowo-żółciowa – enterohepatisk kretsløp cystoskopia - cystoskopi cystotomia - cystostomi

cytoplazma - cytoplasma cytogeneza – celledannelse cytologia - cytologi cytomegalia - cytomegalovirussykdom cytomegaliowirusowe zapalenie płuc - cytomegalioviruspneumonitt cytomegalowirusowe zapalenie trzustki - cytomegaloviruspankreatitt cytomegaliowirusowe zapalenie wątroby - cytomegalovirushepatitt cytotoksyna - cellegift cytrynian - sitrat czad - kullos czarna ospa - smittekopper czarny - svart, sort czas – tid czas inkubacji - inkubasjonstid czaszka - hodeskalle czaszkogardlak - kraniofaryngeom cząsteczka/cząsteczki - molekyl/molekyler czekać - å vente czerniak in situ – preinvasivt melanom czerniak naczyniówkowy – choriodalt melanom czerniak złośliwy – malignt melanom, føflekkkreft czerniak złośliwy brzegów odbytu – malignt melanom i analrand czerniak złośliwy kończyny dolnej i biodra – malignt melanom på underekstremitet og hofte czerniak złośliwy kończyny górnej i barku – malignt melanom på overekstremitet og skulder czerniak złośliwy owłosionej skóry głowy i szyi – malignt melanom i hodebunn og på hals czerniak złośliwy powieki – malignt melanom på øyelokk czerniak złośliwy skóry – malignt melanom i hud czerniak złośliwy skóry odbytu – malignt melanom på analhud czerniak złośliwy skóry okolic odbytu – malignt melanom på perianalhud czerniak złośliwy skóry sutka – malignt melanom på bryst czerniak złośliwy tułowia – malignt melanom på trunkus czerniak złośliwy ucha i zewnętrznego przewodu słuchowego – malignt melanom på øre og ytre øregang czerniak złośliwy wargi – malignt melanom på leppe czerniakomięsak - melanosarkom czerwienica bolesna kończyn – erytromelalgi czerwienica prawdziwa - polycythemia vera czerwone ciałko/ciałka krwi - rød blodlegeme/røde legemer czerwonka - bloddiare czerwonka amebowa - amøbeinfeksjon część, człon - del część nadpochwowa szyjki macicy - livmortapp część skalista (czaszki) - fjellben część węchowa błony śluzowej - luktemembran

część wewnętrzwo-dzielnicza trzustki - endokrin bukspyttkjertel, glukogonoma częściowa utrata wrażliwości na bodżce czuciowe - hyporestesi częściowe wypadnięcie macicy i pochwy - ufullstendig uterovaginalt fremfall częściowy - delvis częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych - partiell lungevenefeilmunning częste krwawienie miesiączkowe - hyppige perioder często - ofte częstomocz - blærekatarr częstoskurcz - takykardi częstoskurcz komorowy - ventrikulær takykardi częstoskurcz nadkomorowy - supraventriculær takykardi częstoskurcz napadowy - paroksymal takykardi częstoskurcz przedsionkowy - atrietakykardi częstość rytmu serca - hjertefrekvens (HR) częstotliwość - frekvens częsty - hippig czkać - å hikke czkawka - hikke czkawka psychogenna - psykogen hikke człowiek - menneske czoło - panne czopek - stikkpille, suppositorium czucie - følelse czuć - å føle, å kjenne czujny - vaktsom czuły - øm, følsom czuwający - våken czwarta komora czaszki - fjerde ventrikkel czynnik – faktor czynnik stabilizujący skrzep – fibrinstabiliserende faktor (FSF) czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów – granulocyttkolonistimulerende faktor (G-CSF) czynnik wzrostu naskórka – epidermal vekstfaktor (EGF) czynnik zjadliwości – virulensfaktor czynnościowa pojemność zalegająca – funksjonell restkapasitet (FRC) czyraczność - furunkulose czyrak - furunkel czyrak gromadny (mnogi) - karbunkel czyścić - å rense czystość - renhet czysty - ren Ć ćwiczenie/ćwiczenia - øvelse/øvelser D

dalekowidz – langsynt dalekowschodnie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze – orientalsk encefalitt dalekowzroczność - langsynthet daltonizm - fargeblindhet dane - data data - dato dawca - giver, d. krwi - blodgiver dawka – dose dawka dopuszczalna – akseptabel dose dawka dzienna – daglig dose dawka efektywna – effektiv dose dawka lecznicza – terapeutisk dose dawka maksymalna - maksimaldose dawka nasycająca – metningsdose dawka początkowa – initial dose dawka podtrzymująca – oppfriskningsdose dawka podzielona – splittet dose dawka progowa - minimum dose dawka skuteczna - effektiv dose dawka śmiertelna - dødelig dose dawka średnia – gjennomsnittlig dose dawka toksyczna – toksisk (giftig) dose dawka uderzeniowa – sjokk dose dawka wysycająca - grunndose dawka wzmacniająca – boosterdose dawka zaabsorbowana – absorbert dose dawkować - å dosere dawkowanie - dosering dbać - å sørge for dbałość - omsorg debilizm - debilitet defekacja - defekasjon defekt – svikt deficyt – underskudd deformacja – deformitet, deformasjon degeneracja - utarting, degenerasjon delikt - skadehandling delirium - ørske, delirium demencja - demens dendryt - dendritt dentysta - tannlege dentystyka - odontologi depersonalizacja - depersonalisering depresja - depresjon depresja epizodyczna - depressiv episode depresja nerwicowa - nevrotisk depresjon

depresja poporodowa - fødselsdepresjon depresja postschizofreniczna - post-schizofren depresjon depresja przewlekla - dystymi depresyjne zaburzenia osobowości - depressiv personlighetsforstyrrelser depresyjny – deprimerende dermabrazja - hudslipping dermatolog - hudlege, dermatolog dermatologia - dermatologi dermatologiczny – dermatologisk dermatoza – hudsykdom, dermatose detergent - vaskemiddel, rensemiddel detumescencja - avsvelling deska ortopedyczna – ryggbrett deuteranopia – deuteranopi, grønnblindhet dewiacja - avvik dezynfekcja - desinfeksjon dezynfekować - å desinfisere diabetyk – diabetiker diagnostyka różnicowa - differensialdiagnose diagnoza – diagnose diagnoza wykluczająca - eksklusjonsdiagnose dializa – dialyse diateza - sykdomsanlegg dieta - kost, diett dieta bezglutenowa – glutenfri kost dieta niskokaloryczna - mager kost dietetyczny - dietetisk dietetyk - ernæringsfysiolog dikrocelioza – dicrocoeliasis diplopia - dobbeltsyn, diplopi dipylidoza - dipylidiasis dirofilarioza – dirofilariasis distomatoza jelitowa – intestinal distomiasis distomatoza płucna – pulmonal distomiasis diureza – urinutskillelse diureza dobowa - diurese dławiec błonniczy - krupp, strupehoste dłoń - håndflate długoterminowy – langsiktig dmuchać – å blåse dna moczarowa - urinsyregikt dno jamy ustnej – munngulvet dno oka - øyebunnen dno pęcherza moczowego - blærebunn dno żołądka - magekuppel doba – døgn dobre samopoczucie - trivsel

dobrowolny - frivillig dobry - god dodatek - tilsetning, tillegg dodatkowe brodawki sutkowe - hyperteli dodatkowy - aksessorisk dodatne kiłowe odczyny serologiczne - positiv serologisk reaksjon for syfilis dodawać - å tilsette, å tilføye dogodny - beleilig dojrzałość - modenhet, d. płciowa - pubertet dojrzały - moden dojrzewanie - pubertet dokładność - nøyaktighet dokładny - nøyaktig, presis dokuczliwy - plagsom dokumentacja - dokumentasjon dolegliwość – plage, besvær dolegliwości ciążowe - graviditetsbesvær dolegliwości miesiączkowe - menstruasjonsbesvær dolegliwości żołądkowe - mavebesvær dołek środkowy siatkówki – sentralgrop dokanałowy - intraspinal domięśniowy - intramuskulær dominujący – dominant, fremtredende dooponowy - intratekal dootrzewnowy - intraperitoneal dopasować - å tilpasse dopuszczalny – tillatelig dopuszczać – å tillate dorastanie - adolescens dorosły/dorośli - voksen/voksne dorosnąć - å vokse opp dosercowy - intrakardial dostęp - tilgang dostępny - tilgjengelig, ledig dosrodkowy - afferent doświadczalny - eksperimentell doświadczony – erfaren dotkliwy – akutt, plagsom dotyk - følesans, berøring dotykać – å berøre dotykowy - haptisk dotykać - å berøre doustny - innvortes dowód - bevis dozgonny - livsvarig dozownik - dispenser dozór – oppsyn

dożylny – intravenøs dożywotny - livsvarig dół dziobiasty - distal ventralgrop dół nadgrzebieniowy - skulderkamsgrop dół owalny - ovale hull dół przedni czaszki - fremre skallegrop dół środkowy czaszki - midtre skallegrop dół tylny czaszki - bakre skallegrop dół wyrostka łokciowego - distal dorsal grop dół pachowy - akselhule dożylny - intravenøs drakunkuloza – dracunculodiasis drapać – å klore drażetka - pille drażliwość – irritabilitet, ekstabilihet drenaż - drenering dreszcze - gysninger drętwieć - å stivne drgawki – aksjonstremor, skjelvinger drobnoustrój - mikrobe drogi oddechowe - luftveier drogi nerwowe - nervebaner drożdżyca - blastomykose, soppinfeksjon drożdżyca brazylijska – søramerikansk blastomykose drożdżyca bliznowata – keloid blastomykose drożdżyca Lobo - lobomykose drożdżyca rozsiana – disseminert blastomykose drożdżyca skórna - kutan blastomykose drugi przedtrzonowy (ząb) - andre falske jeksel drugi trzonowy (ząb) - andre jeksel drzemka - lur, blund drżący - skjelven drżączka poraźna (choroba Parkinsona) - skjelvelamhet drżeć - å skjelve drżenie - tremor, agitans, skjelving drżenie pęczkowe mięśni – fascikulasjon drżenie podstawowe - essensiell tremor drżenie zamiarowe - intensjonstremor dur brzuszny - tyfoid feber, tyfus dur brzuszny rzekomy typ A - C - parathyfoid feber typ A - C dur guzkowy - Boutonneuse-feber dur kleszczowy afrykański – afrikansk flekktyfus dur kleszczowy indyjski – indisk flekktyfus dur kleszczowy kenijski – kenisk flekktyfus dur kleszczowy Queensland – Queensland-flekktyfus dur kleszczowy syberyjski – sibirsk flekktyfus dur plamisty - flekkfeber

dur plamisty północnoazjatycki – nordasiatisk flekkfeber dur plamisty przenoszony przez kleszcze – flekkfeber overført ved flått dur wysypkowy - flekktyfus dur wysypkowy epidemiczny przenoszony przez wszy – epidemisk flekktyfus (overført ved lus) dur wysypkowy klasyczny – klasisk flekktyfus dur wysypkowy nawrotowy – flekktyfus med gjenoppblussing dur wysypkowy przenoszony przez wszy, pchły i roztocza – flekktyfus overført ved lus, lopper og midd dur wysypkowy szczurzy – musetyfus (overført av lopper) dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia tylphi – flekktyfus som skyldes Rickettsia t. dur rzekomy nieokreślony - uspesifisert parathyfoid feber dusić - å kvele duszący - kvelende dusznica bolesna - brystsmerter, angina pectoris duszność – åndenød duszność spoczynkowa - hviledyspne duże naczynia krążenia obocznego odaortalnego - store aorta-pulmonale kollateralarterier dwoinka rzeżączki - gonokokk dwubiegunowy - bipolar dwubrzuścowy - tvebuket dwudzielny - todelt dwukierunkowe zespolenie Glenna – bidireksjonal cavopulmonal anastomose (BDCP) dwunapływowa lewa komora serca - dobbelt innløp i venstre ventrikkel dwunapływowa prawa komora serca - dobbelt innløp i høyre ventrikkel dwuujściowa lewa komora - dobbelt utløp fra venstre ventrikkel dwunastnica - tolvfingertarm dwutlenek węgla - karbondioksid dychawica - astma dychawica eozynofilowa - eosinofil astma dychawica mieszana - blandet astma dychawica nieuczuleniowa - ikke-allergisk astma dyfilobotrioza - diphyllobothrasis dyfilobotrioza larwalna – difyllobotriumlarver dychawica oskrzelowa - bronkitt dyformizm - diformisme dyfteryt – difteri dyfuzja - diffusjon dymienica - bubonpest dymienica tropicalna - tropisk bubo dysartria – dysartri dysestezja - dysestesi dysfagia - dysfagi, svelgebesvær dysfazja - dysfasi

dysfonia - dysfoni dysfonia psychogenna - psykogen dysfoni dysforia – dysfori dysfunkcja erekcji – erektil dysfunksjon dysfunkcja seksualna - seksuell dysfunksjon dysgrafia - agrafi dyskalkulia – akalkuli dyskineza - dyskinesi dysleksja - dysleksi, ordblindhet dysmorfofobia nieurojeniowa - dysmorfofobi (uten vrangforestillinger) (BDD) dyspareunia nieorganiczna - ikke-organisk dyspaureni dyspepsja - dyspepsi dysplazja - dysplasi, vekstforstyrrelse dysplazja stawu biodrowego – hofteleddsdysplasi dysprakcja - dyspraksi dysrafie - nevralrørsdefekter (NTD) dystonia szyjna – cervikal dystoni dystrofia mięśniowa - muskeldistrofi dystymia - dystymi dysuria – dysur dyzenteria - dysenteri dyżur – vakt dyżur nocny – forvakt dyżur telefoniczny - bakvakt dyżurny - vakthavende dyżurka - vaktrom działać, funkcjonowac - å virke działanie - virkning, handling działanie kompulsyjne - tvangshandling działanie uboczne – bivirkning dziąsło/dziąsła - gomme/gommer, tannkjøtt dziecięcy - barne, oddział dziecięcy - barneavdeling dzieciństwo - barndom dziecko/dzieci - barn/barn dziedziczenie autosomalne – autosomal arv dziedziczny – arvelig, hereditær dziedziczny obrzek naczynioworuchowy – hereditært angioødem (HAE) dzień/dni – dag/dager dzienny – daglig dzikie mięso - dødkjøtt dziura (w zębie) - hull, kavitet dziurka do nosa - nesebor dziwaczny - merkelig, rar dźwięk - lyd dżuma - pest dżuma bezobjawowa - asymptomatisk pest dżuma dymieniczna - bubon pest

dżuma łagodna - pestis minor dżuma o przebiegu poronnym - abortiv pest dżuma posocznicowa - sepsispest dżuma płucna - lungepest dżuma skóry i tkanki podskórnej - hudpest dżumowe zapalenie opon mózgowych - pestmeningittis E echinostymoza – echinostomiasis echokineza - ekkokinesi echolalia - ekkolali, ekkofrasi efekt toksyczny szkodliwych substancji spożywczych - toksisk virkning av skadelige stoffer i matvarer efekt wąskiego gardła - flaskehalseffekten efekt założyciela - grunnleggereffekten egocentryczny – egosentrisk, selvopptatt egoizm - egoisme egotyzm – selvopptatthet egzaltacja – eksaltasjon, opprømthet ejdetyzm - eidetisme eklampsja – graviditetskramp, eklampsi ekmnezja - ekmnesi ektopowy częstoskurcz przedsionkowy - ektopisk atrietakykardi ekscytacja - eksitasjon ekscytować – å eksitere eksfoliacja - eksfoliasjon ekshibicjonizm - ekshibisjonisme ekshumacja - oppgraving, ekshumasjon ekskawacja - ekskavasjon ekskrement - avføring ekspert - sakkyndig eksperyment - forsøk elastyczny - elastisk eliminacja - eliminering emalia - emalje embolia – blodpropp embolizacja - embolisering embriologia - embryologi embrion - embryo emetyk, środek wymiotny – brekkmiddel emisja – emisjon, utsendelse emocja – emosjon emocjonalny - emosjonell empatia - innlevelse, empati emulsja – emulsjon encelopatia nadciśnieniowa - hypertensjonsencelopati encefalopatia wątrobowa – hepatisk encefalopati (HE)

endometrioza - endometriose enema - tarmskylling endemia - endemi endemiczny - endemisk endokrynologia – endokrinologi endoskopia – endoskopi endoskop giętki - fiberoptikkendoskop enoftalmia – enoftalmus enterowirusowa gorączka wysypkowa – enteroviral exanthema og feber enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie gardła – vesikulær faryngitt som skyldes enterovirus enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej z wypryskiem – vesikulær stomatitt som skyldes enterovirus enterowirusowe zapalenie mózgu – enterovirusencefalitt enterowirusowe zapalenie opon mózgowych – enterovirusmeningitt enzym - enzym eozynofilia (płucna) tropikalna - tropisk (lunge) eosinofili epidemia - epidemi, farsott epidemiczne zawroty głowy – smittsom svimmelhet epidemiologia - epitemiologi epidemiologiczny - epidemiologisk epilepsja - fallesyke, epilepsi epileptyczny - epileptisk epileptyk - epileptiker epizod depresyjny - depressiv episode eradykacja - eradiksjon erekcja – ereksjon ergotyzm - ergotisme erogenny - erogen erotomania - erotomani erytrocyt - rød blodlegeme erytrocytoza (czerwienica) – erytrocytose erytrofobia - erytrofobi erytropenia – erytropeni erytropia - erytropi erytroplazja Queyrata – erytroplasi erytropoeza - erytropoese esencja - essens esica - S-formede tykktarm eskapizm - eskapisme etiologia – etiologi etiologiczny – etiologisk etologia - etologi etykietka - etikett, merkelapp euforia – eufori euforyczny – euforisk eukrazja - eukrasi

eumycetoma – eumycetom eutanazja – eutanasi, dødshjelp eutyreoza - eutyreoidisme ewersja - eversjon F fachowy - faglig fakomatoza - hamartosis fakultatywny - valgfri fałda głosowa - stemmebånd fałda półksiężycowa - halvmåneformede fold fałdy kory mózgowej – hjernefolder fałdy przedsionkowe – falske stemmebånd farmacja - farmasi farmaceuta - farmasøyt farmaceutyczny - farmasøytisk farmakolog - farmakolog farmakologia – farmakologi, legemiddellære fascioloza - fascioliasis fasciolopsoza – fasciolopsiasis fascykulacja mięśni - fascikulasjoner fekalia – ekskrementer fenol - karbolsyre feomykotyczny ropień mózgu – feomykostisk hjerneabscess fermentacja – fermentasjon, gjæring fetor – føtor fetysz - fetisj fetyszysta - fetisjist fetyszyzm - fetisjisme fibroblasty - fibroblaster fibromalgia - fibromyalgi (FM) figówka grzybicza – mykotisk sykose fiksacja – fiksering, fiksaksjon fiksacja ekscentryczna – eksentrisk fiksaksjon filarioza - filariasis filtracja kłębuszkowa - glomerulusfiltrasjon fizjolog - fysiolog fizjologia - fysiologi fizjologiczny - fysiologisk fizjoterapeuta - fysioterapeut fizjoterapia - fysioterapi fizyczny - fysisk flegma – slimvæske fluorek - fluorid fluorowodór – hydrogenfluorid, flussyre fluoroza – flekktannsykdom, fluorose fobia - nevrotisk frykt, fobi

fobia prosta - enkel fobi fobia społeczna - sosial fobi fobia szkolna - skolevegring fobie zwierzęce - dyrefobier fokomelia - fokomeli fonacja – fonasjon, stemmedannelse formuła - formel, oppskrift fosfin - fosfin fosfinian - fosfinat fosfonian - fosfonat fosfor – fosfor fosforan – fosfat fosforek - fosfid fosforowodór - fosfan fosforyn - fosfitt fotoalergia – fotokontaktallergi, lysdermatose fototerapia - lysbehandling frakcja skracania - forkortningsfraksjon frakcja wyrzutowa - ejeksjonsfraksjon (EF) frambezja - frambøsi frambezja pierwotna – primær frambøsi frambezja początkowa - begynnende frambøsi frambezydy wczesnej malinicy - frambøsider ved tidlig yaws frotteryzm - frotteurisme frustracja – frustrasjon ftalan - ftalat fulguracja – fulgurasjon fundoplikacja - fundoplikasjon fungemia - fungemi fykomykoza – fykomykose G gabinet lekarski - legekontor gabinet zabiegowy - undersøkelsesrom galaretowaty - geleaktig gałąź łącząca - forbindelsesgren gałka blada – paleostriatum gałka gardłowa - globusfornemmelse gałka oczna - øyeeple gąbczak - spongioblastom gąbczasty - svampaktig ganglion - nerveknute ganglion maliniczy - ganglion ved yaws gangoza - gangose gangrena - koldbrann garb - pukkel garbatość, kifoza - pukkelrygg, kifose

gardło - svelg gardziel – svelgporten gastrolog - gastrolog gastrologia - gastroenterologi gastroskopia – gastroskopi gaz rozweselający – lystgas, dinitrogenmonoksid gaza – gasbind gąbczak – pilocytisk astrocytom gąbczasty - svampaktig genetyczny - genetisk genetyka - genetikk genitalia – kjønnsorganer geny homeotyczne – homeotiske gener geotrychoza - geotrikose geotrychozowe zapalenie jamy ustnej – geotrichumstomatitt geriatria - geriatri geriatryk – geriater gęsia skóra – gåsehud gęsia stopka - gåsefoten gęsty - tett ginekolog - gynekolog ginekologia - gynekologi ginekologiczny - gynekologisk glejak - gliom glejak wielopostaciowy - glioblastom (GBM) glejak zarodkowy – glioblastom glejakomięsak – gliosarkom gliceryna – glyserin, glyserol glikozacja - glykering glikolyzacja - glykosylering glistnica - askariasis glistnica z powikłaniami jelitowymi – askariasis med tarmkomplikasjoner glosolalia – tungetale glukagonoma – glukagonom gładki - glatt głęboki – dyp głębokość - dybde głodny - sulten głodować - å sulte głos - stemme, røst głośnia - stemmerisse głowa - hode głowa kości ramieniowej - overarmsbenetshode głowa kości strzalkowej – fibulahode głowa Meduzy – medusahode głowa mięśnia - muskelhode głowa trzustki - bukspyttkjertelhode

głód - sult główka kości udowej - lårbenetshode, epifyse głównie – hovedsaklig głuchoniemy - døvstum głuchota – døvhet głuchota starcza - alderstunghørhet głuchy - døv głupi - vettløs, dum głupota - dumhet gnatostomoza - vandrende hevelse godzina/godziny – time/timer goić - å hele goleń - skinneben gorący - het gorączka - feber gorączka bagienna - sumpefeber gorączka brazylijska plamicowa - brasiliansk purpura fulminans gorączka czworoboczna - kvadrilateralfeber gorączka denga - denguefeber gorączka doliny Riftu - Rift Valley feber gorączka dziewiątej mili - nimilsfeber gorączka falista - febris undulans gorączka gruczołowa – kjertelfeber gorączka guzkowa śródziemnomorska – Middelhavsfeber overført ved flått gorączka Haverhill – Haverhillfeber, rottebittfeber gorączka kleszczowa Colorado – Coloradoflåttfeber gorączka krwotoczna chikungunya – hemoragisk chikungunyafeber gorączka krwotoczna dengue - hemoragisk denguefeber gorączka krwotoczna Junin - hemoragisk juninvirussykdom gorączka krwotoczna koreańska – koreansk hemoragisk feber gorączka krwotoczna Machupo - hemoragisk machupovirussykdom gorączka krwotoczna nagminna – epidemisk hemoragisk feber gorączka krwotoczna omska – hemoragisk Omsk-feber gorączka krwotoczna rosyjska – russisk hemoragisk feber gorączka krwotoczna wywołana przez arenawirusy - hemoragisk arenavirussykdom gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym – hemoragisk feber med renalt syndrom gorączka Lassa – Lassafeber gorączka maltańska - Malta-feber gorączka marsylska – Marseillefeber gorączka okopowa – skyttergravsfeber, basillærangiomatose gorączka o`nyong-nyong - o`nyong-nyong feber gorączka oropouche – oropouchefeber gorączka pappataci – pappatacifeber gorączka plamista – flekkfeber gorączka plamista Gór Skalistych – Rocky Mountain-feber

gorączka plamista wywołana przez Rickettsia c. – flekkfeber som skyldes Rickettsia c. gorączka Pontiac - Pontiac feber gorączka poporodowa - barselfeber gorączka powrotna - tilbakefallsfeber gorączka powrotna przenoszona przez kleszcze - tilbakefallsfeber overført ved flått gorączka powrotna przenoszona przez wszy - tilbakefallsfeber overført ved lus gorączka Q - Q-feber gorączka Ross River – Ross-River feber gorączka reumatyczna - revmatisk feber, giktfeber gorączka Sao Paolo – Sao Paulo-feber gorączka szczurza - rottefeber gorączka szczurza wywołana przez streptobasillus - streptobasillær rottefeber gorączka ślimacza – sneglefeber gorączka śródziemnomorska - middelhavsfeber gorączka tropikalna (dengue) - denguefeber, tropefeber gorączka tyfusowa - tyfoidfeber gorączka wołyńska - volhyniafeber gorączka wywołana przez moskita – sandfluefeber gorączka wywołana przez uklucie phlebotomus – Phlebotomusfeber gorączka Zachodnego Nilu - West-Nile feber gorączka złośliwa wskutek narkozy - sjokk som skyldes anestezi gorączki wirusowe przenoszone przez komary - virussykdommer overført ved artropoder gorączkować - å ha feber gorący - het gorzki - bitter gnić - å råtne grobelka ucha - indre fold gradacja - trinndeling, gradasjon gradówka – haglkorn, kalazion grafitoza – grafitt-pneumokoniose granulki - granulat grasica - brissel grasiczak – tymom grdyka - adamseple gronkowiec - stafylokokk groźba/groźby - trussel/trussler gruby - tykk gruczolak - adenom gruczolak błony śluzowej macicy – endometroid adenom gruczolak ekrynowych gruczołów potowych – ekkrint spiradenom gruczolak kosmówkowy – korioadenom gruczolak kwasochłonny ziarnisty - onkocytom gruczolak wielopostaciowy - godartet svulst i store spyttkjertel gruczolak potowy brodawkowy – papillært hidroadenom

gruczolak potowy torbielowaty – syringocystadenom gruczolak przysadki – prolaktinom gruczolak syringialny - syringoma gruczolak torbielowaty – adenocystom gruczolak wielopostaciowy – pleomorfisk adenom gruczolak zasadochłonny – basofilt adenom gruczolakochrzęstniak – adenokondrom gruczolakomięsak – adenosarkom gruczolakomięśniak - adenomyom gruczolakomięśniakowatość - adenomyomatose gruczolakorak - adenokarsinom gruczolakorak brodawkowaty - papillært adenokarsinom gruczolakorak pęcherzykowaty – follikulært karsinom gruczolakorak śluzowokomórkowy – mucinøst adenokarsinom gruczolakorakowiec – adenoakantom gruczolakoszkliwiak – adenoameloblastom gruczolakotłuszczak – adenolipom gruczolakotorbielak - papillært cystadenom gruczolakowatość – adenomatose gruczolatowaty - adenomatøs gruczolakowłókniak - fibroadenom gruczolistość - adenose gruczolistość zewnętrzna macicy - endometriose gruczolistość mięśniakowata - adenomyose gruczoł/gruczoły - kjertel/kjertler gruczoł krokowy - prostata gruczoł limfatyczny - limfekjertel gruczoł łojowy - taglkjertel gruczoł łzowy - tårekjertel gruczoł mleczny - melkekjertel, brystkjertel gruczoł potowy - svettekjertel gruczoł przytarczycowy - biskjoldbruskkjertel gruczoł żołądkowy – mavekjertel gruczołowaty – adenoid, glandulær gruczoły apokrynowe - apokrine kjertler gruczoły opuszkowo-cewkowe - Cowpers kjertler gruczoły egzokrynne - eksokrine kjertler gruczoły ekrynowe - ekkrine kjertler gruczoły endokrynne - endokrine kjertler gruczoły płciowe – kjønnskjertler gruczoły przyuszne - ørespyttkjertler gruczoły trawienne – fordøyelseskjertler gruczoły woskowe - ørevokskjertler grudka - klump, papula grudka pierwotna pinty - primær pintapapel grudki chłonne – lymfefollikler grudkowaty - klumpet

grupa acetylowa - acetyl grupa krwi - blodtype gruźlica - tuberkulose gruźlica głośni - tuberkulose i glottis gruźlica jelit - tuberkuløs enteritt gruźlica kości i stawów - tuberkulose i ben og ledd grużlica krtani - tuberkulose i strupehode gruźlica nadnerczy - tuberkulose i binyrer gruźlica nosa - tuberkulose i nese gruźlica nosogardzieli - tuberkulose i nasopharynx gruźlica obwodowa - tuberkuløs sykdom i perifere lymfeknuter gruźlica odbytnicy - tuberkulose i endetarm gruźlica odbytu - tuberkulose i endetarmsåpning gruźlica oka - tuberkulose i øyet gruźlica opłucnej - tuberkuløs pleuritt gruźlica oskrzela - tuberkulose i bronkie gruźlica płuc - lungetuberkulose gruźlica prosówkowa - miliærtuberkulose gruźlica rozsiana - tuberkulose disseminert gruźlica skóry i tkanki podskórnej - tuberkulose i hud og underhudvev gruźlica śródpiersia - tuberkulose i mediastinum grużlica tchawicy - tuberkulose i luftrør gruźlica ucha - tuberkulose i øret gruźlica układu moczowego - tuberkulose i urin- og kjønnsorganer grużlica układu nerwowego - tuberkulose i nervesystemet gruźlica układu oddechowego - tuberkulose i åndedrettsorganer gruźlica uogólniona - tuberkulose generalisert gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych - bakteriologisk tuberkulose i intertoriale lymfeknuter gruźlica zaotrzewnowa - tuberkulose i retroperitoneale lymfeknuter gruźlica zatok - tuberkulose i bihule gruźlicza obwodowa limfademopatia - tuberkuløs sykdom i perifere lymfeknuter gruźlicza odma płuc - tuberkuløs pneumotoraks gruźliczak oponowy - meningealt tuberkulom gruźlicze rozszerzenie oskrzeli - tuberkuløs bronkiektasi gruźlicze zapalenie opon mózgowych - tuberkuløs meningitt gruźlicze zapalenie otrzewnej - tuberkuløs peritonitt gruźlicze zapalenie płuc - tuberkuløs pneumoni gruźlicze zapalenie węzłów chłonnych - tuberkuløs adenitt gruźlicze zapalenie wielosurowicówkowe - tuberkuløs polyserositt gruźlicze zwłóknienie płuc - tuberkuløs lungefibrose gruźliczy ropniak opłucnej - tuberkuløs empyem gruźliczy wysięk otrzewnowy - tuberkuløs ascites grypa - influensa, flu gryźć – å bite grzbiet - rygg

grzbiet dłoni – håndryggen grzbiet języka – tungeryggen grzbiet nosa - neseryggen grzebień biodrowy - hoftebenskammen grzebień łopatki - skulderkammen grzyb - sopp grzybica - soppinfeksjon, mykose grzybica ciała - kroppssopp grzybica czarna - tinea nigra grzybica goleni - lyskesopp grzybica kropidłakowa - aspergillose grzybica kropidłakowa migdałków – tonsillær aspergillose grzybica kropidłakowa migdałków rozsiana – disseminert tonsillær aspergillose grzybica łuskowata - kronisk kroppssopp grzybica madurska promienicza – aktinomycetom grzybica pachwin – lyskeringorm grzybica paznokci - neglesopp grzybica płuc - lungesopp grzybica powierzchowna – overfladisk soppsykdom grzybica rąk - håndsopp grzybica skóry – hudsoppsykdom, dermatofytose grzybica skóry owłosionej brody – skjeggsopp grzybica skóry owłosionej głowy – hodebunnssopp grzybica skóry rozsiana – disseminert hudsopp grzybica skóry ziarniniakowa – granulomatøs hudsopp grzybica stóp - fotsopp grzybica strzygąca brody – skjeggringorm grzybica strzygąca owłosionej skóry głowy – hodebunnsringorm grzybica strzygąca skóry – ringorm på kropp grzybice oportunistyczne – opportuniske sykdommer grzybiczy – fungoid, sopplignende grzybniak kropidłakowy - aspergillom guz (nowotworowy) - svulst, tumor guz (na głowie) - bule guz artretyczny – giktknute guz Burkitta – Burkitts lymfom guz chromochłonny - feokromocytom guz ciałka żółtego – luteom guz gastrynowy - gastrinom guz histiocytarny – histiocytom guz histiocytarny włóknisty złośliwy - fibrøst histiocytom (MFH) guz insulinowy - insulinom guz jajnika obojniaczy – gynandroblastom guz kłębka szyjnego – chemodektom guz kości kulszowej - sittebensknute guz piętowy - hælknoke guz przypadkowo wykryty – incydetalom

guz somatostatynowy - somafostominom guz Wilmsa - nefroblastom guz wydzielający VIP – VIPoma guz z komorek ukladu APUD – apudom guz zatoki endodermalnej – endodermal sinustumor guz złośliwy z komórek tucznych - mastocytom guzek - tuberkel guzek łonowy - underlivsknute guzek międzykłykciowy - bentagg guzek mniejszy kości ramiennej - lille overarmbenetsknute guzek reumatyczny - giktknute guzek większy kości ramiennej - store overarmbenetsknute guzek tętnicy szyjnej – karotisknolle guzowate nacieczenie ściany jelita - amøbom i tarmkanalen guzowatość – forhøyning guzy malinicze – gummøse frambøsider gwałt – voldtekt gwałtowny - voldsom gwiaździak - astrocytom gwiaździak anaplastyczny - anaplastisk astrocytom gwiaździak podwyściółkowy olbrzymiokomórkowy - subependymalt kjempecelle astrocytom (SEGA) gwiaździak włosianokomórkowy – pilocytisk astrocytom gwiaździak włókienkowy - fibroastrocytom gwiaździak zarodkowy - astroblastom H habituacja - habituasjon haczyk - krok hak (chirurgiczny) - sårhake halucynacja/halucynacje - hallusinasjon/hallusinasjoner halucynacje przysenne – hypnagoge hallusinasjoner, slumringshallusinasjoner halucynogenny - hallusinogen halucynoza organiczna - organisk hallusinose hałas - støy hałaśliwy - støyende, bråkende hamartia - svakhet hazard patologiczny - patologisk spillelidenskap hektyczny – hektisk hel - helium hematologia - haematologi hemianopsja - hemiaopsi hemimelia - hemimeli hemodylucja - hemodilusjon hemofilia - blødersykdom, hemofili hemoglobina - hemoglobin hemopoeza - hemopoiese

hemoroidy - hemorrhoider hemostaza – blodstansning, hemostase hemoterapia – hemoterapi heparynizacja - heparinisering hepatocyt – hepatocytt heroina – heroin hibernacja – dvale, hibernasjon hierarchia strachu - frykthierarki higiena - hygiene higieniczny - hygienisk higienistka - helsesøster hiperatremia - hyperatremi hipercholesterolemia rodzinna – familiær hyperkolesterolemi hiperkalemia – hyperkalemi hiperosmolarność - hyperosmolalitet hiperteloryzm - hypertelorisme hiperurykemia - hyperurykemi hiperwentylacja - hyperventilering hiperwolemia (nadmiar płynu) - væskeoverbelastning hipnotyzer - hypnotisør hipnotyzować - å hypnotisere hipnoza - hypnose hipochondria - hypokondri hipochondryk - hypokonder hipoglikemia - uspesifisert hypoglykemi hipokaliema - hypokalemi hipokamp - hippocampus hipoksja - hypoksi, mangel på oksygen i blodet hiponatremia - hyponatremi hipoplazja - hypoplasi hiposmia - hyposmi hipotermia - hypotermi hipotonia - hypotensjon hipowolemia - hypovolemi hippoterapia - terapiridning hirsutyzm - hirsutisme histeria - histeri histologia - vevlære, histologi histopatologia - histopatologi histoplazmoza - histoplasmose histoplazmoza afrykańska – afrikansk histoplasmose histoplazmoza amerykańska – amerikansk histoplasmose histoplazmoza rozsiana – disseminert histoplasmose HIV z nowotworem złośliwym - HIV med ondartede svulster homeopata - homøopat homeopatia - homeøopati homeostaza – homøostase

homogeniczny – homogen, ensartet hormon – hormon hormonalna terapia zastępcza – hormonell substitusjonsbehandling (HRT) hormonalny - hormonell hospicjum - hospits hospitalizacja - sykehusinnleggelse hydatidoza – hydatidose hymenolepidoza - hymenolepiosis I ichtiol – ichtyolum ichtioza – iktyose, fiskehud igła - nål, i. do strzykawki – kanyle igłotrzymacz - nåleholder iloraz - kvotent ilościowy - kvantitativ ilość - kvantum imbecylizm - imbesilitet imbecyl - imbesill immunizacja – vaksinasjon prosedyre immunologia - immunologi impotencja - impotens impotencja psychogenna – psykogen impotens impuls – impuls indeks glikemiczny – glykemisk indeks (GI) indolencja - indolens infantylny - barnslig infeksja - infeksjon infeksyjne zapalenie wsierdzia - akutt og subakutt infeksiøs endokarditt infuzja - infusjon inhalacja – innånding, inhalasjon iniekcja – injeksjon iniekcja domiesniowa – intramuskulær injeksjon iniekcja dootrzewnowa – intraperitoneal injeksjon iniekcja dotetnicza – intraarteriell injeksjon iniekcja dozylna – intravenøs injeksjon iniekcja podskorna – subkutan injeksjon iniekcja srodskorna – intrakutan injeksjon inkubator - kuvøse instrument/instrumenty – instrument/instrumenter insuflacja – insufflasjon, innblåsning insulina - insulin intelekt - intellekt inteligencja - intelligens interna – indremedisin internista – allmennlege, internist interwał – intervall

interwencja – intervensjon, inngrep interwencja chirurgiczna - kirurgisk inngrep intubacja – intubasjon intuicja - intuisjon inwalida - ufør inwalidztwo - uførhet inwazja larwy muszej – fluelarveinfestasjon inwazja pasożytnicza – infestasjon inwazja pchły piaskowej – sandloppeinfestasjon inwazja wszy głowowej – hodelusinfestasjon inwazja wszy łonowej – flatlusinfestasjon inwazja wszy odzieżowej – kroppslusinfestasjon inwazyjna grzybica kropidłakowa płuc – invasiv pulmonal aspergillose inwazyjny - invasiv inwolucyjny stan paranoidalny - paranoid involusjonslidelse irytacja - irritasjon irytujący - irriterende isosporydioza - isosporose istota właściwa rogówki – stroma istotny - essensiell izba przyjęć - mottak izolatka - isolat J jad – edder jabłczan - maleat jabłko Adama - adamseple jadalny - spiselig jagodzica - yaws jaglica - trakom jaglica czynna - aktiv stadium av trakom jaglica rzekoma – paratrakom jaglicze grudkowe zapalenie spojówek - trakomatøs follikulær konjunktivitt jaglicze ziarniste zapalenie spojówek – trakomatøs granullær konjunktivitt jajeczkowanie - eggløsning jajnik - eggstokk jajowód - eggleder jakość - kvalitet jama bębenkowa - mellomørehulen jama brzuszna - bukhulen jama klatki piersiowej - brysthulen jama macicy - livmorhulen jama nosowa – nesehulen jama nosowo-gardłowa – nesesvelgerommet jama opłucnej - lungesekken jama osierdzia – perikardhulen jama otrzewnowa - bukhulen

jama stawowa - leddhulen jama szpikowa - marghulen jama ustna – munnhulen jama uszna - ørehulen jamistość opuszki - syringobulbi jamistość rdzenia - syringonyeli japońska gorączka rzeczna – tsutsugamushi japońskie zapalenie mózgu - japansk encefalitt jarski - vegetarisk jaskra - grønn stær, glaukom jaskra ostra – akutt glaukom jaskra pierwotna - goniodysgenesi jaskra prosta - eksfoliasjonsglaukom jaskra z normalnym ciśnieniem śródgałkowym – normaltrykksglaukom jaskra z zamkniętym kątem przesączania - vinkelblokkglaukom jasność - klarhet jasny - lys jąderko (komórkowe) - nukleol jądro/jądra - testikkel/testikkler jądro (komórkowe) - cellekjerne jądro miażdzyste – gelekjerne jadro migdalowate - amygdala jądra ciała kolankowatego - knekroppene jądra podstawy kresomózgowia - de basale hjernekjernene jądrzak - androblastom jąkać się - å stamme jąkanie - stamming jednakowy – likt jednobarwny - ensfarget jednocześnie – samtidig jednogłośny - enstemmig jednokomórkowy – encellet jednolity - ensformet jednorodny - ensartet jednostka (pomiaru) - enhet jednostronny – ensidig jednoznaczny - entydig jedyny - eneste jelito - tarm jelito cienkie - tynntarm jelito czcze - tomtarm jelito grube - tykktarm jelito kręte - krumtarm jelito ślepe – blidtarm jelitowy - intestinal jeść - å spise jęczeć - å stønne

jęczmień (na oku) - sti jęk – stønn języczek - drøvel język – tunge język czarny włochaty - hårtunge język mały - mikroglossi język migowy - tegnspråk język rozszczepiony - kløyvd tunge jod - jod jodan – jodat jodek - jodid K kac - tømmermenn kadm - kadmium kaftan bezpieczeństwa - tvangstrøye kalectwo - uførhet, vanførhet kaleczyć - å såre, å skade kalifornijskie zapalenie mózgu - californisk encefalitt kalifornijskie zapalenie opon mózgowych – californisk meningoencefalitt kaleka - krøpling kaletka maziowa - slimpose kał - avføring kamfora – kamfer kamica nerkowa – urolitiasis kamica pęcherza - cystolitiasis kamica żółciowa - kolecystolitiasis kamień jelitowy – tarmstein, enterolitt kamień kałowy – fekalstein, fekalitt kamień moczowy - blærestein kamień nazębny - tannstein kamień nerkowy – nyrestein kamień ślinowy – spyttstein, sialolitt kamień włosowy - besoar kamień żółciowy – gallestein, kolelitiasis kamyczki błędnikowe - øregrus kanalik łzowy - tårekanal kanalik nerkowy – nyrekanal kanalik żółciowy - gallekapillær kanał korzenia zęba - pulpekanalen kanał kręgowy - virvelkanalen kanał krzyżowy - korsbenskanalen kanał nadgarstka – håndleddskanalen kanał nosowo-łzowy – nese-tårekanalen kanał odbytu - analkanalen kanał odzwiernikowy - pyroluskanalen kanał pachwinowy - lyskekanalen

kanał półkolisty boczny ucha – sidebuegangen kanał przysieczny - incisivkanalen kanał sromowy – Alcocks kanalen kanał środkowy rdzenia kręgowego – sentralkanalen kanał trawienny - fordøyelseskanalen kanał udowy – femoralkanalen kanał wzrokowy - synsnervekanalen kanały półkoliste (ucha) – buegangene kanały żółciowe - gallegangene kandydoza - candidainfeksjon kandydoza noworodków – candidainfeksjon hos nyfødt kandydoza płucna - lungecandidainfeksjon kandydoza skóry i paznokci - candidainfeksjon på hud og negler kandidoza sromu i pochwy – candidavulgovaginittis kaniula – kanyle kaniula dożylna obwodowa (wenflon) – perifert venekateter (PVK) kapelan - sykehusprest kapilara - kapillar, hårrørsåre kapilarioza - capillariasis (B 81.1) kapilarioza jelitowa – capillariasis i tarmkanalen kapilarny - kapillær kapryśny - luneful kapsułka - kapsel karbol – karbolsyre karbunkul - karbunkel kardialgia - kardialgi kardiolog – hjertespesialist, kardiolog kardiologia - kardiologi kardiomiopatia przerostowa - hypertrofisk kardiomyopati (HCM) karetka - ambulanse, sykebil kark - nakke karłowatość - kortvokshet karłowatość przysadkowa - akromeli karmić - å mate, (piersią) - å amme karoshi - død fra overanstrengelse karta gorączkowa - feberkurve karta pacjenta - pasientjournal karzeł - dverg kastrowanie – kastrering, orkietomi kaszak - aterom, fettknute kaszel - hoste kaszleć – å hoste katafazja - katafasi katalepsja - katalepsi kataliza - katalyse katar - snue katar sienny - høysnue

katar żołądka - gastritt, magekatarr katarakta (oka) - grå stær katatonia - organisk kataton lidelse katecholamiczny wielokształtny częstoskurcz komorowy - katekolaminindusert polymorf ventrikkel takykardi (CPVT) kauzalgia - kausalgi kazirodztwo – blodskam, incest kąsać - å bite kąt mostka - sternalvinkel kąt podmostkowy – infrasternalvinkel kąt wewnętrzny oka – indre øyevinkel kąt widzenia – synsvinkel kąt zewnętrzny oka – ytre øyevinkel kąt żebra – ribbevinkelen kat zuchwy - kjevevinkelen kciuk – tommelfinger ketoza - acetonemi kępki żółte - xantelasmer kęs/łyk - munnfull kichać - å nyse kichanie - nysing kichnięcie - nys kielich nerkowy - nyrekalk kieł/kły - hjørnetann/hjørnetenner kifoza - kyfose kiłak - syfilitisk gumma kiłak ośrodkowego ukladu nerwowego - syfilitisk gumma i sentralnervesystemet kiła - syfilis kiła bezobjawowa układu nerwowego - asymptomatisk nervosyfilis kila błony maziowej - syfilis i synovialhinne kiła endemiczna - endemisk syfilis kiła kości - syfilis i knokler kiła mięśnia - syfilis i muskel kiła nabyta - ervervet syfilis kiła nieweneryczna - ikke-venerisk syfilis kiła objawowa układu nerwowego - symptomgivende nevrosyfilis kiła pierwotna - primær syfilis kiła pierwotna narządów płciowych - primær genital syfilis kiła pierwotna odbytu - primær anal syfilis kiła płuca - syfilis i lunge kiła późna - sensyfilis kiła późna ośrodkowego układu nerwowego - sensyfilis i sentralnervesystemet kiła późna utajona - latent sensyfilis kiła układu krążenia - kardiovaskulær syfilis kiła układu nerwowego - nevrosyfilis kiła utajona nieokreślona - latent syfilis uspesifisert kiła wątroby - syfilis i lever

kiła wczesna - tidlig syfilis kiła wczesna utajona - tidlig latent syfilis kiła wrodzona - medfødt syfilis kiła wrodzona późna - sen medfødt syfilis kiła wrodzona późna okulopatia - sen medfødt syfilitisk øyesykdom kiła wrodzona późna utajona - sen medfødt latent syfilis kiła wrodzona wczesna - tidlig medfødt syfilis kiła wrodzona wczesna objawowa - tidlig medfødt syfilis (symptomgivende) kiła wrodzona wczesna skórna - tidlig medfødt syfilis kutan kiła wrodzona wczesna śluzówkowo-skórna - tidlig medfødt syfilis mukokutan kiła wrodzona wczesna trzewna - tidlig medfødt syfilis visceral kiła wrodzona wczesna utajona - tidlig medfødt latent syfilis kiła wtórna - sekundær syfilis kiła wtórna skóry i błon śluzowych - sekundær syfilitisk infeksjon i hud og slimhinner kiłowa późna okulopatia - sensyfilitisk okulopati kiłowa późna polineuropatia - sensyfilitisk polynevropati kiłowa wrodzona wczesna choroba oka - tidlig medfødt syfilitisk okulopati kiłowa wrodzona wczesna osteochondropatia - tidlig medfødt syfilitisk osteokondropati kiłowe bielactwo - syfilitisk mukøs flekk kiłowe łysienie - syfilitisk alopeni kiłowe późne bielactwo - sensyfilitisk leukodermi kiłowe późne zapalenie kaletek maziowych - sensyfilitisk bursitt kiłowe późne zapalenie mózgu - sensyfilitisk encefalitt kiłowe późne zapalenie naczyniówki i siatkówki - sensyfilitisk chorioretinitt kiłowe późne zapalenie nerwu słuchowego - sensyfilitisk akustikusnevritt kiłowe późne zapalenie opon mózgowych - sensyfilitisk meningitt kiłowe późne zapalenie otrzewnej - sensyfilitisk peritonitt kiłowe późne zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego – sensyfilitisk retrobulbær nevritt kiłowe późne zapalenie przydatków - sensyfilitisk infeksjon i kvinnelige bekkenorganer kiłowe późne zapalenie twardówki - sensyfilitisk episkleritt kiłowe wrodzone późne polipatie - sen medfødt syfilitisk polyneuropati kiłowe wrodzone późne śródmiąższowe zapalenie rogówki - interstitiell keratitt ved sen medfødt syfilis kiłowe wrodzone późne zapalenie mózgu - sen medfødt syfilitisk encefalitt kiłowe wrodzone późne zapalenie opon mózgowych - sen medfødt syfilitisk meningitt kiłowe wrodzone wczesne zapalenie gardła - tidlig medfødt syfilitisk faryngitt kiłowe wrodzone wczesne zapalenie krtani - tidlig medfødt syfilitisk laryngitt kiłowe wrodzone wczesne zapalenie płuc - tidlig medfødt syfilitisk pneumoni kiłowe wrodzone wczesne zapalenie śluzówki nosa - tidlig medfødt syfilitisk rinitt kiłowe wtórne zapalenie mięśni - sekundær syfilitisk myositt kiłowe wtórne zapalenie okostnej - sekundær syfilitisk periositt

kiłowe wtórne zapalenie opon mózgowych - sekundær syfilitisk meningitt kiłowe wtórne zapalenie przydatków - sekundær syfilitisk infeksjon i kvinnelige bekkenorganer kiłowe wtórne zapalenie tęczówki - iridosyklitt ved syfilis (sekundær) kiłowy nos siodłowaty - syfilitisk saddelnese kiłowy późny zanik nerwu wzrokowego - sensyfilitisk synsnerveatrofi kimograf - kymograf kinetoza – karusellsyke kiść - klyse klasyczny zaśniad ogoniasty - klassisk blæremola klasyfikować - å kvalifisere klatka piersiowa - brystkasse klaustrofobia - klaustrofobi klątwa Ondyny - obstruktiv søvnapne kleptoman - kleptoman kleptomania - kleptomani kleszcz - flått kleszczowa gorączka powrotna - tilbakefallsfeber overført ved flått kleszczowe zapalenie mózgu – skogflåttencefalitt kleszczyk naczyniowy - arteriepinsett klimakterium - klimakterium klinika - klinikk kliniczny - klinisk klonorchoza - chlonordiasis kluczowy - primær kłębczak – glomangiom kłębczakomięsak – glomangiosarkom kłębczakomięśniak – glomangiomyom kłębek - nøste kłębek aortalny - aortalegeme kłębek szyjny - karotislegeme kłębuszek nerkowy - glomerulus kłębuszkowe zapalenie nerek - glomerulonefritt kłębuszkowy - glomerulær kłykcina – kondylom, genital vorte kłykciny kończyste - anogenitale vorter kłykciny płaskie - flate kondylomer kłykieć - leddkondyle kłykieć boczny kości piszczelowej - laterale tibialkondyle kłykieć boczny kości udowej - lårbenets ytre leddkondyle kłykieć potyliczny - nakkeleddknute kłykieć przyśrodkowy kości udowej - lårbenets indre leddkondyle koagulacja - størkning, koagulasjon kobalt - kobolt kobiecy – kvinnelig kobieta/kobiety – kvinne/kvinner kojażyć - å assosiere

kokcydioidomikoza - koksidioidomykose kokcydioza jelitowa - koksidiose koklusz - kikhoste kolana koślawe – kubenhet, kalvbenhet kolana szpotawe - hjulbenhet kolano/kolana - kne/knær kolano przegięte – sabelkne kolano skoczka - hoppekne kolec biodrowy przedni górny - øvre fremre hoftespiss kolec biodrowy przedni dolny - nedre fremre hoftespiss kolec biodrowy tylny górny - øvre bakre hoftespiss kolec biodrowy tylny dolny - nedre bakre hoftespiss kolejność – rekkefølge kolimator - strålekniv kolka - kolikk, mavekramper kolkoskopia - colcoskopi kolor/kolory - farge/farger kolorowy - fargerik kołatanie serca - palpitasjon koło tętnicze mózgu - Willys arterialle sirkel komar - mygg komora (serca) - (hjerte)kammer komora miazgi (zęba) - pulpahulrommet komora przednia gałki ocznej – fremre øyekammer komora tylna gałki ocznej – bakre øyekammer komory boczne czaszki - sideventriklene komórka - celle komórka chrzęstna - chondrocytt komórka nerwowa - nervecelle komórka rakowa – kreftcelle komórka tłuszczowa - fettcelle komórka żerna - fagocytt komórki glejowe - gliaceller komórki macierzyste - stammeceller komórki Schwanna - Schwannceller komórki tuczne - mastceller komórkowy - cellulær komorowe zaburzenia rytmu serca (re-entry) - ventrikulær arytmi kompetentny – kompetent kompleks mniejszości - mindreverdighetskompleks kompletny - fullstendig komponent – bestanddel, komponent kompres - varmvannsomslag konar mózgu - tykke nervefibre kondensacja - kondensasjon kondycja - kondis, kiepska k. - dårlig kondis, dobra k. - bra kondis koniec języka - tungespiss

konieczny - nødvendig koniuszek - tipp, spiss koniuszek nosa – nesespissen koniuszek serca - hjertespissen konkluzja - konklusjon, slutning konsekwencja - konsekvens konsultacja - konsultasjon kontekst - sammenheng kontuzja - kvestelse, kontusjon konwulsja - konvulsjon, krampetrekning końcowe rozgałęzienie nerwu - endeforgrening kończyna/kończyny - lem/lemmer kończyna dolna – baklem kończyna gorna – forlem kopniak - spark koprofagia - koprofagi koprolalia - koprolali kopulacja - samleie kora mózgowa - hjernebark, korteks kora nadnerczy - binyrebark korona czaszki - krone korona miazgi zęba - pulpahule korona zęba - krone korygować - å revidere korzeń/korzenie - rot/røtter korzeń czuciowy - sensorisk rot korzeń paznokcia - neglerot korzeń przedni - fremre rot korzeń tylny - bakre rot korzeń zęba - tannrot korzonek nerwowy - nerverot kosmki jelitowe – tarmtotter kosmówczak – koriokarsinom kosmówka - chorin kosteczki słuchowe - øreknokler kostka boczna - ytre ankelknoke kostka przyśrodkowa - indre ankelknoke kostniak – osteom kostniak kostninowy – osteoid osteom kostniak zarodkowy - osteoblastom kostniakochrzęstniak - osteokondrom kostniakomięsak – osteosarkom kostniakowatośc - enostose kostnica - likstue, likrom kostnienie – forbening, ossifikasjon kostnienie śródchrzęstne – endokondral ossifikasjon kostniniak - cementom

kostniniak zarodkowy - cementoblastom kostniwo - rotsement koszmar/koszmary - mareritt/mareritt koszyczki słuchowe - øvre buegang kościsty - beinet kość - ben, knokkel kość biodrowa - tarmben kość ciemieniowa - isseben kość czołowa - panneben kość czworoboczna mniejsza - trapesliknendeben kośc czworoboczna większa - trapesformedeben kość główkowata - hodeben kość gnykowa - tungeben kość grochowata - erteben kość guziczna - haleben kość haczykowata - krokben kość jarzmowa - kinnben kość klinowata - kileben kość klinowata boczna - laterale kileben kość klinowata pośrednia - intermediære kileben kośc klinowata przyśrodkowa - mediale kileben kość kostki - ankelben kość krucza - ravneben kość krzyżowa - korsben kość księżycowata - måneben kość kulszowa - sitteben kość łokciowa - albuben kość łonowa – skamben, underlivsben kość łódeczkowata - båtben i håndroten kość łódkowata - båtben i fotroten kość łzowa - tåreben kość miedniczna - hofteben kość międzyciemieniowa - mellomisseben kośc międzyszczękowa - mellomkjeveben kość nosowa - neseben kość piętowa - hælben kość piszczelowa - skinnben kość podniebienna - ganeben kość policzkowa - kinneben kość potyliczna - bakhodeben kość promieniowa - spoleben kość ramienna - overarmsben kość sitowa czaszki - silben kość skokowa - vristben kość skroniowa - tinningben kość strzałkowa - leggben kość szczękowa (szczeka górna) - overkjeveben

kość sześcienna - terningsben kość szpikowa - margben kość trójgraniasta - pyramideben kość udowa - lårben kość wyrostka zębodołowego - underkjevebenets alveolarutstikker kość żebrowa - ribben kości nadgarstka - håndrotsknokler kości palców ręki – fingerknokler, karpalbena kości palców stopy - tåknokler kości płaskie - flateben kości różnokształtne - urelgelmessige ben kości rurowate - rørben kości śródręcza - mellomhåndsknokler kości śródstopia - mellomfotknokler kości stępu – fotrotsknokler kościec - skjelett kościozrost - symfyse kowadełko - ambolt krążek stawowy - leddskive krążenie (krwi) - (blod)omløp krążenie enterohepatyczne – enterohepatisk kretsløp krążenie płodowe – føtalt kretsløp krążenie pozaustrojowe – ekstrakorporal sirkulasjon (ECC) krążenie wieńcowe - koronarsirkulasjon krążki międzykręgowe - mellomvirvelskiver kresa biała - hvite linje kresa chropawa - benkam kresomózgowie - storehjerne kretynizm - kretinisme krew – blod krew heparynowa - heparinblod krew odtleniona - oksygenfattig blod krew utleniona - oksygenrikt blod krew żylna - veneblod krewni - slektninger kręcz karku – halsskjevhet, cervikal dystoni kręg - virvel kręg obrotowy - toppvirvel kręg Papeza - Papez`sirkel kręg szczytowy - ringvirvel kręg wystający - nakkeknute kręgi krzyżowe - korsbenvirvler kręgi lędźwiowe - lendervirvler, lumbalvirvler kręgi piersiowe - brystvirvler kręgi szyjne - halsvirvler kręgarz - kiropraktor kręgosłup - ryggrad, virvelsøyle

kręgosłup osiowy - ryggsøyle kręgosłup szyjny - halsvirvelsøyle kręgozmyk - skiveprolaps, skiveutglidning krętarz mniejszy - lille lårbensknute krętarz większy - store lårbensknute krętkowica - leptospirose krętkowica postać żółtaczkowo-krwotoczna - leptospirose icterohaemorrhagica kręty - buktet, kroket kręzka jajnika - ovarialkrøset kręzka jelita cienkiego - tarmkrøset kręzka okrężnicy - tykktarmkrøset kręzka zoladka - mavekrøset krnąbrny - uhåndterlig, gjenstridig krocze – skrittet, mellomkjøttet kropidłakowy grzybniak płuc – aspergilom kropla/krople - dråpe/dråper, k. do oczu – øyedråper krople Hoffmana - hoffmannsdråper kroplówka - drypp krosta - kvise krosta złośliwa - pustel krowianka - kukopper krótka utrata przytomności - synkope krótki - kort krótkotrwaly - kortvarig krótkowidz - nærsynt krótkowzroczność - nærsynthet krtań - strupehodet kruchy - skjør, sprø krwawić - å blø krwawe wymioty – blodoppkast, hematemese krwawienie, krwotok - blødning, hemoragi krwawienie międzymiesiączkowe – mellomblødning, metroragi krwawienie wewnętrzne - internblødning krwawy pot - blodsvette krwiak – hematom, blodsvulst krwiak błony bębenkowej - hemotympanon krwiak jajowodu – hemosalpinks krwiak macicy - hematometra krwiak mózgowy nadtwardówkowy - epiduralt hematom krwiak mózgowy podtwardówkowy - subduralt hematom krwiak opłucnej - hemothorax krwiak osierdzia – hemoperikardium krwiak otrzewnej - hemoperitoneum krwiak pochwy - hematokolpos krwiak podookostnowy - cefalhematom krwinka - blodlegeme krwinkomocz - mikrohematuri

krwiomocz – hematuri krwioplucie - hemoptyse, blodspytt krwotoczne zapalenie jelita cienkiego - hemoragisk enteritt krwotoczne zapalenie jelita grubego - hemoragisk kolitt krwotoczne zapalenie żołądkowo-jelitowe - hemoragisk gastroenteritt krwotok do rdzenia kręgowego - hematomyeli krwotok jelitowy – tarmblødning, enteroragi krwotok mózgowy - hjerneblødning, apopleksi krwotok podpajęczakowy - subaraknoidalblødning krwotok z nosa - neseblod kryptokokowe zapalenie opon mózgowych – kryptokokokkmeningitt kryptokokoza - kryptokokose kryptokokoza kostna - ossøs kryptokokose kryptokokoza mózgowa - cerebral kryptokokose kryptokokoza płucna - pulmonal kryptokokose kryptokokoza rozsiana - disseminert kryptokokose kryptokokoza skórna - kutan kryptokokose kryptosporydioza - cryptosporidiosis kryterium - kriterium krytyczny - kritisk krzepnąć - å størkne, å koagulere krzesło porodowe - fødestol krztusiec - kikhoste krzyczeć - å skrike krzyk – skrik krzywa gorączkowa - feberkurve krzywica - rakitt, engelsk syke krzywy - skjev kubki smakowe – smaksløkene kula - krykke kulawy - haltende kuleć - å halte kulminacja – kulminasjon, akme kuracja - kur kuracja odchudzająca - slankekur kuracja odtłuszczająca - avmagringskur kurcz/kurcze - krampe/kramper, spasme/spasmer kurcz mięśni - muskelkrampe kurcz pisarski – skrivekrampe, grafospasme kurcz powiek - blefarospasme kurcz wpustu przełyku - kardiospasme kurcze hutnika - hetekramper kurcze porodowe - veer kurczyć się - å krympe kuru - lattersyke kurza ślepota - nattblindhet kurzajka - håndvorte

kwarantanna - karantene kwas - syre kwas acetylosalicylowy - acetylsalisylsyre kwas askorbinowy – askorbinsyre kwas azotawy - salpetersyrling kwas azotowy – saltpetersyre kwas benzoesowy - benzosyre kwas borny – borsyre kwas butanowy – butansyre kwas chlorawy - klorsyrling kwas chromowy – kromsyre kwas cytrynowy - sitronsyre kwas etakrynowy – etakrynsyre kwas etidronowy – etidronsyre kwas fenylooctowy - benzylsyre kwas fluorowodorowy - flussyre kwas foliowy – folinsyre kwas fosforawy - fosforsyrling kwas fosforowy – fosforsyre kwas glukoronowy - glukuronsyre kwas glutanowy - glutansyre kwas hialurowy – hyaluronsyre kwas jabłkowy – eplesyre, malinsyre kwas masłowy - smørsyre kwas mlekowy - melkesyre kwas moczowy - urinsyre kwas mrówkowy - maursyre kwas nikotynowy – niacin kwas octowy – eddiksyre kwas podchlorawy - hypoklorsyre kwas pruski – blåsyre, hydrogencyanid kwas salicylowy – salicylsyre kwas siarkawy - svovelsyrling kwas siarkowy - svovelsyre kwas solny - saltsyre kwas tłuszczowy - fettsyre kwas walproinowy - valproinsyre kwas węglowy – kullsyre, karbonsyre kwas winowy – vinsyre, tartarsyre kwas żółciowy - gallesyre kwasica - syreforgiftning, acidose kwasica hiperchloremiczna – hyperkloremisk acidose kwasica mleczanowa - melkeasidose kwaskowaty – syrlig kwasochłonne zapalenie przewodu pokarmowego – eosinofil gastroenteritt kwasoodporny - syrefast kwasowość (krwi) - surhetsgrad (i blod)

kwaśny - sur kwestionariusz - spørreskjema L laborant - laborant laboratorium - laboratorium laktoza - melkesukker, laktose lalofobia - lalofobi lamblioza - lamblosis lancet - lansett laparoskopia - laparoskopi laryngolog - laryngolog laryngologia – laryngologi laryngoskop - strupespeil laryngoskopia - laryngoskopi larwa wędrująca skóry – kutan larva migrans laska - stokk laska czworonożna - firefotet stokk leczniczy - helbredende leczyć - å lege, å behandle leczenie - behandling leczenie kanałowe (zeba) - rotfylling leiszmanioza - leishmaniosis leiszmanioza skórna – kutan leishmaniosis, orientbyll leiszmanioza skóry i błon śluzowych – mukokutan leisshmaniosis leiszmanioza trzewna – visceral leishmaniosis lejek jajowodu - egglederensåpning mot eggstokken lejek mózgowy - hjernetrakt lekarstwo - legemiddel, medisin lekarz - lege lekarz rodzinny – fastlege lekarz zakładowy - bedriftslege lekceważący - foraktelig leki moczopędne - vanndrivende midler leki przeciwbólowe - smertestillende midler, analgetika leki przeciwnowotworowe - cystostatika leki przeciwpadaczkowe - antiepileptika lekki – lett lekomania – medikamentavhengighet, farmakomani lemiesz - plogben lepki - klebrig, klissete lespinoza - lespinose leśna żółta gorączka - sylvatisk gulfeber letarg - letargi leukocyt - hvit blodlegeme lewatywa - klyster leworęczny - keivhendt

lędźwie - lend lęk - angst lęk paniczny – panikkangst lek przedśmiertny - dødsangst lęk wysokości - høydeskrekk lęki nocne - natteskrekk lekki, łatwy - lett lenistwo – latskap leukocytoza - leukocytose liczny - tallrik lignina - lignin limfa - limfe limfatyczny – limfatisk limfocytarne zapalenie opon mózgowych – lymfocytisk meningoencefalitt limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego – lymfocytisk choriomeningitt limfocytoza - lymfocytisk leukenoid reaksjon listerioza - listeriose listerioza noworodkowa (rozsiana) - listeriose (disseminert) hos nyfødt listerioza oczno-gruczołowa - okuloglandular listeriose listerioza skórna - hudlisteriose listeriozowe zapalenie mózgu - listeria meningoencefallitt listeriozowe zapalenie opon mózgowych - listeriameningitt listeriozowe zapalenie tętnic mózgowych - cerebralarteritt som skyldes listeriose listeriozowe zapalenie wsierdzia - endokarditt som skyldes listeriose liszaj - eksem liszaj obrączkowy - ringorm liszaj płaski - lichen ruber planus liszajec - brennkopper liza - trombylose lizać - å slikke loaoza – loa-loa infeksjon lokalizacja - beliggenhet lordoza - lordose lumbago - hekseskudd, lumbago lunatyk - sovngjenger lunatyzm - sovngjengeri luźny - løs Ł ładunek glikemiczny – glykemisk belastning (GL) łagiewka (uszna) – ovale sekken łagodność - mildhet łagodny - mild łagodzić - å lindre łagodzący – lindrende łamliwe paznokcie – sprø negler łańcuch neuronalny - nervebane

łazienka – baderom łaźnia parowa - dampbad łąkotka/łąkotki - menisk/ menisker łąkotka boczna - laterale menisk łąkotka przyśrodkowa - mediale menisk łechtaczka - klitoris łodyga włosa - hårskaft łojotokowe zapalenie skóry - seborroisk dermatitt łokieć/łokcie - albue/albuer łokieć golfisty – golfalbue łokieć tenisisty - tennisalbue łomotanie serca - hjertebank łono - morsliv łopatka (anat.) - skulderblad/skulderblad łopatka (lekarska) - trespatel łożysko - morkake łożysko paznokcia – negleseng łożysko przodujące – forliggende morkake łój – talg, ister łóżko – seng łóżko porodowe - fødeseng łóżko szpitalne - sykeseng ług - lut, kaustisk base łuk aorty – aortebuen łuk dłoniowy głęboki – håndens dype arteriebue łuk dłoniowy powierzchowny – håndens overflatiske arteriebue łuk jarzmowy - tinningsbuen łuk kręgowy – virvelbue łuk odruchowy – refleksbuen łuk podeszwowy – fotsålens arteriebue łuk podłużny stopy – fothvelvingen på langs łuk poprzeczny stopy – fothvelvingen på tvers łuk podniebienno-gardłowy – bakre ganebuen łuk podniebienno-językowy - fremre ganebuen łuk skrzelowy - gjellebuen łuk starczy - gerontokson łuk tętniczy stopy – fotbuearterien łuk zębowy - tannbuen łuk żebrowy - ribbensbuen łupież - flass łupież pstry - pityriasis versicolor łupież różowy Giberta - pityriasis rosea łupież rumieniowy – erytrasma łuska - skjell łuska (w czaszce) – skjellben łuskowaty – skjellaktig łuszczenie (się) – avskjelling, deskvamasjon

łuszczyca - psoriasis łydka - legg, kalv łyk – slurk lykawica - luftsluking łysienie męskie - skallethet łysienie androgenne - androgen skallethet łyżeczkować - å skrape ut łza/łzy - tåre/tårer M macica - livmor macica częściowo przegrodzona - septert livmor macica dwurożna - tohornet livmor macica przegrodzona - partielt livmor macica siodełkowata - hjerteformet livmor macierz - grunnvev macierz paznokcia - neglematriks macierzyństwo - moderskap, moderlighet maduromykoza - maduromykose makroglej – makrogliaceller makroglobulinemia Waldenstrøma – Waldenstrøms makroglobulinemi makrogruczolak – makroadenom maksymalna pojemność oddechowa – maksimal frivillig ventilasjon (MVV) malformacja - dysgenesi maligna - livløshet malinica - yaws malinica błon śluzowych – yaws i slimhinner malinica skórna - kutan yaws malinica późna guzowata - nodulær sen yaws malinica późna wrzodzejąca – ulcerøs sen yaws malinica utajona - latent yaws malinica wczesna drobnogrudkowa - tidlig mikropapuløs yaws malinica wczesna grudkowa - tidlig papuløs yaws malinica wczesna grudkowo-plamista - tidlig makupapuløs yaws malinica wczesna plamista - tidlig makuløs yaws malinica wczesna skórna - tidlig kutan yaws malinicze guzki okołostawowe - juksta-artikulære knuter ved yaws malinicze guzy - gummøse frambøsider malinicze guzy kości - gumma i knokler ved yaws malinicze kiłaki i owrzodzenia - gumma og ulcus ved yaws malinicze naciekowe zapalenie kości - gummøs ostitt ved yaws malinicze naciekowe zapalenie okostnej - gummøs periosititt ved yaws malinicze przerostowe zapalenie okostnej – hypertrofisk periostitt ved yaws malinicze rogowacenie nadmierne skóry dłoni i podeszew – hyperkeratose i håndflate eller på fotsåler ved yaws malinicze sączące pękniecia szczelinowate - web crab yaws malinicze wczesne objawy skórne - tidlige lesjoner ved yaws

malinicze zapalenie kości - ostitt ved yaws malinicze zapalenie kości późne – sen ostitt ved yaws malinicze zapalenie kości wczesne – tidlig ostitt ved yaws malinicze zapalenie okostnej - periosititt ved yaws maliniczy wrzód macierzysty - buba madre maliniczy wrzód pierwotny - primær frambøsialt ulcus maliniczy wykwit macierzysty – buba madre maliniczy wykwit pierwotny – primært frambøsialt ulcus maltretować - å mishandle małogłowie - mikrokefali małoocze – mikroftalmus małozębie - mikrodonti małopłytkowość – trombocytopeni małopłytkowość samoistna – essentiell trombocytopeni małopłytkowość wtórna – sekundær trombocytopeni małowodzie - oligohydramnion mały - liten małżowina (uszna) - øremusling małżowina nosowa dolna - nedre nesemusling małżowina nosowa górna – øvre nesemusling małżowina nosowa środkowa – midtre nesemusling mania - vanvidd, mani maniakalny - manisk mankament - skavank mansoneloza – mansoneliasis marskość watroby – leverkirrhose martwe palce – døde fingre, Raynauds sykdom martwica - nekrose, celledød martwica kości - benvevsnekrose martwica mięśni - myonekrose martwicze wrzodziejące zapalenie dziąseł – nekrotiserende ulcerøs gingivitt martwiczo-wrzodziejące zapalenie śluzówki jamy ustnej – nekrotiserende ulcerøs stomatitt martwy - død marznąć - å fryse masaż – massasje masaż wodny - hydromassasje masażysta - massør maseczka chirurgiczna – operasjonsmaske, munnbind masochizm - masochisme mastocytoza - mastocytose maść - salve, m. cynkowa – sinksalve maślan - butyrat materac - madrass matka – mor maź płodowa - fostertalg maź stawowa – leddvæske

maziówczak - synoviom mdłości – kvalme medycyna lotnicza - flymedisin medycyna sądowa – rettsmedisin medycyna zawodowa – arbeidsmedisin, yrkesmedisin medyczny – medisinsk menstrualny - menstruell metoda – metode metodyczny - metodisk megalomania - stormannsgalskap melancholia - melankoli melioidoza - uspesifisert melioidose meningokokowa choroba serca - meningokokkendokarditt meningokokowe zapalenie mózgu - encefalitt med meningococcus meningokokowe zapalenie opon mózgowych - meningokokkmeningitt meningokokowe zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego - retrobulbær nevritt ved meningokokkinfeskjon meningokokowe zapalenie stawów - meningokokkartritt menopauza - menopause, overgangsalder menstruacja - menstruasjon metabolizm - metabolisme, stoffskifte metabolizm pierwszego przejścia - førstepassasjemetabolisme metaplazja - metaplasi metodyczny - metodisk męczyć - å plage męczący - plagsom, slitsom męski - maskulin męty ciała szklistego – flytere, glasslegemefordunklinger mężczyzna/mężczyźni – mann/menn miastenia ciężka rzekomoporaźna - myastenia gravis miazga - tannpulpa miażdżyca - vevsvinn, arteriosklerose, forkalkning miażdżyca tętnic - åreforkalkning miednica - bekken miedniczka nerkowa – nyrebekken miedź - kobber mielofibroza - myelofibrose mierzyć - å måle miesiąc/miesiące – måned/måneder mieszać – å blande mieszana robaczyca – blandet ormesykdom mieszana robaczyca jelitowa – blandet ormesykdom i tarmkanalen mieszane zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej - blandet forstyrrelser i syre-base balanse mieszanka - blanding mieszany - blandet mieszek włosowy - hårfollikel

mięczak zakaźny - mollusker międzybłoniak – mesoteliom, brysthinnekreft międzybłoniak kręzki – mesoteliom i tarmkrøs międzybłoniak kręzki okrężnicy – mesoteliom i tykktarmkrøs międzybłoniak opłucnej – mesoteliom i brysthinne międzybłoniak osierdzia – mesoteliom i perikard międzybłoniak otrzewnej – mesoteliom i bukhinne międzykomórkowy - intercellulær międzymózgowie – mellomhjerne międzypalcowy – interdigital międzypaliczkowy - interfalangeal międzypłatowy – interlobær międzyżebrowy - interkostal miękki - myk mięsak - sarkom mięsak błony maziowej - synovialt sarkom mięsak Ewinga - Ewings sarkom mięsak gładkokomórkowy - leiomyosarkom mięsak granulocytowy - granulocyttsarkom mięsak Kaposiego - Kaposis sarkom mięsak Kaposiego podniebienia – Kaposis sarkom i gane mięsak Kaposiego skóry – Kaposis sarkom i hud mięsak Kaposiego tkanki miękkiej – Kaposis sarkom i bløtvev mięsak Kaposiego węzłów chłonnych – Kaposis sarkom i lymfeknuter mięsak komórek Kupffera – Kupfferscellesarkom mięsak kościopochodny - osteosarkom mięsak limfatyczny - lymfosarkom mięsak maziówkowy - synovialt sarkom mięsak mezenchymalny - mesenchynom mięsak naczyniowy wątroby - angiosarkom i lever mięsak naczyń krwionośnych – angiosarkom mięsak naczyń krwionośnych śródbłonka – hemangioendoteliom mięsak naczyń krwionośnych z pericytów - hemangiopericytom mięsak prążkowano-komórkowy - rabdomyosarkom mięsak szpikowy - myeloid sarkom mięsak wielopostaciowy - pleomorf sarkom mięsak z komórek tucznych - mastcellesarkom mięsakorak - sarkomatoid karsinom mięsień/mięśnie - muskel/muskler mięsień biodrowo-lędźwiowy - tarmlendemuskel mięsień biodrowo-żebrowy - tarmben-ribbemuskeenl mięsień biodrowy - tarmbensmuskelen mięsień brzuchaty łydki - tohodete tykkleggmuskelen, gastroknemius mięsień czołowy - pannemuskelen mięsień czterogłowy uda - kneets firhodede strekkmuskelen mięsień czworoboczny (kapturowy) - kappemuskelen mięsień czworoboczny grzbietu - skulderløfteren

mięsień czworoboczny lędźwi - firkantete lendemuskel mięsień dłoniowy długi - lange håndflatemuskelen mięsień dłoniowy krótki - korte håndflatemuskelen mięsień dwubrzuścowy - kjevemuskel med to bukter mięsień dwugłowy uda - tohodete knebøyeren mięsień dwugłowy ramienia - biceps mięsień dżwigacz jądra - testikkelens løftemuskelen mięsień dzwigacz łopatki - skulderbladløfteren mięsień dzwigacz odbytu - anusløfteren mięsień dzwigacz powieki – øyelokkløfteren mięsień dzwigacz wargi górnej - overleppeløfteren mięsień gruszkowaty – pæreformede muskelen mięsień grzbietowy najszerszy - brede ryggmuskelen mięsień grzebieniowaty - skambensmuskelen mięsień guziczny – halemuskelen mięsień jarzmowy - kinnebensmuskelen mięsień kolcowy - lange ryggtaggmuskelen mięsień krawiecki - skreddermuskelen mięsień lędźwiowy mniejszy - lille lendemuskelen mięsień lędźwiowy większy - store lendemuskelen mięsień łokciowy - albuemuskelen mięsień maciczny - livmorvegg mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy - skrå halsmuskelen mięsień nadgrzebieniowy – fremre skulderbladmuskelen mięsień najdłuższy - lengste ryggmuskelen miesień najszerszy grzbietu - store brede ryggmuskelen mięsień naramienny – deltamuskelen miesień nawrotny czworoboczny – firkantete pronatormuskelen miesień nawrotny obły - runde innoverdreieren mięsień obły mniejszy - mindre skulderbladmuskelen mięsień obły większy - store skulderbladmuskelen mięsień obszerny boczny - ytre brede lårmuskelen mięsień obszerny pośredni - mellomste brede lårmuskelen mięsień obszerny przyśrodkowy - indre brede lårmuskelen mięsień odwracacz - supinasjonsmuskelen mięsień okrężny oka - øretsringmuskelen mięsień opuszkowo-jamisty - bulbokavernøse muskelen mięsień otoczenia szpary ust - munnens ringmuskelen mięsień piersiowy mniejszy - lille brystmuskelen mięsień piersiowy większy - store brystmuskelen mięsień piramidowy - piramidemuskelen mięsień piszczelowy przedni - fremme skinnebensmuskel mięsień płaszczkowy - flyndremuskelen mięsień płatowaty głowy - remmuskelen mięsień pochyły przedni - fremre ribbensholdermuskelen mięsień pochyły środkowy - midtre ribbensholdermuskelen mięsień pochyły tylny - bakre ribbensholdermuskelen

mięsień podeszwowy - fotsålemuskelen mięsień podeszwowy międzykostny - mellomfotmuskelen mięsień podgrzebieniowy - skulderkammuskelen mięsień policzkowy - kinnmuskelenen mięsień pośladkowy mały - lille setemuskelen mięsień pośladkowy sredni - mellomste setemuskelen miesień pośladkowy wielki - store setemuskelen mięsień potyliczny - nakkemuskelen mięsień półbłoniasty - flatsenete lårmuskelen mięsień półścięgnisty - halvsenete lårmuskelen mięsień poprzeczny brzucha - den skrå bukmuskelen mięsień prostownik długi palucha – stortåens strekkmuskelen mięsień prostownik grzbietu - store ryggstrekker mięsień prostownik kciuka długi – lange tommelstrekkeren mięsień prostownik kciuka krótki – korte tommelstrekkeren mięsień prostownik łokciowy nadgarstka - ulnar håndstrekker mięsień prostownik palców - fingrenes fellesstrekker mięsień prostownik palców długi – lange firngerstrekkeren mięsień prostownik palców krótki – korte fingerstrekkeren mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka - lang radiale håndstrekkeren mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka - kort radiale håndstrekkeren mięsień prostownik wskaziciela - pekefingerstrekkeren mięsień prosty boczny oka - ytterste rette øyemuskelen mięsień prosty dolny oka - nederste rette øyemuskelen mięsień prosty górny oka - øverste rette øyemuskelen mięsień prosty brzucha - den rette bukmuskelen mięsień prosty przyśrodkowy oka - mediale rette øyemuskelen mięsień prosty uda - rette lårmuskelen mięsień przedni brzucha - fremre bukmuskelen mięsień przywłośny – hårreisemuskelen mięsień przywodziciel długi – lange innoverførermuskelen mięsień przywodziciel krótki – korte innoverførermuskelen mięsień przywodziciel wielki – store innoverførermuskelen mięsień ramienny - dype armbøyeren mięsień ramienno-promieniowy - overarmsspolebensmuskelen mięsień równoległoboczny – rombemuskelen mięsień rzęskowy - ciliærmuskelen mięsień sercowy - hjertemuskelen mięsień skośny wewnętrzny brzucha - indre skrå bukmuskelen mięsieś skośny zewnętrzny grzbietu - ytre skrå ryggmuskelen mięsień skośny zewnętrzny brzucha - ytre skrå bukmuskelen mięsień skroniowy - tinningsmuskelen mięsień smukły - slanke lårmuskelen mięsień strzałkowy krótki - korte leggbensmuskelen mięsień strzałkowy przedni - lange leggbensmuskelen

mięsień szeroki szyi - platysma mięsień skośny dolny - nederste skrå øyemuskelen mięsień skośny górny - øverste skrå øyemuskelen mięsień śmiechowy – lattermuskelen mięsień trójgłowy łydki – trehodete tykkleggsmuskelen mięsień trójgłowy ramienia - trehodete armstrekkeren (triceps) mięsień zębaty przedni - fremste sagmuskelen mięsień zębaty tylni dolny - nedre bakre sagmuskelen mięsień zębaty tylny górny - øvre bakre sagmuskelen mięsień zginacz długi kciuka - lang tommerfingerbøyeren mięsień zginacz głęboki palców - dyp fingerbøyeren mięsień zginacz krótki kciuka - kort tommelfingerbøyeren mięsień zginacz łokciowy nadgarstka - ulnar håndbøyeren mięsień zginacz powierzchowny palców - overflatisk firgerbøyer mięsień zginacz promieniowy nadgarstka - radial håndflatemuskelen mięsień zwieracz wewnętrzny odbytu - indre analsfinkteren mięsień zwieracz zewnętrzny odbytu - ytre analsfinkter mięsko – karunkel mięsko łzowe - øyekarunkel mięśniak - muskelsvulst, myom mięśniak gładkokomórkowy - leiomyom mięśniak gładkokomórkowy macicy - leiomyom i livmor mięśniak prążkowanokomórkowy - rabdomyom mieśniakomięsak - myosarkom mięśniakowłókniak – myofibrom mięśnie brodawkowate - papillæremuskler mięśnie dżwigacze żeber - ribbensløftere mięśnie głosowe – stemmebåndmuskler mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne – indre mellomribbemusklene mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne – ytre mellomribbemusklene mięśnie żuciowe - tyggemuskler mięśnioból - muskelverk, myalgi mięśniowy - muskulær migać - å blinke migdałek/migdałki - mandel/mandler migdałek gardłowy - svelgmandel migdałek językowy - tungemandel migdałek podniebienny – ganemandel migotanie komór - ventrikkelflimmer migotanie przedsionków – atrieflimmer mogotanie serca - hjerteflimmer migrena - migrene mikrob - mikrobe mikroglej – mikrogliaceller mikrogruczolak - mikroadenom mikromelia - mikromeli mikroskop - mikroskop

mikroskopijny – mikroskopisk mikrosporydioza – mikrosporidiose mikrozwapnienie - mikrokalk mimikra - etterligning mimowolny - ufrivillig mioblasty - myoblaster miokinia twarzowa - facial miokini mioklonia - myoklonus mioklonia polekowa - legemiddelutløst myoklonus mioza - miosis mizoandria - androfobi mizoginia - kvinnehat mleczak/mleczaki - melketann/melketenner mleczowa puchlina brzuszna – chyloperitoneum, tarmlymfelekkasje mleko w proszku - melkepulver, tørrmelk mlekotok – galaktore, rennende bryst młodość - ungdom młody - ung młodzieńcze porażenie postępujące - juvenil paralisis generalis młodzieńczy - ungdommelig młodzieńczy uwiąd rdzenia - juvenil tabes dorsalis młodzieńczy uwiąd rdzenia z porażeniami - juvenil taboparetisk nervosyfilis młoteczek (w uchu) - hammer młoteczek neurologiczny - reflekshammer mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielna - multippel endokrin adenomatose moc - kraft mocny - kraftig mocz – urin moczenie mimowolne – ufrivillig urinavgang, enurese moczenie nocne – ufrivillig nattlig urinavgang, sengevæting mocznica - urinforgiftning, uremi moczopędny - vanndrivende moczowód - urinleder moczówka prosta - diabetes insipidus (DI) modzel - kallus, hornhud mokry - våt molekuła – molekyl molibdenian - molybdat moment – øyeblikk monochromatyzm - monokromasi mononukleoza - kyssesyke mononukleoza cytomegawirusowa – cytomegalovirusmonomukleose mononukleoza wywołana przez herpes – gammaherpes mononukleose monotonny - begivehetsløs morfina - morfin morfologia - morfologi most (mozgowy) - (hjerne)bro

mostek - brystben moszna - testikkelpung mozofobia - nosofobi możliwość - mulighet możliwy - mulig mózg - hjerne mózg właściwy - storhjerne mózgoczaszka - hjerneskalle móżdżek - lillehjerne mroczki zmienne – flimmerskotom mrowienie – parestesi mrówczan - formiat mrugać - å blunke mukormikoza - zygomykose mukormykoza nosowo-mózgowa – rinocerebral mukormykose mukormykoza podskórna – subkutan mukormykose mukormykoza płucna – pulmonal mukormykose mukormykoza rozsiana – disseminert mukormykose mukormykoza skórna – kutan mukormykose mukormykoza żołądkowo-jelitowa – gastrointestinal mukormykose mukowiscydoza - cystisk fibrose mus - trang muskularny - muskuløs muskulatura - muskulatur muszla nosowa - øverste silbensblad muszyca - myiasis muszyca krtaniowa – laryngeal myiasis muszyca nosowo-gardłowa – nosofaryngeal myiasis muszyna oczna – okulær myiasis muszyca okolicy moczowo-płciowej – myiasis I kjønnsorganer og urinveier muszyca pełzająca – kutan larva migrans muszyca ran – myiasis i sår muszyca skórna – kutan myiasis muszyca urazowa – traumatisk myiasis muszyca uszna – myiasis i øret mutacja - mutasjon mutyzm - mutisme mutyzm wybiórczy - selektiv mutisme myć (się) - å vaske (seg) mydło - såpe mydriasis - anomalier i pupillefunksjon myszka stawowa - leddmus N nabiał - melkeprodukter nabłonek – epitel nabłonek przedni rogówki - hornhinneepitel

nabłonek przejściowy - urotel nabłoniak kosmówkowy - koriokarsinom nabłoniak limfatyczny – lymfoepiteliom nabłoniak nerwowy – neuroepiteliom nabłoniak nerwowy zarodkowy - diktyom nabłoniak rdzeniakowy - medulloepiteliom nabłoniak wapniejący – pilomatrixom nabrzmiewać - å svulme nabyta aplazja czysto czerwonokrwinkowa - erytroblastopeni nabyty – ervervet naciągnięcie - forstrekning nacięcie – innsnitt, insisjon nacięcie krocza – perinealsnitt, epistomi nacisk - påtrykk naciskać – trykke på naczynie/naczynia krwionośne - blodkar/blodkar naczynie Petriego - Petriskål naczynia limfatyczne - lymfekar naczynia włosowate - kapillarer/hårrør naczyniak - angiom naczyniak chłonno-krwionośny – hemolymfangiom naczyniak chłonny - lymfagiom naczyniak krwionośny - hemangiom naczyniak krwionośny jamisty – kavernøst hemangiom, jordbærmerke naczyniak krwionośny włośniczkowy – kapillært hemangiom, storkebitt naczyniak krwionośny zarodkowy – hemangioblastom naczyniak krwionośny złośliwy – hemangiosarkom naczyniak limfatyczny – lymfangiom, chylangiom naczyniak limfatyczny złośliwy – lymfangiosarkom naczyniak płodowy - angioblastom naczyniak z komórkami śródbłonka – hemangioendoteliom naczyniak zawierający perycyty - hemangioperycytom naczyniak żylny – venøst hemangiom naczyniakomięsak krwionośny – hemangiosarkom naczyniakomięsak limfatyczny - lymfangiosarkom naczyniakomięśniak gładkokomórkowy – angioleiomyom naczyniakomięśniak limfatyczny - lymfangiomyom naczyniakomięśniakotłuszczak - angiomyolipom naczyniakotłuszczak – angiolipom naczyniakowatość bakteryjna - kattekloringssykdom naczyniakowłókniak – angiofibrom naczyniowe zaburzenia jelit - vaskulære forstyrrelser i tarm naczyniowy - karholdig naczyniówka - årehinne nadbrzusze – mavegrop nadchloran - perklorat nadciśnienie naczyniowo-nerkowe - renovaskulær hipertensjon

nadciśnienie tętnicze - arteriell hypertensjon nadciśnienie (tętnicze) pierwotne - essentiell hypertensjon nadciśnienie (tętnicze) wtórne - sekundær hypertensjon nadciśnienie wrotne - portal hypertensjon nadczynność - hyperfunskjon nadczynność przysadki – hyperpituitarisme nadczynność przytarczycy – hyperparatyreose nadczynność tarczycy - hypertyreose nadgarstek – håndrot nadjajnik - bieggstokk nadjądrze – bitestikkel nadkłykieć - epikondyl nadkłykieć przyśrodkowy - indre fremspring nadkłykieć boczny - ytre fremspring nadkrzepliwość - hyperkoagulabilitet nadkwaśność - hyperaciditet nadłamianie - infraksjon nadmiar - overflod, overmål nadmiar insuliny we krwi – hyperinsulinisme nadmiar kwasu moczowego we krwi - hyperurikemi nadmierna czynność wydzielnicza przysadki mózgowej – hyperkortisme nadmierna polaryzacja błony komórkowej – hyperpolarisering nadmierna senność - hypersomni nadmierna wrażliwość na zapachy - hyperosmi nadmierne krwawienie miesiączkowe – hypermenore, menoragi nadmierne łaknienie - polyfagi nadmierne pocenie się - hyperhidrose, overdreven svette nadmierne pragnienie (polidypsja) - polidipsi nadmierne rogowacienie malinicze - hyperkeratose ved yaws nadmierne rogowacenie pinty – pintahyperkeratose nadmierne stężenie witamin we krwi - hypervitaminose nadmierne wydzielanie - hypersekresjon nadmierne zrogowacenie – hyperkeratose nadmierny – overflødig nadmierny popęd seksualny - forsterket seksuell drift nadnercze – binyre nadpotliwość – hyperhidrose nadpotliwość stóp - fotsvette nadtwardówkowy - ekstradural nadużycie - misbruk nadużywać - å misbruke nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia - misbruk av ikke-anhengighetsskapende stoffer nadwaga - overvekt nadwrażliwość – overfølsomhet, hypersensivitet nadwrażliwość dżwiękowa – hyperakusi nadwrażliwość odruchowa - hyperrefleksi

nadwrażliwość smakowa - hypergensi nadwrażliwy - overfølsom nadwyrężyć - å overanstrenge nadwyżka - overskudd nadwzgórze (mózgu) - epithalamus nadwzroczność – langsynthet, hypermetropi nadzgryz – dypt bitt nadziąślak - epulis nadziąślak olbrzymiokomorkówy - kjempecelleepulis nadziąślak włóknisty - fibrøs epulis nadzieja - håp nadzór - tilsyn nadzwyczajny - usedvanlig nadżerka - erosjon nadżerka rzekoma szyjki macicy - erytroplaki nadżerka przelyku - erosjon i spiserøret nagi – naken nagłośnia - strupelokk nagły, ostry - akutt nagły (niespodziewany) - plutselig nagminne zapalenie mięśni (choroba bornholmska) - Bamblesyke, epidemisk myalgi nagminne zapalenie przyusznicy – epidemisk parotitt nagminne zapalenie wielostawowe z wysypką – epidemisk polyartritt og eksantem nagniotek - liktorn nagość - nakenhet nagromadzenie - akkumulasjon nagromadzenie woszczyny w uchu – ørevoks nagryz pionowy – overbitt nagryz poziomy – overjet, utstikkende tenner najądrze/najądrza - bitestikkel/bitestikler nakaz - påbud nakłucie – paracentese, stikk nalepka – merkelapp nalozenie - påføring nałóg - uvane namacalny – håndgripelig, palpabel namiastka - surrogat napad – anfall napad padaczkowy ogniskowy – fokalt epileptisk anfall napadowa nocna hemoglobinuria – paroksysmal nokturn hemoglobinuri napady afektywne bezdechu - affektkrampe napar - avkok napar ziołowy – urtebrygg napęczniały - oppsvulmet napęcznieć, spuchnąć – å svulme opp

napięcie – spenning napięcie mięśnia - muskeltonus napinacz (mięśniowy) - strekkmuskel napletek - forhud napój - drikk naprężacz powięzi szerokiej - lårfasciespenner napromieniować - å bestråle napromieniowanie - bestråling narkolepsja - narkolepsi narkoman - narkoman narkotyczny - narkotisk narkotyk/narkotyki - narkotikum/narkotika narkotykować się - å dope seg narkoza - narkose, anestesi narośl - utvekst narząd Cortiego – Cortis organ, spiralorgan narządy smaku - smaksansene narządy węchu - luktsansene narządy zmysłów - sanseorganer narzucać - å påtvinge nasada kości – epifyse nasada nosa - neseroten nasieniak – seminom nasieniak spermatocytowy – spermatocystisk seminom nasienie - sæd nasieniowód - sædlederen nasierdzie – epikard nasilenie (choroby) - eksaserbasjon naskórek - overhud, epidermis następny – neste następstwa gruźlicy – følgetilstander etter tuberkulose następstwa gruźlicy kości i stawów – følgetilstander etter tuberkulose i ben og ledd następstwa gruźlicy osrodkowego układu nerwowego – følgetilstander etter tuberkulose i sentralnervesystemet następstwa gruźlicy ukladu moczowo-płciowego – følgetilstander etter tuberkulose i kjønnsorganer og urinveier następstwa gruźlicy układu oddechowego – følgetilstander etter tuberkulose i åndedrettsorganer następstwa nagminnego porażenia dziecięcego – følgetilstander etter poliomyelitt następstwa trądu – følgetilstander etter lepra następstwo - følge, ettervirkning nasycanie – metning nasycony – mett nasycony kwas tłuszczowy – mettet fettsyre naświetlać - å bestråle

natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa – forsert ekspiratorisk ett-sekunds volum (FEV1) natężona pojemność życiowa – forsert vitalkapasitet (FVC) natrzeć - å gni natychmiastowy - øyeblikkelig nauka - vitenskap naukowiec - forsker, vitenskapsmann naukowy - vitenskapelig nawilżać - å fukte nawrót [choroby) - tilbakefall nawrót gorączki - rekurensfeber nawyk - vane nefron – nefron nefropatia cukrzycowa – diabetisk nefropati nefropatia epidemiczna – hemoragisk feber med nefropati neglerioza - naegleriainfeksjon nekatorioza – necatoriasis nekrofilia - nekrofili neofobia - neofobi neonatalogia - neonatalogi neoplazja - neoplasi nerczak płodowy – nefroblastom nerczyca lipidowa - lipoid nefrose nerka/nerki - nyre/nyrer nerka podkowiasta - hesteskonyre nerka wędrująca - vandrenyre nerw/nerwy - nerve/nerver nerw biodrowo-pachwinowy - indre bekkennerven nerw biodrowo-podbrzuszny - ytre bekkennerven nerw bloczkowy - øyemuskelnerven nerw błędny - vagusnerven nerw dłoniowy - fingernerven nerw dodatkowy - hjelpenerven nerw guziczny - halebensnerven nerw językowo-gardłowy - tunge-svelgnerven nerw kręgowy - ryggmargsnerven nerw krtaniowy dolny - nedre strupehodenerven nerw krtaniowy górny - øvre strupehodenerven nerw krtaniowy wsteczny - tilbakegående strupehodenerven nerw kulszowy - isjiasnerven nerw łokciowy - albuenerven nerw łydkowy - leggnerven nerw międzyżebrowy - mellomribbensnerven nerw oboczny - kollateralnerve nerw odwodzący - utovervridendenerve nerw okołoruchowy - øyetsbevegelsesnerve nerw pachowy - armhulenerven

nerw piszczelowy – skinnebensnerven nerw płciowoudowy – genifemoral nerve nerw podjęzykowy - tungenerven nerw pośladkowy - setenerven nerw pośladkowy dolny – nedre glutealnerven nerw pośladkowy górny – øvre glutealnerven nerw pośrodkowy - midtnerven nerw promieniowy - radialnerven nerw przedsionkowo-gardłowy - tunge- og svelgnerven nerw przedsionkowo-ślimakowy - balansenerven nerw przedsionkowy - balansenerven nerw przeponowy - diafragmanerven nerw równoważno-słuchowy - høre-likevektsnerven nerw skórny uda boczny - hudnerve til lårets utsiden nerw skórny uda tylny - hudnerven til lårets bakside nerw słuchowy - hørselsnerven nerw strzałkowy głęboki - dype leggbensnerven nerw strzałkowy powierzchowny - overfladisk leggbensnerven nerw strzałkowy wspólny - leggbensnerven nerw ślimakowy - sneglehusnerven nerw szczękowy - overkjevenerven nerw szyjny - halsnerven nerw trójdzielny - trillingsnerven nerw twarzowy – ansiktnerven, facialisnerven nerw udowy - lårnerven nerw węchowy - luktenerven nerw wzrokowy - synsnerven, optisknerven nerw zasłonowy – obturator nerve nerw żuchwowy – underkjevenerven nerwiak akustyczny - akustikusnevrinom nerwiak komórkowy - neurocytom nerwiak nerwu słuchowego – neurom nerwiak osłonkowy – Schwannom, neurinom nerwiak płodowy – neuroblastom nerwiak przyzwojowy - paragangliom nerwiak węchowozarodkowy - esthesioneuroblastom nerwiak węchowy – esthesioneurcytom nerwiak zwojowy - ganglioneurom nerwiak zwojowy zarodkowy - ganglioneuroblastom nerwiakomięsak - neurosarkom nerwiakowłókniak - neurofibrom nerwiakowłókniakowatość niezłośliwa - nevrofibromatose nerwica, neuroza - nevrose nerwica depresyjna - depressiv nevrose nerwica natręctw - tvangslidelser nerwica serca - hjertenevrose nerwica społeczna - sosial nevrose

nerwoból - nervesmerte, nevralgi nerwoból nerwu trójdzielnego po przebytym półpaścu – trigerminusnevralgi etter herpes zoster nerwowość - nervøsitet nerwy czaszkowe - kranialnervene nerwy czuciowe - følenerver nerwy guziczne - coccygealenervene nerwy krzyżowe - sakralnervene nerwy lędźwiowe - lumbalenervene nerwy piersiowe - thoracalenervene nerwy rdzeniowe - spinalnervene nerwy ruchowe - motoriskenerver nerwy rzęskowe - ciliarnervene nerwy szyjne - cervicalenervene neurastenia - neurasteni neuroglejak – nevrogliom neurolog - nervelege, nevrolog neurologia - nevrovitenskap, nevrologi neurologiczny - nevrologisk neuron - nervecelle, nevron neuron czuciowy - sensorisk nevron neuron ruchowy - motorisk nevron neuron wstawkowy - protonevron neuropatia - neuropati newralgia - nevralgi nić/nici - tråd/tråd nici węchowe - luktefibrene nieaktywny - uvirksom niebezpieczeństwo - fare niebezpieczny - farlig niechęć - uvilje niechętny - motvillig, uvillig niechroniony – ubeskyttet nieciągłość - diskontinuitet niecierpliwy – utålmodig nieczułość na ból - analgesi nieczuły - ufølsom nieczytelny - uleselig niedefiniowalny - udefinebar niedobór - mangel, underskudd niedobór albuminy we krwi - hypoalbuminemi niedobór odpornościowy nabyty – ervervet immundefekt niedobór potasu we krwi – hypokalemi niedobór sodu we krwi - hyponatremi niedobór wapnia - hypokalsemi niedoceniać - å undervurdere niedociśnienie tętnicze - hypotensjon

niedociśnienie tętnicze ortostatyczne - ortostatisk hypotensjon niedocukrzenie – hypoglikemi niedoczulica – hypalgesi niedoczynność – hypofunksjon niedoczynność gonad - hypogonadisme niedoczynność przysadki – hypofyseinsuffisiens, hypopituitarisme niedoczynnośc przytarczyc – hypoparatyreoidisme, hypoparatyreose niedoczynność tarczycy - uspesifisert hypoterose, lavtstoffskifte niedodma płuc - lungekollaps niedojrzałość - umodenhet niedojrzaly - umoden niedokładny - unøyaktig, upresis niedokrwienie - iskemi niedokrwienny zawał mięśnia - iskemisk infarkt i muskel niedokrwisty – blodfattig, anemisk niedokrwistość – jernmangelanemi niedokrwistość autoimmunohemolityczna – autoimmun hemolytisk anemi niedokrwistość hemolityczna - hemolytisk anemi niedokrwistość makrocytowa – makrocytær anemi niedokrwistośc nadbarwliwa – hyperkrom anemi niedokrwistość niedobarwliwa – hypokrom anemi niedokrwistość złośliwa - pernisiøs anemi niedokwaśność - hypaciditet niedomagać - å skrante niedomoga głosowa – fonasteni, stemmesvekkelse niedomykalność powiek – åpentstående øye niedomykalność zastawki dwudzielnej - mitralinsuffisiens niedomykalność zastawki trójdzielnej - tricuspidalinsuffisiens niedopilnowany - ubevoktet niedorozwinięty (umysłowo) - tilbakestående, evneveik niedorozwój - underutvikling, hypoplasi niedorozwój języka - hypoglossi niedorozwój nosa - manglende utvikling av nese niedorozwój palców - hypodonti niedorozwój piersi – mikromasti, hypomasti niedosłuch - hypakusi, hørselshemmelse niedostateczne wydzielanie mleka - hypogalakti niedostateczny - utilstrekkelig niedostępny - uoppnåelig niedoświadczony - uerfaren niedotlenienie – oksygenmangel, hypoksi niedowidzenie – amblyopi niedowidzenie dzienne – dagblindhet, nyktalopi niedowidzenie połowicze – halvblindhet, hemiopsi niedowład - parese niedożywienie – underernæring, malnutrisjon niedrożność jelit - paralytisk ileus, tarmsleng

nieefektywny - ineffektiv, udugelig niehigieniczny - uhygienisk, usanitær niejadalny - uspiselig niejasny, mętny - uklar, utydelig niekompletny - ufullstendig niekonieczny - unødvendig niekonsekwentny – inkonsekvent niekontrolowane oddawanie moczu - akonurese nielegalny - ulovlig niemota - stumhet niemowlę - spedbarn niemożliwy – umulig niemota - stumhet niemy - stum nienaganny - upåklagelig nienarodzony – ufødt nienasieniak – nonseminom nienasycony - umettelig nienasycony (o tłuszczach) - umettet nienaturalny – unaturlig nienormalny - abnorm nieobliczalny - uberegnelig nieobowiązujący, nieważny - ugyldig nieoczekiwany - uventet nieoczyszczony - urenset nieodparty - uimotståelig nieodpłatny - gratis nieodporny – sårbar, vulnerabel nieodwracalny - ugjenkallelig nieoficjalny - uoffisiell nieograniczony - ubegrenset nieokreślona gorączka krwotoczna - uspesifisert hemoragisk virussykdom nieokreślona niewydolność nerek - uspesifisert nyresvikt nieokreślone niskie ciśnienie tętnicze - uspesifikk lav blodtrykksmåling nieokreślony – ubestemmelig, uspesifisiert nieopatrzny – ubetenksom nieoperacyjny - inoperabel nieopłacalny – ulønnsom nieorganiczny - uorganisk nieostrożny - uforsiktig nieoznaczony - umerket niepamięć – glemsel niepełnosprawność – handikap niepełnosprawny - handikappet niepewny - usikker niepłatny - ulønnet niepłodny - ufruktbar, steril

niepodważalny - ubestridelig niepojęty - ufattelig niepokój - uro niepokój ruchowy - akatisi nieporozumienie - uoverenstemmelse, misforståelse nieporównywalny - uforlignelig nieporęczny - ubekvem niepotrzebny – unødig niepowściągliwe wymioty ciężarnych – sykelige svangerskapbrekninger niepożądany - uønsket nieprawdopodobieństwo - usannsynlighet nieprawdopodobny - usannsynlig nieprawdziwy - usann nieprawidłowe odczuwanie smaków - parageusi nieprawidłowe jajo płodowe - patologisk egg nieprawidłowość - uregelmessighet, anomali, abnormitet nieprawidłowy - uriktig nieprawidłowy pomiar ciśnienia tętniczego krwi - unormal blodtrykksmåling nieprawidłowy zgryz – feilbitt, malokklusjon nieproduktywny - uproduktiv nieproszony - uønsket nieprzemyślany - uoverveid nieprzerwany - uavbrutt nieprzetworzony - ubehandlet nieprzewidywalny - uforutsiktbar nieprzewidziany – uforutsett nieprzeźroczysty - ugjennomskinnelig nieprzydatny - ubrukelig nieprzygotowany - uforberedt nieprzyjemny - ubehagelig nieprzyjemny oddech - dårlig ånde nieprzystawalny - inkompatibel nieprzytomny - bevisstløs, livløs nieprzytomność - bevisstløshet nieprzyzwoity – usømmelig nieregularna miesiączka - menoragi nieregularny - uregelmessig nierozdzielny - uatskillelig nierozpoznawalny - ugjenkjennelig nierozpuszczalny – uoppløselig nierozróżnianie barw – fargeblindhet nierozstrzygnięty – uavgjort nierozważny - uoverveid nierozwiązany - uløst nierozwinięty – uutviklet nierownowaga emocjonalna - affektlabilitet nierówność źrenic - anisokori

nierówny - ujevn nieruchomy - ubeveglig nieskomplikowany - ukomplisert niesmaczny - usmakelig niesolidny – upålitelig niespodziewany - uventet niespokojny - urolig, rastløs niesprawny - defekt niesprecyzowany - uspesifisert niesprowokowany - uprovosert niesprzyjający - ugunstig niestabilny - ustødig, ustø, ustabil niestały - ustabil niestaranny – skjødesløs niestrawiony - ufordøyt niestrawny - ufordøyelig nieszkodliwy – harmløs niesztowica – orf, sauekopper nieścisły - unøyaktig nieśmiałość - sjenanse nieśmiały – sjenert nieświadomość - bevisstløshet nieświadomy – ubevisst nieświeży oddech – dårlig ånde, halitose nietolerancja laktozy - laktoseintoleranse nietrzymanie – inkontinens nietrzymanie kału - enkoprese nietypowy - atypisk nieubezpieczony - uforsikret nieuczciwy - uærlig nieuformowany - uformet nieuleczalny – uhelbredelig, inkurabel nieumyślny - uoverlagt nieunikniony - uunngåelig nieuprawniony - uberettiget, uvedkommende nieustalone zakażenie wirusowe - virusinfeksjon ved uspesifisert lokasjon nieustalony - ubestemt nieuszkodzony - uskadd nieuważny - uoppmerksom nieużywanie oka - anopsi nieważny(banalny) - uvesentlig, uviktig niewczesny - ubetimelig niewiarygodne - utrolig niewiarygodny – upålitelig, utroverdig, utrolig niewidomy - blind niewidzialny, niewidoczny - usynlig niewiedzący - uvitende

niewłaściwy - uriktig niewrażliwy - ufølsom niewspółmierny – inkommensurabel niewspółśrodkowy - eksentrisk niewyczuwalny – impalpabel, ikke-palpabel niewydolność - insuffisiens niewydolność aorty - aortainsuffisiens niewydolność oddechowa – respirasjonssvikt niewydolność nerek - nyresvikt niewydolność serca – hjerteinsuffisiens, hjertesvikt niewydolność serca z dominacją zaburzeń wyrzucania – fremoverrettet svikt niewydolność płuc - pulmonalinsuffisiens (PR) niewydolność wielonarządowa - multiorgansvikt niewydolność zastawki - mitralinsuffisiens niewygodny - ubekvem niewykwalifikowany – ukvalifisert niewystarczający - utilstrekkelig niewytłumaczalny - uforklarlig niewyraźny - utydelig, uklar niewzruszony - urokkelig niezadowalający - utilfredsstillende niezakaźna biegunka - ikke-infesiøs diare niezakaźna biegunka noworodków - ikke-infeksiøs diare hos nyfødt niezakłócony - uforstyrret niezależny - uavhengig niezamierzony - utilsiktet niezanieczyszczony - uforenset niezastąpiony - uerstattelig niezauważony - ubemerket niezawodny - pålitelig niezbędny - uunnværlig niezdatny – uskikket, uegnet niezdecydowany - ubestemt niezdolność do pracy – arbeidsuførhet niezdolnośc do prawidłowej oceny odległości - dysmetri niezdolny (do czegoś) – uskikket, uegnet niezdrowe – usunn niezgodność – inkompatibilitet, diskordans niezmieniony - uforandret, uendret niezmienny - uforanderlig nieznaczny, nieznaczący - ubetydelig nieznany - ukjent niezrozumiały - uforståelig niezrównoważony – ubalansert niezupełny – ufllstendig, inkomplett niezupełny zaśniad groniasty - inkomplett blæremola niezwłoczny - umiddelbar

niezwykły - ualminnelig, uvanlig nieżyt - katarr nieżyt jelitowy - tarmkatarr, enteritt nieżyt jelitowy wywołany przez adenowirusy - adenovirusenteritt nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy - rotavirusenteritt nieżyt żołądka - mavekatarr, gastritt nikiel - nikkel nikotyna - nikotin nimfomania - nimfomani niski - lav niskowzgórze (mózgu) – subthalamus nitkowaty – trådformet, filiform noga/nogi - ben/ben nokardioza - nokardiose nokardioza płucna - pulmonal nokardiose nokardioza skórna - kutan nokardiose normalizować - å normalisere normalny - normal nos - nese nos dodatkowy – aksessorisk nese nosacizna - snive nosiciel - smittebærer nostalgia – hjemlengsel nosze - båre nowicjusz - nybegynner nowonarodzony – nyfødt noworodkowe chlamydiowe zapalenie płuc – neonatal klamydiapneumoni noworodkowe chlamydiowe zapalenie spojówek – neonatal klamydiakonjunktivitt noworodkowe gonokokowe zapalenie oka - oftalmi som skyldes gonococcus hos nyfødt nowotwór - kreftsvulst nowotwór anaplastyczny - anaplastisk sarkom nowotwór in situ – preinvasiv svulst nowotwór in situ brodawki większej dwunastnicy Vatera – preinvasivt karsinom i Vaters ampulle nowotwór in situ dróg żółciowych – preinvasivt karsinom i galleganger nowotwór in situ gardła – preinvasivt karsinom i svelg nowotwór in situ jamy nosowej – preinvasivt karsinom i nesehule nowotwór in situ jamy ustnej – preinvasivt karsinom i munnhule nowotwór in situ kanału odbytu – preinvasivt karsinom i analkanal nowotwór in situ krtani – preinvasivt karsinom i strupe nowotwór in situ nagłośni – preinvasivt karsinom i strupelokk nowotwór in situ odbytnicy – preinvasivt karsinom i endetarm nowotwór in situ odbytu – preinvasivt karsinom i endetarmsåpning nowotwór in situ okrężnicy – preinvasivt karsinom i tykktarm nowotwór in situ oskrzela – preinvasivt karsinom i bronkie

nowotwór in situ pęcherzyka żółciowego – preinvasivt karsinom i galleblære nowotwór in situ płuca – preinvasivt karsinom i lunge nowotwór in situ przełyku – preinvasivt karsinom i spiserør nowotwór in situ tchawicy – preinvasivt karsinom i luftrør nowotwór in situ trzustki – preinvasivt karsinom i bukspyttkjertel nowotwór in situ ucha środkowego – preinvasivt karsinom i mellomøre nowotwór in situ wargi – preinvasivt karsinom på leppe nowotwór in situ wątroby – preinvasivt karsinom i lever nowotwór in situ zatok przynosowych – preinvasivt karsinom i bihuler nowotwór in situ zgięcia esiczo-odbytniczego – preinvasivt karsinom i overgang mellom sigmoideum og endetarm nowotwór in situ żołądka – preinvasivt karsinom i magesekk nowotwór niezłośliwy – godartet svulst nowotwór niezłośliwy przestrzeni zaotrzewnej – godartet svulst i retroperitoneum nowotwór układu limfatycznego - lymfekreft nowotwór złośliwy – ondartet svulst nowotwór złośliwy błony śluzowej brzegu oczodołu – ondartet svulst i alveolarslimhinne nowotwór złośliwy błony śluzowej macicy – ondartet svulst i livmorslimhinne nowotwór złośliwy bocznej części dna jamy ustnej – ondartet svulst i lateral del av munngulv nowotwór złośliwy brzegu języka – ondartet svulst i tungerand nowotwór złośliwy brzegu tylnego nozdrzy tylnych – ondartet svulst i bakre rand av bakre neseåpning nowotwór złośliwy brzegu tylnego przegrody nosa – ondartet svulst i bakre rand av neseskillevegg nowotwór złośliwy brzucha – ondartet svulst i buken nowotwór złośliwy brzusznej części przełyku – ondartet svulst i abdominal del av spiserør nowotwór złośliwy chrząstki krtani – ondartet svulst i strupebrusk nowotwór złośliwy chrząstki nosowej – ondartet svulst i nesebrusk nowotwór złośliwy chrząstki stawowej - ondartet svulst i leddbrusk nowotwór złośliwy ciała jamistego – ondartet svulst i svamplegeme nowotwór złośliwy ciała rzęskowego - ondartet svulst i strålelegeme nowotwór złośliwy czerwieni wargowej – ondartet svulst i lepperødt nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła – ondartet svulst i hypopharynx nowotwór złośliwy częsci nosowej gardła – ondartet svulst i nasophrynx nowotwór złośliwy części odwźiernikowej – ondartet svulst i prepylorus nowotwór złośliwy części ustnej gardła – ondartet svulst i oropharynx nowotwór złośliwy częsci wewnętrznowydalniczej trzustki – ondartet svulst i endokrin bukspyttkjertel nowotwór złośliwy dna jamy ustnej – ondartet svulst i munngulv nowotwór złośliwy dolnej powierzchni języka – ondartet svulst i underside av tunge nowotwór złośliwy dolnej trzeciej częsci przełyku – ondartet svulst i nedre tredjedel av spiserør

nowotwór złośliwy dołu migdałkowego – ondartet svulst i tonsilleseng nowotwór złośliwy dużych gruczołów ślinowych – ondartet svulst i store spyttkjertler nowotwór złośliwy dwunastnicy – ondartet svulst i tolvfingertarm nowotwór złośliwy dziąsła – ondartet svulst i tannkjøtt nowotwór złośliwy dziąsła dolnego – ondartet svulst i tannkjøtt i underkjeve nowotwór złośliwy dziąsła górnego – ondartet svulst i tannkjøtt i overkjeve nowotwor złośliwy esicy – ondartet svulst i sigmoideum nowotwór złośliwy fałdów przesionkowych – ondartet svulst i falske stemmebånd nowotwór złośliwy gałki ocznej – ondartet svulst i øyeeple nowotwór złośliwy głośni – ondartet svulst i glottis nowotwór złośliwy głowy – ondartet svulst i hode nowotwór złośliwy głowy trzustki – ondartet svulst i bukspyttkjertelhode nowotwór złośliwy górnej trzeciej części przełyku – ondartet svulst i øvre tredjedel av spiserør nowotwór złośliwy grasicy - ondartet svulst i thymus nowotwór złośliwy gruczołów łojowych – ondartet svulst i taglkjertler nowotwór złośliwy gruczołów potowych – ondartet svulst i svettekjertler nowotwór złośliwy gruczołów przedsionkowych większych – ondartet svulst i Bartholins kjertler nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – ondartet svulst i blærehalskjertel nowotwór złośliwy gruczołu łzowego - ondartet svulst i tårekjertel nowotwór złośliwy jajnika - ondartet svulst i eggstokk nowotwór złosliwy jajowodu – ondartet svulst i eggleder nowotwór złośliwy jamy nosowej – ondartet svulst i nesehule nowotwór złośliwy jamy podgłośniowej – ondartet svulst i subglottis nowotwór złośliwy jamy ustnej – ondartet svulst I munnhule nowotwór złośliwy jądra - ondartet svulst i testikkel nowotwór złosliwy jądra ektopowego – ondartet svulst i ektopisk testikkel nowotwór złośliwy jądra niezstąpionego – ondartet svulst i ikke-descendert testikkel nowotwór złośliwy jądra w mosznie - ondartet svulst i testikkel i pung nowotwór złośliwy jądra zatrzymanego – ondartet svulst i retinert testikkel nowotwór złośliwy jądra zstąpionego – ondartet svulst i descendert testikkel nowotwór złośliwy jelita cienkiego – ondartet svulst i tynntarm nowotwór złośliwy jelita czczego – ondartet svulst i jejunum nowotwór złośliwy jelita grubego – ondartet svulst i tykktarm nowotwór złośliwy jelita krętego – ondartet svulst i ileum nowotwór złośliwy jelita ślepego – ondartet svulst i blindtarm nowotwór złośliwy języczka – ondartet svulst i drøvel nowotwór złosliwy kaletki maziowej – ondartet svulst i slimpose nowotwór złośliwy kanału odbytu – ondartet svulst i analkanal nowotwór złośliwy kanału odzwiernikowego – ondartet svulst i pyloruskanal nowotwór złośliwy kielichow nerkowych – ondartet svulst i nyrekalker nowotwór złośliwy klatki piersiowej – ondartet svulst i toraks nowotwór złośliwy kolumny kręgosłupa – ondartet svulst i ryggsøyle

nowotwór złośliwy komór mózgowych – ondartet svulst i hjerneventrikkel nowotwór złośliwy komórek nabłonkowych - karsinom nowotwór złośliwy komórek sitowych – ondartet svulst i silbensbihule nowotwór złośliwy komórek sutkowych – ondartet svulst i mastoidalceller nowotwór złośliwy końca języka – ondartet svulst i tungespiss nowotwór złośliwy kończyny dolnej – ondartet svulst i underekstremitet nowotwór złośliwy kończyny górnej – ondartet svulst i overekstremitet nowotwór złośliwy kory nadnerczy – ondartet svulst i binyrebark nowotwór złosliwy kości - ondartet svulst i knokler nowotwór złośliwy kości długich kończyny dolnej – ondartet svulst i lange knokler i underekstremitet nowotwór złośliwy kości krótkich kończyny dolnej – ondartet svulst i korte knokler i underekstremitet nowotwór złośliwy kości krótkich kończyny górnej – ondartet svulst i korte knokler i overekstremitetet nowotwór złośliwy kości czaszki i twarzy - ondartet svulst i skalle og ansikt nowotwór złośliwy kości żebrowej – ondartet svulst i ribben nowotwór złośliwy krtani – ondartet svulst i strupe nowotwór złośliwy łechtaczki – ondartet svulst i klitoris nowotwór złośliwy łopatki i kości długich kończyny górnej – ondartet svulst i skulderblad og lange knokler i overekstremitet nowotwór złośliwy łożyska - ondartet svulst i morkake nowotwór złośliwy łuków podniebiennych – ondartet svulst i ganebuer nowotwór złośliwy małżowiny nosowej – ondartet svulst i nesemusling nowotwór złośliwy miednicy – ondartet svulst i bekken nowotwór złośliwy miedniczek nerkowych – ondartet svulst i nyrebekken nowotwór złośliwy mięśni – ondartet svulst i muskel nowotwór złosliwy mięśni zewnętrznych oka – ondartet svulst i ytre øyemuskler nowotwór złośliwy mięśniówki macicy – ondartet svulst i muskulatur i livmorvegg nowotwór złośliwy migdałka – ondartet svulst i mandel nowotwór złośliwy migdałka gardłowego – ondartet svulst i svelgmandel nowotwór złośliwy migdałka językowego – ondartet svulst i tungemandel nowotwór złośliwy migdałka podniebiennego – ondartet svulst i ganemandel nowotwór złośliwy moczownika – ondartet svulst i urachus nowotwór złośliwy moczowodu – ondartet svulst i urinleder nowotwór złośliwy mostka – ondartet svulst i brystben nowotwór złośliwy moszny – ondartet svulst i pung nowotwór złośliwy mózgu - ondartet svulst i hjerne nowotwór złośliwy móżdżku – ondartet svulst i lillehjerne nowotwór złośliwy naczyniówki - ondartet svulst i årehinne nowotwór złośliwy naczyń krwionośnych – ondartet svulst i blodkar nowotwór złośliwy naczyń limfatycznych – ondartet svulst i lymfekar nowotwór złośliwy nadjądrza – ondartet svulst i bitestikkel nowotwór złośliwy nadnerczy - ondartet svulst i binyre nowotwór złośliwy nagłośni – ondartet svulst i supraglottis nowotwór złośliwy napletka – ondartet svulst i forhud

nowotwór złośliwy narządow klatki piersiowej – ondartet svulst med intratorakial lokasjon nowotwór złośliwy nasady języka – ondartet svulst i tungerot nowotwór złośliwy nasieniowodu – ondartet svulst i sædleder nowotwór złośliwy nerki – ondartet svulst i nyre nowotwór złośliwy nerwów obwodowych oczodołu – ondartet svulst i perifere nerver i øyehule nowotwór złośliwy nosa – ondartet svulst i nese nowotwór złośliwy nosa wewnętrznego – ondartet svulst i nesens innside nowotwór złośliwy obojczyka – ondartet svulst i krageben nowotwór złosliwy oczodołu - ondartet svulst i øyehule nowotwór złośliwy odbytnicy – ondartet svulst i endetarm nowotwór złośliwy odbytu – ondartet svulst i endetarmsåpning nowotwór złośliwy ogona trzustki – ondartet svulst i bukspyttkjertelhale nowotwór złosliwy oka – ondartet svulst i øye nowotwór złośliwy okolic płytki chrąstki pierścieniowatej – ondartet svulst postkrikoidalt område nowotwór złośliwy okrężnicy poprzecznej – ondartet svulst i tverrcolon nowotwór złośliwy okrężnicy wstępującej – ondartet svulst i tykktarm, oppadstigende del nowotwór złośliwy okrężnicy zstępującej – ondartet svulst i tykktarm, nedadstigende del nowotwór złośliwy opłucnej – ondartet svulst i brysthinne nowotwór złośliwy opon – ondartet svulst i sentralnervesystemetshinner nowotwór złośliwy opon mózgowych – meningeom nowotwór złośliwy opon rdzeniowych – ondartet svulst i ryggmarghinner nowotwór złośliwy osierdzia – ondartet svulst i perikard nowotwór złośliwy oskrzela głównego – ondartet svulst i hovedbronkie nowotwór złośliwy oskrzeli – ondartet svulst i bronkier nowotwór złośliwy osłonek nerwów obwodowych – nevrofibrosarkom nowotwór złośliwy otrzewnej – ondartet svulst i bukhinne nowotwór złośliwy pachwiny – ondartet svulst i lysken nowotwór złośliwy pachy – ondartet svulst i aksille nowotwór złośliwy pęcherza moczowego – ondartet svuls i urinbære nowotwór złośliwy pęcherzyka nasiennego – ondartet svulst i sædblære nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego – ondartet svulst i galleblære nowotwór złośliwy piersi – ondartet svulst i bryst nowotwór złośliwy piersiowej części przełyku – ondartet svulst i torakiel del av spiserør nowotwór złośliwy płata ciemieniowego mózgu – ondartet svulst i isselapp nowotwór złośliwy płata czołowego mózgu – ondartet svulst i pannelapp nowotwór złośliwy płata dolnego płuca – ondartet svulst i underlapp nowotwór złośliwy płata górnego płuca – ondartet svulst i overlapp nowotwór złośliwy płata potylicznego mózgu – ondartet svulst i bakhodelapp nowotwór złośliwy płata skroniowego mózgu – ondartet svulst i tinninglapp nowotwór złośliwy płata środkowego płuca – ondartet svulst i midtlapp nowotwór złośliwy płuca – ondartet svulst i lunge

nowotwór złośliwy pnia mózgu – ondartet svulst i hjernestamme nowotwór złośliwy pochewki ścięgna – ondartet svulst i senekjede nowotwór złośliwy pochodzenia nienabłonkowego - (et) sarkom nowotwór złośliwy pochwy – ondartet svulst i kjede nowotwór złośliwy podniebienia – ondartet svulst i gane nowotwór złośliwy podniebienia miękkiego – ondartet svulst i bløt gane nowotwór złośliwy podniebienia twardego – ondartet svulst i hard gane nowotwór złośliwy policzka – ondartet svulst i kinn nowotwór złośliwy połączenia przełykowo-wpustowego – ondartet svulst i gastroøsofageal overgangen nowotwór złośliwy połączenia przełykowo-żołądkowego – ondartet svulst i øsofagogastrisk overgangen nowotwór złośliwy powierzchni grzbietowej języka – ondartet svulst i overside av tungerot nowotwór złośliwy powierzchni podniebienia miękkiego – ondartet svulst i nasofaryngeal overflate av bløt gane nowotwór złośliwy powierzchni tylnej (krtaniowej) nagłosni – ondartet svulst i bakre (laryngeal) overflate av strupelokk nowotwór złośliwy prącia – ondartet svulst i penis nowotwór złośliwy przedniej części nagłośni – ondartet svulst i fremre overflate av strupelokk nowotwór złośliwy przedniej części dna jamy ustnej – ondartet svulst i fremre del av munngulv nowotwór złośliwy przedsionka nosa – ondartet svulst i fremre del av nesehule nowotwór złośliwy przegrody nosowej – ondartet svulst i neseskillevegg nowotwór złośliwy przełyku - ondartet svulst i spiserøret nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnej – ondartet svulst i retroperineum nowotwór złośliwy przestrzeni zatrzonowej – ondartet svulst i retromolært område nowotwór złośliwy przewodu nosowo-łzowego – ondartet svulst i tårekanal nowotwór złośliwy przewodu pęcherzykowego – ondartet svulst i galleblæregang nowotwór złośliwy przewodu trzustkowego - ondartet svulst i utførselsgang nowotwór złośliwy przymacicza – ondartet svulst i parametrium nowotwór złośliwy przysadki – ondartet svulst i hypofyse nowotwór złośliwy przytarczycy – ondartet svulst i biskjoldbruskkjertel nowotwór złośliwy rdzenia nadnerczy - ondartet svulst i binyremarg nowotwór złośliwy rogówki - ondartet svulst i hornhinne nowotwór złośliwy ruchomej części języka – ondartet svulst i bevegelig del av tunge nowotwór złośliwy serca – ondartet svulst i hjerte nowotwór złośliwy siatkówki - ondartet svulst i netthinne nowotwór złośliwy sklepienia części nosowej gardła – ondartet svulst i taket i nasopharynx nowotwór złośliwy sklepienia nosogardzieli – ondartet svulst i munnhuletak nowotwór złośliwy spoidła wargi – ondartet svulst på munnvik nowotwór złośliwy spojówki - ondartet svulst i conjunctiva nowotwór złośliwy sromu – ondartet svulst i ytre kvinnelige kjønnsorganer

nowotwór złośliwy strefy kloakogennej – ondartet svulst i kloakkogen sone nowotwór złośliwy strun głosowych – ondartet svulst i stemmebånd nowotwór złośliwy sutka – ondartet svulst I brystvorte nowotwór złośliwy szczeliny skrzelowej – ondartet svulst i gjellebuespalte nowotwór złośliwy szczęki dolnej – ondartet svulst i underkjeve nowotwór złosliwy szczęki górnej – ondartet svulst i overkjeve nowotwór złośliwy szczytu pęcherza moczowego – ondartet svulst i blæretak nowotwór złośliwy szyi – ondartet svulst i hals nowotwór złośliwy szyjki macicy – ondartet svulst i livmorhals nowotwór złośliwy szyjki pęcherza moczowego – ondartet svulst i blærehals nowotwór złośliwy szyjki trzustki – ondartet svulst i bukspyttkjertelhals nowotwór złośliwy szyjnej części przełyku – ondartet svulst i cervikal del av spiserør nowotwór złośliwy ściany bocznej częsci nosowej gardła – ondartet svulst i sidevegg i nasopharynx nowotwór złośliwy ściany bocznej części ustnej gardła – ondartet svulst i sidevegg i oropharynx nowotwór złośliwy ściany bocznej pęcherza moczowego – ondartet svulst i sidevegg i urinblære nowotwór złośliwy ściany górnej częsci nosowej gardła – ondartet svulst i øvre vegg i nasophrynx nowotwór złośliwy ściany przedniej części nosowej gardła – ondartet svulst i fremre vegg i nasopharynx nowotwór złośliwy sciany przedniej pęcherza moczowego – ondartet svulst i fremre vegg i urinblære nowotwór złośliwy ściany tylnej części nosowej gardła – ondartet svulst i bakre vegg i nasopharynx nowotwór złośliwy ściany tylnej części ustnej gardła – ondartet svulst i bakvegg i oropharynx nowotwór złośliwy ściany tylnej pęcherza moczowego – ondartet svulst i bakre vegg i urinblære nowotwór złośliwy ścięgna – ondartet svulst i sene nowotwór złośliwy ślinianki podjęzykowej – ondartet svulst i sublingvalspyttkjertel nowotwór złośliwy ślinianki podżuchwowej – ondartet svulst i submandibularspyttkjertel nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej – ondartet svulst i ørespyttkjertel nowotwór złośliwy śluzówki policzka – ondartet svulst i kinnslimhinne nowotwór złośliwy środkowej części języka – ondartet svulst i midtre tredjedel av tunge nowotwór złośliwy środkowej trzeciej części przełyku – ondartet svulst i midtre tredjedel av spiserør nowotwór złośliwy śródpiersia – ondartet svulst i mediastinum nowotwór złośliwy śródpiersia przedniego – ondartet svulst i fremre mediastinum nowotwór złośliwy śródpiersia tylnego – ondartet svulst i bakre mediastinum nowotwór złośliwy tarczycy - ondartet svulst i skjoldbruskkjertel

nowotwór złośliwy tchawicy – ondartet svulst i luftrør nowotwór złośliwy tkanki łącznej oczodołu – ondartet svulst i bindevev i øyehule nowotwór zlośliwy tkanki łącznej powieki – ondartet svulst i bindevev i øyelokk nowotwór złośliwy tkanki łącznej sutka – ondartet svulst i bindevev i bryst nowotwór złośliwy tkanki łącznej ucha – ondartet svulst i bindevev i øre nowotwór złośliwy tkanki nabłonkowej - karsinom nowotwór złośliwy tkanki pozagałkowej – ondartet svulst i retrobulbært vev nowotwór złośliwy tkanki pozaoczodołowej – ondartet svulst i retrookulært vev nowotwór złośliwy tkanki tłuszczowej – liposarkom nowotwór złośliwy torbieli skrzelowej – ondartet svulst i brankialcyste nowotwór złośliwy trąbki Eustachiusza – ondartet svulst i øretrompet nowotwór złośliwy trojkąta pęcherza moczowego – ondartet svulst i blæretrekant nowotwór złośliwy trzonu macicy – ondartet svulst i livmorlegeme nowotwór złośliwy trzonu prącia – ondartet svulst i penisskaft nowotwór złośliwy trzonu trzustki – ondartet svulst i bukspyttkjertelkropp nowotwór złośliwy trzustki – ondartet svulst i bukspyttkjertel nowotwór złośliwy twarzy – ondartet svulst i ansikt nowotwór złośliwy tylnej jednej trzeciej części języka – ondartet svulst i bakre tredjedel av tunge nowotwór złośliwy tylnej ściany części krtaniowej gardła – ondartet svulst i bakre vegg i hypopharynx nowotwór złośliwy ucha środkowego – ondartet svulst i mellomøret nowotwór złośliwy ucha wewnętrznego – ondartet svulst i indre øret nowotwór złośliwy uchyłku Meckela – ondartet svulst i Meckels divertikkel nowotwór złośliwy ujścia gardłowego trąbki słuchowej – ondartet svulst i øretrompetåpning nowotwór złośliwy ujścia moczowodu – ondartet svulst i urinlederåpning nowotwór złośliwy ujścia wewnętrznego cewki moczowej – ondartet svulst i indre urinrørsåpning nowotwór złośliwy ustalonej części języka – ondartet svulst i ubevegelig del av tungerot nowotwór złośliwy w przewodzie trzustkowym - ondartet svulst i utførselsgang nowotwór złośliwy warg sromowych mniejszych – ondartet svulst i liten kjønnsleppe nowotwór złośliwy warg sromowych większych – ondartet svulst i stor kjønnsleppe nowotwór złośliwy wargi – ondartet svulst på leppe nowotwór złośliwy wątroby – ondartet svulst i lever nowotwór złośliwy wędzidełka języka – ondartet svulst i tungebånd nowotwór złośliwy węzłów chłonnych głowy, twarzy i szyi - ondartet svulst i supraklavikular lymfeknuter nowotwór złośliwy węzłów chłonnych kończyny dolnej i pachwiny - ondartet svulst i limfeknuter i lyske og underekstremitet nowotwór złośliwy węzłów chłonnych kończyny górnej i pachy - ondartet svulst i pektorale lymfeknuter nowotwór złośliwy węzłów chłonnych mnogich regionów - ondartet svulst i

limfeknuter i flere kroppsregioner nowotwór złośliwy węzłów chłonnych wewnątrz jamy brzusznej - ondartet svulst i intraabdominale limfeknuter nowotwór złośliwy węzłów chłonnych wewnątrz miednicy - ondartet svulst i limfeknuter i bekkenet nowotwór złośliwy węzłów chłonnych wnętrza klatki piersiowej - ondartet svulst i intratorakiale limfeknuter nowotwór złośliwy więzadła – ondartet svulst i ligament nowotwór złosliwy wnęki płuca – ondartet svulst i lungehilus nowotwór złośliwy wolnego brzegu nagłośni – ondartet svulst i strupelokk, fri rand nowotwór złośliwy woreczka łzowego – ondartet svulst i tåresekk nowotwór złośliwy wspólnego przewodu wątrobowego – ondartet svulst i l levergallegang nowotwór zlośliwy wspólnego przewodu żółciowego – ondartet svulst i hovedgallegang nowotwór złośliwy wyrostka robaczkowego – ondartet svulst i blindtarmvedheng nowotwór złośliwy wysp trzustkowych - ondartet svulst i langerhanske øyer nowotwór złośliwy z komórek plazmatycznych - malign plasmacelletumor nowotwór złośliwy zachyłku gardłowego Rosenmillera – ondartet svulst i Rosenmullers lomme nowotwór złośliwy zastawki krętniczo-kątniczej - ondartet svulst i ileocøkalklaff nowotwór złośliwy zatoki czołowej – ondartet svulst i pannebihule nowotwór złośliwy zatoki klinowej – ondartet svulst i kilebensbihule nowotwór złośliwy zatoki przynosowej – ondartet svulst i bihule nowotwór złośliwy zatoki szczękowej – ondartet svulst i kjevebihule nowotwór złośliwy zewnątrzwatrobowych dróg żółciowych – ondartet svulst i ekstrahepatisk gallegang nowotwór złośliwy zgięcia esino-odbytniczego – ondartet svulst i overgang mellom sigmodeum og endetarm nowotwór złośliwy zgięcia śledzionowego – ondartet svulst i miltfleksur nowotwór złośliwy zgięcia wątrobowego – ondartet svulst i leverfleksur nowotwór złośliwy zwieracza odbytu – ondartet svulst i analsfinkster nowotwór złośliwy żołądka – ondartet svulst i magesekk nowotwór złośliwy żołędzia prącia – ondartet svulst penishode nowotwór złośliwy żuchwy - ondartet svulst i underkjeve nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej kończyn – ondartede svulster i knokler og leddbrusk i ekstremiteter nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych – ondartede svulster i mannlige kjønnsorganer nowotwory złośliwe męskiego układu moczowo-płciowego – ondartede svulster i mannlig urogenitalsystem nowotwory złośliwe narządow trawiennych – ondartede svulster i fordøyelsesorganer nowotwory złośliwe nerwów obwodowych głowy, twarzy i szyi – ondartede svulster i perifere nerver i hode, ansikt og hals

nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego – ondartede svulster i perifere nerver og det autonome nervesystem nowotwory złośliwe nerwów obwodowych klatki piersiowej – ondartete svulster i perifere nerver i brystregionen nowotwory złośliwe nerwów obwodowych kończyny dolnej i biodra – ondartede svulster i perifere nerver i underekstremitet og hofte nowotwory złośliwe nerwów obwodowych kończyny górnej i barku – ondartede svulster i perifere nerver i overekstremitet og skulder nowotwory złośliwe nerwów obwodowych miednicy – ondartede svulster i perifere nerver i bekken nowotwory złośliwe nerwów obwodowych tułowia – ondartede svulster i perifere nerver i trunkus nowotwory złośliwe układu moczowego – ondartede svulster i urinveier nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej – ondartede svulster i åndedrettsorganer og intrakorakiale organer nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych – ondartede plasmacellesykdommer nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych – ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer nowotwory złośliwe żeńskiego układu moczowo-płciowego – ondartede svulster i kvinnelig urogenitalsystem nowy - ny nozdrze - nesebor nozofobia - nosofobi nożyczki - saks nóż - kniv nudności – kvalme nudności ciążowe - graviditetsbrekninger O OB - blodsenkning, senkningsreaksjon (SR) obawa - frykt obchód - stuegang obciążenie (psychiczne, emocjonalne) - påkjenning obdukcja - obduksjon obecność - nærvær obiecujący - lovende objaw/objawy - symptom/symptomer objaw Babińskiego – Babinskirefleksen; platarrefleks objaw Hegara – Hegars tegn objaw Homansa – Homans` tegn objawy drugiego rzędu - annenrangssymptomer objawy pierwszego rzędu - førsterangssymptomer objekcja/objekcje – motforestilling/motforestillinger objętość - volum objętość końcowo-skurczowa - endediastolisk volum objętość końcowo-rozkurczowa - endesystolisk volum

objętość minutowa serca – minuttvolum objętość oddechowa – tidevolum (TV) objętość wyrzutowa serca - slagvolum (SV) objętość zalegająca płuc – gjenværende volum (RV) obłąk - sylindrom obłączek paznokcia - neglemåne obłęd - vannvidd, sinnsforvirring obłęd udzielony - dobbeltgalskap obłoniak złośliwy – hemangiopericytom obłożony język – belagt tunge obmacywać – å beføle obniżona ruchliwość motoryczna – hypokinesi obniżenie ciśnienia cząstkowego tlenu we krwi - hypokesmi obniżenie stężenia gamma-globuliny we krwi – hypogammaglobulinemi obniżone ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla we krwi - hypokapni obniżony - nedsatt obojczyk - kraveben, kragebein obojętny - likegyldig, obojętny chemicznie – neutral obojniactwo - tvekjønnethet obojniaczy - tvekjønnet obolały - øm obolały (o mięśniach) - støl obowiązkowy - obligatorisk obowiązujący - gjeldende obracać (się) - å dreie (seg), å rotere obrażenie - skade, lesjon obrąbek stawowy - leddleppe obrąbek ucha - øremuslingens ytre bue obręcz barkowa – skulderbue obrót - rotasjon obrzezanie - omskjæring obrzęk – ødem, hevelse, flegmasi obrzęk głodowy - hungerødem obrzęk kalabarski – Calabar hevelse obrzęk krtani - glottisødem obrzęk limfatyczny - lymfødem obrzęk mózgu – hjerneødem obrzęk naczyniowo-nerwowy – anginevrotisk ødem obrzęk naczynioruchowy – angioødem obrzęk plamki żółtej – cystoid maculaødem obrzek płuc - lungeødem, vatersott obrzęk płuc ostry - akutt lungeødem obrzęk Quinckego - Quinckes ødem obrzęk śluzowaty - myksødem obrzęk twarzy - hevelse i ansiktet obrzmienie - hevelse

obserwacja - observasjon obserwować - å iaktta obsesja - besettelse, tvangsforestilling obszar Wernickego - Wernickes område obumarcie tkanki (nekroza) – nekrose obwisły brzuch – hengemage, hengebuk obwodowy układ nerwowy - det perifere nervesystemet obwodowy chłoniak z komorek T - perifer T-celle lymfom obwód – omfang obżarstwo – overspising, hyperfagi ocena - vurdering oceniać - å vurdere ochraniać - å verne, å beskytte ochrona - beskyttelse, vern ochrypły - hes ochrzęstna – bruskhinne octan - acetat ocucić – å gjenopplive oczekiwanie/oczekiwania - forventning/forventninger oczodół - øyehule oczopląs - nystagmus oczyścić - å rense oczyszczony - renset odbarwienie - misfarging odbyt - endetarmsåpning odbytnica - endetarm odchudzać się - å slanke seg odchylenie – aberrasjon odchylenie macicy - tilbakebøyning av livmoren odchył - avvik odcień - fargenyanse odcisk (na stopie) - liktorn, træl odczuwanie – estesi, persepsjon odczyn - reaksjon odczynnik - reagens odczyt (pomiaru) - måling odczytać - å avlese oddech - pust, åndedrag oddech krótki – kortpusthet oddychać - å puste oddział – avdeling oddział ginekologiczy – gynekologisk avdelig oddział intensywnej opieki medycznej – intensivavdeling oddział kardiologiczny – kardiologisk avdeling oddział pediatryczny – barnemedisinsk avdelig oddział położniczy – barselavdeling oddział pooperacyjny - postoperativavdeling

oddział urazowy – traumatisk avdeling, skadestue oddział zakaźny - infeksjonsavdelig oddział zamknięty - lukket avdeling oddzielać - å skille oddzielny - separat odejmować - å substrahere oderwanie – avrivning, avulsjon odgałęzienie – avledning, forgrening odgięty - tilbakebøyd odkażać - å desinfisere odkażajacy - antiseptisk odkażanie – desinfeksjon odkorowanie - dekortikasjon odleżyna/odleżyny - liggesår/liggesår odliczać - å telle odma opłucowa - puntert lunge odmawiać - å avslå, å nekte odmiana - varietet odmienny - ulikt odmierzyć - å tilmåle odmowa – avslag odmrozina - frostknute odmrożenie - frostskade, forfrysning odniesienie - henvisning odnogi mózgu - store hjernestilkene odontolog - odontolog odontologia – odontologi odosobnić – å isolere, å separere odór - stank odpad, odpadek - avfall odparować - å fordampe odparowanie - fordamping odpoczynek - hvil odpoczywać - å hvile odporność - immunitet, resistens odporność humoralna – humoral immunitet odporność nabyta – ervervet immunitet odporność wrodzona – medfødt immunitet odporny - motstandsdyktig, resistent odpowiadać (komuś) - å svare odpowiedni - relevant odpowiednik - ekvivalent odpowiedzialność - ansvar odpowiedzialny - ansvarlig odprężony - avslappet odprężyć (się) - å slape av odprowadzający - fraførende

odra – meslinger odra powikłana przez zapalenie mózgu – meslinger med encefalitt som komplikasjoner odra powikłana przez zapalenie opon mózgowych – meslinger med meningitt som komplikasjoner odra powikłana przez zapalenie płuc – meslinger med pneumoni som komplikasjoner odra powikłana przez zapalenie ucha – meslinger med mellomørebetennelse som komplikasjoner odra z powikłaniami jelitowymi – meslinger med intestinale komplikasjoner odradzać – å fraråde odraza – vemmelse odrętwienie – stivhet odrętwialy – stiv odrowe zapalenie rogówki – meslinger med keratitt odruch – refleks odruch Babińskiego – plantarrefleks, Babinskis tegn odruch bezwarunkowy - ubetinget respons odruch brzuszny – abdominalrefleks odruch chwytny - griperefleks odruch kolanowy – knerefleks odruch rogówkowy - hornhinnerefleks odruch rzepkowy - patellarrefleks odruch warunkowy - betinget respons odruch wymiotny – brekningsrefleks odruch żołądkowo-jelitowy – gastrokolisk refleks odruch źreniczny - pupillerefleks odrzucać – å forkaste, å vrake odrzucenie – rejeksjon, avstøtning odstęp A-V - AV-interval odświeżający - forfriskende odsłuchać (stetoskopem) - å avlytte, å auskultere odszkodowanie - erstatning odtłuszczyć - å avfette odtrutka - motgift odurzać - å beruse odurzony – beruset odwarstwienie siatkówki - netthinneavløsning odwiedziny - besøk odwodnienie – væsketap, ekssikkose odwodzący - abduserende odwodzenie – abduksjon odwodziciel - abduktor odwracalny – reversibel odwracać – å invertere odwrócony - invertert odwrotny - omvendt

odwyk – avvenning odziedziczalność - arvelighet odżwiernik – mageporten odżywczy - nærende odżywiać(się) - å ernære (seg) odżywianie - ernæring oftalmologia - oftalmologi oftalmoskopia - øyebunnsundersøkelse oglądactwo - kikking ogon mięśnia - muskelhale ogon trzustki – bukspyttkjertelhale ogólny kwestionariusz zdrowotny – generelt helsespørreskjema ograniczenie - begrensning ograniczony - begrenset ograniczyć - å begrense ojcostwo – farskap okaleczenie – mutilasjon, lemlestelse okienko okrągłe (ślimaka) – det runde vinduet okienko owalne – det ovale vinduet oklapły - slapp okład - omslag oko/oczy - øye/øyne oko spawacza – skipsverftsøye okolica podkolanowa - knehase okostna – benhinne okostniak - periosteom okres inkubacji - inkubasjonstid okres refrakcji bezwzględnej - absolutt refraktærperiode okres refrakcji efektywnej - effektiv refraktærperiode okresowy - periodisk okrężnica poprzeczna - tverrgående tykktarm okrężnica wstępująca – oppadstigende tykktarm okulary - briller okulista - øyelege, oftalmolog okulistyka - oftalmologi okulopatia toksoplazmozowa - toksoplasmose-okulopati olbrzymiokomorkowe zapalenie tętnic - kjempecelleartretitt olej kminkowy – karveolje olej lniany – linolje olej rycynowy - lakserolje olejek goździkowy – nellikolje oligofrenia - psykisk utviklingshemning oligospermia – oligospermi ołów - bly omacicze - perimetri omdlenie - besvimelse omdlewać - å besvime

omocznia - allantois onanizm - onani onchocerkoza - onkocerkose onerwie - perineurium onkologia - onkologi opaczne odczuwanie smaku - paragensi opadająca stopa - droppfot opadnięcie powieki - nedsunket øyelokk opanować - å beherske opanowany - behersket, sindig oparcie, wsparcie - støtte oparzenie – forbrenning, brannsår, brannkade oparzenie słoneczne - solforbrenning oparzyć - å skålde opaska uciskowa - omsnøring opasły - tykk opatrunek - forbinding opatrywać - å forbinde operacja - operasjon operować - å operere opętanie - besettelse opieka - omsorg, pleie opieka pooperacyjna – etterbehandling opistorchoza - opisthordiasis opinia/opinie - mening/meninger opistorchoza – opisthorchiasis opłucna ścienna - ytterste lungehinne, lungesekken, brysthinnen opłucna trzewna - innerste lungehinnen opona miękka – årehinnen opona miekka mózgowia – hjernes årehinnen opona mózgowo-rdzeniowa - hjernehinnen opona pajęcza – spindelvevshinnen opona pajęcza mózgowia – hjernens spindelvevshinnen opona rdzeniowa - ryggmargshinnen opona twarda mózgu - harde hjernehinnen oponiak – meningiom opór - motstand opóźniony - forsinket opróżniać - å tømme opryszczka - herpes opryszczka ciążowa – svangerskapspemfigoid opryszczka pospolita twarzowa – herpes simplex i ansikt opryszczka pospolita wargowa – herpes simplex på lepper, forkjølelsessår opryszczka pospolita wrodzona – medfødt herpesinfeksjon opryszczkowa choroba gałki ocznej – øyesykdom som skyldes herpesvirus opryszczkowe pecherzykowe zapalenie skóry - vesikulær herpesdermatitt opryszczkowe zakażenie dróg płciowych męskich - herpesvirusinfeksjon hos

menn opryszczkowe zakażenie dróg płciowych żeńskich - herpesvirusinfeksjon hos kvinner opryszczkowe zakażenie okolicy odbytowej - anogenital herpesvirusinfeksjon opryszczkowe zapalenie dziąseł, gardła i migdałków - herpetisk faryngitt opryszczkowe zapalenie gałki ocznej – okulær herpesvirussykdom opryszczkowe zapalenie gardła – herpangina opryszczkowe zapalenie mózgu - herpesencefalitt opryszczkowe zapalenie naczyniówki – herpesuveitt opryszczkowe zapalenie opon mózgowych - herpesmeningitt opryszczkowe zapalenie rogówki – herpeskeratitt opryszczkowe zapalenie siatkówki – herpeskonjunktivitt opryszczkowe zapalenie skóry powiek – herpesdermatitt på øyelokk opryszczkowe zapalenie teczówki – herpesiritt opryszczkowe zapalenie teczówki i ciala rzęskowego – herpesirydosyklitt) opryszczkowe zapalenie wątroby – herpeshepatitt optyk - optiker optyka - optikk opuchlina, spuchnięcie – hevelse opuchnięty – ødematøs opukiwanie - perkusjon opuszek palca - fingerpute opuszka węchowa - luktelappen ordynator - avdelingsoverlege organ/organy - organ/organer organiczne zaburzenia katatoniczne - organisk kataton lidelse organiczny - organisk organizm - organisme organy rodne - forplantingsorganer organy zmysłów - sanseorganer orgazm - orgasme ornitoza - ornitose ortopeda - ortoped ortopedia - ortopedi ortopedyczny - ortopedisk osa/osy - veps/vepser osad - bunnfall, belegg, grums osad nazębny - plakk osądzać - å bedømme osierdzie – hjerteposen osiowy – aksial oskórek – overhudslaget, eponychium oskrzele główne - hovedbronkie oskrzeliki - bronkiegrener osłabiać - å svekke osłabienie - svekkelse osłabiony - svekket

osłoniak nerwowy – neurolemmon osłoniak nerwu przesionkowego – Schwannom osłonka przejrzysta komórki – plommehinne osłuchiwanie - auskultasjon osłupienie - stupor osoba - person osobisty - personlig osobowość - personlighet osobowość anankastyczna - tvangspreget personalighetsforstyrrelse osobowość histrioniczna - dramatiserende personalighetsforstyrrelse osobowość lękliwa - unnvikende personalighetsforstyrrelse osobowośc paranoiczna - paranoid personalighetsforstyrrelse osobowość schizoidalna - schizoid personlighetsforstyrrelse osobowośc zależna - avhengig personalighetsforstyrrelse ospa - kopper ospa krowia – kukopper ospa krowia rzekoma – pseudokukopper ospa owcza – orfvirussykdom ospa małpia - apekopper ospa prawdziwa - melkekopper ospa wietrzna - vannkopper ospopodobna wysypka Kaposiego – Kaposis varicelleformet utslett ospowaty - kopparret osteologia - knokkellære osteomalacja - osteomalasi osteopenia - osteopeni osteoporoza – benskjørhet, osteoporose ostra białaczka limfoblastyczna - akutt lymfatisk leukemi (ALL) ostra białaczka szpikowa - akutt myeloisk leukemi (AML) ostra biegunka krwotoczna - akutt hemoragisk diare ostra choroba Chagasa bez zajęcia serca – akutt Chagas sykdom uten hjerteaffeksjon ostra choroba Chagasa z zajęciem serca – akutt Chagas sykdom med hjerteaffeksjon ostra drożdżyca płucna - akutt pulmonal blastomykose ostra gastroenteropatia (Norwalk) - akutt gastroenteritt (Norwalk faktor) ostra gruźlica prosówkowa - akutt miliærtuberkulose ostra histoplazmoza płucna – akutt pulmonal histoplasmose ostra i piorunująca postać melioidozy - akutt og fulminant melioidose ostra kokcydioidomikoza płucna – akutt pulmonal koksidioidomykose ostra niewydolność nerek - akutt nyresvikt ostra posocznica meningokowa - akutt meningokokksepsis ostre (narzędzie) - skarp, hvass ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne - schizoaffektive lidelser ostre krupowe zapalenie krtani i nagłośni - akutt obstruktiv laryngitt, falsk krupp ostre nagminne krwotoczne zapalenie spojówek enterowirusowe – akutt

epidemisk hemoragisk konjunktivitt (enteroviral) ostre nagminne porażenie dziecięce - akutt poliomyelitt ostre nagminne porażenie dziecięce (postac nieporażenna) – akutt poliomyelitt uten lammelse ostre nagminne porażenie poszczepienne - akutt poliomyelitt med lammelse forårsaket av vaksine ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A - akutt hepatitt A ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B - akutt hepatitt B ostre zapalenie gruczołu krokowego - akutt prostaditt ostre zapalenie migdałków podniebiennych - akutt tonsilitt ostre zapalenie trzustki - akutt bukspyttkjertelbetennelse ostre zatrucie alkoholowe - akutt alkoholforgiftning ostroga piętowa - hælspore ostrozność - forsiktighet ostrożny - forsiktig ostry, nagły - akutt ostry obrzęk płuc wywołany czynnikami chemicznymi - kjemisk lungeødem (akutt) ostry zawał serca - akutt hjerteinfarkt 1. gang ostry zespół zakażenia HIV - akutt HIV-infeksjonssykdom ostrzegać - å varsle ostrzeżenie – varsel ościęgno - senekjede oszpecony - vansiret ośrodkowe ciśnienie żylne - sentralvenøs trykk ośrodkowy układ nerwowy - det sentrale nervesystemet otarcie (naskórka) – skrubbsår, ekskoriasjon otępiały - sløv otępienie - sløvhet, demens otępienie alkoholowe - alkoholdemens otępienie naczyniowe - vaskulær demens otępienie porażenne wieku młodzieńczego - demens lammelse hos unge otępienie starcze - aldersdemens otępienie w chorobie Alzheimera - demens ved Alzheimerssykdom otłuszczenie serca - fetthjerte otłuszczenie wątroby - fettlever otoczka brodawki sutki - aurola otoczka miecznowa - myelinskjede otoczkowiak – tekom otolaryngologia - øre-nese-hals-medisin otoskleroza - otosklerose otrzewna – bukhinne otwarcie worka przepuklinowego - herniotomi otwarty - åpen otwierać - å åpne otwor – apertur otwor dolny klatki piersiowej – brystkassens nedre åpning

otwor dolny miednicy – bekkenutgangen otwor gorny klatki piersiowej – brystkassens øvre åpning otwor gorny miednicy - bekkeninngangen otwór gębowy - munnåpning otwór kręgowy – virvelhull otwór międzykręgowy - mellomvirvelhull otwór szczytowy zęba - rotkanalens ytre åpning otwór wielki czaszki - bakhodehull otwór zasłonowy - uregelmessig hull otyłość - fedme otyłość androidalna (brzuszna) – sentral fedme owad/owady - insekt/insekter owłosienie - hårvekst owodnia - amnion owrzodzenie przewlekłe - kronisk sår owsica - barneormeinfeksjon owsik/owsiki - barneorm/barneormer owulacja - ovulasjon ozębna - tannrothinnen oziębienie pośmiertne - dødskulde oziębłość – frigidihet oziębły - frigid ozon - ozon P pacha - armhule pachnący - duftende pachwina - lyske paciorkowiec/paciorkowce - streptokokk/treptokokker pacjent/pacjenci - pasient/pasienter padaczka - epilepsi padaczka miokloniczna - myoklonusepilepsi pajeczynówka - spindelvevshinne palec/palce (u ręki) - finger/fingre palec/palce (u nogi) - tå/tær palec młotkowaty - hammertå palec serdeczny - ringfinger palec środkowy - langfinger palec wskazujący - pekefinger palenie - røyking paliczek/paliczki - falang/falenger paliczek bliższy - grunnfalang paliczek dalszy - endefalang paliczek środkowy - midtfalang palić papierosy - å røyke palilalia - palilali palpacja - palpasjon

palpitacja - hjertebank paluch (stopy) - stortå paluch koślawy – skjev stortå paluch szpotawy – bøyd stortå paluch sztywny – stiv stortå paluszek - lillefinger pamięć – hukommelse pamięć słuchowa – auditiv hukommelse pamięć wzrokowa – visuell hukommelse panewka stawu biodrowego - hofteleddskålen panika - panikk para - damp paradentoza - periodontitt parafilia - forstyrrelser i seksuelle objektvalg paragonimoza - paragonimiasis parakokcydioidomykoza - parakoksidioidomykose parakokcydioidomykoza płucna – pulmonal parakoksidioidomykose parakokcydioidomykoza rozsiana – disseminet parakoksidioidomykose paralityczny - paralitisk paralityk - paralitiker paraliż - paralyse paraliż dziecięcy - barnelammelse, polio paraliż senny – søvnparalyse paraliż strun głosowych – fonisk lammelse paraliżować - å lamme paramnezja - falsk hukommelse paranoik - paranoiker paranoja – paranoia paranoja indukowana - dobbeltgalskap paranoja querulans - kverulant paranoia parasomnia - parasomni parazytologia - parasittologi parchaty - skabbet parestezja - parestesi i hud Parkinson kilowy - syfilitisk parkinsonisme parny - lummer parzący - brennende pasmo węchowe - luktekolbe pasmo wzrokowe - synsbane pasożyt - parasitt pasta do zębów - tannkrem pastereloza - pasteurellose pastylka - pastill pasywny - passiv patogenny - sykdomsfrembringende patolog - patolog patologia - patologi

patologiczny - patologisk pauza - pause paznokieć/paznokcie - negl/negler pchła/pchły - loppe/lopper pediatra - barnelege pediatria - barnemedisin pedikurzysta/ka - fotpleier pedofilia - pedofili pełny – full pełnowartościowy - fullverdig pełzakowica - amøbeinfeksjon pełzakowica czerwonka ostra - akutt amøbedysenteri pełzakowica jelitowa przewlekła - kronisk amøbeinfeksjon i tarmkanalen pełzakowica skórna - amøbeinfeksjon i hud pełzakowa czerwonka ostra - akutt amøbedysenteri pełzakowe zapalenie wyrostka robaczkowego - amøbeappendisitt pełzakowe zapalenie żołędzi - amøbebalanitt pełzakowy nieżyt jelita grubego - amøbekolitt uten dysenteri pełzakowy ropień mózgu - amøbeabscess i hjerne pełzakowy ropień płuc - amøbeabscess i lunge pełzakowy ropień wątroby - amøbeabscess i lever penicilina - penicillin penicyloza - penicillose perforacja – perforasjon perlak - perlesvulst personel - personale pewność - visshet pewny – sikker, viss pechowy - uheldig pęcherz (na skórze) - blemme pęcherz moczowy – urinblære pęcherzowe oddzielanie się naskórka - epidermolyse pęcherzyca - pemfigus pęcherzyk – vesikkel pęcherzyk Graafa – Graafs follikkel pęcherzyk jajowy - eggfollikkel pęcherzyk nasienny - sædblære pęcherzyk płucny - lungeblære pęcherzyk żółciowy - galleblære pęcherzyk żółkowy – plommesekk pęczek Hisa – His` bunt pęczek nerwowy boczny ramienia - ytre streng pęczek nerwowy przyśrodkowy ramienia - fremre sekundær streng pęczek nerwowy tylny ramienia - bakre streng pęczek smukły (Golla) – Golls streng pękać – å knekke pęknięcie - sprekk, brist

pęknięcie czaszki – kraniebrudd pęknięcie ściany serca - hjerteruptur pęknięcie żebra - ribbensbrudd pęknięta ciąża pozamaciczna - ruptur av ektopisk svangerskap pępek - navle pępowina - navlestreng pętla Henlego - Henles sløyfe pianoma – pianom pić - å drikke piedra biała - hvit piedra piedra czarna - svart piedra pieg/piegi - fregne/fregner, efelider pielęgnacja - pleie pielęgniarz/pielegniarka - sykepleier/sykepleierske pielęgnować - å pleie pielucha/pieluchy - bleie/bleier pieluszkowe zapalenie skóry – bleiedermatitt, bleieutslett pień mózgu - hjernestamme pień płucny - lungestamme pień trzewny – bukarteriestamme pień współczulny - grensestrengen pierdnąć – å prompe pierdnięcie – promp, fjert piersi obwisłe – mastoptose, hengebryst pierś/piersi - bryst/bryster pierścień pachwinowy głęboki – indre lyskeringen pierścień pachwinowy powierzchowny – ytre lyskeringen pierścień pępkowy - navleringen pierścień udowy – lårringen pierwiastek chemiczny - grunnstoff pierwotna gruźlica układu oddechowego - primær tuberkulose i åndedrettsorganer pierwotna niewydolność kory nadnerczy - binyrebarkinsuffisiens pierwotne amebowe zapalenie opon mózgowych i mózgu – primær amøbemeningoencefalitt pierwotne nadciśnienie płucne - primær pulmonal hypertensjon pierwotne pęcherzyki mózgowe - primærvesikler pierwotne zaburzenia mięśniowe - primære muskelsykdommer pierwotne zmiany pinty - primære lesjoner ved pinta pierwotniakowa czerwonka - protozodysenteri pierwotniakowe zapalenie jelita grubego - protozokolitt pierwotny – primær pierwotny gruczolakorak wyrostka robaczkowego - adenokarsinoid pierwsza pomoc - førstehjelp pierwszeństwo - prioritet pierwszy przedtrzonowy (ząb) - første falske jeksel pierwszy trzonowy (ząb) - første jeksel

pięta – hæl pięta Haglunda – Haglunds hæl piętno - stigma pijany - beruset pijaństwo - drukkenskap pijawczyca wewnętrzna – innvendig hirudianiasis pijawczyca zewnętrzna - utvendig hirudianiasis pinseta - pinsett pinta - pinta pintidy - pintider pionowo - loddrett piromania - pyromani piroplazmoza – piroplasmose pisemny - skriftlig piszczeć - å pipe piszczel - skinnebenet plama - flekk plamica - hudblødning plamica alergiczna - allergisk purpura plamka przylegania - desmosom plamka ślepa - blindeflekken plamka żółta - gule flekken plamy opadowe - likflekker plaster - plaster plazma - plasma, blodvæske pląsawica - dansesyke pląsawica reumatyczna - giktfeber med chorea pląsawica Huntingtona - Huntingtons chorea plasawica z zajęciem serca - chorea minor med hjertesykdom plecy - rygg plemnik - spermie pleśń - mugg pleśniawka – trøske pleśniawka jamy ustnej – munntrøske plomba – fylling pluć – å spytte pluskwa – veggelus plwocina – oppspytt, ekspektorat płacić - å betale płacz - gråt płakać - å gråte płaskostopie - plattfot płaszcz mózgu - luktehjerne płat ciemieniowy mózgu - isselapp płat czołowy mózgu - pannelapp płat dolny płuca - underlapp płat górny płuca - overlapp

płat potyliczny mózgu - bakhodelapp płat przedni przysadki mózgowej - adenohypofyse płat skroniowy mozgu - tinninglapp plat środkowy płuca - midtlapp płat tylny przysadki mózgowej - nevrohypofyse płatek ucha - øreflipp płeć - kjønn płetwistość szyi - "webbing" av hals płciowy - kjønnslig płodność - fruktbarhet płodny – fruktbar płodziak – embryom płonica - skarlagenfeber płód - foster płucne zakażenie prątkowe - mykobakteriell lungeinfeksjon płuco/płuca - lunge/lunger płuco rolnika – treskelunge, allergisk alveolitt płukać - å skylle płukanie jelita grubego – tarmskylling płyn do płukania gardła – gurglevann, gargarisma płyn do płukania ust – munnskyllevann płyn fizjologiczny – fysiologisk saltløsning płyn rdzeniowo-mózgowy - cerebrolspinalvæske płytka krwi - blodplate płytka motoryczna - motorisk endeplate płytka nazębna - plakk płytka paznokcia - negleplate pneumocystoza - pneumocystose pobudzać - å stimulere pochewka ścięgna – senekjede pochopny - forhastet pochwa - kjede pochwica - vaginisme pochwica nieorganiczna - ikke-organisk vaginisme pochwica psychogenna - psykogen vaginisme pochwowa przepuklina jelitowa - vaginalt enterocele pociąg płciowy - kjønnsdrift pociecha – trøst pocić się – å svette początek - begynnelse poczekalnia - venterom poczucie – fornemmelse poczucie głębi (widzenia) - dybdesyn podagra - gikt podatność - mottakelighet podatny - mottakelig, sårbar podbicie (stopy) – fotbue

podbite oko – blått øye podbródek - hake podbrzusze – underliv podchloryn - hypokloritt podejrzliwy - mistenksom podeszwa - fotsåle podłużny - avlang podniebienie - gane podniebienie miękkie - bløte gane, ganeseil podniebienie twarde - harde gane podniecenie - opphisselse podnieta - stimulans podnoszący się - stigende podobieństwo - likhet podobny – lik podoczodołowy - infraorbital podostra i przewiekła postać melioidozy - subakutt og kronisk melioidose podostre stwardniające zapalenie mózgu - subakutt skleroserende panencefalitt podostre wtrętowe zapalenie mózgu Dawsona – Dawsons encefalitt podrażnienie - irritasjon podrażnienie opon mózgowych – meningism podskórna torbiel feomykotyczna – subkutan feomykotisk cyste podskórny ropień feomykotyczny – subkutan feomykotisk abscess podstawa czaszki - skallebasis podstawa jamy ustnej - munngulv podstawowa przemiana materii - basalstoffskifte (BMR) podsumować - å oppsummere podsumowanie - oppsummering podświadomość - underbevissthet podświadomy – underbevisst podtlenek azotu - dinitrogenmonoksid poduszka/poduszki - pute/puter podwinięcie powieki - entropion podwoić - å fordoble podwójna diagnoza – dobbeltdiagnose podwójne słyszenie – dobbelthørsel, diplakusi podwójne widzenie – dobbeltsyn, diplopi podwójny kontrast – dobbelkontrast podwyższone ciśnienie cząstkowe dwutlenku wegla we krwi - hyperkapni podwyższone ciśnienie tętnicze krwi - forhøyet blodtrykksmåling podwyższone stężenie fosforanów we krwi – hyperfosfatemi podwyższone stężenie globuliny gamma we krwi – hypergammaglobulinemi podwyższone stężenia lipoprotein we krwi – hyperlipoprotemi podwyższone stężenie lizyny we krwi - hyperlysinemi podwyższone stężenie potasu we krwi – hyperkalemi podwyższone stężenie sodu we krwi - hypernatremi podwyższone stężenie wapnia w moczu – hyperkalsiuri

podwyższony poziom cholesterolu we krwi - hyperkolesterolemi podwyższony poziom cukru we krwi - hyperglykemi podwyższony poziom lipidów we krwi – hyperlipidemi podwyższony poziom wapnia we krwi - hyperkalsemi podwzgórze (mózgu) - hypothalamus podział – deling podżebrze - hypokondriet pogłębiać - å fordype pogłębienie – fordypning pogorszenie – forverring, aggravasjon pogorszyć (się) - å forverre (seg) pogotowie - legevakt pogrzeb - begravelse pojemnik - beholder pojemność – volum pojemność dyfuzyjna płuc – diffusjonskapasitet (DLCO) pojemność minutowa – minuttvolum pojemność wdechowa – inspiratorisk kapasitet (IC) pojemność życiowa – vitalkapasitet (VC) pojemny - romslig pokarm – næring pokarmowy - alimentær pokazać - å vise pokrewieństwo - slektskap pokrywa - lokk, deksel pokrywa czaszki - skalletak pokrzywka - elveblest, neslefeber pokrzywka świetlna - solutløst urticaria pollakisuria - hyppig blæretømming pole Broca - Brocas område pole widzenia - synsfelt polegać na - å stole på polepszenie - forbedring, bedring polepszyć - å forbedre policzek/policzki - kinn/kinner polidaktylia - polydaktyli polidypsia - polydipsi polifagia - polyfagi poliformizm jednego nukleotydu - enkeltnukleoidpolyformisme poliklinika - poliklinikk polimialgia reumatyczna - polymyalgi polineuropatia – polynevropati polip - polypp polip hiperplastyczny - hyperplastisk polupp polip śluzówkowy - mukøs polypp polip włóknistonabłonkowy – fibroepitelial polypp pollakisuria - pollakisuri

połączenia nerwowe – nerveforbindelser połączenie tętniczo-żylne – arteriovenøs amastomose połączenie żył systemowych i płucnych - total cavopulmonal forbindelse (TCPC) połknięcie - nedsvelging położenie – beliggenhet położenie płodu – fosterleie położenie płodu główkowe – hodeleie położenie płodu miednicowe – seteleie położenie płodu nóżkowe - fotleie położna - jordmor położnik - fødselslege, obstetriker położnictwo - obstetrikk połóg - barsel połykać - å svelge pomeningokokowe zapalenie stawów - artritt etter meningokokkinfeksjon pomiar - måling, mål pomiar gęstości - tetthetsbestemmelse pomocniczy - auksiliær pomyłka - tabbe pomyślność - velferd ponowny zawał serca - akutt hjerteinfarkt 2. gang popęd - drift popęd płciowy – kjønnsdrift popęd samozachowawczy - selvoppholdelsesdrift popłód – etterbyrd poprawa – forbedring poprawiać - å rette opp poprawny, właściwy - riktig poprzeczne położenie płodu - tverrleiefødsel poprzecznica - tverrgående tykkarm poprzedni - forrige, foregående por/pory - pore/porer porada - råd porażenie – lammelse porażenie czterokończynowe – tetraplegi porażenie dwukończynowe – paraplegi porażenie nerwu odwodzącego - abdusenslammelse porażenie opuszkowe - bulbærlammelse porażenie połowiczne - hemiplegi porażenie słoneczne – solstikk porocefaloza – porocephaliasis poronić - å abortere poronienie - abort poronienie chybione - retensjon av dødt foster poronienie farmakologiczne - provosert abort poronienie samoistne - spontan abort poronienie samoistne niezupełne - inkomplett spontan abort

poronienie samoistne zupełne - komplett spontan abort poronienie nawykowe - vanemessig abort poronienie niezupełne - inkomplett abort poronienie rozpoczynające się - uunngåelig abort poronienie sztuczne - legal abort poronienie zagrazające - truende abort poronienie zupełne - komplett abort porowaty - porøs poród - fødsel poród mnogi - flerfødsel poród niewczesny – umoden fødsel poród opóźniony - overtidig svangerskap poród pośladkowy - setefødsel poród potyliczny - bakhodefødsel poród przedwczesny - prematur fødsel porównanie - sammeligning porównywać - å sammenligne porownywalny - sammenligbar poruszać (się) - å bevege (seg) porządek – orden posiadanie zębów nadliczbowych - hyperdonti posiłek - måltid posmak - ettersmak, bismak posmakować - å smake posocznica - bloforgiftning, sepsis posocznica kandydowa - candidasepsis posocznica listeriozowa - listeriasepsis posocznica melioidozowa - melioidosesepsis posocznica opryszczkowa – herpessepsis posocznica paciorkowcowa - streptokokksepsis posocznica promienicza - aktinomykosisksepsis posocznica rzezaczkowa - gonokokksepsis posocznica salmonellowa - salmonellasepsis posocznica w pozajelitowej jersiniozie - ekstraintestinal yersiniose posocznica wąglikowa - miltbrannsepsis posocznica wywołana przez Candida – candidasepsis posocznica wywołana przez beztlenowce - sepsis som skyldes anaerobe bakterier posocznica wywołana włoskowcami różycy - sepsis som skyldes erysitopelothrix posoka - blodvæske, sårsekret post - faste postęp - fremskritt postanowiony - besluttet postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia - progressiv multifokal leukoencefalopati postępujacy zanik mięśni - muskeldystrofi postrzał - hekseskudd, lumbago

postrzeganie - persepsjon postrzeganie pozazmysłowe – ekstrasensorisk persepsjon pościel - sengetøy pośladek/pośladki - rumpeballe/rumpeballer, seteballer pośredni - intermediær pot - svette potas - kalium potencja - potens potencjał - potensial potknąć się - å snuble potłuc (się) - å slå (seg) potłuczenie - kvestelse potomstwo – avkom potówka - dyshidrose potówka czerwona - miliaria rubra potówka głęboka - miliaria profunda potówka nieokreślona - uspesifisert miliaria potówka zwykła - miliaria crystallina potówki - heteblemmer potrzeba - behov potrzebować - å behove potrzebujący - trengende potwierdzać - å bekrefte potwierdzenie - bekreftelse potworniak – teratom poty nocne - nattsvette potylica - bakhodet pourazowy - posttraumatisk powiadomienie - kunngjøring powieka/powieki - øyelokk/øyelokk powierzchnia - overflate powierzchnia skóry - hudoverflate powierzchnia stawowa - leddflate powierzchowny - overfladisk powietrze – luft powiększać (coś) – å forstørre powiększać się – å ekspandere powiększenie - forstørrelse powiększenie gruczołu krokowego – prostata powiększenie śledziony - hypersplenisme powiększenie wątroby i śledziony - hepatosplenomegali powięź poprzeczna - indre bukfascie powięź szeroka - buk- og lårfascie powikłania – komplikasjoner, interkurrent sykdom powikłany - interkurrent powinowactwo - affinitet powirusowy zespół zmęczenia – postviralt utmattelsessyndrom

powolny - langsom powód - grunn powracający – tilbakevendende powracający regularnie - intermittent powrózek nasienny – sædstreng pozakomórkowy – ekstracellulær pozamaciczny - ekstrauterin pozastawowy - ekstraartikulær pozaustrojowe utlenianie krwi – ekstrakorporal membraneoksydering (ECMO) pozaustrojowy - ekstrakorporal poziom cukru we krwi - blodsukkernivå poziomo - vanrett pozwalać - å tillate pozwolenie – tillatelse pozycja Fowlera – Fowlers leie pozycja Quinckego - Quinckes leie pożycie - samliv pożyteczny - nyttig pożywny - næringsrik pólkule mózgowe - hjernehemisfærer półpasiec - helvetesild półpasiec rozsiany – disseminert herpes zoster półpaścowa choroba gałki ocznej – herpes zostersykdom i øyet półpaścowe zapalenie brzegów spojówki – zosterblefaritt półpaścowe zapalenie rogówki – zosterkeratitt półpaścowe zapalenie spojówki – zosterkonjunktivitt półpaścowe zapalenie teczówki – zosteriritt półpaścowe zapalenie teczówki i ciała rzęskowego – zosteriridosyklitt półpaścowe zapalenie twardówki – zosterskleritt póżna wrodzona kiła układu krażenia - sen medfødt kardiovaskulær syfilis pozna wrodzona kilowa artropatia - sen medfødt syfilitisk artropati późna wrodzona kiłowa osteochondropatia - sen medfødt syfilitisk osteokondropati późny - sen pracoholizm – arbeidsnarkomani, ergomani pragnienie - tørste praktyka - praksis praktyczny - praktisk prawdopodobieństwo - sannsynlighet prawdopodobny - sannsynlig prawdziwy - ekte prawidłowość - regelmessighet prawidłowy - korrekt prawie – nesten prawo wglądu( w dokumentację medyczną) - innsynsrett predyspozycja - sykdomsanlegg presbyopia - presbyopi

prezerwatywa – kondom probówka - reagensrør produktywny - produktiv profilaktyczny - forebyggende profilaktyka - forebyggelse prolaps płatka zastawki - mitralprolaps (MVP) promienica - aktinomykose promienica brzuszna - abdominal aktinomykose promienica płucna - pulmonal aktinomykose promienica szyjno-twarzowa - cervikofacial aktinomykose promieniotwórczy - radioaktiv promieniotwórczość - radioaktivitet promieniowanie - stråling proporcja - proporsjon proponować – å foreslå propozycja - forslag prostata - blærehalskjertel prostatyzm - etterdrypp prostownik łokciowy nadgarstka - ulnare håndstrekker prostownik palców - lange fingerstrekker prostownik palucha długi - lange tåstrekker prostownik palucha krótki - korte tåstrekker prostownik promieniowy nadgarstka długi - lange radiale håndstrekker proszek – pulver protanopia – protanopi, rødblindhet proteina - protein protetyka - protetikk proteza - protese protoplazma - celleslim protruzja – protrusjon próba galwaniczna oczopląsu – galvanisk nystagmusreaksjon próba samobójcza - selvmordforsøk próbka krwi - blodprøve próchnica - karies, tannråte próżnia - vakuum pryszcz/pryszcze - kvise/kviser pryszczyca - munn-og klovsyke prysznic - dusj przebicie – punksjon przebieg - forløp przebieralnia - omkledningsrom przeceniać - å overvurdere przeciąg – gjennomtrekk przeciągły - inveterert przecięcie – kutt przecięcie mięśnia - myotomi przeciętny - gjennomsnittlig

przeciwciała - antistoffer przeciwdziałać - å motvirke przeciwdziałanie - motvirkning przeciwieństwo - motsetning przeciwny - motsatt przeciwwskazanie - motindikasjon przeczos – ekskoriasjon, skrubbsår, skramme przeczulica – hyperagelsi, hyperestesi przeczulony – overfølsom przedawkowanie – overdose przedłużenie – forlengelse, elongasjon przedramię - underarm przedsionek/przedsionki (serca) - forkammer/forkamre przedsionek jamy ustnej - munnhulensforgård przedsionek pochwy - skjedeforgård przedsionek ucha – forgård przedsionkowo-komorowy - atrioventrikulær przedszkole - barnehage przedwczesne oddzielenie łożyska - morkakeløsning przedwczesne pękniecie błon płodowych - for tidlig vannavgang przedwczesne pobudzenie komorowe - ventrikulær ekstrasystole przedwczesny skurcz przedsionkowy - supraventrikulær ekstrasystole (PAC) przeglądąć - å inspisere przegroda międzykomorowa - hjertekammerskillevegg przegroda międzyprzedsionkowa - interatrialeskillvegg, interatrialt septum (IAS) przegroda nosowa - neseskillevegg przegub - håndledd przejaw - kjennetegn przekarmiony – overernært przekłucie – perforasjon przekonać - å overtale, å overbevise przekrój poprzeczny - tverrsnitt przekrój strzałkowy - lengdesnitt przekrwienie - hyperemi przekrwienie opadowe - hypostase przekształcić - å forvandle, å omdanne przelotnie - flyttig przełyk - spiserør przemiana materi – stoffskifte przemiennie - vekselvis przemienny - alternans przemieszczenie - dislokasjon, prolaps, ektopi przemijający szybki oddech noworodka – transitorisk takypne hos nyfødt przenikalność – gjennomtrengelighet przenikalny - gjennomtrengelig przenikliwy - skarpsindig przeoczenie - forsømmelse, unnlatelse

przeoczyć - å overse przepona - mellomgulv przepona miednicza – bekkenbunn przeprost – overstrekning, hyperekstensjon przepuklina - brokk przepuklina brzuszna - abdominalt brokk przepuklina jelitowa - intestinalt brokk, enterocele przepuklina jelitowa w ścianie pochwy – vaginalt enterocele przepuklina kroczowa - perinealt brokk przepuklina lędźwiowa - lumbalt brokk przepuklina linii bialej - midtlinjebrokk przepuklina mięśniowa - muskelbrokk przepuklina mosznowa - pungbrokk przepuklina mózgowa – hjernehinnebrokk, hjernebrokk, cefalocele przepuklina nabyta - ervervet brokk przepuklina nieodprowadzalna - irreponibelt brokk przepuklina odprowadzająca - utladet brokk przepuklina okołopępkowa - paraumbilikalt brokk przepuklina okołoprzełykowa - paraøsofagalt brokk przepuklina oponowo-rdzeniowa - ryggmargsbrokk przepuklina pachwinowa - lyskebrokk przepuklina pępkowa - navlebrokk przepuklina pępkowa noworodków - omphacele przepuklina pośladkowa - setebrokk przepuklina pourazowa - posttraumatisk brokk przepuklina powłok brzusznych - bukveggsbrokk przepuklina przeponowa - mellomgulvsbrokk przepuklina przestrzeni zaotrzewnej - etroperitonalt brokk przepuklina rogówki – hornhinnebrokk, keratocele przepuklina rozworu przełykowego – glidebrokk, diafragmabrokk przepuklina sromowa - pudeltalt brokk przepuklina ślizgowa - glidende brokk przepuklina śródmiąższowa - interstinelt brokk przepuklina tłuszczowa - fettbrokk przepuklina udowa – lårbrokk, femoralbrokk przepuklina uwięźnięta - inneklemt brokk przepuklina w bliźnie pooperacyjnej - postoperativt brokk przepuklina w nadbrzuszu - epigastrisk brokk przepuklina wewnątrzbrzuszna - intraabdominalt brokk przepuklina wewnętrzna - intern brokk przepuklina wrodzona - medfødt brokk przepuklina zadzierżnięta - strangulert brokk przepuklina zasłonowa - obturatorbrokk przepuklina zawężlona – inneklemt brokk, inkarserert brokk przepuklina zewnętrzna - eksternt brokk przerośniety - forvokst przerost - hypertrofi

przerost języka – ankyloglossi przerost kości - hyperosteose przerost lewego przedsionka - venstre atriehypertrofi (LAH) przerost lewej komory serca - venstre ventrikkelhypertrofi (LVH) przerost prawego przedsionka - høyre atriehypertrofi (RAH) przerost prawej komory serca - høyre ventrikkelhyperatrofi (RVH) przerost serca - hjertehypertrofi przerost sutka - gynekomasti przerostowa kardiomiopatia zwężająca - hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM) przerwać - å avbryte przerwanie łuku aorty - avbrutt aortabue (IAA) przerzut (raka) - spredning, metastase, dattersvulst przesączać się - å sive przesadny - overdreven przesąd/przesądy - fordom/fordommer, overtro przesądny – overtroisk, fordomsfull przesięk - transudasjon przestrzegać (zaleceń) - å overholde przestrzeń martwa (płuca) - dødrom przestrzeń międzykomórkowa – interstitielt rom przestrzeń międzyżebrowa – interkostalrom przestrzeń nadtwardówkowa - epiduralrommet przestrzeń podpajęczynówkowa - subarachnoidalrommet przestrzeń stawowa - leddhule przesycać - å overmette przeszczep – transplatasjon przeszczep szpiku kostnego - benmargstransplantasjon przeszczepiać - å tranplantere przeszkoda/przeszkody - hindring/hindringer przeszkolenie - opplæring przetaczać(krew) - å overføre przetłumaczyć - å fortolke, å oversette przetoka – fistel, fistelgang przetoka jelitowa wytworzona operacyjnie - enterostomi przetoka łzowa - tårefistel przetoka odbytnicza - analfistel przetoka odbytniczo-pęcherzowa - vesikorektalfistel przetoka odbytniczo-pochwowa - rektovaginalfistel przetoka odbytowo-odbytnicza – anorektalfistel przetoka pecherzykowo-jelitowa - gallefistel przetrwaly otwór owalny - persisterende foramen ovale (PFO) przetrwaly przewód tetnicowy - persisterende åpen ductus (PDA) przewiercić - å gjennombore przewiekła białaczka szpikowa - kronisk myeloisk leukemi (CML) przewiekła białaczka limfoblastyczna - kronisk limfatisk leukemi (CLL) przewlekła depresja z lekiem - vedvarende angstdepresjon

przewlekła drożdzyca płucna – kronisk pulmonal blastomykose przewlekła histoplazmoza płucna – kronisk pulmonal histoplasmose przewlekła kokcydioidomykoza płucna – kronisk pulmonal koksidioidomykose przewiekła niewydolność nerek - kronisk nyresvikt przewlekła posocznica meningokowa - kronisk meningokokkosa przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby - kronisk virushepatitt przewlekłe zapalenie oskrzeli - kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) przewlekłe zapalenie tarczycy – kronisk tyreoiditt przewiekłe zapalenie trzustki - kronisk bukspyttkjertelbetennelse przewodnia komora oka - fremre øyekammer przewód chłonny - lymfeåre przewód łzowy – tårekanal przewód mleczny – melkegangen przewód najądrza - bitestikkelgangen przewód pęcherzykowy - galleblæregangen przewód piersiowy – brystgangen, den store lymfegangen przewód słuchowy wewnętrzny – indre øregangen przewód słuchowy zewnętrzny - ytre øregangen przewód slimakowy - sneglegangen przewód trawienny – fordøyelseskanal przewód trzustkowy – bukspyttkjertelens utførselsgang przewód wątrobowy - levergangen przewód wydzieliny gruczołu potowego - svettekanal przewód wytryskowy - sædkanal przewód żółciowy – den store gallegangen przewód żółciowy wspólny - hovedgallegang przewrażliwiony - overfølsom przeziębienie - forkjølelse przeziębiony - forkjølet przeźroczysty - gjennomsiktig przodomózgowie – forhjerne przodomózgowie jednokomorowe - holoproencefali przodozgięcie – fremoverbøyning, antefleksjon przodozgryz – mesialbitt, underbitt przybłonniak – hemangiopericytom przychłonka - perilymfe przychodnia - legesenter, helsestasjon przyczep mięśnia – muskelfeste przyczep ścięgnowy - entese przyczyna - årsak przyczyna śmierci - dødsårsak przydanka lewego przedsionka - venstre aurikkel przydanka prawego przedsionka - høyre aurikkel przygotować - å forberede przygotowany - forberedt przyjajnik - bieggstokk przyjądrze - bitestikkel

przyjemny - behagelig przykład/przykłady - eksempel/eksempler przymacicze - perimetrie przymus - tvang przymusowa hospitalizacja - tvangsinnleggelse przymusowy - obligatorisk, tvungen przynasada (kości) - metafyse przypadek – tilfeldighet przypadek (casus) – tilfelle przypadkowiak - incydetalom przypadkowy – tilfeldig, aksidentiell przypuszczać - å anta przypuszczalny - antakelig przyrost - økning przerzut - metastase przymus - tvang przysadka mózgowa - hypofyse przysadka mózgowa przednia - adenohypofyse przysadka mózgowa tylna - nevrohypofysen przyspieszać - å fremskynde przyszły – fremtidig przyśrodkowe zapalenie nadkłykcia – golfalbue, epikondylitt przytarczyca - biskjoldbruskkjertel przytomność - bevissthet przytomny – bevisst przywodzenie – adduksjon przywodziciel – adduktor, innoverfører przywodziciel długi - lårets lange innoverfører przywodziciel wielki - lårets store innoverfører przywrzyca płucna – lungeiktesykdom przywrzyca wątrobowa chińska – kinesisk leveriktesykdom przywrzyca wątrobowa wschodnia – orientalsk leveriktesykdom przywrzyca wątroby owiec – leveriktesykdom przyzębica - paradontose przyzębie - tannkjøtt przyzwojak – paragangliom, glomussvulst przyzwojak chromochłonny - feokromocytom (PCC) psychalgia - psykalgi psychastenia - psykasteni psychiatra - psykiater psychiatria - psykiatri psychiatryczny - psykiatrisk psychiczny - psykisk psychogenna utrata łaknienia - psykogen appetittløshet psychogenne omdlenie rzekome – psykogent koma psychogenne zaburzenia głosu - psykogen stemmeforstyrrelser psycholog - psykolog

psychologia - psykologi psychologiczny - psykologisk psychopata - psykopat psychopatia - psychopati psychopatologia - psykopatologi psychoterapia - psychoterapi psychoza - psykose psychoza ciążowa – graviditetspsykose psychoza dezintegracyjna – disintegrativ psykose psychoza okołoporodowa – fødselspsykose psychoza omamowa - hallucinose psychoza poporodowa – barselpsykose psychoza psychoafektywna – affektiv psykose ptasia grypa - fugleinfluensa ptoza - ptosis av øyelokk publiczny – offentlig puchlina - anasarka pulmonologia - pulmonologi puls - puls punkcja - punktur puste jajo płodowe - ødelagte egg pusty - tom pylica - støvlunge pylica azbestowa - asbestose pylica grafitowa – grafitt-pneumokoniose pylica krzemowa - silikose pylica siarczanu baru - baryttose pylica talkowa - talkose pylica węglowa – kullstøvlunge, antrakose pylica żelaza - hardmetalllunge pytać - å spørre pytanie/pytania - spørsmål/spørsmål R racjonalny - rasjonell raczkować - å krabbe radioaktywny - radioaktiv radiolog - radiolog radiologia - nukleærmedisin radioterapia - strålebehandling rak - kreft rak apokrynowy - apokrint karsinom rak błony śluzowej macicy – endometrielt karsinom rak brodawkowaty – papillært karsinom rak cewkowaty – tubulært karsinom rak drobnokomórkowy - småcellet karsinom rak dróg żółciowych – kolangiokarsinom

rak dwunastnicy - ondartet svulst i tolvfingertarm rak gruczołopochodny - adenokarsinom rak gruczołów limfatycznych – malign lymfom rak in situ szyjki macicy – preinvasivt karsinom i livmorhals rak inwazyjny - invasivt karsinom rak jądra - testikelkreft rak jajnika - eggstokksvulst rak jelita cienkiego - ondartet svulst i tynntarm rak jelita grubego - ondartet svulst i tykktarm, tykktarmkreft rak języka - ondartet svulst i tungerot rak kolczystokomórkowy skóry - (et) fibroepiteliom av Pinkus rak komórek wątroby - levercellekarsinom rak kosmówki - koriokarsinom rak kości - benkreft rak krtani - ondartet svulst i strupe, strupekreftt rak krwi – blodkreft rak miąższu nerki - hypernefrom rak nabłonkowy - epiteliom rak nerki - nyrekreft rak niezłośliwy tkanki tłuszczowej – lipom rak odbytu - endetarmkreft rak oskrzela i płuca - ondartet svulst i bronkie eller lunge rak pęcherza moczowego - blærekreft rak pęcherzyka żółtkowego – plommesekktumor rak pęcherzykowaty – follikulært karsinom rak piersi - brystkreft rak płaskokomórkowy – skvamøs karsinom (SCC) rak płaskonabłonkowy - plateepitelkarsinom rak płuc - lungekreft rak podstawnokomórkowy barwnikowy - pigmentert basalcellekarsinom rak podstawnokomórkowy guzkowy - mikronodulær basalcellekarsinom rak podstawnokomórkowy powierzchowny - overflatisk basalcellekarsinom rak podstawnokomórkowy torbielowaty - cystisk basalcellekarsinom rak podstawnokomórkowy twardzinopodobny - cicatrikel basalcellekarsinom rak podstawnokomórkowy skóry - basaliom (BCC) rak prącia - ondartet svulst i penis rak prostaty - blærehalskjertelskreft rak przedinwazyjny - preinvasivt karsinom rak przełyku – spiserørskreft rak przewodowy – duktalt karsinom rak przewodów żółciowych – cholangiokarsinom rak rdzeniasty – medullært karsinom rak skóry - hudkreft, basaliom rak sromu - ondartet svulst i ytre kvinnelige kjønnsorganer rak szpiku kostnego - benmargskreft rak szyjki macicy - livsmorkreft rak śluzowaty – mucinøst karsinom

rak surowiczy – serøst karsinom rak tarczycy - ondartet svulst i skjoldbruskkjertel rak torbielowaty - cystokarsinom rak trzonu macicy - ondartet svulst i livmorshinne rak trzustki - bulspyttkjertelkreft rak wątrobowokomórkowy – hepatocellulært karsinom rak wyrostka robaczkowego - ondaretet svulst i blindtarmvedheng rak zarodkowy – embryonalt karsinom rak żołądka - magekreft raki in situ narządów trawiennych – preinvasivt karsinom rakomięsak – karsinosarkom rakotwórczy – kreftfremkallende, karsinogen rakowatość – karsinose rakowaty - karsinoid rakowiak - karsinoid tumor, nevroendokrine svulst ramię/ramiona - overarm/overarmer rana/rany - sår/sår rana cięta - snittsår rana kąsana - bittsår rana kłuta - stikksår rana otwarta - åpent sår rana postrzałowa - skuddsår rana powierzchowna - kjøttsår rana rąbana - hoggsår rana szarpana - slitesår rana tłuczona - knusningssår rdzeniak zarodkowy - medulloblastom rdzeniakomięśniak – medullomyoblastom rdzeniowy - medullær rdzeń – marg, kjerne rdzeń kregowy - ryggmarg rdzeń nadnerczy - binyremarg rdzeń przedłużony - forlengede marg reakcja - reaksjon reakcja alergiczna - allergisk reaksjon reakcja immunologiczna - immunreaksjon reakcja pilomotoryczna – gåsehud reakcja skórno-galwaniczna – galvanisk hudrespons (GSR) reaktywne zaburzenie przywiązania - reaktiv tilknytningsforstyrrelse reaminacja - gjennopplivningsforsøk reanimować - å gjennopplive recepta - resept receptor czuciowy - sansereseptor receptory optyczne - lysreseptorer: czopek - stavformet; pręcik - kjegleformet redukować - å innskrenke, å redusere refluks żołądkowo-przełykowy - gastroøsofageal reflukssykdom (GERD) regresyjny - tilbakevendende

regularny - regelmessig rehabilitacja - attføring, rehabilitering rekonstrukcja - rekonstruksjon rekonwalescencja - rekonvalesens rektoskopia – rektoskopi resuscytacja - gjenoppliving resuscytacja krążeniowo-oddechowa – hjertelungeredning resztka – levning retinopatia barwnikowa - retinittis pigmentosa retinopatia cukrzycowa – diabetisk retinopati reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego - reumatisk myokarditt reumatyk – reumatiker reumatyczny - reumatisk reumatyzm - reumatisme rezonans magnetyczny - magnetisk resonans (MR) rezonans magnetyczny czynnościowy – funksjonell magnettomografisk undersøkelse (fMRI) rezydent – assistentlege ręczny - manuell ręka/ręce – hånd/hender ręka opadająca (przy porażeniu nerwu) - hengehånd ręka rozszczepiona – klohånd ręka upiora - ghoul hand rękawiczki gumowe - gummihansker rękojesć mostka - brystbenetshåndtak riketsjoza - Rickettsiainfeksjon riketsjoza pęcherzykowa - vesikulær rikettsiose riketsjoza przenoszona przez kleszcze – rickettsiose overført ved flått riketsjoza tropikalna przenoszona przez roztocza – busktyfus (overført ved midd) rinosporydioza - rinosporidiose robaczyca - uspesifisert parasittisme i tarm robaczyca jelitowa – ormesykdom i tarm robaczyce – helmintoser rodzeństwo – søsken rodzice - foreldre rodzić - å føde rodzina – familie rodzinna hiperlipidemia mieszana – familiær kombinert hyperlipidemi rodzinna łagodna neutropenia – familiær benign nøytropeni rodzinna polipowatość gruczolakowata – familiær adenomatøs polyppose rogowacenie - forhorning rogowacenie ciemne - akantose nigricans rogowacenie czerwone - erytroplaki rogowiak – akantom rogowiak kolczystokomórkowy - keratoakantom rogowiec krwawy – angiokeratom rogówka - hornhinne

rok/lata – år/år ropa - materie, puss ropień – verkebyll, svulst, svull ropień Brodiego - Brodies abscess ropień ciała szklistego – korpusabscess ropień feomykotyczny – feomykotisk svulst ropien gruzliczy - senkningsabscess ropień krocza – perinal svulst ropień mózgu – hjernebyll ropien okoloodbytniczy - endetarmsbyll ropien okolomigdalkowy – halsbyll, peritonsillær abscess (PTA) ropien okolowierzcholkowy (zeba) – tannbyll ropien pachwinowy - lyskebyll ropień płuc - lungebyll ropień przełyku - abscess i spiserøret ropień zimny - kald abscess ropne zapalenie okolomieszkowe - follikulitt ropne zapalenie spojówek – purulent konjunktivitt ropne zgorzelinowe zapalenie skóry - gangrenøs dermatitt ropniak – empyem ropniak podskórny - underhudempyem ropnica (posocznica) - blodforgiftning roponercze - pyonefrose ropostek – hypopyon ropowica – flegmone ropowica gazowa - gassflegmone rozciągać - å strekke ut rozciągnąć (mięśnie) - å tøye rozcieńczanie - fortynning rozcieńczony - fortynnet rozcieńczyć - å fortynne rozcinać - å kleve rozcięcie – kløving rozdwojenie - bifurkasjon rozdzielić - å skille rozdzielenie - adskillelse, forgrening rozedma płuc – lungeemfysem rozedmowy - emfysematøs rozgałęzienie - forgrening rozgałęziony – forgrenet rozkład (rozpad) - dekomposisjon rozkojarzenie interferencyjne - interferens dissosiasjon rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe - atrioventrikulær dissosiasjon rozkurcz (serca) - utvidning, diastole rozkurcz mięśnia - muskelavslapning rozlany skurcz przełyku - diffus øsofagusspasme rozmiar – størrelse

rozmiękanie – oppmykning, malasi rozmiękczać - å bløtgjøre rozmnażać się - å formere seg rozmowny - snakkesalig rozłączny – atskillelig rozpad – fragmentering, istykkersliting rozpad tkanek - histolyse rozpoznanie – diagnose rozpoznanie różnicowe – differensialdiagnose rozproszony – diffus, utspredt rozpuszczać (w wodzie) - å smelte, (å oppløse) rozpuszczalnik, rozczynnik - oppløsningsmiddel rozpuszczalność - oppløselighet rozrusznik serca - hjertestimulator rozrastać się - å vokse opp rozrodczak (męski) – germinom rozrodczak (żeński) – dysgerminom rozrodczak zarodkowy – gonadoblastom rozrost - hyperplasi rozrost gruczołu krokowego - benign prostataobstruksjon rozrost rzekomochłoniakowy – pseudolymfom rozrzedzenie krwi - hemodilusjon rozsądny - fornuftig rozsiana opryszczka pospolita - disseminert herpesvirussykdom rozsiana samoistna hiperostoza szkieletu – diffus idiopatisk skjeletthyperpostose (DISH) rozstępy ciążowe - graviditetsstriper rozstrój żołądka - løs mave rozstrzeń – dilatasjon, utvidelse rozstrzeń przełyku - akalasi rozstrzeń przewodów mlecznych - ektasi rozszczep kręgosłupa - ryggmargsbrokk rozszczep podniebienia – ganespalte rozszczep szczęki - kjevespalte rozszczep wargi – leppespalte, cheiloskisis rozszczepienie nosa – nesespalte rozszczepienne zaburzenia czucia – dissosiert sensibilitetsforstyrrelse rozszerzadło Hegara – Hegars stift rozszerzenie – utvidelse, ektasi rozszerzenie naczyń krwionośnych - hemangiektasi rozszerzenie źrenicy - mydriasis roztoczowe zapalenie skóry – middermatitt roztwór –løsning roztwór nasycony – mettet løsning roztwór wodny - vannløsning rozum - fornuft, vett rozumieć – å forstå, å skjønne

rozumny - fornuftig rozumowanie - resonnering rozwinąć - å utvikle rozważać - å overveie rozwodnić - å utvanne rozwój - utvikling róg przedni rdzenia kręgowego - forhorn róg tylni rdzenia kręgowego - bakhorn równowaga - balanse, likevekt róża - rosen różnica - foskjell różnicować - å variere różnobarwność tęczówek – heterokromi różnoimienne niedowidzenie połowicze – heteronym hemianopsi różnowzroczność – anisometropi różny - forskjellig różyca - erysipeloid rózyca skórna - kutan erysipeloid różyczka - røde hunder różyczka wrodzona – medfødt rubella różyczkowe zapalenie mózgu - rubellaencefalitt różyczkowe zapalenie opon mózgowych – rubellameningitt różyczkowe zapalenie płuc – rubellapneumoni różyczkowe zapalenie stawów – rubellaartritt różyczka z powikłaniami neurologicznymi – rubella med neurologiske komplikasjoner rtęć – kvikksølv ruch – bevegelse ruchomy - bevegelig rumianek - kamille rumienić się - å rødme rumieniec – rødme rumieniowy - erytematøs rumień - erytem rumień guzowaty - knuterose rumień lombardzki - niacinmangel rumień nagły - sjette barnesykdom rumień nagminny okołostawowy - epidemisk artrittisk erytem rumień odmrozinowy - frostknute rumień przewlekły wędrujący – kronisk migrerende erytem som skyldes Borrelia rumień stwardniały - tuberkuløs erythema induratum rumień trwały - erytrose rumień wielopostaciowy - erythema multiforma rumień zakaźny - femte barnesykdom ruptura pępkowa – omfalocele rwa kulszowa - isjias, hoftegikt

rynienka podnosowa - nasolabialfure ryzykowny - risikabel rzadki – sjelden rzadkie miesiączkowanie - oligomenore rzadkość - sjeldenhet rzadkoskurcz - langsom hjerteaksjon rzepka - kneskjell rzeżączka - gonokokkinfeksjon, gonore rzeżączkowa posocznica - gonokokksepsis rzeżączkowe uszkodzenie skóry - gonokokkhudlesjoner rzeżączkowe zakażenie narządu wzroku - gonokokkinfeksjon i øye rzeżączkowe zakażenie odbytu i odbytnicy - gonokokkinfeksjon i endetarmsåpning og endetarm rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej - gonokokkuretritt rzeżączkowe zapalenie gardła - gonokokkfaryngitt rzeżączkowe zapalenie mięśnia sercowego - gonokokkmyokarditt rzeżączkowe zapalenie opon mózgowych - gonokokkmeningitt rzeżączkowe zapalenie osierdzia - gonokokkperikarditt rzeżączkowe zapalenie otrzewnej - gonokokkperitonitt rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy - gonokokkinfeksjon i kvinnelige bekkenorganer rzeżączkowe zapalenie pęcherza moczowego - gonokokkcystitt rzeżączkowe zapalenie płuc - gonokokk pneumoni rzeżączkowe zapalenie spojówek - gonokokk konjunktivitt rzeżączkowe zapalenie sromu i pochwy - gonokokkvulvovaginitt rzeżączkowe zapalenie szyjki macicy - gonokokkcervicitt rzeżączkowe zapalenie teczówki i ciała rzęskowego - gonokokk iridosyklitt rzeżączkowe zapalenie układu kostno-mięśniowego - gonokokkinfeksjon i muskel-skjelettsystem rzeżączkowe zapalenie wsierdzia - gonokokkendokarditt rzeżączkowy ropień gruczołów przedsionkowych większych - gonokokkabscess i bartholinsk kjertel rzeżączkowy ropień mózgu - gonokokk hjerneabscess rzęsa/rzęsy - øyevippe/øyevipper rzęsistkowica - rikomonasisinfeskjon rzęsistkowica jelitowa - trikomonainfeksojn i tarmkanalen rzęsistkowica narządów moczowo-płciowych - urogenital trikomonasinfeksjon rzęski - cilier rzęzić - å ralle rzucawka – krampeanfall, eklampsi rzucawka ciążowa - svangerskapskrampe S sadło - smult sadomasochizm - sadomasochisme sadysta - sadist sadystyczny - sadistisk

sadyzm - sadisme sala operacyjna - operasjonsstue, operasjonssal sala porodowa - fødestue salmoneloza - salmonellose samobójstwo - selvmord samoistne poronienie - spontan abort samotrawienie - selvfordøyelse samozakażenie – autoinfeksjon samozatrucie - selvforgiftning sanatorium - kuranstalt sarkocystoza - sarkocystose sarkoid odmrożeniowy - frostknute sarkoidoza - sarkoidose sarkosporydioza - sarkosporidiose saturacja - metting schistosomoza – schistosomiasis schistosomoza azjatycka – asiatisk schistosomiasis schistosomoza jelitowa – tarmkanalschistosomiasis schistosomoza moczowa – urinblæreschistosomiasis schizofrenia - skizofreni schizofrenia katatoniczna - stutor schizofreniczny - skizofren schłodzić - å avkjøle schody bębenka - nedre spiralkanal schody przedsionka - øvre spiralkanal schody środkowe -midtre spiralkanal schorzenie – lidelse schorzenie zawodowe - yrkeskade Schwannoma nerwu przedsionkowo-ślimakowego - vestibularisschwannom sekcja - obduksjon sekcja zwłok - autopsi, nekropsi seksualny – seksuell sekunda/sekundy – sekund/sekunder sekwencja –sekvens selekcja - utvalg sen - søvn senność - søvnighet senny - søvnig seplenić - å lespe seplenienie - lesping sepsa - blodforgiftning serce - hjerte serologia – serologi serowaty - kaseøs serum - serum, blodvæske sfignomanometr - blodtrykkmåler siara – råmelk

siarczan – sulfat siarczek - sulfid siarczyn - sulfitt siarka – svovel siarkowodór - hydrogensulfid siatkówczak - retinoblastom siatkowico-śróbłonkowica białaczkowa – leukemisk retikuloendoteliose siatkówka - netthinne siąkać - å snufse siekacz/siekacze – fortann/fortenner sierdzie - myokard sierota – foreldreløs sierp mózgu - hjernesigden sigmoidoskopia - sigmoidoskopi silny - sterk siła -styrke siniak/siniec - blåmerke sinica - blåsott, cyanose sinica kończyn - akrocyanose siny - blålig siodło tureckie - tyrkersadel siostra/siostry – søster/søstre siostra przełożona - oversøster sirenomelia - sirenomeli siusiać - å tisse siwienie – gråhårethet skala depresji Hamiltona – Hamiltons depresjonsskala (HDRS) skala oceny lęku Hamiltona – Hamiltons angstskala (HAMA) skala ogólnej oceny funkcjonowania – GAF-skala skala śpiączki Glasgow - GCS-skåre system skaleczyć się - å skade seg; å rispe skalp - hodebunn, hårbunn skalpel - skalpell skamienieć - å forsteine skarabioza – skarabiasis skaza - brist skaza krwiotoczna - hemoragisk diatese skazić - å forderve, å smitte skąpe miesiączkowanie - hypomenore skąpodrzewiak - oligondendrogliom skąpomocz - oliguri skierować – å henvise skierowanie - henvisning sklepienie pochwy - skjedehvelving sklerodermia - skleroderma sklerotyczny - senil, inntørket skleroza - forkalkning, sklerose

skład - sammensetning składnik/składniki - ingrediens/ingredienser, komponent/komponenter skłonność - legning, tilbøyelighet skłonny - villig skojarzenie – assosiasjon skojarzony - assosiert skolioza - skoliose skomplikowany - innviklet, komplisert skóra - skinn, hud skóra głowy - hodebunn skóra właściwa - lærhud skórne zapalenie prątkowe - mykobakteriell hudinfeksjon skórny chłoniak z komórek - kutan T-celle lymfom skraplanie - kondensasjon skrawek (ucha) - ørelapp skręcenie - forvridning skręt jelita - vridning an tykk- eller tynntarm skrobaczka - skrapeskje skrobanka – utskrapning skrobia - stivelse skrobiawica - amyloidose skroń - tinning skrócona skala obrażeń – forkortet skadeskala (AIS) skrzep - blodpropp, levring skrzydełko nosa - neseving skrzydlik szyjny - "webbing" av hals skrzywienie boczne kręgosłupa - skoliose skrzyżowanie nerwów wzrokowych – synsnervekryssingen skurcz – krampe skurcz mięśnia – muskelkrampe skurcz naczyn - angiospasme skurcz nerki – skrumnyre skurcz pisarski - skrivekrampe skurcz serca (angina pectoris) - hjertekrampe skurcz tętnicy - arteriespasme skurcz żołądka - mageknipe skurcze poporodowe - etterveer skurczyć się - å krympe skutek/skutki - effekt/effekter, resultat/resultater słabość - svakthet słabowidzacy - svaksynt słaby - svak słodki - søt słoniowacizna – elefantsyke słoniowacizna wywołana przez Wuchereria bancrofii – Bancrofts elefantiasis słony - salt słuch - hørsel

słuchać - å høre słup przedni rdzenia - fremre horn i ryggmargen smaczny - velsmakende, smakkelig smak – smak smarkać – å snyte seg smoczek – tåtesmokk smółka - barnebek smród – stank smukły – slank smutny - trist soczewka - linse soczewka dwuwklęsła - bikonkav linse soczewka dwuwypukła - bikonveks linse soczewka toryczna - torisk linse soczewka wklęsła - konkav linse soczewka wklęslo-wypukła - positiv konkavkonveks linse soczewka wypukła - konveks linse soczewka wypukło-wklesła - negativ konkavkonveks linse soczewki kontaktowe – kontaktlinser soczewka oka - øyelinse soczewki rozpraszające - spredelinser soczewki skupiające - samlelinser soczystość – saftighet soczysty - saftig soda – natron sonda pokarmowa - ernæringssonde sód - natrium sok żołądkowy - magesaft somatyczny układ nerwowy - det somatiske nervesystemet somnambulizm - søvngjengeri sonda - sonde spać - å sove spalanie - forbrenning sparaliżować - å lamme sparaliżowany - lam sparganoza - sparganose sparszywienie -skabbethet spazm - krampetrekning, spasme spazmatyczny - krampeaktig, spastisk specjalista - spesialist specjalista chorób wewnętrznych - indremedisin spesialist specjalizacja - spesialisering specyficzne postaci fobii - spesifikke fobier specyficzne zaburzenia ortografi - spesifikk staveforstyrrelse spiralny - spiralformet spiriloza - spirillose spirometrioza – spirometriose

splenomegalia - miltforstørrelse splot kręzkowy dolny - grensestrengen splot krzyżowy - sakralnervefletningen splot lędźwiowy - lumbalnervefletningen splot nerwowy - nerveknuten splot ramienny - armnervefletningen splot sromowy – halebensfletningen splot szyjny - halsnervefletningen spłaszczenie - avflating spłukiwać - å spyle spoczynkowa przemiana materii - hvilestoffskifte spodziectwo – hypospadi spoidło warg - munnvik spoidło miękkie mózgu - bløte kommisur spoidło przednie mózgu - ventrale kommisur spoidło tylne mózgu - dorsale kommisur spoidło wielkie mózgu - hjernebjelke spojenie łonowe - skamben spojówka - bindehinne spojrzenie - blikk spokój – ro spokrewniony - beslektet sporotrychoza - sporotrikose sporotrychoza limfatyczno-skórna – lymfokutan sporotrikose sporotrychoza płucna – pulmonal sporotrikose sporotrychoza rozsiana – disseminert sporotrikose sposób postępowania - fremgangsmåte sposób stosowania - bruksanvisning spostrzegawczy - oppmerksom, oppfattende spowinowacony - beslektet spowodować - å forårsake spowolnienie intelektualne - bradyfreni spowolnienie mowy - bradylali spowolnienie ruchowe - bradykinesi spożycie - forbruk spóźniony - forsinket spragniony - tørst sprawny - dyktig sprężystość - spenstighet sprężysty – spenstig, elastisk sproszkować - å pulverise sprowokowany - provosert sprzęt - utstyr spuchnąć - å svulme spuchnięcie - oppsvulming spuchnięty - oppsvulmet, hoven srebro - sølv

ssać (mleko z piersi) - å die ssać - å suge stabilny - stabil stabilizować – å stabilisere stadium - stadie stagnacja - stagnasjon stały - varig stan – tilstand stan przedrzucawkowy - preeklampsi stanowczy – bestemt staranny – omhyggelig, nidkjær starczowzroczność – presbyopi, alderssynthet starość - alderdom stary - gammel statolity – krystallkorn, statolitter staw/stawy - ledd/ledd staw barkowo-obojczykowy - akromioklavikularleddet staw barkowy - skuldreleddet staw biodrowy - hofteleddet staw dwukłykciowy - kondylleddet staw dwuosiowy - bi-aksieltleddet staw elipsoidalny - eggleddet staw jednoosiowy - enakseleddet staw kolanowy - kneleddet staw krzyżowo-biodrowy - iliosakralleddet staw kulisty panewkowy - enartrose staw łokciowy - albueleddet staw mostkowo-obojczykowy - innerste kragebensleddet staw mostkowo-żebrowy - sternokostalleddet staw obrotowy - dreieleddet staw płaski - flatleddet staw promieniowo-łokciowy bliższy – proksimal radioulnarleddet staw promieniowo-nadgarstkowy - håndleddet staw ramienno-łokciowy - humeroulnarleddet staw ramienno-promieniowy - albueleddet staw ramienny - skulderleddet staw siodełkowy - saddelleddet staw skokowo-piętowy - vristleddet staw skokowy - ankelleddet staw skroniowo-żuchwowy - kjeveleddet staw szczytowo- obrotowy - atlantoaksialleddet staw szczytowo-potyliczny - atlantooksipitalleddet staw zawiasowy – hengselleddet, ginglymus staw żuchwowy – kjeveleddet stawowy – artikulær stawy palców ręki - fingerledd stawy ręki - håndledd

staż - prøvetid stażysta - turnuslege steniczny - stenisk stercze - blærehalskjertel, prostata stereoskopowość - stereosyn sterylizacja - sterilisering stetoskop - stetoskop, hørerør stękać - å stønne stęp - fotrot stężenie (substancji w płynie) - konsentrasjon stężenie pośmiertne – dødsstivhet stłuszczenie – steatose, fettdegenerasjon stolec tłuszczowy - fettdiare stomatolog - tannlege stomatologia - tannlegevitenskap stopa/stopy - fot/føtter stopa końska – hestefot, spissfot stopa madurska grzybicza - mykotisk madurafot stopa okopowa - skyttergravfot stopa piętowa – hælfot stopa poprzecznie płaska - tverrplattfot stopa szpotawa - klumpfot stopa wydrążona - hulfot stopień/stopnie (w skali) - grad/grader stopień złośliwości nowotworu – grad av ondartethet stopniowanie – gradasjon, gradering stopniowo – gradvis stosowanie - anvending stosowanie (się do zaleceń lekarza) - etterlevelse stożek rogówki - keratokonus stół operacyjny - operasjonsbord strach - skrekk, frykt stracić - å tape, å miste strata - tap strategia porównań podłużnych - longitudinal design steptobaciloza - streptobasillose streptokok - streptokokk stres - stress struna/struny głosowe - stemmebånd/stemmebånd struniak - chordom struny ścięgniste - senestrengene strup - skorpe strychnina - stryknin strzałka – leggben strzałkowy - fibulær strzemiączko - stigbøyle strzykawka - sprøyte

stulejka - fimose stwardnienie guzkowe - nodulær sklerose stwardnienie guzowate - tuberøs sklerose stwardnienie rozsiane - multippelsklerose (MS) stwardnienie zanikowe boczne – amytrofisk lateralsklerose (ALS) stwierdzenie ojcostwa - farskapsutredning stymulacja - stimulans stymulujący - stimulerende sublimacja - sublimering substancja - substans substancja biała - hvit substans substancja czarna - svarte substans substancja szara - grå substans suchość w ustach – munntørrhet suchoty - ftise suchy - tørr sugerować - å antyde sugestia – antydning suma Gleasona – Gleason-skår supinacja - utoverdreining surowica - serum sutka/sutki - brystvorte/brystvorter swędzący - kløende swędzenie - kløe swędzić - å klø sympatyczny - hyggelig symptom – kjennetegn symptomatyczny - symptomatisk symulant - simulant symulować - å simulere syn/synowie - sønn/sønner synapsa - synapse syndaktylia - syndaktyli syndrom wypalenia zawodowego - utbrenthet synestezja – fargehørsel syngamoza – syngamose syrop - sukkersaft, sirup syrop na kaszel - hostesaft szaleństwo - galskap szalony - gal, sinnsyk szał – raseri szczawian - oksalat szczególny - sær szczególnie - særlig szczelina – kløft, fissur szczelina języka - fissur i tunge szczelina odbytu ostra - akutt analfissur

szczelina odbytu przewlekła - kronisk analfissur szczelina nosa - fissur i nese szczelina stawowa - leddspalte szczelina Sylwiusza - sylviske spalte szczepić - å vaksinere szczepienie - vaksinasjon szczepionka - vaksine szczery - oppriktig szczęka/szczęki - kjeve/kjever szczękościsk - kjevekrampe szczudło/szczudła - krykke/krykker szczupły - slank szczypać - å knipe szczypce – tang szczypczyki chirurgiczne – arterie klemmer szczyt pęcherza moczowego – blæretopp szczytowa prędkość przepływu wydechowego – maksimal ekspirasjonshastighet szew - søm szew łuskowy – tinningbensømmen szew strzałkowy - pilsømmen szew węgłowy - bakhodesømmen szew wieńcowy - kronesømmen szigeloza - shigellose szkarlatyna - skarlagenfeber szkielet – skjetett szklisty - glassaktig szkliwiak - ameloblastom szkliwiak gruczołowaty – adenoameloblastom szkliwiak pęcherzykowaty – follikulært ameloblastom szkliwo - tannemalje szkodliwy - skadelig szkodliwy dla zdrowia - helsefarlig szkorbut - skjørbuk szmer serca nieokreślony - uspesifisert bilyd szmery serca i inne zjawiska osłuchowe - bilyd og andre hjertelyder szmery serca niewinne i przygodne - godartet bilyd szok - sjokk, støt szok emocjonalny – emosjonelt sjokk szok endotoksyczny – endotoksisk sjokk szorstka siateczka śródplazmatyczna – granulert endoplamastisk retikulum szpara głośni – stemmespalte szpara międzypośladkowa - endekløft szpara ust – munnspalte szparkoszyca - balantidiasis szpiczak – myelom szpiczak mnogi - multiple myelomer szpiczak plazmocytowy – plasmacytom

szpiczak pojedynczy – solitært myelom szpiczakowatość - myelomatose szpik kostny - benmarg szpikowica ostra – akutt panmyelose szpital - sykehus szrama - skramme sztuczne zapłodnienie - kunstig inseminasjon sztuczna szczęka - gebiss sztywność - stivhet sztywny - stiv szum w uszach - øresus, tinnitus szybki - hurtig szyja - hals szyjka (zęba) - tannhals szyjka chirurgiczna ramienia - kirurgisk hals szyjka kości udowej - lårbenhals szyjka macicy - livsmorhals szyjka pęcherza moczowego - blærehals szypułki mózgowe - hjernestilker szyszyniak - pineocytom szyszyniak zarodkowy - pineoblastom szyszynka - konglekjertel Ś ścieg - søm, sting ścięgno - sene ścięgno Achillesa – akillessene ścieranie skóry - hudsliping ścieranie zębów – nedslitning av tennene ścieśnienie - innsnevring ścinać się - å koagulere ścisłe połączenia międzykostne - solide ledd ślad – spor ślad pamięciowy (w korze mózgowej) - engram śledziona - milt ślepota - blindhet ślepota barwna – akromatopsi ślepota barwy czerwonej – protanopi ślepota barwy zielonej - deuteranopi ślepota dzienna – dagblindhet ślepota niebiesko-żółta - erytrokloropi ślepota rzeczna - elveblindhet ślepota śnieżna - snøblindhet ślepota zmierzchowa (kurza) – nattblindhet, hemeralopi ślepy - blind ślimak (w uchu) - sneglehus ślina - spytt

ślinianka/ślinianki - spyttkjertel/spyttkjertler ślinianka podjęzykowa - undertungespyttkjertelen ślinianka podżuchwowa - underkjevespyttkjertelen ślinianka przyuszna - ørespyttkjertel ślinic się - å sikle slinotok - spyttflod śliski - glatt śluz - slim śluzak – myksom, slimkjertelvevssvulst śluzak osłonki nerwu – neurothekeom śluzak serca - atriemyksom śluzakomięsak – myksosarkom śluzakotłuszczak - myksolipom śluzakowłókniak – myksofibrom śluzogruczolak - myksadenom śluzówka - slimhinne śluzówka jamy macicy - livmorshinne śmierć - død śmierć kliniczna - klinisk død śmierć łóżeczkowa – krybbedød śmiertelność - dødlighet śpiący - sovende śpiączka - koma śpiączka afrykańska - sovesyke śpiączka barbituranowa – barbituratkoma śpiączka cukrzycowa - diabeteskoma śpiączka glikemiczna - insulinkoma śpiączka glikemiczna niecukrzycowa - ikke-diabetisk hypoglykemisk koma śpiączka hiperglikemiczna – sukkerslag, hyperglykemisk koma śpiączka hipoglikemiczna – hypoglykemisk koma śpiączka metaboliczna – metabolisk koma śpiączka ponapadowa – posticktalt koma śpiączka rzekoma – falsk koma śpiączka wątrobowa – hepatisk koma śpiączka wschodnioafrykańska – østafrikansk sovesyke śpiączka zachodnioafrykańska – vestafrikansk sovesyke śpiączkowe zapalenie mózgu – europeisk sovesyke średnie ciśnienie tętnicze – arteriemiddeltrykk środek - midten środek (chemiczny) - middel środek antykoncepcyjny – prevensjonsmiddel środek antywirusowy – antiviralt middel środek bakteriobójczy - antibakterielt middel środek cieniujący - røntgenkontrastmiddel środek kontrastowy – kontrastvæske środek moczopędny – vanndrivende middel środek na przeczyszczenie - avføringsmiddel

środek napotny - svettemiddel środek pobudzający – stimulerende middel środek pobudzający centralny układ nerwowy – sentralstimulerende middel środek przeciwbólowy – smertestillende middel środek przeciwgorączkowy - antipyretikum środek uspokajający – beroligende middel środek zastępczy - erstatningsmiddel, surrogat środki nadzwyczajne - særtiltak środki nasenne – sovemiddler środkowoazjatycka gorączka krwiotoczna – sentralasiatisk hemoragisk feber środkowoeuropejskie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze – sentraleuropeisk encefalitt overført ved flått środkowy siekacz - første fortann środowisko - miljø śródbłoniak - endoteliom śródbłoniak krwionośny - hemangioendoteliom śródbłoniak krwionośny złośliwy – hemangioendoteliosarkom śródchłonka – endolymfe śródciałko – sentrotom śródkostna - endost śródmiąższowe zapalenie płuc - lungetularemi śródmózgowie – midthjernen śródpiersie - brystskillevegg śródpłucnowe – intrapleural śródrdzeniowy - intervertebral śródręcze – mellomhånd śródskórny – intrakutan śródstawowy - intraartikulær śródstopie – vrist śródścienny – intramural świadomość – bevissthet światło - lys światłowstret - fotofobi, lysskyhet świąd - kløende utslett, prurigo świąd ciężarnych - gravidetskløe świąd pływaków – svømmerkløe świerzb - skabb świerzb praczy – Dhobikløe świeży - frisk świnka - kusma świnka z powikłaniami – kusma med andre komplikasjoner świnkowa polineuropatia – kusmapolynevropati świnkowe zapalenie jądra – kusmaorkitt świnkowe zapalenie mięśnia sercowego – kusmamyokarditt świnkowe zapalenie nerek – kusmanefritt świnkowe zapalenie mózgu – kusmaencefalitt świnkowe zapalenie opon mózgowych – kusmameningitt

świnkowe zapalenie stawów – kusmaartritt świnkowe zapalenie trzustki – kusmapankreatitt świst krtaniowy - stridor

T tabletka/tabletki - tablett/tabletter tachykardia nieokreślona - uspesifisert tachykardi talerz biodrowy - hofteben talia - midje talk - talkum tampon - tampong tamponada serca - hjertetamponade tani - billig, rimelig tanoreksja – tanoreksi tarcza nerwu wzrokowego - synsnerveskiven tarczyca - skjoldbruskkjertel tarń dwudzielna - spina bifida tasiemiec - bendelorm tasiemczyca - taeniasis tasiemczyca wywołana przez tasiemca nieuzbrojonego – taeniasis som skyldes Taenia saginata tasiemczyca wywołana przez tasiemca uzbrojonego – taeniasis som skyldes Taenia sollum tchawica - luftrør technik dentystyczny - tanntekniker temblak - fatle temperatura - temperatur tendencja – tendens terapeuta - terapeut terapia - terapi termometr - termometer test ciążowy - graviditetstest test Fowlera – Fowlers prøve test obciążenia glukozą - glukosebelastning test obrotowy – dreieprøve test odwracalności - reversibilitetstest tetrafokomelia - tetrafokomeli tetralogia Fallota - Fallots tetrade teczówka - regnbuehinne, iris tętniak - pulsårebrokk, aneurysme tętniak aorty - aorta aneurisme tętniak prawdziwy - fusiform aneurisme tętniak rozwarstwiający - dissekterende aneurisme tętniak serca - hjerteaneurisme tętnica - arterie, pulsåre tętnica biodrowa wewnętrzna - indre bekkenarterien

tętnica biodrowa wspólna - felles bekkenarterien tętnica grzbietowa stopy - bakre fotarterien tętnica językowa - tungepulsåren tętnica kręzkowa górna - øvre tarmkrøsarterien tętnica krezkowa dolna - nedre tarmkrøsarterien tętnica łokciowa - albuebensarterien tętnica nerkowa - nyrearterien tętnica oczna - øyearterien tętnica oponowa środkowa - midtre hjernearterien tętnica oponowa tylna - bakre hjernearterien tętnica pachowa - armhulearterien tętnica pępkowa - navlepulsåren tętnica płucna - lungepulsåren tętnica płucna lewa - venstre lungepulsåren (LPA) tętnica płucna prawa - høyre lungepulsåren (RPA) tętnica podobojczykowa – kragebenspulsåren tętnica sromowa wewnętrzna – bekkenbunnarterien tętnica strzałkowa - leggbensarterien tętnica szczękowa - overkjevenspulsåren tętnica szyjna - halspulsåren tętnica szyjna wewnętrzna - indre halsarterien tętnica szyjna wspólna - felles halsarterien tętnica szyjna zewnętrzna - ytre halsarterien tętnica śledzionowa – miltarterien tętnica twarzowa – ansiktarterien, facialisarterien tętnica udowa – lårarterien, femoralisarterien tętnice wieńcowe - koranararter tętniczka – arteriol tętniczo-żylny - arteriovenøs tętniczy - arteriell tętno - hjerteslag tężec - stivkrampe tężec noworodków - stivkrampe hos nyfødt tężec połozniczy - stivkrampe etter fødsel tężeć – å størkne tężyczka - tetani tik - ticks tiki przemijające - forbigående ticks tiki przewlekłe ruchowe lub głosowe - kroniske motoriske eller vokale ticks tlen – surstoff, oksygen tlenek - oksid tkanka - vev tkanka chrzęstna – bruskvev tkanka glejowa - gliavev tkanta kostna - benvev tkanka łączna - bindevev tkanka mięśniowa gładka - glatt muskelvev

tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana - tverrstripete muskelvev tkanka nerwowa - nervevev tkanka podskórna - underhudsvev tkanka tłuszczowa - fettvev tlenek węgla - kullos tłumić - å undertrykke tłusty - fet tłuszcz – fett tłuszcz nasycony – mettet fett tłuszcz nienasycony – umettet fett tłuszcz wielonienasycony – flerumettet fett tłuszczak – lipom, fettsvulst tłuszczak otrzewnej – lipom i bukhinne tłuszczak rzekomy - hibernom tłuszczak śródmięśniowy – intramuskullært lipom tłuszczakomięsak – liposarkom toczeń - lupus toczeń powieki - lupus i øyelokk toczeń rumieniowaty - lupus erythematosus toczeń wrzodzejący - lupus exedens toczeń zwykły - lupus vulgaris toksokarioza - toxocariasis toksoplazmowe zapalenie mięśni – toksoplasmamyositt toksoplazmowe zapalenie mięśnia sercowego – toksoplasmamyokarditt toksoplazmowe zapalenie mozgu – toksoplasmaencefalitt toksoplazmowe zapalenie opon mózgowych – toksoplasmameningitt toksoplazmowe zapalenie wątroby – toksoplasmahepatitt toksoplazmoza - toksoplasmose toksoplazmoza płucna - pulmonal toksoplasmose toksoplazmoza wrodzona – medfødt toksoplasmose toksoplazmoza z zajęciem innych narządow – toksoplasmose med annen spesifisert organaffeksjon toksyczne uszkodzenie wątroby - toksisk leversykdom toksyczne zaburzenia nerwowo-mięśniowe - muskeldystrofi toksygologia - giftlære, toksikologi toksyna – toksin tolerancja – toleranse tolerancja glukozy - glukosetoleranse tomografia komputerowa – CT tonometria (badanie ciśnienia śródgałkowego) - øyetrykkmåling topnieć - å smelte topnienie - smelting torbiel - cyste torbiel jajnika – eggstokkcyste torbiel mleczna sutka – galaktocele, melkespreng torbiel mózgu - hjerneødem torbiel okołostawowa – seneknute

torbiel skrzelopochodna – halscyste torbiel włosowa – sakralcyste torbiel włosowa kości ogonowej - pilonidalcyste torbielak - cystom torbielak potowy – hidrocystom torbielakogruczolak – cystadenom torbielakogruczolakorak - cystadenokarsinom (ACC) torbielakogruczolakowłókniak – cystadenofibrom torebka nerkowa - Bowmans kapsel torebka stawowa - leddkapsel tożsamość - identitet traktować - å behandle trans – transe transformacja homeotyczna – homeotisk transformasjon transfuzja - overføring, t. krwi - blodoverføring, transfusjon transplantacja - transplantasjon transseksualizm - transseksualisme transwestytyzm - transvestittisme transwestytyzm fetyszystyczny - fetisjistisk transvestittisme trauma – skade trawić – å fordøye trawienie - fordøyelse trąd - spedalskhet, lepra trąd graniczny - lepra av grensetype (BB) trąd graniczny lepromatyczny - lepromatøs lepra av grensetype (BL) trąd graniczny tuberkuloidowy - tuberkuloid lepra av grensetype (BT) trąd leprosomatyczny - lepromatøs lepra (LL) trąd tuberkuloidowy - tuberkuloid lepra (TT) trąbka Eustachiusza - øretrompet, eustakiske rør trądzik pospolity - kviser trepanacja - trepanasjon treść – innhold treść żołądkowa - mageinnhold trędowaty - spedalsk trichostrogyloza - trichostrongyliosis trichotillomania - trikofillomani tritanomalia - blåblindhet trochę - litt troczek zginaczy - håndleddsligament troczki rzepki - kneskjellbånd trojaczki – trillinger trombikuloza – trombiculiasis trombocyty - blodplater troska - bekymring troskliwy - hensynsful troszczyć się - å bry seg om trójkąt tętnicy szyjnej - carotis triangelen

trucizna - gift trudność/trudności - vanskelighet/vanskeligheter trujący - giftig trwały - varig trwoga - redsel trychocefaloza – trichocephaliasis trypanosomoza afrykańska – afrikansk tryponosomiasis trypanosomoza gambijska – infeksjon som skyldes Trypanoma orucci gambiense trypanosomoza rodezyjska – (en) infeksjon som skyldes Trypanosoma rhodensis trząść się - å skjelve, å dirre trzecia komora czaszki - tredje ventrikkel trzepotanie komor - ventrikkelflutter trzepotanie przedsionkow - atrieflutter trzeszczka - seneben trzeźwy - edru trzon języka – tungelegemet trzon kości – diafyse, skaftet trzon kości ramiennej - overarmsbenskaftet trzon kości udowej - lårbenskaftet trzon kręgu - virvellegemet trzon macicy - livmorkroppen trzon mostka - brystbenetslegemet trzon pęcherza moczowego - blærelegemet trzon trzustki - bukspyttkjertelkropp trzon żołądka - magesekken trzustka - bukspyttkjertelen tuberkulinowy - tuberkuløs tuberkuł - knute tubka - tube tularemia - harepest, tularemi tularemia oczno-węzłowa - okuloglandulær tularemi tularemia płucna - pulmonal tularemi tularemia wrzodzejąco-węzłowa - ulceroglandulær tularemi tularemia żołądkowa - abdominal tularemi tularemia żołądkowo-jelitowa - gastrointestical tularemi tułów - torso tumor mózgu - hjernesvulst tungoza - tungiasis tusza - korpulense twardówka - senehinne twardy - hard twardzina - sklerodermi twardzina ograniczona - avgrenset skleroderma twardzina u noworodków - skleroderma hos nyfødt twarz - ansikt twarzoczaszka – ansiktsskalle

twór siatkowaty - retikulærsubstansen tydzień/tygodnie – uke/uker tyfus plamisty - flekktyfus tylna jama czaszki - bakre skallegropp tylna komora oka - bakre øyekammer tyłozgryz – distalbitt, overbitt tyłomózgowie - bakhjerne tyłek - rumpe tymczasowy - midlertidig, foreløpig typowy - typisk U uaktualnić - å ajourføre ubezpieczenie zdrowotne - helseforsikring ubytek - svinn ubytek przegrody międzykomorowej - ventrikkelseptumdefekt (VSD) ubytek przegrody międzyprzedsionkowej - atrieseptumdefekt ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej - atrioventrikulærseptumdefekt ucho/uszy - øre/ører ucho środkowe - mellomøre ucho wewnętrzne - indre øre ucho zewnętrzne - ytre øre uchyłek - divertikkel uchyłek cewki moczowej u kobiet - uretrocele hos kvinner uchyłek gardłowo-przełykowy - hypofarynxdivertikkel uchyłek odbytnicy - rektocele uchyłek odbytnicy z wypadaniem macicy – rektocele med uterusprolaps uchyłek pęcherza moczowego - cystocele uchyłek pęcherza moczowego z uchylkiem cewki moczowej - cystocele med uretrocele uchyłek przełyku - øsofagusdivertikkel uchyłki jelita cienkiego dyvertikkelsykdom i tynntarm uchyłkowatość (jelit) - divertikulose uczestniczyć - å delta uczestnik – deltaker uczucie - følelse uczulenie - allergisk reaksjon uczulony - allergisk udar – slag udar mózgu – hjerneinfarkt, hjerneslag udar przysadki – hypofysær apopleksi udar serca – hjerteinfarkt, hjerteslag udar słoneczny – solstikk, heliose udar termiczny - heteslag uderzać – å slå, å dunke uderzenia gorąca - hetetokter

uderzenie - slag uderzenie koniuszkowe (serca) - hjertespissstøt udo - lår udowodnić - å bevise uduszenie - kvelning ujście brzuszne jajowodu – frynsete trakt ujście macicy - ytre livmormunn ujście moczowodu - urinlederensåpning ukąszenie - bit układ chłonny - limfesystem układ hormonalny - endokrin system układ komorowy - ventrikkelsystem układ krążenia - kretsløp układ limbiczny - limbiske system układ mięśniowy - muskelsystem układ moczowy - urinveissystem układ moczowo-płciowy - urogenitalsystem układ nerwowy - nervesystem układ oddechowy - respirasjonssystem układ odpornościowy - immunsystem układ przywspółczulny - parasympatisk nervesystem układ trawienny - fordøyelsesystem układ wrotny - portvenesystem układ współczulny - sympatiske nervesystem układ żołądkowo-jelitowy - enteriske nervesystem układowe zapalenie naczyń - vaskulitt układowy toczeń rumieniowy - systemisk lupus erythematosus (SLE) ukłucie - stikk uleczyć - å helbrede ulga - lettelse, lindring ultradźwięk - ultralyd ulżyć - å lindre ułomność - vanførhet ułomny – vanfør ulozenie twarzowe plodu - ansiktsfødsel umiarkowanie - måtehold umiarkowany - moderat, måteholden umiejętność – ferdighet umiejętny - dyktig umieralność – mortalitet umieralność okołoporodowa – perinatal dødelighet umrzeć – å dø umyć (się) – vaske (seg) umysł - sinn umysłowy - åndelig, mentalt umyślny - forsettlig umywalka – servant

unerwienie - innervasjon upadek – fall upław biały – hvit utflod upław pochwowy - kjedekatarr, utflod uporczywe zaburzenia urojeniowe - paranoid psykose upośledzenie – hemning, deprivasjon upośledzenie umysłowe - psykisk utviklingshemming upośledzony - hemmet upośledzony fizycznie - funksjonshemmet upośledzony umysłowo - psykisk utviklingshemmet uprościć - å forenkle uproszczenie - forenkling uprzedzenie - fordom upuszczanie krwi - årelating uratować - å redde, å berge uraz - trauma urazowy krwotok nadtwardówkowy - traumatisk epiduralblødning urazowy krwotok podtwardówkowy - traumatisk subduralblødning uremia - urinforgiftning urografia - urografi urojenie - innbilning, vrangforestilling urojeniowa dysmorfofobia - psykotisk dysmorfofobi urolog - urolog urologia - nefrologi uschnąć - å visne uspokajać - å berolige uspokajający - beroligende usta – munn ustalona dawka dzienna – definert døgndose ustępujący – recessiv, vikende ustny – muntlig usunąć, usuwać – å fjerne usunięcie – fjerning usunięcie migdałka gardłowego - adenotomi usunięcie narządu – fjerning av en organ usunięcie piersi - mastektomi uszczypnięcie – knipe uszko serca – hjerteøre, aurikkel uszkodzenie - skade, lesjon uszkodzenie mózgu - hjerneskade uszkodzony – skadet uszny - auvikulær uścisk - klem uśmiech - smil uśmiechać się - å smile uszkodzenie nerwu kulszowego - isjialgi utajony rozszczep kręgosłupa - spina bifida oculta

utrata głosu (afonia) - tap av stemme, (afoni) utrata potrzeb seksualnych - tap av seksuell lyst utrata powonienia - anosmi utrata przytomności - bevisstløshet utrata słuchu - hørselstap utrata smaku - agevsi utrata wagi - vekttap utrata wzroku - synstap utykać - å halte uwiąd - tæring uwiąd starczy - senilitet uzależnienie – avhengighet, addiksjon uzdrowić - å helbrede uzdrowiony - helbredet uzdrowisko - kursted uzębienie - tannsett uzyskać - å oppnå użądlenie - stikk użądlić - å stikke użytkownik - bruker, forbruker użytkować - å benytte używać - å bruke używany - brukt W wada - defekt, feil wada serca - hjertefeil waga – vekt wał paznokcia - neglevollen wiara w siebie – selvtillit wapnienie - forkalkning wapń - kalsium warga/wargi - leppe/lepper warga dolna - underleppe warga górna - overleppe wargi sromowe mniejsze - indre (små) kjønnslepper wargi sromowe większe - ytre (store) kjønnslepper wariat - galning warstwa - lag warstwa jasna naskórka - lyselag warstwa kolczysta (skóry) - piggcellelag warstwa podstawowa (skóry) – basalcellelag warstwa rogowa naskórka - hornlag warstwa zianista (skóry) - kornlag wartość - verdi wartość odżywcza – næringsverdi warunek - betingelse

warunkowy - betinget wata - bomullsdott, vattdott watsonioza – Watsoniasis wazodilatacja - vasodilatasjon wazokontrykcja - vasokonstriksjon ważny - viktig wąchać - å lukte wągier/wągry - hudorm/hudormer, komedon/komedoner wąglik - miltbrann wąglik jelitowy - gastrointestinalmiltbrann wąglik płucny - lungemiltbrann wąglik skórny - hudmiltbrann wąglik wziewny - inhalasjonsmiltbrann wąglikowe zapalenie opon mózgowych - miltbrannmeningitt wągrzyca - cysticerkose wągrzyca oka – cysticerkose i øye wągrzyca osrodkowego układu nerwowego – cysticerkose I sentralnervesystemet wątły - spe, spinkel wątpliwy - tvilsom wątroba - lever wątrobiak - hepatom wątrobiak zarodkowy (płodowy) – hepatoblastom wchłaniać - å absorbere wchłanianie – absorpsjon wcięcie – fure, grop, insisur wcięcie szyjne - halsgrop wcześniejszy - tidligere, foregående wczesny – tidlig wdech – inspiriet wdechowa pojemność życiowa – inspiratorisk vitalkapasitet (IVC) wdychać - å innånde, å inhalere wdychanie - innånding wenerolog - venerologist wenerologia - venerologi wenezuelska gorączka końska - venezuelansk hestefeber wenezuelskie końskie zapalenie mózgu - venezuelansk hesteencefalitt wesz - lus weterynarz - dyrlege, veterinær wewnątrzbrzuszny - intraabdominal wewnątrzczaszkowy - intrakraniell wewnątrzgałkowy – intraokulær wewnątrzkomórkowy - intracellulær wewnątrzmaciczny – intrauterin wewnątrzmózgowy - intracerebral wewnątrznaczyniowy - intravasal wewnątrzoczodołowy – intraorbital wewnątrzpiersiowy - intratorakial

wewnętrzny – innvendig, intern, endogen węch - luktesans węch opaczny - parosmi węchomózgowie - luktehjerne wędzidełko języka - tungebånd wędzidełko wargi górnej - leppebånd węgiel - karbon, kull węgiel medyczny – medisinsk kull węglan - karbonat węglowodany – karbohydrater węglowodory - hydrokarboner węgorczyca - strongyloidiasis węgorczyca jelitowa – strongyloidiasis I tarmkanalen węgorczyca rozsiana – dissiminert strongyloidiasis węgorczyca skórna – kutan strongyloidiasis węszyć - å snuse węzeł - knute węzeł limfatyczny - lymfeknute węzeł przedsionkowo-komorowy – atrioventrikulærknuten węzeł zatokowo-przedsionkowy - sinusknuten węzeł ramienny - Ranviers innsnevring wgłobienie jelita cienkiego - invaginasjon av tynntarm wiatry – flatulens wiązadła żółte - buebåndene wiązadło okołozębowe - rothinne widoczny – synlig widzenie zdwojone – dobbeltsyn widzieć - å se wiedza - viten, w. medyczna – legevitenskap wiedzieć – å vite wiek - alder wielkogłowie - makrocefali wielokształtny częstoskurcz przedsionkowy - multifokal ektopisk takykardi (MAT) wielomocz - polyuri wieloogniskowa leukoencefalopatia – multifokal leukoencefalopati wielowodzie - polyhydramnion wieloznaczny - tvetydig wiercić - å bore wiertło – bor wierzchniactwo - epispadi wierzchołek korzenia zęba - rotspissen wieszadło więzadła - indre ligament więzadło - leddbånd więzadło krzyżowe - korsbåndet więzadło obłe macicy - rundt livmorbåndet więzadło pachwinowe - lyskebåndet

więzadło poboczne - sidebåndet więzadło poboczne piszczelowe - mediale sidebåndet wiezadło poboczne strzałkowe - laterale sidebåndet wiezadło poprzeczne nadgarstka - håndrotbåndet więzadło rzepki - knesenen więzadło stawowe - leddbånd więzadło szerokie macicy - bredt livmorbånd więzozrosty - syndesmoser wilgotny - fuktig winda - heis wiremia - viremi wirus - virus wirusowa wysypka na śluzówkach – virusenantem wirusowe zakażenie jelit - virusinfeksjoner i mage-tarmkanalen wirusowe zapalenie gardła i spojówek - virusfaryngokonjunktivitt wirusowe zapalenie krtani - strupekatarr wirusowe zapalenie mózgu - virusencefalitt wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze - virusencefalitt overført ved flått wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary - virusencefalitt overført ved mygg wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez stawonogi - virusencefalitt overført ved antropoder wirusowe zapalenie opon mózgowych - virusmeningitt wirusowe zapalenie opon mózgowych przenoszone przez komary – virusmeningoencefalitt overført ved mygg wirusowe zapalenie rogówki - epidemisk keratokonjunktivitt wirusowa zapalenie serca - viruskarditt wirusowe zapalenie spojówek - viruskonjunktivitt wirusowe zapalenie wątroby bez śpiaczki – virushepatitt uten koma wirusowe zapalenie wątroby ze spiączka – virushepatitt med koma wirusowe zapalenie układu nerwowego - uspesifisert virusinfeksjon i nervesystemet witamina - vitamin witaminizowany - vitaminisert wizyta domowa - hjemmebesøk wklęsły – konkav wklinowanie – innkilling, gomfose wklucie doszpikowe – intratekal injeksjon wlew – infusjon właściwość - egenskap własciwości fotouczulajace - fototoksititet włos/włosy - hår/hår włoski nozdrzy - nesehår włosogłówczyca – trikuriasis włókniak – fibrom włókniakochrzęstniak - fibrokondrom

włókniakomięsak – fibrosarkom włókniakomięsak skóry - dermatofibrom włókniakomięśniak macicy - fibromyom i livmor włókniakośluzak - fibromyxom włókniakotłuszczak – fibrolipom włókniakowatość - fibromatose włókniakozębiak - fibroodontom włókniakożółtak - fibroxantom włókno/włókna - fiber/fibre włókno mięśniowe - muskeltråd włókno nerwowe - nervetråd włókno nerwowe czuciowe - bakre rotarterien włókno nerwowe skóry - nervefiber włókna nerwowe ruchome - fremre rotarterien włóknienie płuc - lungefibrose włókno osiowe - nevritt włosień - trikin włosogłówczyca - piskeorm włośnica - trikinose wnęka nerki - nyreporten wnęka płuca - lungeporten wnętrostwo – kryptochorchisme wnętrzności - innvoller woda – vann woda borowa - borvann woda utleniona – hydrogenperoksid wodniak - hygrom wodniak jądra - vannbrokk wodniak powrózka nasiennego - sædbrokk wodnisty - vassen, vannholdig wodobrzusze – bukvattersott wodociąg mózgu – hjernens akvedukt wodogłowie - vannhode wodolecznictwo - vannkur, hydropati wodoleczniczy - hydropatisk wodonercze – hydronefrose wodorotlenek - hydroksid wodowstręt - hydrofobi wodór - hydrogen wody płodowe – fostervann wodzian - hydrat wola - vilje wole – struma wolne kwasy tłuszczowe – frie fettsyrer woloocze – okseøye woreczek błędnika błoniastego - øresekken worek przepukliny – brokksekk

wosk trupi – likvoks woskowiak - ceruminom woskowina - ørevoks wózek inwalidzki - rullestol wpływ - innflytelse, påvirkning wpływać - å påvirke wpust żołądka - øvre magemunn wrastający paznokieć – inngrodd negl wrażliwość - følsomhet, sensivitet wrażliwy – følsom, sensitiv wrodzona cieśn aorty - medfødt forsnevring i aortabue wrodzona naczyniakowatość krwiotoczna – hereditær hemoragisk telangiektasi wrodzona niedoczynność tarczycy (bez wola) - medfødt hypotyreose uten struma wrodzona niedoczynność tarczycy (z wolem rozlanym) - medfødt hypertyreose med diffus struma wrodzona nieprawidłowośc ściany zatoki nosowej - medfødt anomali i bihulevegg wrodzona przepuklina przeponowa - medfødt brokk i mellomgulv wrodzona przepuklina rozworu przełykowego przepony - medfødt brokk i hiatus wrodzona rybia łuska - ichtiose, fiskehud wrodzona sztywność wielostawowa - artrogryposis multiplex congenita wrodzona wada serca - medfødt hjertefeil (CHD) wrodzone przyrośniecie języka - medfødt adheranse i tunge wrodzone rozszerzenie naczynia krwionośnego - angiektasi wrodzone skrzywienie przegrody nosowej - medfødt skjev neseskillevegg wrodzone zakażenie cytomegalowirusowe – medfødt cytomegalovirusinfeksjon wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego - hofteleddsdysplasi wrodzone zrośnięcie dwunastnicy – medfødt afasi av tolvfingertarm wrodzone zwężenie dwunastnicy – medfødt stenose av tolvfingertarm wrodzone zwężenie nozdrzy - medfødt stenose av nesebor wrodzone zwężenie przełyku - medfødt stenose av spiserør wrodzony – medfødt wrodzony brak dwunastnicy – medfødt mangel på tolvfingertarm wrodzony brak gonad - agonadisme wrodzony brak języka - aglossi wrodzony brak nosa - medfødt mangel på nese wrodzony brak paznokci - anonyki wrodzony brak powiek – ablefari wrodzony brak śledziony - aspleni wrodzony brak ucha zewnętrznego - anoti wrodzony niedobór odpornościowy – medfødt immunsvikt wrodzony obrzęk chłonny – arvelig lymfødem wrodzony przerost nadnerczy - medfødt binyrebarkhyperplasi wrodzony przykurcz wielostawowy - arthrognyposis multiplex congenita wrodzony zespół nerczycowy - medfødt nefrotisk nefrose wrodzony zespół niedoboru jodu - jodmangelrelaterte sykdomer i skjoldbruskjertel

wrośnięty - inngrodd wrzask - hyl wrzecionowato-krętkowe zapalenie gardła – fusospiroketal faryngitt wrzeszczeć - å hyle wrzód – svull, byll, sår wrzód Buruli - Burulisår wrzód drążący – gnagesår wrzód dwunastnicy – duodenalsår wrzód jelita - sår i tarmen wrzód maliniczy - sjanker ved yaws wrzód pełzający - snikende sår wrzód pierwotny pinty - primær pintasjanker wrzód twardy - syfilitisk sjanker wrzód weneryczny (miękki) - bløtsjanker wrzód wywołany uciskiem - trykksår wrzód zapalny - betent sår wrzód żołądka - magesår wschodnie końskie zapalenie mózgu - østlig hesteencefalitt wsierdzie - perikard, hjertepose wskazanie – indikasjon wskazywać – å indikere wskaźnik barwny (hemoglobiny) – fargeindeks wskaźnik masy ciała – kroppsmasseindeks (BMI) wskaźnik obciążenia chorobami – sykdomsbyrde (DALY) wsparcie - støtte wsparcie (finansowe) - bistand wspominać - å erindre wspomnienie - erindring, minne wspólnie – sammen wspólny - felles wspólny pień tętniczy - persistant truncus arteriosus współczucie - medfølelse współczynnik – koeffisient współczynnik dzietności – fertilitetsrate (TFR) współczynnik przesączania kłębuszkowego - glomulær filtrasjonsrate (GFR) współczynnik terapeutyczny - terapeutisk indeks współzachorowalność - dobbeltdiagnose współżycie - samliv wsteczny (cofający się) - regressiv wstępnica - oppstigende tykktarm wstręt – avsky, vemmelse wstrząs - rystelse, sjokk wstrząs anafilaktyczny - anafylaktisk sjokk wstrzas dystrybucyjny - distributivt sjokk wstrząs hypowolemiczny - hypovolemisk sjokk wstrząs kardiogenny - kardiogent sjokk wstrząs mózgu - hjernerystelse

wstrząs neurogenny - nevrogent sjokk wstrząs pourazowy - traumatisk sjokk wstrząs septyczny - septisk sjokk wstrząs toksyczny - toksisk sjokk wstrząs z niedotlenienia - hypoksi wstrząsać - å ryste wstrzemięźliwość – måtehold wstrzemięźliwy - måteholden wstrzyknąć - å injisere, å sprøyte wstrzyknięcie – injeksjon wstyd - skam wsza - lus wszawica - lusesyke wszawica łonowa – ftiriasis wszawica mieszana – blandet pedikulose og ftiriasis wszczepiony kardiowerter - hjertestarter (ICD) wszowa gorączka powrotna - tilbakefallsfeber overført ved lus wścieklizna - hundegalskap, vannskrekk, rabies wścieklizna leśna - sykratisk rabies wścieklizna miejska - urban rabies wściekłość - raseri wtórna jama ciała – cølom wtórne nadciśnienie tętnicze – sekundær pulmonærhypertensjon wtórne nowotwory złośliwe kończyny dolnej i pachwiny – metastase i lysken og underekstremitet wtórne nowotwory złośliwe kończyny górnej i pachy – metastase i aksille og overekstremitet wtórne nowotwory złośliwe nadobojczykowych węzłów chłonnych – metastase i supraklavikulære lymfeknuter wtórne nowotwory złośliwe węzłów chłonnych - metastase i lymfeknuter wtorne nowotwory zlosliwe wezlow chlonnych glowy – metastase i lymfeknuter i hode wtórne nowotwory złośliwe węzłów chłonnych szyi – metastase i lymfeknuter i hals wtórne nowotwory złośliwe węzłów chłonnych twarzy – metastase i lymfeknuter i ansikt wtórne nowotwory złośliwe węzlów chłonnych wewnątrz jamy brzusznej – metastase i intraabdominale lymfeknuter wtórne nowotwory złośliwe węzłów chłonnych wnętrza klatki piersiowej – metastase i intertorakiale lymfeknuter wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego - metastase i ånderettsorganer og fordøyelsesorganer wtórny - sekundær wtórny nowotwór złośliwy – metastase wtórny nowotwór złośliwy jajnika – metastase i eggstokk wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiego – metastase i tynntarm wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego – metastase i tykktarm

wtórny nowotwór złośliwy kanału wydalniczego – metastase i analkanal wtórny nowotwór złośliwy kości – metastase i knokler wtórny nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej – metastase i nyrebekken wtórny nowotwór złośliwy mózgu – metastase i hjerne wtórny nowotwór złośliwy nadnerczy – metastase i binyre wtórny nowotwór złośliwy nerki – metastase i nyre wtórny nowotwór złośliwy odbytnicy – metastase i endetarm wtórny nowotwór złośliwy odbytu – metastase i endetarmsåpning wtórny nowotwór złośliwy opłucnej – metastase i brysthinne wtórny nowotwór złośliwy opon mózgowych – metastase i hjernehinner wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej – metastase i bukkhinne wtórny nowotwór złośliwy pęcherza moczowego – metastase i urinblære wtórny nowotwór złośliwy płuc – metastase i lunge wtórny nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnej – metastase i retroperitoneum wtórny nowotwór złośliwy skóry – metastase i hud wtórny nowotwór złośliwy szpiku kostnego – metastase i benmarg wtórny nowotwór złośliwy sródpiersia – metastase i mediastinum wtórny nowotwór złośliwy wątroby – metastase i lever wulwodynia - vestibulitt wybadać - å utforske wybredny - kresen wychudzenie – avmagring, emaserasjon wyciąg – ekstrakt wyciągnięcie – uttrekning, ekstraksjon wyciek z ucha - øreflod wycieńczenie - utmattelse wycieńczony – utmattet wycięcie – bortskjæring, eksisjon wycięcie żołądka - gastrektomi wycinek - utsnitt wyczerpany - utslitt wyczerpanie – utmattelse wyczuwalny - palpabel wydajność – yteevne, effektivitet wydalać - å utsondre wydalina – utsondring wydalniczy - ekskretorisk wydech – ekspiriet wydechowy - ekspiratorisk wydłubać – å uthule wydobyć – å ekskavere wydolność - kapasitet wydychać - å puste ut wydychanie - utånding wydzielać – å utsondre wydzielina – utsondring, sekresjon

wydzielina mleczna - galaktose wydzielniczy - sekretorisk wygląd - utseende wygodny – behagelig, bekvem wyjałowiony - steril wyjaśniać – å forklare wyjaśnienie – forklaring wyjątek - unntak wyjątkowy – unik, enestående wykaz treści - innholdsfortegnelse wykazać - å påvise wykluczyć - å utelukke wykrwawienie – forblødning, eksanguinasjon wykryć - å oppdage wykwalifikowany - faglært, utlært wykwit - eksantem, effloresens wykwit pierwotny - primær effloresens wykwit wtórny - sekundær effloresens wykwity rumieniowate pinty - erytematøs plakk ved pinta wyleczenie – helbredelse wylew krwi do komory przedniej oka - hyfema wylew krwi do mózgu - hjerneblødning wylew krwi do stawu - hemartrose wyłączenie – fritakelse wyłuszczenie (kończyny) - eksartikulasjon wyłącznie – utelukkende wyłączny – ekslusiv wyłuszczenie - enukleasjon wymiotować - å spy, å kaste opp, å brekke seg wymioty – oppkast, brekning wymioty ciążowe - svangerskapsbrekninger wymioty krwawe - blodbrekninger wymowa - uttale wymóg – krav wynaczynienie - ekstravasasjon wynaturzenie – misdannelse wynicowanie – fordreinig, ekstrofi wyniosłość łokciowa nadgartska - ulnare håndrotsfremspring wyniosłość promieniowa nadgarstka - radiale håndrotsfremspring wypadanie przedniej ściany pochwy - fremfall av skjedevegg wypadanie szyjki macicy – fremfall av livmorshals wypadanie tylnej ściany macicy – fremfall av bakre skjedevegg wypadek - ulykke wypadek drogowy - transportulykke wypadek przy pracy - arbeidsulykke wypadnięcie macicy – livmorfremfall wypadnięcie odbytnicy - endetarmprolaps

wypadnięcie pochwy – skjedefremfall wyparcie – fortrengning, represjon wypatroszenie - eviscerasjon wypluwać - å spytte ut wypoczęty - uthvilt wypróżnienie - avføring wyprysk - eksem wyprysk dziecięcy – barneeksem wyprysk kontaktowy - kontakteksem wyprysk łojotokowy – seborroisk eksem, melkeskorpe wyprysk opryszczkowy – herpeseksem wyprysk pieniążkowy – nummilært eksem wyprysk potnicowy .- dyshidrotisk eksem wypryskowy - eksematøs wypukły – konveks wyrażalność - ekspressivitet wyraźny - tydelig wyrostek barkowy łopatki - ravnenebb wyrostek dziobiasty - kronevekst wyrostek kolczysty - ryggtagg wyrostek kostny - knokkelfremspringet, apofyse wyrostek kruczy - ravnenebbet wyrostek łokciowy - albuespiss, albueutskudd wyrostek obojczykowy - akromion wyrostek mieczykowaty - brystbenspissen wyrostek poprzeczny - tverrtagg wyrostek robaczkowy - blindtarmvedheng wyrostek rylcowaty - griffeltagg wyrostek stawowy - leddtagg wyrostek sutkowaty – ørebensknuten wyrostek sutkowy – vortefremspringet wyrośl – utvekst, ekskresens wyrośl kostna - eksostose wyrwać (ząb) - å trekke ut wyrwanie – evulsjon wyrwanie (urazowe) – avulsjon wyrzynanie zębów - tannfrembrudd wyschnięty - vissen wysepki Langerhansa - de langerhanske øyer wysięk – utsiving, effusjon, eksudat wysięk osierdziowy – perikardeksudat, hydroperikard wysiękanie – eksudasjon wysiękowe zapalenie stawu - hydrartrose wysiłek - anstrengelse wysoki - høy wyspa - insula wyspiak - insulinom

wystarczający - tilstrekkelig wysterylizowany – sterilisert wysychanie, wysuszanie - uttørring wysypka - utslett wysypka bostońska - Boston-eksomfem wysypka na błonach śluzowych - enantem wysypka na skórze - eksantem wyściółczak - ependynom wyściółczak śluzowobrodawkowaty - myksopapillært ependynom wyściółczak zarodkowy - ependymoblastom wytrysk - utløsning, ejakulasjon wytrysk opóźniony - forsinket ejakulasjon wytrysk przedwczesny - prematur ejakulasjon wytrzeć - å tørke wytrzeszcz gałek ocznych - eksoftalmus wytrzewienie – eventrasjon wytrzymałość - utholdenhet wytrzymaly - utholdende wywar - dekokt wywiad – intervju wywinięcie - ektropion wywoływać - å fremkalle wyzionąć ducha - å utånde wyznacznik - markør, indikator wyżłobienie stawowe - leddskål wzajemny - gjensidig wzdęcie - flatulens, oppblåsning wzdychać - å sukke wzgląd - betraktning wzgórek - forberg wzgórek łonowy - skamben, venusberg wzgórek włókna osiowego - bouton wzgórze (mózgu) – thalamus wziernik ginekologiczny - vaginalspekulum wziernik krtaniowy – strupespeil wziernikowanie - endoskopi wziernikowanie nosa - rhinoskopi wzmacniający - styrkende wzmagać - å intensivere wzmocniony - forsterket wzmożone napięcie mięśniowe - muskulær hypertoni wzniesienie - opphøyning wzrok - syn wzrost – høyde wzrost poziomu aktywności metabolicznej - hypermetabolisme wzwód - ereksjon wzywać - å tilkalle

Z zabieg - inngrep, behandling zabieg chirurgiczny – kirurgisk prosedyre zabójczy - dødelig zabraniać - å forby zaburzać – å forstyrre zaburzenia - forstyrrelser zaburzenia afektywne - affektive lidelser zaburzenia afektywne dwubiegunowe - bipolar affektiv lidelse zaburzenia akomodacji - akkomodasjonslidelser zaburzenia bicia serca - unormale hjerteslag zaburzenia błędnika – balanseforstyrrelser zaburzenia chodu - dysbasi zaburzenia czucia – parestesi zaburzenia czynnościowe dróg żółciowych - galleveisdyskinesi zaburzenia defekacji – rektumobstipasjon, dyschezi zaburzenia depresyjne powracające - tilbakevendende depressiv lidelse zaburzenia dysocjacyjne - dissosiative lidelser zaburzenia dysocjacyjne tożsamości – dissosiativ identitets problemer zaburzenia emocjonalne – emosjonelle forstyrrelser zaburzenia erekcji u mężczyzn - erektil forstyrrelse hos menn zaburzenia głosu - stemmeforstyrrelser zaburzenia hiperkinetyczne – hyperkinetiske forstyrrelser zaburzenia identyfikacji płciowej – kjønnsidentitetsforstyrrelser (GID) zaburzenia męskich narządów płciowych - forstyrrelser i testikkel og bitestikkel zaburzenia nerwicowe - fobiske angstlidelser zaburzenia oddychania – åndedrettsabnormiteter zaburzenia osobowości - personlighetsforstyrrelser zaburzenia osobowości wielokrotnej – multippel personlighetsforstyrrelser zaburzenia orgazmu - orgastisk dysfunksjon zaburzenia pobudzenia seksualnego u kobiet - hemmet seksuell opphisselse hos kvinner zaburzenia postraumatyczne - posttraumatisk stresslidelse (PTSD) zaburzenia preferencji seksualnych - forstyrrelser i seksuelle objektvalg zaburzenia psychiczne i zaburzenia spowodowane spożyciem alkoholu psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av alkohol zaburzenia psychosomatyczne – somatiseringslidelser zaburzenia składu krwi - dyskrasi zaburzenia słuchu fonematycznego – dysakusi zaburzenia snu - dyssomni zaburzenia twardówki - sykdommer i senehinne zaburzenia w trwaniu snu - insovning- og søvn forstyrrelser zaburzenia węchu - dysosmi zaburzenia wydzielania śliny - spyttsekresjonsforstyrrelser zaburzenia wzroku – synsforstyrrelser

zachłyśnięcie – aspirasjon zachodnie końskie zapalenie mózgu - vestlig hesteencefalitt zachorowalność – insidens, sykdomsfrekvens zachowanie - atferd, oppførsel zacisk naczyniowy - arterieklemme zacisnąć - å stramme zaczep – insersjon, feste zaczep mięśnia – muskelfeste zaczep ścięgna - senefeste zaczerwienienie - inflammasjon, rødhet zaczadzenie - kullosforgiftning zaćma - grå stær zadanie/zadania - oppgave/oppgaver zadowalający – tilfredsstillende zadławienie (śmiertelne) – kvelning (kvelningsdød, bolusdød) zadrapanie – skramme zadraśniecie - rift zadyszka – kortpusthet, hyperpne zagęszczać - å tykne zagęszczenie krwi - blodstase zagięcie śledzionowe okrężnicy – miltfleksus zagłębienie – fordypning zagrażający życiu - livsfarlig zagrażać - å true zagrożenie – fare, trussel zajady - munnvikragader zajęcie powiek w chorobach zakaźnych - affeksjon av øyelokk zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego - affeksjon av multiple endokrine kjertler zajęcza warga – hareskår, leppespalte zajęty - opptatt zakaz - forbud zakazany - forbudt zakazywać - å forby zakażenia jelitowe wywołane przez pierwotniaki - protozosykdommer i tarmkanalen zakażenia układu moczowo-płciowego wywołane przez chlamydie – klamidiainfeksjon i kjønnsorganer og urinveier zakażenia wirusem herpes - herpesvirusinfeskjoner zakażenie - infeksjon zakażenie arbowirusem – arbovirusinfeksjon zakażenie bruzdogłowcem szerokim – infeksjon som skyldes diphyllobothrosis zakażenie chlamydia psittaci - klamydiapsittaciinfenksjon zakażenie Escherichia coli enteroinwazyjna - infeksjon som skyldes enteroinvasiv Escherichia coli zakażenie Escherichia coli enterokrwotoczna - infeksjon som skyldes enterohemoragisk Escherichia coli

zakażenie Escherichia coli enteropatogenna - infeksjon som skyldes enteropatogen Escherichia coli zakażenie Escherichia coli enterotoksyczna - infeksjon som skyldes enterotoksigen Escherichia coli zakażenie gardła wywołane chlamydia - klamydiainfeksjon i svelg zakażenie glistą ludzką – spolorminfeksjon zakażenie krętkami – spiroketinfeksjon zakażenie kropelkowe - dråpeinfeskjon zakażenie larwami spirometra – infeksjon som skyldes spirometrallarver zakażenie meningokokowe - meningokokkinfeskjon zakażenie nicieniem gwinejskim – guineaorminfeksjon zakażenie nicieniem loa-loa – loa-loa infeksjon zakażenie odbytu i odbytnicy wywołane przez chlamydie - klamydiainfeksjon i endetarm og endetarmsåpning zakażenie ogniskowe - fokalinfeksjon zakażenie opryszczkowe - herpesinfeksjon zakażenie otrzewnej miednicy wywołane przez chlamydie - klamydiainfeksjon i kvinnelige bekkenorganer zakażenie owsikami – barneorminfeksjon zakażenie pasożytami jelitowymi – parasittisme i tarm zakażenie pęcherzykowe skóry ucha zewnętrznego wywołane wirusem herpes 2 – vesikulær dermatitt i ører som skyldes humant herpesvirus 2 zakażenia retrowirusowe – retrovirusinfeksjoner zakażenie prątkowe - infeksjon som skyldes mykobakterier zakażenie przywrami – ikteinfeksjon zakażenie przywrą lancetową – lansettikteinfeksjon zakażenie salmonellą - uspesifisert salmonellainfeksjon zakażenie skóry - ektyma zakażenie tasiemcem bydlęcym – storfebendelorminfeksjon zakażenie tasiemcem karłowatym – dvergbendelorminfeksjon zakażenie tasiemcem psim – hundebendelorminfeksjon zakażenie tasiemcem rybim – fiskebendelorminfeksjon zakażenie tasiemcem szczurzym – rottebendelorminfeksjon zakażenie tasiemcem świńskim – svinebendelorminfeksjon zakażenie układu moczowego - urinveisinfeskjon zakażenie układu moczowo-płciowego wywołane przez chlamydie – klamydiainfeksjon kjønnsorganer og urinveier zakażenie układu nerwowego - nervesysteminfeksjon zakażenie uogólnione (posocznica) – sepsis zakażenie wirusem herpes – herpesinfeksjon zakażenie włosogłówką ludzką – piskeorminfeksjon zakażenie wywołane nicieniem gwinejskim - Guineaorm-infeksjon zakażenie wywołane przez Entomophtora – entomoftoromykose zakażenie wywołane przez dorosłego tasiemca – infeksjon som skyldes kjønnsmoden bendelorm zakażenie wywołane przez Isospora - isosporiasis

zakażenie wywołane przez przywrę wątrobową kocią – infeksjon som skyldes katteleverikte zakażenie wywołane przez Trichinella – infeksjon som skyldes trichiniasis zakażenie zewnętrzne - heteroinfeksjon zakażony - infisert zakaźne choroby biegunkowe - infeksiøs diare zakaźne zapalenie przyusznicy – infeksiøs parotitt zakaźny - septisk, smittsom zakłócenie – forstyrrelse zakłócenie zmysłu równowagi – balanseforstyrrelse zakłócić - å forstyrre zakończenie nerwu (w skórze) - nerveende zakończyć - å avslutte zakręt (anatomiczny) - vinding zakręty kory mózgowej - hjernevindinger zakrwawiony - blodig zakrzep - trombe, blodpropp zakrzep żyły głębokiej - dyp venetrombose zakrzep żyły wrotnej - portvenetrombose zakrzepica - trombose zakrzepica tętnicy wieńcowej - koronærtrombose zakrzepica żył - venetrombose zakrzepica żył wątrobowych – trombose i levervenene, Budd-Charis syndrom zakrzepnięty - størknet zakrzepowe zapalenie żył – tromboflebitt zakrztusić się – få noe i vrangstrupen zaktualizowany - oppdatert zaleta/zalety - fordel/fordeler zależność – avhengihet zależność lekowa – medikamentavhengighet, stoffavhengighet zależny - avhengig załamanie (psychiczne) - sammenbrudd załupek - parafimose zamartwica - asfyksi zamarzanie - frysing zamiar, intencja - hensikt zamieszanie - forvirring zamówić wizytę - å bestille en time zamrozić - å fryse zanieczyścić - å forurense zanieczyszczenie - forurensning zanieczyszczony - forurenset zaniechanie – unnlatelse zaniedbać – å forsømme, å neglisere zaniedbanie – forsømmelse zaniedbany – forsømt, neglisert zaniepokoić - å forurolige

zaniepokojenie - uro zaniepokojony - urolig zanik - atrofi zanik jądra – testikkelatrofi zanik mięśnia – muskelatrofi, muskelsvinn zanik pamięci – hukommelsestap zanik tkanki mózgowej - hjerneatrofi zanikowe zapalenie pochwy – atrofisk kolpitt zanikowy – atrofisk zanikowy nieżyt błony śluzowej żołądka - atrofisk gastritt zanokcica - betent neglerotbetennelse, verkefinger zaostrzenie (objawów chorobowych) – eksacerbasjon, forverring zaostrzenie przewlekłej bialaczki szpikowej – akutt forverring av kronisk myelogen leukemi zapach - lukt, duft zapadalność – insidens zapadnięcie gałki ocznej - enoftalmus zapadnięty - innsunken zapalenie - infeksjon zapalenie aparatu trzeszczkowego – sesamoidittis zapalenie błony naczyniowej oka – uveitt zapalenie błony śluzowej macicy – endometritt zapalenie błony śluzowej żołądka - gastritt zapalenie błony wewnętrznej naczyń krwionośnych - endarteritt zapalenie brzegów powiek – blefaritt, betennelse i øyelokk zapalenie całej gałki ocznej – panoftalmitt zapalenie cewki moczowej wywołaną przez chlamydie - klamidiaureritt zapalenie czerwieni wargowej wywołane przez Candida – candidakeilitt zapalenie dróg moczowych - urinveisinfeksjon zapalenie dróg żółciowych - kolangitt zapalenie dróg żółciowych nawracające - resisterende kolangitt zapalenie dróg żółciowych pierwotne - primær kolangitt zapalenie dróg żółciowych ropne - purulent kolangitt zapalenie dróg żółciowych zwężające - stenoserende kolangitt zapalenie dróg żółciowych stwardniające - skleroserende kolangitt zapalenie dróg żółciowych wstępujące - oppadstigende kolangitt zapalenie dróg żółciowych wtórne - sekundær kolangitt zapalenie dwunastnicy - duodenitt zapalenie dziąseł - gingivitt zapalenie gardła – halsbetennelse, svelgebetennelse, faryngitt zapalenie gardła i krtani - faryngolaryngitt zapalenie gruczołów – adenitt zapalenie gruczołów pęcherzykowych – vesikulitt zapalenie gruczołów potowych - hidrosadenitt zapalenie gruczołu Bartholina – bartholinitt zapalenie gruczołu łzowego - dakryoadenitt zapalenie gruczołu mlekowego – brystbetennelse, mastitt

zapalenie grzybicze paznokci – onykomykose zapalenie jajnika - betennelse i eggstokk zapalenie jamy ustnej - stomatitt zapalenie jądra - testikkelbetennelse, orkitt zapalenie jednego stawu – monartritt zapalenie jelita cienkiego - enteritt zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy - enterokolitt zapalenie jelit wywołane przez Campylobacter - enteritt som skyldes Campylobacter zapalenie jelit wywołane przez Candida – candidaenteritt zapalenie jelit wywołane przez Yersinia enterocolitic - enteritt som skyldes Yersinia zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Clostridium difficile – enterokolitt som skyldes Clostridium difficile zapalenie jelita grubego – kolitt zapalenie języczka – uvulitt zapalenie języka - glositt zapalenie kaletki maziowej – slimposebetennelse, bursitt zapalenie kości – osteitt zapalenia kości i szpiku - osteomyelitt zapalenie kręgów - Bekhterevs sykdom zapalenie krtani – strupehodebetennelse zapalenie okostnej – benhinnebetennelse, periostitt zapalenie miedniczek nerkowych – pyelittis zapalenie mieszków włosowych – betennelse i hårsekk, follikulitt zapalenie mięśnia - myositt zapalenie mięśnia sercowego - hjertemuskelbetennelse, myokarditt zapalenie migdałków – mandlerbetennelse, tonsilitt zapalenie mózgu - encefalitt, hjernebetennelse zapalenie mózgu i rdzenia - myeloencefalitt zapalenie mózgu La Crosse - La Crosse encefalitt zapalenie mózgu St. Louis - St. Louis-encefalitt zapalenie mózgu w ospie wietrznej – varicellaencefalitt zapalenie mózgu w półpaścu – zosterencefalitt zapalenie naczyniówki – årehinnebetennelse, korioiditt zapalenie naczyń chłonnych – lymfeårebetennelse zapalenie naczyń krwionośnych - angitt zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego (łokieć golfisty) - epikondylitt humeri ulnaris zapalenie nadkłykcia boczne – epikondylitt, tennisalbue zapalenie nadnerczy – adrenalitt zapalenie nadtwardówki - episkleritt zapalenie nagłośni – epiglotitt zapalenie najądrza – epididymitt, bistikkelbetennelse zapalenie nasady kości - epifysitt zapalenie nasieniowodu - deferentitt zapalenie nerek – nyrebetennelse

zapalenie odbytnicy – endetarmsbetennelse, proktitt zapalenie okołostawowe łokcia (łokieć tenisisty) - epikondylitt zapalenie oskrzeli - bronkitt zapalenie opłucnej - brysthinnebetennelse, pleuritt zapalenie opon mózgowych – hjernehinnebetennelse, encefalomeningitt zapalenie opon mózgowych w ospie wietrznej – varicellameningitt zapalenie opon mózgowych w półpaścu – zostermeningitt zapalenie opon mózgowych wywołane przez Candida - candidameningitt zapalenie opon mózgowych wywołane przez salmonelle - salmonellameningitt zapalenie osierdzia - perikarditt zapalenie otrzewnej - peritonitt zapalenie otrzewnej wywołane przez chlamydię – klamydiaperitonitt zapalenie pajeczynowki – araknitt zapalenie palców - daktylitt zapalenie paznokci wywołane przez Candida – candidaneglerotbetennelse zapalenie pęcherza moczowego – blærebetennelse, blærekatarr, cystitt zapalenie pęcherza moczowego wywołane przez chlamydię - klamydiacyscitt zapalenie pęcherzyka żółciowego – galleblærebetennelse, kolecystitt zapalenie pęcherzykowe wargi wywołane wirusem herpes 2 – vesikulær dermatitt på lepper som skyldes humant herpesvirus 2 zapalenie pęcherzyków płucnych - alveolitt zapalenie płuc - lungebetennelse zapalenie płuc w ospie wietrznej – varicellapneumoni zapalenie płuc wywołane przez chlamydię – klamydiapneumoni zapalenie płuc wywołane przez salmonellę - salmonellapneumoni zapalenie pochwy – skjedebetennelse, endokolpitt zapalenie powięzi – fasciitt zapalenie powrózka nasiennego - funikulitt zapalenie przedsionka pochwy - vestibulitt zapalenie przełyku - øsofagitt zapalenie rogówki - hornhinnebetennelse, keratitt zapalenie rogówki i spojówek wywołane przez Acanthamoeba – keratokonjunktivitt som skyldes Acanthamoeba zapalenie rogówki i spojówek wywołane przez adenowirusy – keratokonjunktivitt som skyldes adenovirus zapalenie ropne wnętrza gałki ocznej – purulent endoftalmitt zapalenie skórnomięśniowe - dermatomyositt zapalenie skóry cerkariowe – cerkariadermatitt zapalenie spojówek – øyekatarr, konjunktivitt zapalenie spojówek wywołane przez Acanthamoeba – konjunktivitt som skyldes Acanthamoeba zapalenie spojówek wywołane przez adenowirus – konjunktivitt som skyldes adenovirus zapalenie spojówek wywołane przez chlamydię – klamydiakonjunktivitt zapalenie śluzówki szyjki kanału macicy - endocervicitt zapalenia śródpiersia - mediastinitt zapalenie stawów - leddgikt, artritt

zapalenie stawów wywołane przez salmonelle – salmonellartritt zapalenie stawu biodrowego – hoftebetennelse, coxitt zapalenie strun głosowych - chorditt zapalenie stwardniające istoty białej mózgu van Bogerta - Van Bogerts skleroserende leukoencefalopati zapalenie sromu i pochwy wywołane przez chlamydię - vulvovaginitt zapalenie stawów – artritt, leddbetennelse zapalenie stawu kolanowego - gonartritt zapalenie szpiku kostnego – benmargsinfeskjon, osteomyelitt zapalenie szyjki macicy - cervititt zapalenie szyjki macicy wywołane przez chlamydię - klamidiacervititt zapalenie ścięgna – senebetennelse, tendititt zapalenie ślinianek przyusznych – ørespyttkjertelbetennelse zapalenie śluzówki jajowodu - endosalpingitt zapalenie śluzówki jamy ustnej – stomatitt zapalenie tęczówki - regnbuehinnebetennelse zapalenie tętnic – arteritt, arteriebetennelse zapalenie tętnicy głównej - aortritt zapalenie tkanki łącznej - bindevevbetennelse zapalenie tkanki podskórnej palca – paronyki zapalenie torebki - capsulitt zapalenie trzustki - bukspyttkjertelbetennelse, pankreatitt zapalenie ucha środkowego – mellomørebetennelse zapalenie ucha wewnętrznego - labirintitt zapalenie ucha zewnętrznego – otitt i ytre øregang zapalenie uchyłków jelit - divertikulitt zapalenie wałów paznokciowych wywolane przez Candida – candidaneglesengbetennelse zapalenie warg – leppebetennelse, cheilittt zapalenie węzłów chłonnych – adenitt, adenopati zapalenie wielomięśniowe - polymyositt zapalenie wielonerwowe (wielokorzeniowe) – polynevropati zapalenie wielonerwowe po przebytym półpaścu – postherpetisk polynevropati zapalenie wnętrza gałki ocznej - endoftalmitt zapalenie woreczka łzowego – betennelse i tåresekk, dacryocystitt zapalenie wsierdzia - endokarditt zapalenie wsierdzia wywołane przez Candida - candidaendokarditt zapalenie wyrostka robaczkowego - blindtarmbetennelse zapalenie wyrostka sutkowatego – mastoiditt zapalenie wywołane dwoinka nagminnnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych - meningokokkinfeksjon zapalenie zastawek sercowych - betennelse i hjerteklaff zapalenie zatok – bihulebetennelse, sinusitt zapalenie zatok (u lotnikow) - aerosinusitt zapalenie zatok sitowych – etmoiditt zapalenie zatok szczękowych - antritt zapalenie zatok wszystkich - pansinusitt

zapalenie zwoju kolanka – geniculumganglionitt zapalenie zwoju kolanka po przebytym półpaściu – postherpetisk geniculoganglionitt zapalenie żołądka i dwunastnicy - gastroduodenitt zapalenie żołądkowo-jelitowe – gastroenteritt zapalenie żołędzi prącia - balanitt zapalenie żył – årebetennelse, flebitt zaparcie - obstinasjon, forstoppelse zapasowa objętość wdechowa płuc – inspiratorisk reserveviolum (IRC) zapasowa objętość wydechowa płuc – ekspiratorisk reservevolum (ERV) zapaść - kollaps zapewniać, dostarczać - å sørge for zapis (w dokumentach) – adnotasjon zapłodnić - å befrukte zapłodnienie – befruktning, fekundasjon zapłodnienie in vitro - in-vitro-fertilisering zapobieganie - prevensjon zapobiegać - å hindre, å forebygge zapobiegawczy - forebyggende, preventiv zapomoga – pengestøtte zapotrzebowanie - etterspørsel zaraza – pest zarazek - mikrobe zarazić - å smitte zarażenie - smitte zarażony - smittet zaraźliwy – smittsom zarobaczenie pijawką – igleinfestasjon zarodek - embryo zarośnięcie nozdrzy - choanal atresi zarośnięcie pnia płucnego z ciągłą przegroda międzykomorową - pulmonal atresi med inntakt ventrikkelseptum (PA/NS) zarośnięcie zastawki trójdzielnej - tricuspidalatresi (TA) zarysowanie błony odbytu – analfissur zasada - prinsipp zasada (chem.) – base zasadniczy – prinsipiell zasadowica - alkalose zasadowy - alkalisk zasięg – rekkevidde zasiłek – bistand zaskorupienie – inkrustasjon zaskórnik – hudorm, komedon zasłabniecie - illebefinnende zasłona - forheng zasnać - å sovne zasób – bestand

zaspokoić – å tilfredsstille zastawka/zastawki - hjerteklaff/hjerteklaffer zastawka aortalna - aortaklaffen zastawka dwudzielna – mitralklaffen, bicuspidalklaffen zastawka krętniczo-kątnicza - ileocøkalklaffen zastawka płucna – pulmonalklaffen zastawka pnia płucnego - lungeklaffen zastawka przedsionkowo - komorowa - atrioventrikulærklaffen zastawka trójdzielna – tricuspidalklaffen zastawki żylne – åreklaffer, veneklaffer zastąpić – å erstatte zastoinowa niewydolność serca - hjertesvikt (CHF) zastosować – å anvende, å bruke zastosowanie – applikasjon, bruk, anvendelse zastój żółci – kolestase, gallestase zastrzał - kauvbrannbyll zastrzyk - injeksjon, sprøyte zaśniad groniasty – blæremola, hydatidmola zaśniad groniasty złośliwy - invasiv blæremola zaśniad miąższowy - kjøttfullmola zaśniad mięsisty - kjøttmola zaśniad nieogroniasty - kjøttmola zaśniad pęcherzykowy - vesikulærmola zaśniad wewnątrzmaciczny - intrauterinmola zaszczepianie - vaksinering zatamować - å obstruere, å stanse zatoka - bihule zatoka czołowa czaszki - pannebihulen zatoka Douglasa - Douglas`rom zatoka klinowa nosa – kilebensbihulen zatoka nerkowa - nyresinus zatoki przynosowe – bihuler zatoka sitowa - silbensbihulen zatoka szczękowa - kjevehulen zatoka tętnicy szyjnej – karotissinus zatoka żylna - venesekk zatoka żylna wieńcowa - koronarsinus zator - blodpropp, emboli zator mózgu – hjerneemboli zator tętnicy płucnej – lungeemboli zator tłuszczowy - fettembolisme zatrucie – forgiftning zatrucie ciążowe – svangerskapsforgiftning, graviditetsforgiftning zatrucie czadem - kullosforgiftning zatrucie gazem - gassforgiftning zatrucie jadem kiełbasianym - botulisme zatrucie kwasem mlekowym - melkesyreforgiftning

zatrucie moczowe – urinforgiftning zatrucie opiatami - morfinforgiftning zatrucie pokarmowe - matforgiftning zatrucie pokarmowe (gronkowcem) - matforgiftning (staphylokokus) zatrucie pokarmowe salmonella – salmonellaenteritt zatrucie radioaktywne - stråleforgiftning zatrucie rtęcią – kvikksølvforgiftning, hydrargyri zatrucie solaniną - potetforgiftning zatruwać - å forgifte zatrzymanie krążenia krwi - hjertestans zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscystacją - hjertestans med vellykket gjenoppliving zatrzymanie mleka – galaktostase, melkeopphopping zatrzymanie oddechu – respirasjonsstans zatwardzenie - forstoppelse zatwierdzenie - godkjenning zawał mięśnia sercowego - akutt hjerteinfarkt zawał mózgu - hjerneinfarkt zawartość – innhold zawęźlenie - inkarserasjon zawiązać - å binde zawodny - upålitelig zawroty głowy - svimmelhet, vertigo zawzgórze (mózgu) - metathalamus ząb/zęby - tann/tenner ząb madrości - visdomtann ząb mleczny – melketann zab przedtrzonowy - småjeksel ząb trzonowy - jeksel ząbkowanie - tannfrembrudd zbieżność - konvergens zboczenie seksualne - seksuelt avvik zboczeniec - avviker, pervert zbyteczny – overflødig, redundant zdarzać się - å forekomme, å hende zdarzenie - hendelse zdeformowany - deformert, vanskapt zdenerwowany - nervøs, irritert zderzenie - sammenstøt zdjęcie rentgenowskie - røntgenbilde zdolność/zdolności – evne/evner zdrapać - å skrape zdrętwiały - nummen zdrowe - sunn zdrowie - helse zdrowotny - helsebringende zdrowy (o osobie) – frisk

zejście śmiertelne – dødelig utgang zemdleć - å besvime zerwanie mięśnia – muskelbrist zerwanie więzadła – desmorreksi, ligamentruptur zeskrobywanie – avskraping, abrasjon zespolenie jelitowo-jelitowe – enteroanastomose zespolenie jelitowo-okrężnicze – enterokolostomi zespolenie omijające żołądkowo-jelitowe - gastroenterostomi zespół abstynencyjny - abstinensesyndrom zespół abstynencyjny z majaczeniem - abstinenstilstand med delirium zespół chorego węzła zatokowego - sinusknutedysfunksjon (SSS) zespół chorobowy – syndrom zespół ciasnoty międzypowięziowej - kompartmentsyndromet zespół cieśni nadgarstka - musesyke zespół długiego QT - lang QT-tid syndromet zespół Downa - Downs syndromet zespół Guillaina-Barrego – polyradikulonevritt, Guillain-Barre sykdom zespół hemolityczno-mocznikowy – hemolytisk uremisk syndromet zespół hipereozynofilowy – hypereosinofilt syndrom zespół hipoplazji lewego serca - hypoplastisk venstre hjertesyndromet (HLHS) zespół Hornera - Horners syndromet zespól jelita nadwrażliwego - spastisk tykktarm syndromet zespół lęku uogólnionego – generalisert angstlidelse (GAD) zespół nadmiaru wody – væskeoverbelastning zespół nadmiernej lepkości krwi – hyperviskositetssyndromet (HVS) zespół nadpobudliwości psychoruchowej – hyperaktivitetssyndromet (ADHD) zespół nadpobudliwości ruchowej - hyperkinesi zespół nagłej śmierci niemowląt (SIDS) - krybbedødsyndromet zespół nefrytyczny - nyresvikt zespół nerczycowy - nefrotisk sykdom zespół niedorozwoju lewej komory serca – hypoplastisk ventrikkelsyndromet zespół ogona końskiego – hestehalen syndromet zespół ostrego wyczerpania dorosłych – respiratorisk distressyndrom hos voksne zespół ostrego wyczepania u noworodków – respiratorisk distressyndrom hos nyfødt zespół ostrej niewydolności oddechowej - akutt lungesvikt (ARDS) zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej - alvorlig akutt luftveveissyndromet (SARS) zespół płata czołowego - frontallappsyndromet zespół przewlekłego zmęczenia – kronisk utmattelsesssyndromet (CFS) zespól Reynaunda – likfingre zespół stresu pourazowego – posttraumatisk stresslidelse (PTSD) zespół Tourette`a - Tourettes syndromet zespół Waterhouse`a-Friderichsena - Waterhouse-Friderichsens syndromet zespół Williamsa - alveansiktssyndromet zespół wstrząsu toksycznego - toksisk sjokksykdom (TSS)

zespół wypalenia zawodowego - utbrenthetssyndrom zespół wzgórzowy - thalamic smerte syndrome zespół złego wchłaniania - malabsorpsjon zespół Zollingera-Ellisona - Zollinger-Ellisons syndrom, hypergastrinemi zestresowany – stresset zestrupienie - eskarasjon zesztywnienie stawowe - ankylose zetrzeć - å viske zewnątrztorebkowy - ekstrakapsulær zewnętrzny – utvendig, eksogen zez - skjeling zez rozbieżny – divergent skjeling zez rozbieżny ukryty - eksofori zez ukryty – heterofori zez ukryty zbieżny – esofori zez ukryty ze zbaczaniem ku górze – hyperfori zez ukryty ze zbaczaniem w dół - hypofori zez zbieżny – esotropi, konvertent skjeling zezować - å skjele zezowaty – skjeløyd zezwalać – å tillate zezwolenie - tillatelse zębiak - odontom zębiakoszkliwiak – odontoameloblastom zębina - tannben zębiniak – dentinom zębodół - tannalveol, tannhule zęby Hutchinsona – Hutchinsons tenner zęby nadliczbowe - hyperdonti zęby mleczne - melketenner zęby przedtrzonowe - falske jeksler zęby trzonowe - jeksler zgaga – halsbrann zgięcie grzbietowe – bakoverbøyning, dorsalfleksjon zgięcie wątrobowe okrężnicy - leverfleksus zginacz łokciowy nadgarstka - ulnare håndbøyer zgniły - råtten zgnilizna – forråtnelse zgodność – samsvar, overensstemmelse zgon – bortgang zgorzel - koldbrann zgorzel gazowa – gassgangren zgorzel wrzecionowato-krętkowa – fusospiroketal gangren zgorzelinowa przepuklina brzuszna - gangrenøst ventralt brokk zgorzelinowa przepuklina pępkowa - gangrenøst navlebrokk zgorzelinowa przepuklina przeponowa - gangrenøst mellomgulvsbrokk zgorzelinowe zapalenie śluzowki jamy ustnej – gangrenøs stomatitt

zgryz – bitt zgryz głęboki – dypt bitt zgryz krzyżowy – kryssbitt zgryz nożycowy - saksbitt zgryz otwarty – åpent bitt zgwałcić – å voldta zgwałcona - voldtatt ziarnica pachwinowa - lymphogranuloma inguinale ziarnica weneryczna wywołana przez chlamydie - klamydialymfogranulom ziarnica złośliwa - lymfogranulomatose ziarnina - granulasjonsvev ziarniniak - granulom ziarniniak grzybiasty - mycosis fungoides ziarniniak naczyniowy - angiogranulom ziarniniak obrączkowaty - granuloma annulare ziarniniak pachwinowy – fjerde kjønnssykdom, granuloma ingunale ziarniniak Wegenera - Wegeners granulomatose ziarniniak żółtakowy – xantogranulom ziarniniakowatość – granulomatose ziarniniakowaty - granulomatøs ziarnistości pajęczynówki – araktonidaldotter ziarnisty - granulert ziele/zioła - urt/urter zieleniak - klorom ziewać - å gjespe ziewanie - gjesping zimnica - koldfeber, malaria zimnica mózgowa – cerebral malaria zimnokrwisty - koldblodig zimny – kald zimowiak – hibernom ziołolecznictwo - urtemedisin zjadliwość drobnoustrojów - virulens zjawisko podwójnego słyszenia - dobbelhørsel zjeść - å spise opp zlepianie (się) - sammenklebing zlikwidować - å utrydde zliszajcowacenie - impetiginisering zliszajowacenie – lichenifisering złamać – å brekke złamanie - brudd, fraktur złamanie drobnoodłamkowe - splintringsbrudd złamanie kości - knokkelbrudd złamanie kości promieniowej – radiusfraktur złamanie otwarte – åpent brudd, åpen fraktur złamanie patologiczne - patologisk fraktur złamanie podstawy czaszki – basisfraktur

złamanie zaklinowane – innkilt brudd złamać - å brekke, å bryte, å knekke złe samopoczucie - uvelfølelse złość - sinne złośliwy - ondartet, malign złośliwy nowotwor komórek tucznych - malign mastcelletumor złośliwy zespół neuroleptyczny – malignt nevroleptikasyndrom złoto - gull złożone zaburzenia preferencji seksualnej - multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg złóg – konkrement złudzenie – vrangforestilling złuszczające zapalenie skóry - erytrodermi złuszczanie (się) – avskjelling, deskvamasjon, avskalling zmarły - avdød zmarszczka/zmarszczki - rynke/rynker zmarszczka nakątna oka - kort øyespalte, mongolfold, epikantus zmartwienie – bekymring zmartwiony - bekymret zmaza nocna - pollusjon zmęczenie - tretthet zmęczony - trett zmiana - forandring, nocna zmiana - nattskift zmiana pierwotna malinicza - primær lesjon ved yaws zmiana płci - kjønnsbytte zmiany malinicze w kościach i stawach - knokler- og leddlesjoner ved yaws zmiany mieszane pinty - blandede lesjoner ved pinta zmiany pośrednie pinty - intermediære lesjoner ved pinta zmiany późne pinty - sene lesjoner ved pinta zmiany przebarwieniowe pinty - hyperkromatiske hudlesjoner ved pinta zmiany sercowo-naczyniowe pinty - kardiovaskulære lesjoner ved pinta zmiany skórne bliznowate pinty - cicatrisielle hudlesjoner ved pinta zmiany skórne dyschromatyczne pinty - dyskromatiske hudlesjoner ved pinta zmiany skórne przebarwieniowe pinty - akromatiske hudlesjoner ved pinta zmiażdżyć - å knuse zmieniać - å forandre, å skifte zmienność - foranderlighet zmienny - skiftende, foranderlig zmniejszona osmolarnośc osocza - hypoosmolalitet zmniejszone odczuwanie bodźców smakowych – hypogeusi zmniejszone odczuwanie bodźców węchowych - hyposmi zmniejszone wydzielanie śliny – hypoptyalisme, hyposalivasjon zmniejszony zasieg ruchu - hypometri zmniejszyć - å forminske zmiękczenie kości - osteomalasi zmiękczenie mózgu – hjernebløthet, encefalomalasi zmiękczyć - å bløtgjøre

zmysł/zmysły - sanse/sanser zmysł dotyku - berøringssans zmysł równowagi – balansesans zmysł słuchu - hørselssans zmysł smaku - smakssans zmysł węchu – luktesans zmysł wzroku - synssans zmysłowy - sensorisk znaczenie - betydning znamię - fødselsmerke, føflekk znieczulenie - bedøvelse znieczulenie miejscowe – lokalbedøvelse znieczulenie ogólne – generell anestesi znieczulenie rdzeniowe - spinalanestesi znieczulenie regionalne - blokkanestesi znieczulenie wewnątrzoponowe – epiduralanestesi, epiduralbedøvelse zniekształcające zapalenie nosa i gardła - mutilerende rinofaryngitt zniekształcony - deformert znikomy - ubetydelig zniszczony - ødelagt znośny – akseptabel, tålelig znużenie- tretthet zołza/zołzy - kjertelsyke zoofilia - zoofili zrewitalizować - å opplive zrobaczałe podeszwy - hyperkeratose på fotsåler ved yaws zrost – sammenvoksning zrośniecie tętnicy płucnej - pulmonalatresi (PA) zrośnięty – sammenvokst zrozumiały – begripelig, forståelig zrozumieć – å forstå zrozumienie - forståelse zrównoważony - balansert zróżnicowany – variert, differensiert zstępnica - nedstigende tykktarm zupełny zaśniad groniasty - komplett blæremola zużycie - forbruk zużyty – oppbrukt zwalczać – å bekjempe zwapnienie – forkalkning zwapnienie żył – åreforkalkning, flebolitt zwarcie – sammenlukning, okklusjon zwarcie ekscentryczne – eksentrisk okklusjon zweryfikować – å verifisere, å bekrefte zwężenie cieśni aorty - aortainnsnevring, aortakoarktasjon zwężenie drogi odpływu lewej komory serca - venstre ventrikkels utløpsobstuksjon (LVOT)

zwężenie jelit – tarmslyng, enterostenose zwężenie szpary powiekowej - blefarofimose zwężenie zastawki dwudzielnej - mitralstenose zwężenie zastawki płucnej - pulmonalstenose zwężenie zastawki trójdzielnej - tricuspidalstenose związek, zależność - forhold związek chemiczny – kjemisk forbindelse zwichnąć - å vrikke, å forstue zwichnięcie - forstuvning zwichnięty - vridd, forstuet zwieracz – lukkemuskel, sfinkter, tilsnører zwieracz odbytu - analsfinkter zwieracz przełyku – spiserøretslukkemuskel zwierzęcy – animalsk, dyrisk zwiększona wrażliwość na ból - hyperalgesi zwiększone wydzielanie śliny - hyperptyalisme zwiększyć - å øke zwięzły – kortfattet zwężenie tętnicy szyjnej – karotisstenose zwilżać – å fukte zwłóknienie – fibrose zwłóknienie grafitowe płuca – grafitt-pneumokoniose zwłóknienie płuc - lungefibrose zwłóknienie szpiku ostre – akutt myelofibrose zwłóknienie wezlow chlonnych – adenosklerose zwojak - ganglioneurom zwojakoglejak - gangliogliom zwolnienie lekarskie – sykemelding zwój nerwowy - nervefletning zwój rdzeniowy - spinalganglion zwój wspólczulny - sympatisk ganglion zwłoki – lik zwrot niedokonany - malrotasjon zwyczajny - alminnelig zwyczajowy – sedvanlig, habituell zwykły – vanlig zwyrodniały - degenerert zwyrodnienie - degenerasjon, misdannelse zwyrodnienie starcze plamki żółtej – aldersrelatert makuladegenerasjon wyrodnienie stawu biodrowego - hofteleddsartrose zwyrodnienie wątrobowo- soczewkowe – hepatolentikulær degenerasjon zwyrodnienie wieloukładowe - degenerasjon av flere systemer Ż żałoba - sorg żarłoczność - glupskhet żarłoczność psychiczna - bulimi

żarłoczny - glupsk żądać - å kreve żądanie - krav żądło - brodd żądza - begjær żebro/żebra - ribben/ribben żebro szyjne - halsribben żebra prawdziwe - ekte ribben żebra rzekome - falske ribben żebra wolne - flyttende ribben żel - gel żelatyna - gelatin żelazo - jern żenujący – sjenerende żeński - kvinnelig żmija - huggorm żołądek - mavesekk żołądź prącia – penishodet żołądź łechtaczki - klitorishodet żona – kone, hustru żonaty/zamężna - gift żółć - galle żółtaczka – gulsott, hepatose żółtaczka jąder podkorowych - kjerneikterus żółtaczka noworodków - gulsott hos nyfødt żółtaczkowy - gulsottig żółta febra - gulfeber żółta gorączka, postać dżunglowa - jungelfeber żółtak - xantom żółtakogwiaździak - xantoastrocytom żółtawy - gulaktig żrący - etsende żuchwa - underkjeve, underkjeveben żuć - å tygge żwacz - store tyggemuskel życie - liv żyć – å leve żylak/żylaki - åreknute/åreknuter żylaki powrózka nasiennego - årebrokk żylaki przełyku – øsofagusvaricer żylny - venøs żyła/żyły - vene/vener żyła biodrowa wewnętrzna - indre bekkenvene żyła biodrowa wspólna - fellesbekkenvene żyła główna - hulvene żyła główna dolna - nedre hulvene żyła główna górna - øvre hulvene

żyła kręzkowa górna - øvre tarmkrøsvene żyła nerkowa - nyrevene żyła odpiszczelowa - store overfladiske lårvene żyła odłokciowa - indre overfladiske armvene żyła odpromieniowa - ytre overfladiske armvene żyła pachowa - armhulevene żyła pępkowa - navelvene żyła płucna - lungevene żyła podobojczykowa - kragebensvene żyła pośrednia łokcia - store medianvene żyła szyjna wewnętrzna - store indre halsvene żyła szyjna zewnętrzna - ytre halsvene żyła udowa - lårvene żyła wątrobowa - levervene żyła wrotna - portvene żyły płucne – lungevener żywić - mate żywność – mat żywność funkcjonalna – funksjonell mat żywotność - vitalitet, livskraft żywotny - vital żywy - levende

Ź źrenica - pupill źródło/źródła – kilde/kilder źródło zakażenia - smittekilde

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.